Anda di halaman 1dari 4

[Type the document title] [Year]

1


SOALAN 1:

Permudahkan ungkapan berikut selengkapnya;SOALAN 2:
Selesaikan persamaan logaritma berikut;
I n x
2
= I n(6 x)
x
2
= 6 x
x
2
+ x 6 = 0
( x 2 ) ( x + 3 ) = 0
x 2 , x + 3 = 0
[Type the document title] [Year]

2

x =2 x =-3

SOALAN 3:
Cari persamaan garis yang melalui titik A (2, -3) dan selari dengan
garis 6x + 2y + 5 = 0

Dari persamaam y = mx + c
6x + 2y = 5
2y = - 6x + 5
2

y = -3x + 5
2
maka m = - 3
y = -3x + c
-3 = -3 (2) + c
-3 = -6 + c
c = - 3+ 6 = 3
maka y =- 3x +3[Type the document title] [Year]

3
SOALAN 4:

Tunjukkan bahawa:
(

)
Ukuran sudut dalam radian dan guna rumus:
( )
(


= 450
cos x cos 450 + sin x 450 = sin x
cos 450 =0
sin 450 = 1
= [ ()] [ ()]
=
=
[Type the document title] [Year]

4