Anda di halaman 1dari 3

iii

SENARAI KANDUNGAN

KANDUNGAN HALAMAN
PENGAKUAN i
PENGHARGAAN ii
SENARAI KANDUNGAN iii


1.0 PENGENALAN 1

2.0 KONSEP DAN PRINSIP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

3.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK

4.0 PROFIL MURID-MURID YANG DIKAJI
4.1 Murid Tahun 1
4.1.1 Aiman Hakim Huzairiey
4.1.2 Anissa Safiah Mohd Rafidi
4.2 Murid Tahun 2
4.2.1 Mohamad Ierfan Najmy Mohd Ierwan
4.2.2 Raja Nurul Fariesha Raja Azrol
4.3 Murid Tahun 3
4.3.1 Mohd Shahirul Ikhwan Alimin
4.3.2 Nurzakiah Aris

5.0 KAEDAH KAJIAN YANG DIGUNAKAN
5.1 Pemerhatian
5.2 Temu Bual
5.3 Senarai Semak

6.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL MURID-MURID PADA TAHAP SATU
6.1 Dapatan Data Murid Tahun 1
6.2 Dapatan Data Murid Tahun 2
6.3 Dapatan Data Murid Tahun 3
6.4 Kesimpulan


iv

7.0 PERKEMBANGAN KOGNITIF DI PERINGKAT OPERASI
KONKRIT MURID-MURID DI TAHAP SATU
7.1 Pengabadian Nombor
7.1.1 Cara Pelaksanaan
7.1.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.1.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.1.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.1.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.1.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.1.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.2 Pengabadian Cecair
7.2.1 Cara Pelaksanaan
7.2.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.2.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.2.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.2.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.2.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.2.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.3 Pengabadian Berat
7.3.1 Cara Pelaksanaan
7.3.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.3.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.3.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.3.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.3.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.3.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.4 Pengabadian Jisim
7.4.1 Cara Pelaksanaan
7.4.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.4.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.4.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.4.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.4.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.4.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.5 Pengabadian Isipadu
7.5.1 Cara Pelaksanaan
7.5.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.5.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.5.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.5.5 Analisis Data Murid Tahun 2
v

7.5.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.5.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.6 Pengabadian Panjang
7.6.1 Cara Pelaksanaan
7.6.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.6.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.6.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.6.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.6.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.6.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.7 Pengabadian Luas
7.7.1 Cara Pelaksanaan
7.7.2 Dapatan Data Murid Tahun 1
7.7.3 Analisis Data Murid Tahun 1
7.7.4 Dapatan Data Murid Tahun 2
7.7.5 Analisis Data Murid Tahun 2
7.7.6 Dapatan Data Murid Tahun 3
7.7.7 Analisis Data Murid Tahun 3
7.8 Kesimpulan

8.0 PERBANDINGAN ANTARA PERKEMBANGAN KOGNITIF
KANAK-KANAK PADA PERINGKAT PRAOPERASI DAN
OPERASI KONKRIT

9.0 IMPLIKASI PERKEMBANGAN FIZIKAL MURID-MURID TAHAP SATU

10.0 IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF DI PERINGKAT OPERASI
KONKRIT MURID-MURID DI TAHAP SATU

11.0 RUMUSAN/CADANGAN

REFLEKSI
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN