Anda di halaman 1dari 18

Tegowanu, 3 November 2012

PENDAHULUAN

kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi
akan dihancurkan oleh kebathilan yang tersusun
rapi.


Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah Yang maha mulia
dan Maha TInggi menyukai bila salahseorang diantara kalian melakukan
pekerjaan dengan professional/itqan (rapi, teratur dan bagus ) HR Baihaqi
1. Khidmatul Ummah
2. Nasyruddawah
3. Tanmiyatul kafaah
4. Kasbul maisyah
5. Marojiul ummah
5 FUNGSI MADRASAH
10 CAPAIAN KARAKTER SANTRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 SIFAT KEPIMPINAN
DALAM ISLAM
1.Al-Quwwah
2.Al-Taqwa
3.Al-Rifq
www.themegallery.com
MANAJEMEN MADRASAH
Perencanaan ( )
Pengorganisasian ()
Pengarahan ()
Pengawasan ( )
FUNGSI-
FUNGSI
MANAJEMEN
PERENCANAAN
Proses perdana ketika hendak melakukan
pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran
maupun kerangka kerja agar tujuan yang
hendak dicapai mendapatkan hasil yang
optimal.
Al Hasyr : 18


PENGORGANISASIAN
proses penentuan struktur, aktivitas,
interkasi, koordinasi, desain struktur,
wewenang, tugas secara jelas. Dalam
lembaga pendidikan Islam, baik yang bersifat
individual, kelompok, maupun kelembagaan.

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya
Allah Yang maha mulia dan Maha TI nggi menyukai bila
salahseorang diantara kalian melakukan pekerjaan dengan
professional/itqan (rapi, teratur dan bagus ) HR Baihaqi
BEKERJA ADALAH IBADAH
(Lillah, Fillah, dan Mardlatillah)