Anda di halaman 1dari 11

TUNJANG KEMANUSIAAN

Tanggungjawab diri sebagai seorang murid, anak


dan rakan

(*disepadukan ke dalam aktivti tunjang lain)

TUNJANG KETRAMPILAN

Membina sikap positif
(*disepadukan ke dalam aktivti tunjang lain)

TUNJANG FIZIKAL DAN
KREATIVITI

TERAS ASAS (AKTIVITI LUAR)
Melompat
Berjengket


BERTEMA ( tunjang fizikal dan Kreativiti)
Keselamatan bersama rakan
Membuat model kawan saya
Menyanyi laguTUNJANG SAINS & TEKNOLOGI
BERTEMA
Mengukur dan membanding saiz dan
berat rakan
Merekod bayang-bayang rakan

TERAS ASAS ( Matematik )
Membuat seriasi
Menulis nombor
Memadan nombor dengan gambar
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI

Pendidikan Agama Islam
TERAS ASAS
(Aktiviti disediakan oleh guru agama dan disepadukan
ke dalam tunjang-tunjang lain)
TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA MALAYSIA
BERTEMA
Berbual dan bersoaljawab
Latihan ucap selamat
Menyebut nama-nama rakan
Memadan huruf awal dgn nama rakan
Menyalin nama rakan
Menyanyi

TERAS ASAS
Mengenal dan menyebut huruf
Mengaitkan huruf besar dengan benda-benda di
persekitaran
Menulis huruf besar
ENGLISH LANGUAGE
BERTEMA
Simple greeting
Action song
Writing


TERAS ASAS
Vowel sound
Read simple words
Scrap book - write simple words and draw the picture

WEB AKTIVITI
KAWAN SAYA
TUNJANG
KOMUNIKASI /
FOKUS
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
TUNJANG KOMUNIKASi
Bahasa Malaysia
(BM 1 )
Kem. Mendengar


(BM 2.0)
Kem. Bertutur

(BM3.0)
Kem. Membaca


(BM 4.0)
Kemahiran
Menulis

BM 1.1 Mendengar dengan penuh
perhatian

BM 1.2 Mendengar dan mengecam
bunyi perkataan

BM 2.1 Berinteraksi dengan mesra.


BM 3.1 Mengenal bentuk huruf A-Z


BM 3.2 Mengenal huruf vokal


BM 3.3 Mengenal huruf konsonan(BM 3.4) Membina dan membaca
sukukata
BM 4.2 Menguasai kemahiran menulis

BM 1.1.6 Mendengar ucap selamat dan memberi respons
secara bertatasusila.

BM 1.2.1 Mengenal perkataan dengan bunyi sukukata awal
yang sama.

BM 2.1.1 Berbual dengan sebutan perkataan yang betul.
BM 2.1.2 Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila dengan
bimbingan.
BM 3.1.6 Mengenalpasti bentuk huruf besar.
BM 3.1.7 Memadankan huruf kecil dengan huruf besar.

BM 3.2.1 Menyebut huruf vokal
BM 3.2.2 Membunyikan huruf vokal
BM 3.2.3 Mengenal pasti huruf vokal yang terdapat dalam
perkataan
BM 3.3.1 Menyebut huruf konsonan
BM 3.3.2 Menyebut huruf konsonan dengan tepat
BM 3.3.3 Menyebut huruf konsonan dalam perkataan yang
ditunjukkan.
BM 3.4.1 Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf
konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan
BM 3.4.2 Membunyikan 2 sukukata dengan bimbingan
BM 4.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang betul
BM 4.1.2 Mengkoordinasikan pergerakan mata dan tangan
melalui lakaran bentuk
BM 4.2.6 Menyalin perkataan dengan cara yang betul

-Latihan mengucapkan selamat kepada rakan-rakan.
-Bersoaljawab tentang perkara berkaitan dengan
kawan.
-Menyebut nama kawan yang bunyi awal yang sama.
Contoh : sani.sara.


- Menyanyi lagu kawan saya
-Bersoal jawab dalam kumpulan masing-masing.
-Lakonan ucap selamat kepada kawan-kawan.

-Memadankan huruf awal dengan nama rakan.
Contoh: J Johari.

-Mengaitkan bewntuk-bentuk huruf besar dengan
benda-benda persekitaran

-Memadankan huruf besar dengan huruf kecil

-Menulis huruf besar

- Menulis nama kawan.
RANCANGAN MINGGU KE 6
TEMA : KAWAN SAYA
RANCANGAN MINGGUAN
TUNJANG
KOMUNIKASI /
FOKUS
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Bhs. Inggeris
(BI 1.0)
Listening &
Speaking skills
(BI 3.0)
Reading(BI 4.0)
WritingBI 1.2 Listen to and understand
meaning of simple words.
BI 1.5 Listen to and enjoy
nursery rhymes, action song
poems and story.

(BI 1.9) Perform a variety of
language forms and function in
a social context


BI 3.1 Identify letters of the
Alphabet


BI 3.2 Read simple words with
under standing.

BI 4.1 Pre Writing Skill

BI 4.2 Writing skills.


BI 1.2.6 Listen to and respond verbally to greetings.

BI 1.5.2 Listen to recite and act out nursery rhymes
and action song.

BI 1.6.1 Sing Song
BI 1.6.2 Recite simple ryhem and pem

BI 1.9.1 Use simple sentences to carry out a
conversation: eg: to exchange greetings
BI 1.9.2 Use simple sentences to carry out a
conversation. exp:to introduce oneself

BI 3.1.1 Reconise letters of the alfabets by their
shape
BI 3.1.8 Hear and sound vowel sounds.
BI 3.2.2 Read simple words.
BI 3.2.5 Recognise and sound out simple words.

(BI 4.1.1) Engage in activities requiring eye
handcoordination

(BI 4.2.4) Write simple words in neat, legible print.

-Use simple greetings.
eg: How are you.
Im fine thank you.
Action Song/ rhymes. Eg: I have a friend 2x
(tune: Are you sleeping) She is Ani 2x
Ani is a good girl 2x
and pretty 2x

Vowel Sounds- REFER TO MODULE : page 77-
109 (teacher can choose the suitable activity for
daily plan)
- Pupils read simple words ( teacher can use
the words from above song)- for theme module
* For core module/ teras teacher can use
simple words for many thingseg: ball, bus,
basket, cat, cow, cup etc


- Write simple words and draw the picture.
( enrichment activity ask children to copy the
song and draw the picture of their friend)
STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

AKTIVITI
SAINS
DAN TEKNOLOGI
(ST 2.0 )
Kemahiran
Saintifik


(ST 5.0)
Mesyiasat Alam
FizikalMatematik
(ST 6.0 )
Pengalaman
Pranombor

(ST 7.0 ) Konsep
Nombor


ST 2.3 Membanding dan
mengelas objekST 5.1 Meneroka fenomena
alam yang biasa dijumpai
seperti cuaca, pelangi dan
byang-bayang.ST 6.3 Membuat seriasi
mengikut satu ciri.


ST 7.1 Memahami nombor 1-
10


ST 2.3.3 Membandingan dan mengumpulkan objek
objek mengikut satu ciri
a. saiz (besar dan kecil)
c. berat (berat dan ringan)

ST 5.1.5 Memerhatikan dan merekod bayang
bayang objek pada waktu berbeza dalam sehari.

ST 5.1.6 Membandingkan panjang bayang-bayang
setiap murid pada masa yang sama.

ST 6.3.1 Menyusun objek mengikut kriteria berikut .
a. kecil besar
b. pendek panjang

ST 7.1.5 Memadankan angka 1-10 dengan bilangan
objek yang betul.


Mengukur dan membandingkan saiz dan berat
rakan.Merekod bayang-bayang rakan.
Membanding panjang bayang-bayang tersebut
menggunakan bahan seperti pembaris,
penyedut minuman.


(Teras)- tidak berkait dengan tema
Menyusun objek seperti bongkah, daun, lidi,
manik dll dalam barisan mengikut kriteria
tertentu.

Buku skrap - Menampal objek-objek
persekitaran pada kad manila dan menulis
angka

KEMANUSIAAN
(KM 3..0) Saya dan
rakan

KM2.0)Mengetahui hak diri
sendiri
KM 3.1 Mengetahui tentang
rakan

KM 1.3.3 Menyatakan tanggungjawab diri
sebagai seorang murid, anak dan rakan.
KM 3.1.2 Bercerita tentang rakan sebaya,

(KM 4.1.6) Menjalankan tanggungjawab
sebagai ahli kelas seperti:
Mematuhi peraturan kelas
Menjaga kebersihan sekolah
Meletak barangan ketempat asalnya(disepadukan ke dalam aktiviti tunjang lain)
TUNJANG KURIKULUM /
FOKUS
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
FIZIKAL DAN ESTETIKA-
Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan
(PFK 1.0 )
Perkembangan
Motor Halus

(PFK 2.0 )
Perkembangan
Motor Kasar(PFK 4.0 )
Kesihatan
Persekitaran

(PFK 5.0)
KeselamatanSeni Visual
(KTI 1.0)Muzik (KTI 2.0)

PFK 1.1 Melakukan kemahiran
motor halus.


PFK 2.1 Melakukan kemahiran
motor kasar lokomotor.

PFK 4.1 Menjaga kebersihan(PFK 5.1) Mengenali
sumber yang menyebabkan
kemalangan dan bahaya


(KTI 1.2)
Menzahirkan idea kreatif
dalam penghasilan karya.

KTI 2.1 Mengambil bahagian
dalam aktiviti menyanyi.
PFK 1.1.8 Menggunting dengan cara yang betul.PFK 2.1.15 Melompat pelbagai aras dan
mendarat dengan kedua-dua belah kaki
menggunakan lakuan yang betul.

PFK 2.1.16 Berjengket beberapa langkah ke
arah tertentu.


PFK 4.1.9 Menguruskan persedian tempat sebelum
dan selepas makan.


(PFK 5.1.5) Mengenal pasti tingkah laku yang
membahayakan berdasarkan pengalaman
sendiri seperti berdiri berhampiran rakan yang
sedang bermain buaian.

(KTI 1.2.9) Menghasilkan bentuk binaan
mengikut kreativiti sendiri melalui
pelbagai teknik dengan bimbingan.


KTI 2.1.11 Menyanyi mengikut mud lagu
( riang dan bersemangat.)
Menggunting dan menampal bahagian angota
badan.


MelompatBerjengket(disepadukan pada waktu rehat)Bercerita tentang keselamatan semasa
bermain di luar bersama rakan- rakan.


Membuat model rakan saya Cth: guna botol
vitagen sebagai badan dan kulit telur untuk
bahagian kepala(cantum kan) Buatkan baju
dengan kertas majalah/ kertas warna, kaki dan
tangan

Menyanyi lagu.
TUNJANG KURIKULUM /
FOKUS


STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

AKTIVITI

TUNJANG
KEROHANIAN,
MORAL DAN
SIKAP
Pendidikan Islam
(PI 4.0 )
akhlak


PI 4.2 Melakukan amalan
seharian mengikut adab
seperti melafazkan doa.

PI 4.2.11 Menyatakan adab menghormati:
- ibu bapa
- ahli keluarga
- guru
- rakan sebaya
4.2.5 Melafazkan doa
4.2.6 Menyatakan adab
- sebelum makan / minum
- semasa makan / minum
- selepas makan / minum
(Ini hanya SP untuk disepadukan oleh guru
sahaja.SP lain disediakan oleh guru agama di
dalam perancangannya)

-Aktiviti di sepadukan ke dalam tunjang-
tunjang lain.
(disepadukan semasa rehat)
PENDIDIKAN
MORAL
PM 5.0)
HemahTinggi
(PM 6.0 )
Hormat
menghormati

PM 5.1 Beradab sopan
dalam pergaulan seharian.
PM 6.2 Menghormati orang
dewasa, rakan dan
masyarakat setempat

PM 10.1) Mengamalkan
sikap jujur dalam diri dan
pergaulan dengan ahli
keluarga, rakan dan guru.

PM 5.1.3 Menunjukkan tingkah laku yang
bersopan dalam pergaulan seharian
.
PM 6.2.3 Menunjukkan cara menghormati
orang dewasa, rakan dan masyarakat
setempat.

(PM 10.1.5) Sentiasa bercakap benar kepada
anggota keluarga, rakan dan guru.


Bercerita tentang kisah seorang rakan
yang sopan dan baik hati.

Tunjukcara/ lakonan


Bercerita tajuk Ah Meng yang Jujur

KETRAMPILAN
(PSE 2.0 )
Mencapai emosi
yang positif

PSE 2.2 Membuna
semangat dan sikap positif


PSE 2.2.2 menunjukkan semangat dan sifat
positif seperti
- tolong menolong
- Setia kawan
PSE 2.3.4 Bertutur dengan penuh keyakinan.
PSE 2.3.5 Bertanya dengan penuh keyakinan.
PSE 2.3.6)Berinteraksi dengan yakin.

-Aktiviti di sepadukan ke dalam tunjang-
tunjang lain.


TUNJANG KURIKULUM /
FOKUS
MASA TUNJANG S.P AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN
10 MINIT RUTIN ( Sarapan, bacaan doa, mengambil kedatangan dll)

10 MINIT

PENAMAT : Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman
REFLEKSI
GURU :

REFLEKSI
MURID :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
TEMA :
HARI : TARIKH:
MASA TUNJANG S.P AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN
10 MINIT RUTIN ( Sarapan, bacaan doa, mengambil kedatangan dll)

10 MINIT

PENAMAT : Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman
REFLEKSI
GURU :

REFLEKSI
MURID :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
TEMA :
HARI : TARIKH:
MASA TUNJANG S.P AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN
10 MINIT RUTIN ( Sarapan, bacaan doa, mengambil kedatangan dll)

10 MINIT

PENAMAT : Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman
REFLEKSI
GURU :

REFLEKSI
MURID :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
TEMA :
HARI : TARIKH:
MASA TUNJANG S.P AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN
10 MINIT RUTIN ( Sarapan, bacaan doa, mengambil kedatangan dll)

10 MINIT

PENAMAT : Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman
REFLEKSI
GURU :

REFLEKSI
MURID :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
TEMA :
HARI : TARIKH:
MASA TUNJANG S.P AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN
10 MINIT RUTIN ( Sarapan, bacaan doa, mengambil kedatangan dll)

10 MINIT

PENAMAT : Mengemas kelas, beratur, rumusan p&p, bacaan doa dan bersalaman
REFLEKSI
GURU :

REFLEKSI
MURID :
RANCANGAN HARIAN PRASEKOLAH
TEMA :
HARI : TARIKH: