Anda di halaman 1dari 8

Cara

penghasila
n

Dua bibir

gusi
Gusi-
lelangit
keras

Lelangit
keras

Lelangit
lembut

Pita suara
letupan p,b t,d k,g ?
letusan c,j
geseran s h
getaran r
sisian l
sengauan m n n n
Separuh
vokal

w

Y
Konsonan letupan.

Letupan dua bibir.
-dua bibir dirapatkan
-lelangit lembut dinaikan
-udara disekat diantara dua bibir dan dilepaskan serta-merta
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [p]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [b]

Letupan gusi
-hujung lidah diletakan dia atas gusi
-lelangit lembut dinaikan
-udara disekat diantara hujung lidah dengan gusi dan dilepaskan serta merta
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [t]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [d]

Letupan lelangit keras
-belakang lidah dinaikan ke lelangit lembut
-lelangit lembut dinaikan
-udara disekat diantara belakang lidah dengan lelangit lembut
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [k]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [g]

Letupan pirta suara @ hentian glotis
-pita suara dirapatkan serapat-rapatnya
-lelangit lembut dinaikan
-udara disekat di belakang rapatan pita surara dan dilepaskan serta merta
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuar [?]
-hentian glotis hadir di akhir perkataan yang dieja dengan huruf K
Konsanan letupan

Letusan lelangit keras
-depan lidah ditemukan dengan lelangit keras
-lelangit lembut dinaikan
-udara disekat dibelakang pertemuan antara depan lidah dengan lelangit kera
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [c]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [j]

Konsanan Geseran

Geseran gusi tidak bersuara
-hujung lidah dipertemukan dengan daerah gusi
-lelangit lembut dinaikan
-udara dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [s]

Geseran glotis
-glotis terbuka luas
-lelangit lembut dinaikan
-udara bergeser tanpa gangguan
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [h]Konsanan Getaran

Getaran gusi
-hujung lidah dianggkat ke arah gusi dan menggetarkan hujung lidah
-lelangit lembut
-pita suara bergetar dan menghasilkan bunyi bersuara [r]

Konsanan Sisian

Sisian gusi
-hujung lidah diangkat ke arah gusi atas
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar keluar melalui kiri dan kanan lidah (sisi lidah)
-Pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [l]

Konsanan Sengauan

Sengau dua bibir
-bibir bawah dirapatkan ke bibir atas
-lelangit lembut diturunkan
-udara keluar melalui rongga hidung
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [m]

Sengau gusi
-hujung lidah dipertemukan dengan gusi
-lelangit lembut diturunkan
-udara keluar melalui rongga hidung
-pita sura bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuar [n]
Sengau gusi-lelangit keras
-depan lidah dipertemukan ke lelangit keras
-lelangit lembut diturunkan
-udara keluar melalui rongga hidung
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [n] @ ny

Sengau lelangit lembut
-belakang lidah diangkat ke lelangit lembut
-lelangit lembut diturunkan
-udara keluar melalui rongga hidung
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [n] @ ng

Separuh Vokal

Separuh viokal dua bibir
-bibir dan belakang lidah mengambil kedudukan seperti menghasilkan vokal [u] iaitu bibir dibundarkan
dan belakang lidah dinaikan setinggi mungkin
-berlaku geluncuran ke arah kedudukan vokal yang mengikutinya
-lelangit lembut dinaikan
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [w]

Separuh vokal lelangit keras
-bibir dan lidah mengambil kedudukan seperti menghasilkan vokal [i] iaitu bibir dihamparkan dan hujung
lidah dinaikan setinggi mungkin
-berlaku geluncuran ke arah kedudukan vokal yang mengikutinya
-lelangit lembut dinaikan
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [y]


Cara
penghasila
n


Bibir-gusi


gigi


gusi


Gusi-
lelangit
keras


Lelangit
lembut
geseran
F,v
th,dh
z
sy
kh,gh
Konsanan geseran

Geseran bibir-gusi
-bibir bawah dirapatkan ke gigi atas supay menjadi sempitan
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan sempitan bibir bawah dengan gigi atas
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [f]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [v]

Geseran gigi
-hujung lidah berada diantara gigi atas dengan gigi bawah
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar melalui rongga mulut dan dibiarkab bergeser di daerah gigi
-pita suara tidak bergetar ntuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [th]
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [dh]

Geseran gusi bersuara
-hujung lidah dipertemukan dengan daerah gusi
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidahdengan gusi
-pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [z]

Geseran gusi-lelangit keras tidak bersuara
-bahagian belakang depan lidah dipertemukan dengan daerh antara gusi dengan lelangit keras
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser di daerah pertemuan antara depan lidah dengan sempadan
gusi lelangit keras
-pita sura tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [s] @ syGeseran lelangit lembut
-belakang lidah diangkat ke arah lelangit lembut
-lelangit lembut dinaikan
-udara keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser didaerah pertemuan antara belakang ledah
dengan lelangit lembut
-pita suara tidak bergetar untuk menghasilkan bunyi tidak bersuara [kh] @ x
-pita sura bergetar untuk menghasilkan bunyi bersuara [gh] @