Anda di halaman 1dari 4

Bersembang atau mengumpat?

Seperti biasa, sebagai seorang student yang tinggal di asrama mestilah setiap masa dan saat
akan bertemu dengan kawan- kawan. Masa di kelas, prep, bilik dan penjuru mana-mana pun
mesti akan berjumpa dengan orang.
Bila tinggal di asrama, adakalanya kita lebih banyak peluang untuk bersembang. Kalau sudah
dapat nikmat bersembang, tidak kiralah bersembang tentang isu yang berfaedah mahupun
tidak, dosa mahupun pahala, duniawi mahupun ukhrawi semua tidak akan diendahkan. Apa
yang penting bersembang!
Eh, mila engkau tahu tak pasal gosip BigBang tu ? Aku tak puas hati la. Ada ke patut
dorang cakap tuuuuttttuuuttt.tuuutt
La Betul ke beb ? Aku pun ada jugak dengar.. Tapi tak pasti la betul ke tak..
blaa..bla..bla
Engkau tahu tak, semalam mamat tu aku nampak dating kat pasar malam Takdelah
cantik sangat make dia tu. Biasa je pun..
Banyak perkara yang kurang manfaat menjadi perbualan daripada yang bermanfaat.
emikianlah manusia seharian. Bila di hitung banyaknya perkataan yang kurang bermanfaat,
pasti melebihi timbangannya daripada perkataan yang bermanfaat.
Ada pula yang lebih pro perkataannya tentang dunia artis yang penuh sensasi. Bangga benar
dirinya dapat meneroka setiap pelusuk kehidupan artis yang disanjung-sanjung oleh dunia.
!ahai umat "slam, adakah perlu untuk kita kisahkan atau sibukkan diri tentang dunia artis
sedangkan diri kita sendiri pun belum tentu terurus# Kita men$anang $erita artis, menjaja
gosip yang hangat di dalam kehidupan mereka. %ika boleh, ingin sahaja mengikuti kisah
kehidupan idola kita sehingga akhir hayatnya.
Sedarlah bahawa di akhiratlah kita selamanya. unia ini hanya pinjaman semata-mata. &idak
perlu mengejar $erita-$erita duniawi kerana bukanlah $erita-$erita ini yang menjadi peneman
kita ketika di kubur nanti. ari saat ini, sedarkanlah hati kalian agar jangan terlalu taksub
untuk hidup di dunia yang fana ini.
'unakanlah peluang kita hidup di dunia ini untuk mengumpul sebanyak mungkin kebaikan
dan amalan sebagai bekalan untuk dibawa ke akhirat nanti.(ebih baik menyibukkan diri
dalam urusan yang berkait dengan kehidupan sendiri, daripada menyibukkan diri dalam
kehidupan orang lain.

Hukum Mengumpat
Apakah yang dimaksudkan dengan mengumpat#
Maksud mengumpat dapatlah didefinisikan sebagai ber$erita tentang perihal keburukan dan
kelemahan seseorang kepada orang lain di mana akan diumpat merasa marah dan ben$i
dengan perkara yang didengari tentang dirinya. Ber$erita tentang keburukan dan kelemahan
seseorang samalah juga seperti membuka aib seseorang itu kepada orang lain.
)asulullah S.A.! pernah bersabda *
mengumpat itu ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu
perkara yang dibencinya.
+,adis )iwayat Muslim-
an hukumnya adalah haram di sisi Allah S!&.
.irman Allah s.w.t yang bermaksud/
Wahai orang yang beriman ! Jauhilah kebanyakan daripada sangkaan ( supaya kamu
tidak menyangka sangkaan yang dilarang ) kerana sesungguhnya sebahagian daripada
sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari cari kesalahan
dan keaiban orang lain dan jangan sesetengah kamu mengumpat setengahnya yang lain.
Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati
( Jika demikian keadaan mengumpat ) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. ( !leh itu"
patuhilah larangan yang tersebut ) dan bertak#alah kamu kepada Allah" sesungguhnya
Allah $enerima %aubat lagi &aha &engasihani
+Surah al-,ujurat atat 01- #
Sesungguhnya pengharaman mengumpat itu jelas di dalam Al-2uran kerana ianya boleh
menjatuhkan maruah seseorang +orang yang diumpat- di samping boleh membawa kepada
kemudharatan yang besar iaitu boleh membawa kepada bahaya fitnah dan merupakan suatu
pembohongan sekiranya perkara yang menjadi umpatan itu sedikit pun tidak ada
kebenarannya atau tidak ada pada orang yang diumpat.
Bersabda )asulullah S.A.! yang bermaksud/
sesiapa yang melakukan ke'aliman terhadap saudaranya melibatkan maruah
( penghormatan ) atau sebagainya" maka lebih baik dia memohon kemaa(an kepada orang
itu sebelum tiba hari di mana dinar dan dirham tidak lagi diperlukan. Jika dia mempunyai
apa apa kebaikan" perkara itu akan ditarik daripadanya sebagai balasan ke atas
kejahatan yang dibuat. Jika dia tidak ada sebarang amalan kebaikan" maka kejahatan
orang yang diumpat itu akan diletakkan kepadanya
+,adis )iwayat Bukhari- #
Sabda bagindaa lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu ,urairah radhiyallahu 3anhu/
)asulullah bertanya" Adakah kamu tahu apa itu ghibah" mereka berkata * Allah dan
)asul+ya lebih mengetahui. ,aginda berkata * -ngkau menyebut sesuatu mengenai
saudaramu dengan perkara yang tidak disukainya. .ikatakan * ,eritahukanlah
kepadaku" bagaimana sekiranya ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan ,aginda
berkata * /ekiranya ada padanya apa yang kamu katakan" maka kamu telah
mengumpatnya" jika tiada padanya apa yang kamu katakan maka kamu telah
mem(itnahnya
+,adis )iwayat Muslim, Abu aud, al-&irmi4i, al-arimi, Ahmad dan "bn ,ibban-
Keharusan Mengumpat
!alaupun pada asal hukum mengumpat adalah haram, namun ianya juga menjadi harus bagi
kita dalam keadaan yang tertentu. i dalam kitab )iyadus Solihin iaitu karangan kitab oleh
"mam 5awawi, terdapat 6 keu4uran yang diharuskan padanya mengumpat.
1- Kes Penganiayaan.
Apabila seseorang di4alimi sebagai $ontohnya seorang isteri yang di4alimi oleh suaminya,
maka menjadi keharusan kepada si isteri untuk men$eritakan keaiban dan keburukan yang
dilakukan oleh suaminya ke atas dirinya kepada pihak pemerintah. ,al ini adalah bertujuan
untuk menyelesaikan masalah dan sebagai bukti bahawa ke4aliman itu memang berlaku
2- Mohon Bantuan Mencegah Kemungkaran.
Apabila di dapati berlakunya kemungkaran, kemudian melaporkannya kepada pihak yang
berkuasa dengan tujuan7 niat untuk men$egah kemungkaran yang ada, maka diharuskan
untuk orang yang mengadu men$eritakan kemungkaran yang dilakukan. Sebagai $ontoh dia
mengatakan !i polan telah melakukan maksiat begitu begini, maka tegahlah dia agar tidak
berlaku kemudaratan "ang berpanjangan.
3- Minta Fatwa.
iharuskan juga men$eritakan keaiban orang dengan tujuan meminta fatwa sepertimana
,indun meminta fatwa kepada )asulullah SA! perihal suaminya yang kedekut.
- Menga!ak Mus"imin #gar Bersikap Berhati-hati.
&ujuan men$eritakan keburukan orang yang tertentu adalah semata-mata untuk kemaslahatan
orang lain agar berhati-hati dan tidak mudah terpedaya $ontohnya seperti mendedahkan
kepalsuan seorang yang pura-pura alim atau pembawa ajaran sesat supaya orang ramai
mengetahui hakikat dirinya yang sebenar. Begitu juga, mendedahkan penyelewengan seorang
pemimpin dalam mentadbir rakyat kepada orang yang berkuasa melantiknya agar mereka
tidak tertipu untuk terus memberi kuasa kepadanya.
$- %ika Me"akukan Maksiat &an Bi&'ah (ecara )erang-terangan.
%ika seseorang itu melakukan maksita dan bid8ah se$ara terang-terangan, maka menjadi harus
hukum mengumpat tentangnya. engan syarat diniatkan keharusan mengumpat itu agar tidak
mudah tertipu dan supaya kaum muslimin yang lain sentiasa berwaspada dengannya. !alau
bagaimana pun tidak boleh men$eritakan keburukannya yang tersembunyi.
*- (ebagai )an&a Pengena"an.
ibolehkan dengan syarat tidak bertujuan untuk menghina dan merendahkan orang yang
dinyatakan seperti mila jongang, mamat tempang. Andaikata hanya dengan gelaran-gelaran
tersebut menjadikan orang lebih mengenalinya, maka diharuskan men$eritakan
kekurangannya.

Kesimpulannya, walaupun terdapat beberapa situasi yang dibolehkan mengumpat, namun
perlulah kita ingat ianya juga bersandarkan kepada niat kita. Sekirannya niat kita lebih
$enderung kepada men$eritakan keaiban dan kekurangan orang lain, boleh jadi ianya jatuh
kepada mengumpat. an ketahuilah sesungguhnya mengumpat itu adalah haram dan setiap
yang haram itu padanya dosa.
%auhilah mengumpat wahai umat "slam, kerana realitinya kita hanyalah hamba yang lemah
untuk lari daripada melakukan perbuatan terkutuk itu. %angan sampai amalan kita terlepas
kepada orang yang diumpat. &idak pernah merugi bagi mereka yang menutup keaiban orang
lain. 9ukuplah sekadar mendengar jika memang keadaan tidak mengi4inkan untuk kita lari
dari tempat mengumpat itu.
Sesiapa yang memelihara lidahnya + tidak men$eritakan keburukan orang lain -, Allah akan
menutup ke$elaannya di akhirat nanti, Sesiapa yang menahan kemarahannya, Allah akan
lindungi daripada seksaan5ya. Bersama : samalah kita hindari perbuatan mengumpat ini dari
masa ke semasa kerana
)asulullah pernah bersabda *
Wahai orang yang beriman dengan lidahnya tetapi belum beriman dengan hatinya !
Janganlah kamu mengumpat kaum muslimin dan janganlah kamu mengintip intip
keaibannya. /esungguhnya" sesiapa yang mengintip keaiban saudaranya" Allah akan
mengintip keaibannya dan .ia akan mendedahkannya" meskipun berada dalam rumah
sendiri
+,adis )iwayat Abu aud, Ahmad dan al : &armi4i-
!allahu Anta A8lam
- Artikel ilu;islam.$om
Bio&ata Penu"is
+ai"atu" ,ahra Mokhtar merupakan seorang pelajar M)SM Kota Kinabalu, Sabah. Beliau
berkongsi karya di http*77hiduppastimati.blogspot.$om7