Anda di halaman 1dari 26

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEMBELAJARAN, PENDENGARAN DAN

Orang
Sila isikan maklumat yang dihendaki dengan sempurna
dan pengisian maklumat hanya menggunakan perisian yang diberi.
NAMA GURU j-QAF P.KHAS
JUMLAH KELAS j-QAF P.KHAS
BIL. MURID j-QAF P. KHAS
ALAMAT SEKOLAH
NO.TEL SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2014
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
NAMA SEKOLAH
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEMBELAJARAN, PENDENGARAN DAN
dan pengisian maklumat hanya menggunakan perisian yang diberi.
Menu Laporan
NO.FAX SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN
BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS 2014
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KOD SEKOLAH
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF PENDIDIKAN KHAS
PETUNJUK
Sangat Lemah : Tidak boleh mengenal,menyebut dan melakukan
Lemah : Boleh mengenal, menyebut dan melakukan dengan bantuan guru
Sederhana : Boleh membaca dan melakukan secara beransur-ansur
Baik : Dapat membaca dan melakukan perbuatan dengan bantuan guru
Sangat Baik : Dapat membaca dan melakukan perbuatan dengan betul tanpa bantuan guru
DAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN
SILA BACA SETIAP ARAHAN YANG DIBERIKAN DENGAN TELITI
LAPORAN PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEMBELAJARAN, PENDENGARAN
LAPORAN PERTAMA
MEI 2014
WUDUK SOLAT IQRA'
: Boleh mengenal, menyebut dan melakukan dengan bantuan guru
: Dapat membaca dan melakukan perbuatan dengan bantuan guru
: Dapat membaca dan melakukan perbuatan dengan betul tanpa bantuan guru
DAN SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN
SILA BACA SETIAP ARAHAN YANG DIBERIKAN DENGAN TELITI
Maklumat
LAPORAN PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI MASALAH PEMBELAJARAN, PENDENGARAN
CATATAN : DBG - Dengan Bantuan guru
TBG - Tanpa Bantuan Guru
Perhatian : Sila tandakan X pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :
Tahap Pencapaian Bacaan : 1 - Sangat lemah 2 - Lemah 3 - Sederhana 4 - Baik 5 - Sangat baik
SEKOLAH KELAS BUKU IQRA'
PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2014
LAPORAN PELAKSANAAN KAEDAH IQRA'
PERTENGAHAN TAHUN
Bil NAMA MURID
JUMLAH
Buku Iqra' 1 0
Buku Iqra' 2 0
Buku Iqra' 3 0
Buku Iqra' 4 0
Buku Iqra' 5 0
Buku Iqra' 6 0
Muqaddam 7 0
Al-Quran 8 0
BUKU IQRA'
X
Perhatian : Sila tandakan X pada ruangan TAHAP PENCAPAIAN mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :
Tahap Pencapaian Bacaan : 1 - Sangat lemah 2 - Lemah 3 - Sederhana 4 - Baik 5 - Sangat baik
1 2 3 4 5
CATATAN
Menu
TAHAP PENCAPAIAN
M/ SURAT
PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2014
LAPORAN PELAKSANAAN KAEDAH IQRA'
PERTENGAHAN TAHUN
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
CATATAN : DBG - Dengan Bantuan guru
TBG - Tanpa Bantuan Guru
Perhatian : Sila tandakan X pada ruangan mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :
1 2 3
Bil NAMA MURID SEKOLAH KELAS
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
LAPORAN PELAKSANAAN AMALI SOLAT (Wuduk)
PERTENGAHAN TAHUN
Menu PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2014
Sangat lemah Lemah Sederhana
B
.

B
A
S
M
A
L
L
A
H
B
A
S
U
H

T
G
N
B
.
K
U
M
U
R
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
B.Basmallah 0 0 0 0 0 0
Basuh Tangan 0 0 0 0 0 0
Berkumur-kumur 0 0 0 0 0 0
Masuk air ke dlm hidung 0 0 0 0 0 0
Niat 0 0 0 0 0 0
Basuh muka 0 0 0 0 0 0
Basuh tangan hingga ke siku 0 0 0 0 0 0
Sapu kepala 0 0 0 0 0 0
sapu telinga 0 0 0 0 0 0
Basuh kaki 0 0 0 0 0 0
Jum.Thp Pencapaian
JUMLAH
Perkara Jum Murid
4 5
C
A
T
A
T
A
N
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
A
I
R

H
I
D
U
N
G
N
I
A
T
M
U
K
A
T
A
N
G
A
N

K
E
S
I
K
U
B
A
S
U
H

K
A
K
I
Baik Sangat baik Sederhana
S
A
P
U

K
E
P
A
L
A
S
A
P
U

T
E
L
I
N
G
A
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATATAN : DBG - Dengan Bantuan guru
TBG - Tanpa Bantuan Guru
Perhatian : Sila tandakan X pada ruangan mengikut skala penguasaan murid seperti berikut :
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
PELAKSANAAN j-QAF PENDIDIKAN KHAS 2014
LAPORAN PELAKSANAAN AMALI SOLAT (Solat)
PERTENGAHAN TAHUN
Z
O
H
O
R
Bil KELAS NAMA MURID
Sederhana
Menu
SEKOLAH
S
U
B
U
H
A
S
A
R
I
S
Y
A
'
Sangat lemah
M
A
G
H
R
I
B
Baik
NIAT
Lemah
T
.
I
H
R
A
M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perkara
Zohor 0 0 0 0 0 0
Asar 0 0 0 0 0 0
Isyak 0 0 0 0 0 0
Maghrib 0 0 0 0 0 0
Subuh 0 0 0 0 0 0
Takbiratulihram 0 0 0 0 0 0
Doa Iftitah 0 0 0 0 0 0
al-Fatehah 0 0 0 0 0 0
Surah 0 0 0 0 0 0
Rukuk 0 0 0 0 0 0
Iktidal 0 0 0 0 0 0
Sujud 0 0 0 0 0 0
Duduk Antara dua sujud 0 0 0 0 0 0
JUMLAH
Jum Murid Jum.Thp Pencapaian
Tahiyat awal 0 0 0 0 0 0
Tahiyat akhir 0 0 0 0 0 0
Salam 1 0 0 0 0 0 0
Salam 2 0 0 0 0 0 0
Doa Qunut 0 0 0 0 0 0
Pergerakan 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
B
.
I
K
T
I
D
A
L
B
.
S
U
J
U
D
B
.

A
N
.
D
U
A

S
U
J
U
D
T
A
H
I
Y
A
T

A
W
A
L
T
A
H
I
Y
A
T

A
K
H
I
R
D
O
A

I
F
T
I
T
A
H
S
.
A
L
-
F
A
T
E
H
A
H
Sangat baik
S
U
R
A
H
B
.
R
U
K
U
'
T
.
I
H
R
A
M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C
A
T
A
T
A
N
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
T
A
H
I
Y
A
T

A
K
H
I
R
S
A
L
A
M

2
S
A
L
A
M

1
P
E
R
G
E
R
A
K
A
N
D
O
A

Q
U
N
U
T
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0