Anda di halaman 1dari 1

Ruj.

Tuan :
Ruj.Kami : S48750
Tarikh : 22.03.2012


Pengarah Cawangan ,
Jabatan Akuantan Negara Malaysia,
Cawangan Kapit,
96800 Kapit.


Tuan ,


MEMOHON PENGECUALIAN DI BAWAH AP 100A UNTUK TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN BAGI
BULAN JULAI 2011

Dengan segala hormatnya perkara tersebut di atas adalah dirujuk.

2. Berikut adalah sebab-sebab tuntutan lewat di hantar ke JAN.
i) Borang tuntutan tidak lengkap
ii) Resit-resit belum ditandatangan
iii) Masalah perhubungan pihak pejabat dengan pihak sekolah

3. Justeru itu pihak Pejabat Pelajaran Gabungan Kapit memohon maaf mengenai perkara
tersebut di atas.

Sekian , Terima kasih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah ;


.............................
( MOHD AMIR HIDAYAT BIN ABDUL LATIB)
Guru (DC 41) ,
SK.Nanga Kebiaw,
Kapit.