Anda di halaman 1dari 10

4.

0 AKTIVITI PEMULIHAN SEJARAH4.2 Aktiviti 2

Mata pelajaran : Sejarah
Tarikh : 3 September 2014
Hari : Rabu
Masa : 9.30 10.00
Tajuk : Zaman Prasejarah
Kemahiran : 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat
prasejarah
Nama aktiviti : Membina Peta Minda (COMAP)
Bilangan murid : 4 orang
Bahan Bantu Mengajar : 1. Buku teks Sejarah Tahun 4
2. Borang Pengurusan Grafik

Objektif :
:
Pada akhir aktiviti pembelajaran ini murid-murid dapat:-
1. Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah dengan betul.
2. Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah.


Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:

Tajuk 1 : Kegiatan Masyarakat Prasejarah

Langkah 1 : Membaca petikan/maklumat dalam buku teks
Guru meminta murid membuka buku teks . Guru meminta murid membaca dan meneliti
maklumat yang terdapat di dalam tajuk tersebut. Seterusnya guru meminta murid membaca
beramai-ramai petikan tersebut. Guru meminta murid membaca secara individu. Guru menyoal
murid perkara yang telah dibaca.

Langkah 2 : Mencatat Maklumat
Guru meminta murid mencata maklumat yang diperolehi setelah membaca petikan tersebut.
Murid mencatat maklumat secara ringkas di dalam borang yang diberi. Guru meminta murid
membacakan maklumat yang telah dicatat.

Langkah 3 : Membina Peta Minda
Guru menunjukkan contoh peta minda bulatan kepada murid. Guru membimbing murid
membina peta minda tersebut. Murid membina peta minda dan menunjukkan hasil kerja mereka
kepada guru. Guru memberi penerangan tentang penggunaan peta minda tersebut.

Langkah 4 : Melengkapkan Borang Pengurusan Grafik
Guru mengedarkan borang pengurusan grafik kepada murid. Guru membimbing murid
melengkapkan maklumat dalam borang tersebut. Murid membina peta minda dan
melengkapkan peta minda tersebut berpandukan maklumat yang telah dicatatkan di ruangan
catatan.

Langkah 5 : Penilaian/ Rumusan Hasil Kerja
Guru meminta murid menunjukkan Borang Pengurusan Grafik yang telah dilengkapkan.
Murid mempamerkan hasil kerja mereka dan mempersembahkannya di hadapan kelas.
Murid menyimpan hasil kerja di dalam fail.Lampiran 1

Contoh Peta Minda Buih
Lampiran 2
Borang Pengurusan Grafik

Tarikh : ___________________ Hari : ______________
Nama murid : __________________________________________________
Zaman
Paleolitik
Kelas : ______________
Mata pelajaran : ___________________
Tajuk : __________________________________________________
Peta Minda Catatan Isi-isi Penting

Masyarakat Zaman Paleolitik


Kegiatan masyarakat
Zaman Paleolitik
Hidup 40 000 tahun
dahulu
Memburu binatang
Hidup berpindah
randah
Tinggal di dalam
gua
Menggunakan
alatan batu

Lampiran 3
Hasil kerja murid

Tarikh : ___________________ Hari : ______________
Kegiatan
Masyarakat
Zaman
Paleolitik
memburu
binatang
mengumpul
hasil hutan
hidup
berpindah
randah
tinggal di
dalam gua
hidup 40 0000
tahun dahulu
menggunakan
alatan batu
Nama murid : __________________________________________________
Kelas : ______________
Mata pelajaran : ___________________
Tajuk : __________________________________________________
Peta Minda Catatan Isi-isi Penting


Tarikh : ___________________ Hari : ______________
Nama murid : __________________________________________________
Kelas : ______________
Mata pelajaran : ___________________
Tajuk : __________________________________________________
Peta Minda Catatan Isi-isi Penting

Tarikh : ___________________ Hari : ______________
Nama murid : __________________________________________________
Kelas : ______________
Mata pelajaran : ___________________
Tajuk : __________________________________________________
Peta Minda Catatan Isi-isi Penting

Tarikh : ___________________ Hari : ______________
Nama murid : __________________________________________________
Kelas : ______________
Mata pelajaran : ___________________
Tajuk : __________________________________________________
Peta Minda Catatan Isi-isi Penting