Anda di halaman 1dari 4

Kemahiran : Motor Kasar

A. Melakukan pergerakan tangan dengan iringan muzik.


1.Mengangkat tangan
2.Menurunkan tangan
3.Menggoyangkan tangan
4.Menghayunkan tangan
5.Mendepakan tangan ke depan
6.Mendepakan tangan ke sisi
(12
markah)
B. Melakukan pergerakan kaki dengan iringan muzik.
1.Mengangkat kaki
2.Menurunkan kaki
3.Menggoyangkan kaki
4.Menghayunkan kaki

(8
markah)
C. Melakukan pergerakan tangan dengan
menggunakan bola.
1
1.Menolak bola
2. Membaling bola
3.Menangkap bola
4.Menggolek bola
5.Meleret bola
6.Menepis bola
(6
markah)
D. Melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan
bola.
1. Menguis bola
2. Menggolek bola
3. Menahan bola
4. Menyepak bola
(4
markah)
. !uli" urutan nombor #ang betul bagi $ara%$ara
memba"uh tangan berda"arkan gambar di ba&ah.
2
(6
markah)
!andakan () pada gambar tangan dan gigi #ang bersih.
(4 markah)
F. kti!iti :
Men"ari ob#ek yang disebut oleh guru dengan
betul.
1. $uku
2. %ensel
3. Kotak &arna
4. %en
5. %embaris
'
1. 2.
1. $asah tangan
menggunakan
air.
2. %i"it sedikit
sabun.
5. 'osok tangan
menggunakan
buih sabun.
6. $ilas tangan.
4. (utup pili air.
3. )ap tangan
menggunaka
n tuala.
6. Kertas
*. $ola ke"il
+. Mangkuk
,. -udu
1.. %inggan
(1( markah)
4