Anda di halaman 1dari 2

Membina ayat

S A L A K / M
Peserta
lontar
peluru
melontarkan di
padan
g
peluru dengan
berhati-
hati
Seorang
peserta
lompat
tinggi
melakukan aksi
lompatan
dengan
yakinnya
Seorang
guru
mencatat papan
markah
yang
disediaka
n
Beberap
a orang
peserta
berlumba Di trek Menuju ke
garisan
penamat
Para
penonto
n
memberikan Kepada
para
peserta1. Peserta lontar peluru itu sedang
melontarkan peluru dengan berhati-hati
di padang.

2. Seorang peserta lompat tinggi sedang
melakukan aksi lompatan dengan
yakinnya.

3. Seorang guru mencatat markah pada
papan markah yang disediakan.

4. Beberapa orang peserta lumba lari
sedang berlumba di trek dengan gigih
menuju ke garisan penamat.

5. Para penonton memberikan sokongan
kepada peserta yang bertanding
dengan penuh semangat.