Anda di halaman 1dari 8

MASA BUTIRAN CATATAN/TINDAKAN

8.00 PAGI
MENGUMUMKAN KETIBAAN YANG
BERHORMAT / YANG BERBAHAGIA/

...
DIIRINGI OLEH YANG BERUSAHA
..
..
GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN
SITIAWAN;
DIF-DIF KEHORMAT DAN HADIRIN YANG
DIHORMATI SEKALIAN MAJLIS DIMULAI
DENGAN LINTAS HORMAT PERBARISAN
RUMAH-RUMAH YANG MENGAMBIL
BAHAGIAN.
DIMULAI DENGAN LINTAS HORMAT
PASUKAN RUMAH , YANG
DIKETUAI OLEH ADIK .
PASUKAN RUMAH ..DIANGGOTAI
SERAMAI ORANG MURID.
DIIKUTI DENGAN PASUKAN RUMAH
YANG DIKETUAI OLEH ADIK
.. PASUKAN RUMAH
MERAH DIANGGOTAI OLEH ORANG
MURID.
SETERUSNYA LINTAS HORMAT DARI
PASUKAN RUMAH .
PASUKAN RUMAH INI DIKETUAI OLEH ADIK
.. DAN DIANGGOTAI
SERAMAI ORANG MURID.
DAN LINTAS HORMAT TERAKHIR OLEH
PASUKAN RUMAH ..
PASUKAN RUMAH .DIKETUAI OLEH
ADIK DIANGGOTAI SERAMAI
ORANG MURID.
DEMIKIANLAH TADI LINTAS HORMAT OLEH
PASUKAN PASUKAN YANG MENGAMBIL
BAHAGIAN DALAM KEJOHANAN SUKAN
TAHUNAN SEKOLAH 0!!.
HADIRIN YANG DIMULIAKAN MAJLIS
DIMULAI DENGAN NYANYIAN LAGU
NEGARAKU, LAGU NEGERI PERAK DAN
LAGU SEKOLAH.
HADIRIN SEKALIAN DIMINTA UNTUK
BERSAMA BERDIRI.
DIPERSILAKAN.
ASAL JURAGAN MENGAIL IKAN,
SAMBIL BERSUKA DI TEPI KUALA,
MASA JANGAN KITA TANGGUHKAN,
TIRAI DIBUKA MAJLIS BERMULA.
ASSALAMUALAIKUM W.B.T , SALAM MESRA
DAN SALAM ! MALAYSIA..
YANG BERHORMAT/BERBAHAGIA
.,
YANG BERUSAHA TUAN GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI,
YANG BERUSAHA EN"IK ALIAS BIN
AUSMAN; GURU PENOLONG KANAN !
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI,
PARA GURU, PARA IBU BAPA, SERTA PARA
PELAJAR YANG DIHORMATI LAGI
DISAYANGI SEKALIAN.
SYUKUR ALHAMDULILLAH, SUKA"ITA
DIKESEMPATAN INI BAGI PIHAK MAJLIS
INGIN MENGU"APKAN PENGHARGAAN,
TERIMA KASIH, DAN SELAMAT DATANG
KEPADA DIF-DIF KEHORMAT SERTA PARA
HADIRIN SEKALIAN KE PEMBUKAAN RASMI
HARI SUKAN PERINGKAT SEKOLAH BAGI
TAHUN 0!! DAN KEJOHANAN SUKAN
TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN
SIMPANG PULAI.
SESUNGGUHNYA DENGAN ADANYA
KEJOHANAN INI DAPAT MEMUPUK
SEMANGAT KESUKANAN DI KALANGAN
MURID SEIRING DENGAN MATLAMAT
PENDIDIKAN SATU SUKAN, SATU MURID.
SEMOGA MAJLIS INI MENDAPAT
KEBERKATAN DAN KESEJAHTERAAN,
MARILAH KITA MENADAH TANGAN
MEMOHON KEBERKATAN DARIPADA ALLAH
S.W.T.
MAJLIS DENGAN INI MEMPERSILAKAN AL-
FADHIL USTA#

UNTUK MEMIMPIN BA"AAN DOA. AL-


FADHIL USTA# SUKA"ITA DIPERSILAKAN.
MAJLIS MENGU"APKAN RIBUAN TERIMA
KASIH KEPADA AL-FADHIL USTA#
YANG TELAH MEMIMPIN
BA"AAN DOA SEBENTAR TADI.
DIF-DIF KEHORMAT DAN PARA HADIRIN
YANG DIHORMATI SEKALIAN, MAJLIS PADA
PAGI INI DITERUSKAN DENGAN
MEMPERSILAKAN YANG BERUSAHA
EN"IK.. GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI
UNTUK MENYAMPAIKAN U"APAN ALU-
ALUAN.
YANG BERUSAHA DENGAN SEGALA
SUKA"ITANYA DIPERSILAKAN.
DEMIKIANLAH TADI U"APAN ALU-ALUAN
YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH YANG
BERUSAHA ..
GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN
SIMPANG PULAI.
MAJLIS MERAKAMKAN U"APAN RIBUAN
TERIMA KASIH.
SIDANG HADIRIN YANG DIHORMATI
SEKALIAN,
KINI SAMPAILAH KITA KEPADA KEMUN"AK
A"ARA; U"APAN PERASMIAN KEJOHANAN
SUKAN TAHUNAN 0!! SEKOLAH
KEBANGSAAN SIMPANG PULAI.
UNTUK ITU, DENGAN SEGALA
SUKA"ITANYA MAJLIS MEMPERSILAKAN
YANG BERHORMAT/YANG BERBAHAGIA
. BAGI
MENYAMPAIKAN U"APAN DAN
SETERUSNYA MENYEMPURNAKAN A"ARA
PERASMIAN KEJOHANAN.
YANG BERHORMAT/YANG BERBAHAGIA
DENGAN SEGALA SUKA"ITANYA
DIPERSILAKAN.
$$$$$$$$$$$$PERASMIAN TERTAKLUK KEPADA
PIHAK PENGANJUR$$$$$$$$$$
$ %&'&()*+% *&%+,+ -+.'/0 %&1+0-/+( /(/, Y+()
B&12+3+)/+/ Y+() B&1341-+5 .
,&()+( 06*+7/5+(8+ ,/%&10/'+*+( 6(56*
-&'&%+0*+( 2&'4( %&1+0-/+(.
BEGITULAH TADI U"APAN PERASMIAN
KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
0!! YANG TELAH DISEMPURNAKAN OLEH
YANG BERBAHAGIA/YANG BERHORMAT
.
MAJLIS MERAKAMKAN U"APAN
PENGHARGAAN DAN RIBUAN TERIMA
KASIH.
DIF-DIF KEHORMAT DAN PARA HADIRIN
YANG DIHORMATI SEKALIAN, ADALAH
DIHARAPKAN MURID-MURID YANG
MENGAMBIL BAHAGIAN AKAN
MEMBERIKAN SEPENUH KOMITMEN
DALAM KEJOHANAN INI DENGAN
SEMANGAT KESUKANAN.
BERIKUTNYA, LAFA# IKRAR KEJOHANAN
YANG AKAN DIKETUAI OLEH ADIK
.
SUKA"ITA DIPERSILAKAN.

TAHNIAH DAN SYABAS DIU"APKAN
KEPADA ADIK DAN SEMUA
PASUKAN YANG MENGAMBIL BAHAGIAN.
HADIRIN YANG DIRAHMATI SEKALIAN, BAGI
MEMERIAHKAN A"ARA PADA PAGI INI,
MARI BERSAMA KITA SAKSIKAN
PERSEMBAHAN SILAT YANG AKAN
DIJAYAKAN OLEH KUMPULAN .
KUMPULAN INI DIANGGOTAI SERAMAI
.. ORANG MURID SEKOLAH
KEBANGSAAN SIMPANG PULAI DI BAWAH
BIMBINGAN EN"IK .
KITA SAKSIKAN BERSAMA.SUKA"ITA
DIPERSILAKAN.
9.00 PAGI
BEGITULAH TADI PERSEMBAHAN SILAT
OLEH PASUKAN ..
MAJLIS MENGU"APKAN SYABAS DAN
RIBUAN TERIMA KASIH.
DIF-DIF KEHORMAT DAN HADIRIN
SEKALIAN, DENGAN INI DIMAKLUMKAN
KEJOHANAN SUKAN 0!! SEKOLAH
KEBANGSAAN SIMPANG PULAI
DIMULAKAN.
ASSALAMUALAIKUM W.B.T
YANG BERHORMAT/BERBAHAGIA
.,
!!.:0 PAGI
YANG BERUSAHA TUAN GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI,
YANG BERUSAHA EN"IK ALIAS BIN
AUSMAN; GURU PENOLONG KANAN !
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI,
PARA GURU, PARA IBU BAPA, SERTA PARA
PELAJAR YANG DIHORMATI LAGI
DISAYANGI SEKALIAN.
SYUKUR ALHAMDULILLAH, KINI
SAMPAILAH KITA KEPADA A"ARA
PENYAMPAIAN HADIAH KEJOHANAN
SUKAN TAHUNAN 0!! SEKOLAH
KEBANGSAAN SIMPANG PULAI.
MAJLIS DENGAN INI SUKA"ITA
MENJEMPUT YANG BERUSAHA
GURU BESAR SEKOLAH
KEBANGSAAN SIMPANG PULAI UNTUK
MEMPERSILAKAN DAN MENGIRINGI YANG
BERHORMAT/YANG BERBAHAGIA
UNTUK MENYEMPURNAKAN
A"ARA PENYAMPAIAN HADIAH
KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
0!!.
YANG BERUSAHA DIPERSILAKAN.
$*&%6560+( ,/2+7+*+(
DAN SEKARANG DIUMUMKAN JOHAN
KESELURUHAN KEJOHANAN SUKAN
TAHUNAN SEKOLAH KEBANGSAAN
SIMPANG PULAI BAGI TAHUN 0!!.
JOHAN KESELURUHAN DIMENANGI OLEH
PASUKAN RUMAH .
;%&(8+-%+/+( 7&(,&1+ *&(+()+(<
HADIRIN YANG DIKASIHI SEKALIAN,
SEBAGAI TANDA PENGHARGAAN DAN
KENANGAN BERSEMPENA DENGAN
MAJLIS INI, DENGAN SEGALA
SUKA"ITANYA DIPERSILAKAN, YANG
BERUSAHA GURU
BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG
PULAI UNTUK MENYAMPAIKAN "ENDERA
KENANGAN KEPADA YANG BERBAHAGIA/
YANG BERHORMAT.
YANG BERUSAHA SUKA"ITA
DIPERSILAKAN.
MAJLIS MERAKAMKAN U"APAN
PENGHARGAAN DAN RIBUAN TERIMA
KASIH KEPADA YANG BERBAHAGIA YANG
TELAH MENYEMPURNAKAN MAJLIS
PENYAMPAIAN HADIAH KEJOHANAN
SUKAN TAHUNAN SEKOLAH 0!!
SEBENTAR TADI.
!.00
TENGAHARI
DIF-DIF KEHORMAT DAN HADIRIN
SEKALIAN, DENGAN INI SEMPURNALAH
KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN 0!!
SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI.
MELALUI KESEMPATAN INI, SUKA"ITA
PIHAK MAJLIS SEKALI LAGI INGIN
MERAKAMKAN U"APAN PENGHARGAAN
RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA
TERUTAMANYA KEPADA YANG
BERBAHAGIA YANG TELAH SUDI HADIR
MELAPANGKAN MASA MERASMIKAN
MAJLIS DAN MENYAMPAIKAN HADIAH
SEBENTAR TADI.
PENGHARGAAN JUGA DIU"APKAN
KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT
DALAM MENJAYAKAN KEJOHANAN SUKAN
TAHUNAN SEKOLAH 0!! INI.
SYABAS DIU"APKAN KEPADA PASUKAN
RUMAH YANG BERJAYA
MENJADI JOHAN KESELURUHAN DAN
TAHNIAH KEPADA SEMUA PASUKAN YANG
MENGAMBIL BAHAGIAN.
DIUMUMKAN YANG BERBAHAGIA AKAN
MENINGGALKAN MAJLIS.