Anda di halaman 1dari 2

CONTOH RPH

Hasil Pembelajaran
Murid Linus dapat menyebut ,menulis angka dan menulis perkataan bagi nombor 1 9
Murid Perdana dapat menyebut,menulis angka dan menulis perkataan bagi nombor 1 20
Aktiviti
Catatan
Murid Linus Murid Perdana
Set Induksi
Semua murid akan menyanyi mengikut
susunan nombor dari satu sehingga
sepuluh (irama sayang kinabalu)
Murid akan nyanyi bersama
sama guru
Langkah 1
Guru bimbing murid
murid menulis angka
dan mengeja
perkataan bagi
nombor 1-9.
Murid murid diberi
kad kad angka dan
perkataan nombor 1-9
serta dibimbing untuk
memadankan dua
jenis kad yang berbeza
Murid murid berlatih
menulis angka dan
perkataan bagi
nombor 1 -9
Aktiviti kumpulan LINUS
dibimbing oleh guru ( Group
Teacher-Led)
Aktiviti individu untuk
kumpulan perdana dijalankan
secara berdikari.(Individual
Independent)
Langkah 2
Murid murid
menjalankan
permainan padankan
kad angka dan kad
perkataan dalam
kumpulan kecil 3-4
orang
Guru uji kebolehan
murid untuk menulis
angka dan mengeja
perkataan bagi
nombor 1-9
Aktiviti murid murid linus
dijalankan dalam kumpulan
kecil ( Group Independent)
Aktiviti murid murid perdana
dibimbing oleh guru (GTL)
Langkah 3
Secara berpasangan ( seorang murid LINUS
berpasangan dengan seorang murid perdana)
semua murid linus berlatih mengeja
perkataan bagi nombnor 1-9 di bawah
panduan murid perdana
Aktiviti kumpulan
campuran (GI)
Langkah 4
Murid murid
menyusun kad kad
huruf untuk
membentuk
perkataan bagi
nombor 1-9
Murid murid
diberikan kerja rumah
Guru membimbing
murid murid menulis
angka dan mengeja
perkataan bagi
nombor 10 - 20
Murid murid LINUS
menjalankan aktiviti secara
kumpulan kecil.
Murid murid perdana
dibimbing oleh guru.
Langkah 5
Murid murid
membuat kerja
rumah
Murid murid
menyusun kad kad
huruf untuk
Murid murid LINUS buat kerja
rumah secara individu
Murid murid perdana dalam
membentuk
perkataan bagi
nombor 10-20
kumpulan kecil
Penutup
Guru tunjukkan kad angka 1-9 secara satu
demi satu dan murid murid LINUS membilang
nombor 1-9, manakala murid murid perdana
sambung membilang dari 10-20
Aktiviti kumpulan campuran