Anda di halaman 1dari 3

SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :
UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 6
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN 011
Mei
50 minit Lima puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

2 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

3 Jawab semua soalan.

4 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

5 Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________
Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________


_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
011 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :


UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 5
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN 011
Mei
50 minit Lima puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

2 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

3 Jawab semua soalan.

4 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

5 Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________
Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________


_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
011 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT
SULIT

Nama Pelajar : . Tahun :


UNIT PEPERIKSAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN
JOHOR

-------------------------------------------------------------

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013
TAHUN 4
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN 011
Mei
50 minit Lima puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.

2 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

3 Jawab semua soalan.

4 Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

5 Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

T. Tangan : ___________________ T. Tangan : ___________________
Nama : ___________________ Nama : ___________________
___________________ ___________________


_________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak dan halaman tidak bercetak
[ Lihat halaman sebelah ]
011 2013 Hak Cipta Unit Peperiksaan SK Seri Intan SULIT

Beri Nilai