Anda di halaman 1dari 12

Mata Pelajaran : Matematik

Kelas : Tahun 1 Cemerlang


Tarikh : 27 Oktober 2014 Masa: 8.10 9:10 pagi (Masa : 1 jam)
Tajuk: : Bentuk
Standard Kandungan : 9.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)
Standard Pembelajaran: 9.1 ii) Memperlihatkan permukaan, sisi, dan bucu bagi bentuk tiga dimensi.
Objektif : Pada akhir pdp murid-murid dapat
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi.
Memperlihatkan permukaan, sisi, dan bucu bagi bentuk tiga dimensi
Bahan, peralatan,sumber: Bahan maujud,lampiran,lembaran kerja, kertas sebak
Pengetahuan sedia ada:Pengetahuan tentang bentuk 3 dimensi
Nilai dan sikap : bekerjasama, rajin dan cermat.

Fasa Persediaan (5 Minit)
Guru menunjukkan objek.
Guru bersoal jawab dengan murid tentang objek.
Contoh soalan: Apakah yang cikgu bawa?
Murid melihat objek yang dibawa oleh guru.
Murid menjawab soalan . Cth:tin biskut, mainan, botol dll kon dan pyramid
Guru bertanya : Apakah bentuk objek ini? Cuba bezakan kedua-duanya? Apa yg tidak sama?
Ok bagus; Bnetuknya yang tidak sama.. kamu nak tahu tentang bentuk? Mari semua dating ke depan cikgu

Langkah 2(10 minit)
Guru mengumpulkan semua murid ke hadapan kelas. Semua murid duduk di hadapan kelas
Guru menerangkan tajuk yang akan dipelajari pada hari ini.
Soalan : Cuba lihat sekali lagi benda-benda yang cikgu bawa ini. Cuba kaitakan apa yang akan kita nak belajar hari ini?
Murid menjawab soalan guru: Jawapan murid: Bentuk 3 dimensi (3D)
Bagus. Ok

Cikgu nak Tanya : Apa itu 3 Dimensi? Siapa tahu?
Ok . Dengar sini. 3 deminsi ialah bentuk yang mempunyai jisim dan ruang. Ia boleh dipegang. Seperti objek
yang cikgu pegang ini. Jisim maksudnya : berat. Kamu boleh rasa ia ada keberatan jika kamu pegang. Ruang
maksudnya : dalam objek ini ada ruang kosong. Lagi 1 3 deminsi mempunyai bayang- bayang.
Lihat objek ini contohnya : bola. Boleh kamu pegang dan rasa? Ada jisim atau berat? Ada bayang-bayang?
atau

Yainilah yang dinamakan 3 dimensi. Siapa tahu nama-nama bentuk 3 dimensi ? .
Murid menjawab : kubus, kuboid, kon,sfera, silinder, dan pyramid
Guru menerangkan nama bentuk-bentuk tiga dimensi

Baiklah, kamu dah tahu apa itu 3 dimensi, sekarang cikgu nak kamu nyatakan bentuk-bentuk maujud yang
sama bentuk dengan 3 dimensi yang ada dis sekeliling kamu.
Murid memberikan contoh-contoh bentuk-bentuk 3D yg ada di sekeliling mereka.
KBAT ????

Nyatakan Objektif :
Nyatakan Objektif :

Langkah 3 20 minit
Ok. Sila lihat sini
Kerja kumpulan: Guru memberikan setiap kumpulan kertas sebak/majung
Murid berbincang dalam kumpulan mengisi peta pokok menyusun bentuk-bentuk 3d ikut bentuk yang
betul
PETA PEMIKIRAN
Bentuk

kubus kuboid sfera kon silinder piramid
Pembentangan kumpulan
Guru meminta setiap kumpulan membentang hasil kerja kumpulan mereka.
Murid membuat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 ms. 63-64
rumusan


kon
Nyatakan Objektif :

kubuskuboid


sferasilinderPiramid
1.