Anda di halaman 1dari 23

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

MODUL 1

KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL -
76/1

PMR 2010

DISEDIAKAN OLEH :
PN HJH ZAINUN EMBONG
EN JOHARI AB SAMAD
PN NORHAYATI AB LATIF"Sebaik-baik kamu ialah orang yang tidak
meninggalkan akhirat kerana dunianya
dan tidak meniggalkan dunia kerana
akhiratnya" (Hadis Riwayat Al-Khatib)
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 2
1 Antara berikut yang manakah etika kerja ?

I Menepati masa
II Amanah
III Beradab sopan
IV Patuh

A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV
2 Apakah jenis alat pemadam api yang ditunjukkan dalam rajah 1 ?

A Jenis air
B Jenis buih
C Jenis serbuk kering
D Jenis karbon dioksida


3 Antara berikut yang manakah amalan menilai diri sendiri dan tempat kerja di
dalam bengkel kemahiran hidup ?

A Simpan alatan di tempat yang betul selepas digunakan
B Murid perlu menitikberatkan aspek kebersihan diri dan mental
C Bahan beracun mesti disimpan di tempat yang selamat dan berkunci
D Murid perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan asas pertolongan
cemas


4 Antara yang berikut yang manakah tujuan organisasi makmal ?
I Melatih pelajar melakukan kerja logam
II Melatih pelajar bersikap bertanggungjawab
III Memastikan alatan dalam keadaan teratur
IV Membolehkan pelajar menghasilkan projek yang bermutu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
KELAS
A,B & C
RAJAH 1
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 3
5 Rajah 2 menunjukkan carta organisasi bengkel . Apakah tugas X ?

A Membuka dan menutup tingkap dan pintu bengkel
B Mengumpul dan menyimpan baki bahan kerja dan projek
C Memastikan setiap pelajar menjalankan tugas mengikut jadual
D Menyusun dan membersihkan mesin mudah alih dan alatan tangan


6 Berikut adalah penerangan salah satu amalan 4M.
Antara berikut yang manakah amalan itu ?

A Membersih
B Mendisiplin
C Menyusun atur
D Menilai diri dan tempat kerja


7 Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila rakan anda terkena kejutan
elektrik di bengkel ?

A Menutup suis utama bekalan elektrik
B Menarik keluar kawan yang terkena kejutan elektrik
C Laporkan dengan segera kepada guru Kemahiran Hidup dibengkel
D Mencabut plag peralatan elektrik yang menyebabkan kejutan elektrikGURU KEMAHIRAN
HIDUP
X
PENOLONG
FORMEN
P Q R S
RAJAH 2
Berfikir secara positif dan bertanggungjawab dalam melakukan tugas di bengkel
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 4

8 Antara berikut yang manakah proses menanda dalam penghasilan projek reka
bentuk ?

9 Jadual 1 menunjukkan kos pengeluaran bagi 50 unit projek .

Butiran Jumlah (RM)
Kayu x 2 x 4 100.00
Mounting board 20.00
Paku 5.00
Kertas las 8.00
Glu sentuh 7.00
Air dan elektrik 5.00
Upah pekerja 20.00


Berapakah kos bahan bagi penghasilan projek itu ?

A RM 120.00
B RM 140.00
C RM 145.00
D RM 165.00
A
B
C
D
JADUAL 1
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 5


10 Antara berikut pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan rajah 3 ?

A Perubahan dalam teknologi
B Kos yang lebih menjimatkan
C Perubahan dalam reka bentuk
D Kaedah pembinaan yang lebih ringkas dan mudah11 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas ?

A Papan lapis
B Kayu meranti
C Mounting Board
D Medium Density Fibreboard


12 Pernyataan berikut adalah salah satu faktor reka bentuk
Yang manakah faktor itu ?

A Fungsi
B Kemasan
C Rupa bentuk
D Nilai komersil

Mempunyai pelbagai warna yang menarik
Dapat dilengkung mengikut kehendak reka bentuk
Tidak tahan kelembapan dan haba
Menarik dan sesuai dengan fungsi serta kegunaan produk
RAJAH 3
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 6

13 Antara berikut padanan yang manakah benar ?

Alatan tangan Kegunaan

A

Memotong paip BG dan PVC

BMemotong lengkung pada kayu nipis

CMemotong kayu bersaiz kecil dan
membuat tanggam

DMemotong papan tebal dan membelah
kayu14 Rajah 4 menunjukkan sejenis mesin mudah alih .
Antara berikut yang manakah kegunaan mesin itu ?

A Untuk memanaskan glu panas
B Untuk mempercepat kerja-kerja melelas
C Untuk memasang dan menanggalkan skru
D Untuk menebuk lubang pada kepingan keluli lembut


15 Susun semula proses reka cipta mengikut susunan yang betul.

I Pendokumentasian
II Pengujian rekabentuk
III Pembinaan rekabentuk
IV Pembaikan rekabentuk

A I , II , III dan IV
B II , III , I dan IV
C III , II , IV dan I
RAJAH 4
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 7
D IV, III , II dan I

16 Rajah 5 menunjukkan sebahagian daripada faktor penting dalam pemilihan idea
reka bentuk .

Apakah faktor X ?

A Pemerhatian
B Lukisan kerja
C Bahan dan komponen
D Pembacaan dan penyelidikan


17 Antara berikut yang manakah digunakan dalam proses mencantum projek ?


18 Rajah 6 menunjukkan satu aktiviti dalam pembinaan projek .

Apakah proses kerja itu ?

A Mengukur tebal kayu
B Mengukur lebar kayu
C Menguji kepersegian kayu
PEMILIHAN
IDEA
KEUPAYAAN
KENDIRI
MESRA ALAM
X
KEPENTINGAN
PRODUK
RAJAH 5
A B
C
D
RAJAH 6
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 8
D Menguji kerataan permukaan kayu
19 Rajah 7 menunjukkan carta alir sebahagian daripada proses dalam mereka ciptaApakah langkah kerja yang sesuai di petak X ?
A Perekaan projek
B Membuat jadual kerja
C Perancangan pembinaan projek
D Menyenarai Idea penyelesaian masalah


20 Antara berikut yang manakah tujuan pengujian dan penilaian projek ?

I memastikan keberkesanan fungsi projek
II memastikan projek boleh dijual dengan harga yang tinggi
III mempromosikan projek untuk tujuan jualan
IV mengenal pasti kelemahan projek untuk tujuan pengubahsuaian

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV21 Antara yang berikut pilih padanan yang betul ?

Kemasan Pelarut
A Lekar Spirit methil
B Syelek Turpentin
C Cat licau Air
PENGENAL PASTIAN
MASALAH
MENGANALISIS MAKLUMAT
X
PEMILIHAN IDEA
RAJAH 7
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 9
X
D Tona kayu Thinner
22 Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian
X pada rajah 8 ?
23 Rajah 9 menunjukkan sejenis alat pemotong.Apakah fungsi alat itu ?
A Memotong PVC
B Memotong perspek
C Memotong aluminium
D Memotong keluli lembut


24 Antara yang berikut,yang manakah formula untuk mengira kos projek?
A Kos bahan + kos upah + kos overhed
B Kos pengeluaran + kos upah + kos bahan
C Kos upah + kos overhed + kos pengeluaran
D Kos bahan + kos pengeluaran + kos overhed
25 Apakah kerja yang boleh dilakukan oleh mesin mudah alih pada rajah 10 ?
A Meribet
B Melelas
A
B
C
D
RAJAH 9
RAJAH 10
RAJAH 8
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 10
C Mengglu
D Memotong


26 Antara alatan berikut yang manakah digunakan semasa proses menanda ukuran
tebal atau lebar kayu ?


27 Rajah 11 menunjukkan sejenis alatan tangan .


Apakah fungsi alatan itu ?

A Memotong bahagian tanggam
B Mengerat atau membelah kayu
C Memotong lengkung pada kayu yang nipis
D Memotong bahagian lengkung pada papan lapis28 Antara berikut padanan yang manakah benar ?

Bahagian lampu pendarfluor Fungsi

A

Menghidupkan lampu


B


Membekalkan voltan tinggi pada awal
nyalaan

C


Menempatkan suis penghidup
1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
RAJAH 11
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 11

D

Menghasilkan sinaran ultra ungu

29 Rajah 12 menunjukkan sejenis komponen elektrik .Apakah simbol komponen itu ?


30 Jadual 2 menunjukkan cabutan bil bagi sebuah rumah kediaman


Hitungkan bayaran untuk bil itu ?

A RM 52.00
B RM 55.00
C RM 62.00
D RM 65.00RAJAH 12
A
B
C D

Tarikh Bacaan
15.08.2008 008503
14.09.2008 008763

Kadar Tarif
Kadar seunit

200 unit pertama..RM0.20
600 unit berikutnya..RM0.25


JADUAL 2
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 12
31 Rajah 13 menunjukkan keratan rentas sebuah sel keringPunca negatif sel ditunjukkan oleh bahagian

A P
B Q
C R
D S


32 Antara berikut yang manakah menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 Ampere
yang betul

RAJAH 13
P
S R
Q
Hijau
kuning
biru perang
A
Hijau
kuning
biru perang
B
Hijau
kuning
biru
perang
D
perang
Hijau
kuning
biru
C
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 13
33 Antara berikut yang manakah mempunyai fius 13 Ampere ?


34 Antara berikut yang manakah bahagian motor arus terus (DC)?

I Pemungut
II Berus karbon
III Penukar tertib
IV Gegelung angker

A I , II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D II , III dan IV


35 Antara peralatan-peralatan elektrik yang berikut, yang manakah sesuai
menggunakan plag 3 pin 15 ampere?

I Radio
II Kipas meja
III Alat pendingin udara
IV Pemanas air

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


36 Antara komponen berikut yang manakah berfungsi sebagai suis?
A B
C D
B
C
D
A
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 14
37 Rajah 14 menunjukkan simbol sejenis komponen elektronik
Antara berikut yang manakah benar untuk komponen itu ?

A Transistor jenis NPN
B Sejenis komponen pasif
C Mempunyai kaki tapak , pemungut dan pemancar
D Berfungsi menyimpan dan membuang cas elektrik


38 Rajah 15 menunjukkan lukisan skematik satu projek elektronik.
Komponen manakah yang mengawal pengaliran arus elektrik dalam litar itu ?

A P
B Q
C R
D S


39 Rajah 16 menunjukkan simbol bagi sejenis komponen elektronik


Antara yang berikut yang manakah komponen itu ?

D C
A
RAJAH 16
RAJAH 14
RAJAH 15

00


Q
R
S
P
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 15
40 Rajah 17 adalah sebahagian daripada komponen yang telah dipateri pada bodlitar.


Alat tangan yang manakah paling sesuai digunakan untuk memotong bahagian
X ?

41 Rajah 18 menunjukkan litar skema satu projek elektronik.


Apabila suis S1 ditekan LED yang manakah menyala?

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
B
RAJAH 17
X
A B
C
D
S1
I
II
III IV
RAJAH 18
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 16
42 Rajah 19 menunjukkan satu aktiviti dalam kerja pematerian

Apakah aktiviti itu ?

A Menyedut bahan pateri
B Memateri kaki komponen
C Memasukkan bahan lakur
D Memanaskan alat pemateri


43 Rajah 20 menunjukkan sebuah mikrofon.Apakah bahagian yang bertanda X ?

A Magnet
B Transduser
C Litar elektronik
D Elektrod logam44 Berikut adalah pernyataan tentang sejenis garisan dalam lukisan teknik.


Apakah jenis garisan itu ?

A Garisan objek
B Garisan binaan
C Garisan penengah
RAJAH 19
RAJAH 20
X
Hitam dan tebal
Digunakan untuk menunjukkan rupa bentuk objek
Menggunakan pensel HB
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 17
D Garisan tersembunyi45 Rajah 21 menunjukkan lukisan isometrik sebuah bongkah.Antara berikut yang manakah pelan bagi bongkah itu?46 Rajah 22 menunjukkan pandangan atas bagi satu selinder.

Antara berikut , alatan yang manakah digunakan untuk melukis pandangan itu?A I, II dan III
RAJAH 21
RAJAH 22
I
III
II IV
C
A B
D
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 18
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47 Rajah 23 menunjukkan sebuah tangki simbah.
Bahagian manakah yang dinamakan paip limpah ?

A I
B II
C III
D IV


48 Antara berikut, jenis kepala pili manakah yang mempunyai alur masuk yang
menegak?


A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV


49 Rajah 24 menunjukkan sejenis alat tangan kerja paip.

Apakah kegunaan alatan itu ?

II
III
I
RAJAH 24
RAJAH 23
I
III
II
IV
IV
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 19
A memasang pili
B membuka dan mengetatkan nat pili
C melonggar dan mengetatkan penyambung paip BG
D memegang batang paip BG semasa kerja penyambungan

50 Apakah yang harus dilakukan jika anda dihidangkan makanan yang panas?

A Meniup makanan itu sehingga sejuk
B Mengacau dengan sudu sehingga sejuk
C Menunggu sehingga makanan tersebut sejuk sedikit
D Mengambil makanan tersebut dengan sudu sehingga sejuk51 Rajah 25 menunjukkan sebuah mesin jahit.

Bahagian manakah yang berfungsi untuk mengawal ketegangan mata jahitan.

A P
B Q
C R
D S52 Susunkan mengikut urutan yang betul bagi kerja-kerja pembersihan mingguan
sebuah bilik tidur.

I Sapu dan mop lantai
II Ganti cadar dan sarung bantal
III Lap habuk pada perabot dibilik tidur
IV Tarik langsir ke tepi untuk mendapatkan cahaya matahari

A IV, III, I, II
B III, I, IV, II
C I, III, IV, II
D IV, III, II, I


RAJAH 25
R
P
Q
S
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 20
53 Rajah 26 menunjukkan sehelai alas dulang.


Antara berikut apakah jenis jahitan hiasan yang terdapat pada alas dulang
tersebut.

I Kun
II Renda
III Jahitan suji bilang
IV Jahitan silang pangkah

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV


54 Antara berikut padanan yang manakah betul ?

Bahagian Rajah
I Sekoci

II Roda imbang

III Gelendong

IV Penekan jahitan


A I dan II
RAJAH 26
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 21
Luqman sedang tidur
Hafizul menukar pakaian


B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

55 Berdasarkan pernyataan di atas, di manakah aktiviti ini dilakukan?

A Ruang tamu
B Ruang kerja
C Ruang sosial
D Ruang persendirian


56 Rajah 27 menunjukkan sebahagian alatan dapur.


Apakah alatan dapur itu ?

A Alatan menyaji
B Alatan menyedia
C Alatan memasak
D Kelengkapan dapur


57 Antara berikut yang manakah memberikan pencahayaan am?

A


B

RAJAH 27
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 22
C

D58 Antara yang berikut yang manakah memerlukan pemasuan semula?

I Pasu yang retak
II Medium yang padat
III Akar keluar dari lubang dasar pasu
IV Air bertakung di permukaan medium

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV59 Rajah 28 menunjukkan langkah menyemai keratan batangApakah langkah Q?

A Letakkan di tempat teduh
B Buangkan semua daun pada keratan
C Potong keratan barang secara serong dan licin
D Celupkan pangkal keratan dengan hormon pengakaran

Lembabkan pangkal keratan
Q
Tanam keratan batang dalam
lubang medium
Kejapkan permukaan medium
Medium disiram
RAJAH 28
Modul 1 76/1
KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL 23


60 Antara berikut yang manakah merupakan kerja penjagaan anak pokok ?

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV


KERTAS SOALAN TAMAT
I
II
III IV