Anda di halaman 1dari 21

Pengenalan

Sayur-sayuran memang telah lama diketahui dari segi khasiatnya kerana kandungan
nutrition seperti vitamin, mineral, lemak, protein dan karbohidrat. Pengamal sayur-
sayuran telah dikenali pasti hidup lebih sihat berbanding mereka yang makan jenis
makanan yang lain. Jika dahulu sayur-sayuran hanya menjadi santapan ruji penghuni-
penghuni kuil, tetapi kini kebanyakan negara maju seperti Britain, Amerika Syarikat dan
Jepun turut menjadikannya sebagai menu utama mereka. Ini kerana, mereka telah
mengenal pasti bahawa dengan mengamalkan makan makanan seperti ini dapat
meningkatkan kualiti hidup.
umpulan kami iaitu terdiri daripada Siti !anariah Binti "gabidin, "ur #atanah
Syakiera, $ohamad #a%li &a%ali dan $ua% Ismail telah diberikan tugasan untuk
menanam sayuran jenis buah iaitu bayam merah. Bayam merah adalah dari tumbuhan
keluarga Amarantha'ea. "ama sainti(iknya adalah Amaranthus gangeticus. "ama
Inggerisnya adalah 'blood amaranth', 'red amaranth', 'purple amaranth', 'prince's feather'
dan 'Mexican grain amaranth'. Ia adalah pokok berbunga tahunan yang mempunyai
bunga ungu gelap. Ia mampu tumbuh setinggi )-* kaki tinggi.
ajian sainti(ik menunjukkan ia membantutkan penyerapan kalsium. ajian lain pula
men'adangkan bahawa disebabkan kadar antioksidanya yang tinggi, ia mungkin
mempunyai peranan radioprote'tive pada tikus. Pokok ini sangat diper'ayai se'ara teori
oleh orang-orang bijak pandai bahawa ianya mengandungi kadar antioksida yang tinggi,
maka ia berpotensi sebagai anti kanser. +umbuhan ini sangat selesa jika ditanam dalam
suhu persekitaran diantara )*-*,- ., diatas tanah gambut dan juga tanah lombong. adar
P/ yang sesuai adalah diantara ,., ke 0.,. Se'ara kajian sainti(ik yang mendalamnya,
bayam merah memang terserlah kerana kandungan nutrien sihat yang tinggi seperti
berikut 1
Kandungan Amaun/100 g
Tenaga )2.3 k'al
Air 4).4g
Protein ).2g
Lemak 3.)g
Karbohidrat ).5g
Serabut 3.5g
Abu 2.6g
Kalsium 43.3mg
Fosforan )4.3mg
Besi *.7mg
Natrium 2*2.3mg
Kalium *7,.3mg
Beta-karoten 6373.3ug
itamin b1 3.37mg
itamin b! 3.2,mg
Nia"in 3.5mg
itamin " 50.0mg
Bayam merah berkhasiat meningkatkan tenaga ginjal dan baik untuk pen'ernaan
kerana kandungan seratnya yang tinggi, selain itu ia juga baik untuk penderita diabetes,
kolesterol tinggi, hipertensi men'egah anemia, dan men'egah keseimbangan berat badan.
Akar bayam merah juga dapat menghentikan diare. selain itu, daun bayam merah juga
berkhasiat untuk membersikan darah ni(as. 8sehabis bersalin9, antir kelimumur untuk
rambut dan mengubati luka akibat gigitan binatang berbisa.

1#0 Pen$ediaan Tanah
Bayam merah boleh ditanam di kebanyakan jenis tanah seperti gembur berpasir, tanah
liat, tanah gambut, B&IS, tanah bekas lombong dan tanah-tanah lembah sungai yang
saliran baik. :alam menjalankan penanaman sayur-sayuran, proses penyediaan tempat
penanaman dan batas, proses pengapuran serta proses pembajaan asas merupakan perkara
asas yang perlu dilakukan oleh setiap pengusaha sayur-sayuran. /al ini adalah bertujuan
untuk memastikan hasil tanaman yang akan diperoleh kelak merupakan hasil yang baik.
1#1 %ara &en$ediaan batas
Sebelum penanaman sayur-sayuran bermula, penyediaan tempat tanaman dan
pembinaan batas merupakan perkara utama yang perlu dibuat oleh seseorang pengusaha
sayur-sayuran. .iri-'iri tempat penanaman sayur-sayuran yang sesuai digunakan adalah
pada tanah yang rata, berdekatan dengan bekalan air seperti sungai dan mestilah di
tempat yang terbuka tanpa pokok-pokok besar dan bangunan-bangunan kerana ianya
akan menghalang 'ahaya matahari daripada terkena pada pokok yang akan ditanam.
Selain daripada itu, tanah yang amat sesuai digunakan untuk penanaman sayur-sayuran
ini adalah tanah yang peroi dan subur kerana ianya mempunyai saliran yang baik.
Setelah selesai mengenal pasti tempat untuk penanaman sayur-sayuran dibuat,
pembentukan batas untuk penanaman haruslah dijalankan. Antara proses yang perlu
diambil semasa penyediaan batas adalah dengan membersihkan kawasan tersebut
daripada sebarang tumbuhan lain seperti rumput, lalang dan tumbuhan liar. emudian
tanah perlulah dibajak dan digemburkan sedalam 2, ; )) 'm dan untuk memastikan
pengudaraan tanah dapat dibaiki. Semua tumbuhan seperti rumput dibuang bagi
membersihkan kawasan tanaman tersebut. Setelah selesai proses penggemburan
dilakukan, pembinaan batas bolehlah dijalankan. Batas yang dibuat seharusnya lebar,
panjang dan tinggi. Batas tersebut perlulah diukur dengan pita ukur bagi memastikan
ianya mengikut kehendak penanaman sayur-sayuran.
Penggemburan bermaksud aktiviti yang dijalankan untuk menghan'urkan struktur
tanah yang berketul-ketul supaya menjadi halus bagi memudahkan per'ambahan biji
benih berlaku. +erdapat beberapa sebab penggemburan tanah dilakukan, antaranya dapat
membantu dalam memperbaiki pengudaraan dan saliran bagi tanah, dapat memudahkan
kerja pembuangan akar-akar rumpai dan dapat membunuh mikroorganisma atau perosak
yang berbahaya kepada tanaman sayur-sayuran. Selain daripada itu, sistem saliran air
dalam tanah juga perlu dititikberatkan bagi memastikan penyerapan air dalam tanah
dapat berlaku. Sistem saliran ini boleh diperbaiki dengan 'ara membuat parit di sebelah
batas atau menggemburkan tanah.
1#! Pemba'aan asas
Selepas
menyediakan batas,
kita perlulah
melakukan pembajaaan asas pula. Pembajaan asas bermaksud pembajaan yang dibuat
sebelum proses penanaman sayur-sayuran dilakukan. Semasa proses pembajaan ini,
bahan organik seperti tahi ayam dan tahi lembu digunakan. Proses pembajaan ini sesuai
dilakukan setelah proses pengapuran dijalankan terhadap batas penanaman. Ianya sesuai
dijalankan seminggu selepas proses pengapuran dibuat. Perkara ini adalah bertujuan
untuk membaik pulih kesuburan dan struktur tanah seperti men'egah tanah liat daripada
menjadi terlalu keras serta memastikan baja organik tersebut dapat membekalkan
nitrogen, mineral dalam membantu pertumbuhan sayur-sayuran dan tanaman kita.
Pembajaan asas atau penggunaan bahan organik ini dijalankan dengan 'ara
menaburkan dan menggaulkan baja organik seperti tahi ayam, tahi lembu, tahi kelawar
atau kompos itu tadi di atas batas yang telah dibuat. emudian, baja organik itu tadi
haruslah digaulkan bersama tanah dengan menggunakan 'angkul. :i samping itu, kita
haruslah memastikan bahan organik dan tanah digaul dengan sebati bagi memperoleh
tahap kesuburan tanah yang seimbang.
1#( Proses &enga&uran
Sebelum proses pembajaan asas dijalankan, proses pengapuran haruslah dijalankan
terlebih dahulu. Sebaik-baiknya proses pengapuran ini dijalankan seminggu sebelum
proses pembajaan asas dijalankan. Pengapuran bermaksud kerja yang dijalankan untuk
men'ampurkan kapur dengan tanah yang berasid. Antara jenis kapur yang biasanya
digunakan dalam kerja pertanian adalah kapur tohor iaitu kapur yang mengandungi
kalsium oksida, kapur karang laut atau abu kapur, kapur han'ur iaitu mengandungi
kalsium karbonat dan batu kapur dolomite iaitu kapur daripada kalsium magnesium
karbonat.
1#) Pen$emaian dan Penanaman
Penanaman
+anam biji benih sedalam )., 'm di batas. Pastikan dibubuh dua biji satu lubang.
Jarak tanaman yang disyorkan ialah 43 'm antara pokok. Selepas dua minggu 'abut satu
pokok yang kurang subur. Sebanyak 22 gram biji benih diperlukan untuk satu batas yang
berukuran 2.) meter lebar dan *3 meter panjang. Penanaman sebenarnya 1
Penting bagi mengurangkan persaingan.
$emudahkan kerja penjagaan.
Ada tiga kaedah penanaman sayuran iaitu empat segi, tiga segi dan siku keluaran.
Pen$emaian
$engikut sai%.
Semaian terus biji benih ke'il.
Sayuran jenis daun, 'ili, tomato, terung dan bendi.
aedah boleh digunakan ialah semaian terus ke batas tetap 8kaedah alur 9 1
i. Buat lubang yang 'etek dengan jarak tertentu.
ii. +aburkan sdikit benih pada alur dan timbuskan biji benih dengan sedikit tanah.
iii. Beri perlindungan 8 sungkupan 9 dan air.
iv. Selepas per'ambahan,jarangkan anak benih dan tinggalkan pokok pada jarak tertentu.
<ambar di atas menunjukkan bijih benih sedang di taburkan.
(#0 Pengurusan Perosak *an Pen$akit
(#1 Ka+alan Perosak
aedah pen'egahan dan kawalan perosak tanaman
Se'ara amnya, kawalan perosak dalam sistem tanaman pertanian biasanya dilakukan
dengan menggunakan kaedah semula jadi mahupun dengan penggunaan bahan kimia.
"amun begitu, terdapat beberapa kaedah sebenar dalam pen'egahan dan kawalan
perosak tanaman. Antara kaedah pen'egahan dan kawalan perosak tanaman tersebut
ialah1
2. awalan kultural
aedah pengawalan ini dilakukan menerusi amalan kebersihan ladang serta kawalan
rumpai.
). awalan (i%ikal
$enerusi kaedah ini, langkah yang digunakan untuk men'egah serta mengawal perosak
tanaman ialah dengan memasang penghalang seperti pagar. Pemasangan pagar di
kawasan tanaman ini biasanya bertujuan menghalang haiwan-haiwan perosak tanaman
seperti lembu dan khin%ir. Selain itu, kaedah kawalan (i%ikal yang turut digunakan ialah
penggunaan 'ahaya di kawasan tanaman, iaitu dengan memasang lampu.
*. awalan kimia
aedah pen'egahan dan kawalan perosak tanaman menerusi kawalan kimia ini ialah
dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti ra'un perosak. ebanyakan petani
serta peladang moden kini menggunakan bahan-bahan kimia ini untuk mengawal
serangan perosak tanaman tersebut. "amun begitu, kaedah tersebut mampu
memudaratkan kesihatan tubuh serta mendatangkan impak yang negati( terhadap alam
sekitar
6. awalan mekanikal
awalan mekanikal merupakan salah satu kaedah kawalan perosak tanaman se'ara
semula jadi. aedah yang digunakan menerusi kawalan ini ialah mengutip dan
memusnah. /al ini bermakna, tanaman-tanaman yang rosak atau berpenyakit akan
dikutip dan dimusnahkan dari kawasan tanaman tersebut agar penyakit tersebut tidak
berjangkit kepada tanaman yang lain.
,. Pengurusan Perosak Bersepadu 8IP$9
aedah kawalan ini bermaksud menggabungkan beberapa kaedah kawalan perosak
iaitu amalan se'ara kombinasi dan 'ara amalan penanaman yang baik atau lebih
dikenali sebagai Good Agricultural Practice 8<AP9. $isalnya, kaedah kawalan
melibatkan penggunaan ra'un perosak serta kaedah kawalan biologi. "amun,
penggunaan ra'un perosak tersebut adalah pada tahap minimum dan hanya digunakan
apabila diperlukan sahaja di samping turut menggunakan musuh semula jadi dalam
kawasan tanaman seperti ular.
<ambar di atas
menunjukkan pokok kami sudah terkena jangkitan penyakit
,enis serangga /
Pen$akit
Sim&tom Amalan kultur Ka+alan
kimia
Bintik daun
( cercospora )
elihatan tompok hitam
pada daun.
- i. Benomil
ii. $an'o%eb
Penggorek buah
( earias fabia )
Buah berlubang. utip dan musnah
buah yang diserang
i. :ia%on
ii. A'ephate
epinding buah
( dysdercus
cingulatus )
Buah menjadi bantut
dan terdapat lubang-
lubang di permukaan
buah.
- i. .arbaryl
=lat lipat daun
( sylepta derogata
)
>arva menggulung dan
memakan daun dari
dalam.
utip dan musnah
telor, larva serangga
dan daun yang
bergulung
i. :ia%inon
ii. .arbaryl
)#0 Pengurusan tanaman
erja pengurusan tanaman ini adalah termasuk membuat batas pada tanaman bayam.
+ujuan membuat batas adalah memudahkan proses penanaman dan penjagaan tanaman
tersebut. Pembinaan batas dapat melan'arkan sistem pengudaraan dan saliran tanah,
membunuh bakteria daripada mengjangkiti tanaman dan memudahkan pembuangan akar-akar
rumpai. Sistem saliran air yang baik juga mempengaruhi dalam menguruskan tanaman.
Saliran air yang baik mampu mengawal air daripada bertangkung dan menyebabkan banyak
bakteria membiak. Pemantauan setiap hari juga termasuk dalam mengurus tanaman supaya
tanaman yang ditanam tidak teran'am oleh musuh-musuhnya seperti rumpai dan bakteria.
Antara aktiviti pengurusan yang biasa dilakukan ialah seperti penyiraman, pembajaan,
sungkupan, merumput dan lain-lain.
)#1 Pemba'aan
Sayur-sayur memerlukan makanan atau nutrien untuk tumbesaran yang sihat. +erdapat tiga
jenis nutrien yang utama iaitu nitrogen, (os(orus dan kalium 8"P9. alsium, magnesium dan
sul(ur juga diperlukan oleh sayur-sayuran tetapi dalam kuantiti yang sedikit. "utrien tanah
yang telah berkurangan boleh ditambah dengan 'ara membaja. Baja yang boleh digunakan
ialah baja organik dan baja kimia. Baja organik seperti tahi kambing boleh digunakan sebagai
baja asas. Baja ini digaulkan dan ditabur di lorong-lorong pokok di atas batas. >ebih kurang
, tan metrik baja ini diperlukan untuk sehektar. Sebagai panduan, kadar pembajaan yang
disyorkan oleh $A&:I 8233 kg ", )* kg P)3,, 266 kg, )3?ha9 boleh diamalkan pada hari
ke- 6 dan hari ke -23 sehingga26.

)#! -en$iram
Bayam memerlukan air yang banyak untuk pembesarannya. :alam musim panas dua kali
siraman adalah memadai. Penyiraman boleh dilakukan dua kali sehari iaitu disebelah pagi
dan petang. Penyiraman penting bagi membantu melarutkan nutrien di dalam tanah untuk
diserap oleh akar pokok. :isamping itu juga air diperlukan oleh tumbuhan untuk kesegaran
sel-sel dan juga untuk kesegaran tumbuhan. Siraman jangan dilakukan terlalu kuat sehingga
merosakkan anak benih dan menghanyutkan tanah. =ntuk tujuan itu, kita perlu menggunakan
bekas penyiraman yang mempunyai lubang siraman yang halus.

)#( Sungku&an
Sungkupan diletakkan di atas batas selepas menabur benih atau mengubah. <unakan pelepah
kelapa atau rumput-rumput kering sebagai bahan sungkupan. Sungkupan boleh mengawal
kehilangan air, mengawal pertumbuhan rumput-rampai serta memperbaiki struktur dan
kesuburan tanah.
Penggunaan sungkupan bermula semenjak aktiviti menyemai benih tanaman. Benih-
benih yang di tabur dalam kotak atau kawasan nurseri atau tapak semaian perlukan
sungkupan untuk melindungi benih dari serangan perosak, lindungi dari matahari dan
kerosakan akibatan air siraman. Setelah anak benih mula keluar sungkupan dikurangkan
se'ara berperingkat untuk proses @hardening @ anak benih sebelum di ubah ke ladang.
)#( -erum&ut
Proses men'abut semua jenis tumbuhan yang tidak dikehendaki untuk mengelakkan
persaingan terhadap nutrien, air, 'ahaya dan ruang diantara tanaman bayam dengan tumbuhan
lain seperti rumput.
Apabila merumput, kita akan memusnahkan tempat tinggal dan tempat pembiakkan agen
perosak dan penyakit yang berada disekitar batas. Sebagai 'ontoh, sesuatu bakteria atau ulat
yang melekat di rumput akan hilang jika rumput tersebut dipotong atau di'abut. Aleh itu,
bakteria dan serangga tersebut turut akan hilang tempat tinggalnya dan berlakulah
kekurangan serangga perosak dan bakteria. ebiasaannya dilakukan semasa proses
penyediaan tanah dan pada peringkat tumbesaran anak benih sayur-sayuran. &umpai yang
ke'il boleh di'abut dengan tangan manakala rumpai besar atau terlalu banyak boleh di'abut
dengan menggunakan serampang tangan. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati sekiranya
ingin mera'un rumput kerana besar kemungkinan ra'un tersebut akan melekat pada tanaman
)#) Pen'arangan
Satu proses pembuangan anak benih atau anak pokok yang tumbuh terlalu rapat di antara satu
sama lain. Sebab-sebab penjarangan adalah untuk mengurangkan anak benih atau anak pokok
bersaing untuk mendapatkan 'ahaya, air dan nutrien. :isamping itu untuk menentukan
tumbesaran yang sekata dan hasil yang tinggi. Penjarangan dilakukan dengan men'abut
pokok atau memotong batang dengan pisau yang tajam.
)#. -en$ulam
Satu proses mengubah anak benih di bahagian yang terlalu jarang di antara anak pokok.
Sekiranya anak pokok terlalu jarang di batas atau tapak penanaman, akan berlaku pemba%iran
tempat dan akan merendahkan pengeluaran hasil serta kos akan meningkat. Adakalanya
terdapat juga anak benih yang tidak ber'ambah, mati, diserang perosak, terbantut tumbesaran
atau tidak sihat, anak benih ini perlu dibuang dan diganti. Proses ini dinamakan Penyulaman
Anak Benih.
)#/ -enga+al Perosak dan &en$akit ba$am
/aiwan perosak atau hidupan lain yang menyerang sayuran bayam boleh menjejaskan mutu
sayur-sayuran. :i samping itu ia juga boleh membantutkan tumbesarannya. ebanyakan
perosak sayuran adalah dari kumpulan serangga. $anakala penyakit pula biasanya di
sebabkan oleh kulat dan bakteria. Aleh itu perosak atau agen penyakit ini perlu dikawal bagi
mendapat hasil yang bermutu tinggi.
Sayuran yang diserang penyakit selalunya kelihatan mele'ur ataupun kelihatan
daunnya bertompok-tompok kehitaman. +anda diserang perosak pula ialah daun yang
berlubang atau tepinya telah di makan ulat. Perosak yang biasa menyerang sayur-sayuran
ialah ulat belun'as, siput babi, kutu daun, kumbang, pianggang dan bari-bari.
.#0 -emungut 0asil
$asa yang sesuai untuk menjalankan operasi penuaian perlu juga di(ikirkan.
Penuaian perlu dilakukan pada waktu yang paling sejuk, sama ada pada awal pagi atau lewat
petang. Sayuran untuk pasaran tempatan boleh dipetik pada waktu pagi. =ntuk pasaran yang
jauh, penuaian lebih baik dilakukan pada waktu petang sekiranya pengangkutan yang sesuai
dapat diatur untuk mengangkut sayuran ke pasaran pada waktu malam atau awal pagi
keesokan harinya.
Sayuran yang telah dipetik mestilah dikumpulkan di tempat yang redup sekiranya
pengangkutan segera tidak dapat dilakukan. Sayuran yang terdedah pada panas matahari
akan mengalami peningkatan suhu yang menyebabkan sayur mudah rosak dan layu.
$erenjis dengan air mungkin perlu supaya sayur tidak layu. Sayuran yang telah dipetik juga
mesti dielakkan daripada ter'emar dengan tidak meletakkannya se'ara terus di tanah
terutamanya tanah basah.
Bayam boleh dipungut tiga hingga 6 minggu selepas ditanam atau apabila pokok
men'apai ketinggian )3 hingga ), 'm. utipan dibuat selama * hingga 5 hari sekali. Pokok
bayam di'abut atau dipotong pada batangnya dan dikumpulkan. Bersihkan dengan membasuh
bahagian akar dan dimasukkan ke dalam bekas. Pastikan bekas tersebut mempunyai dinding
yang tidak tajam untuk mengelakkan kerosakan pada sayur bayam. Penggunaan bekas yang
kotor atau ter'emar oleh tanah, sisa tumbuhan dan sisa yang reput perlulah dielakkan. Bayam
adalah sayur yang mudah rosak jika tidak dipasarkan segera.
/#0 Akti1iti -ingguan *i Kebun
$inggu ?
tarikh
Penyediaan tanah =lasan yang berkaitan
$inggu
ke ; )
)3?4?)32*
Pemilihan tempat
tanaman.
=kur batas yang hendak
dibuat.
$embuat batas
+inggi - 2 kaki
>ebar - * kaki
Panjang - ), kaki
Parit - ) kaki
$inggu
ke ;*
)5?4?)32*
$enggemburkan batas
dan menaburkan
'amburan baja dengan
tanah.
Benih bayam
di'ampurkan dengan
tanah peroi dan
ditaburkan mengikut
lorong yang dibuat.
Antara proses yang dibuat semasa
penyediaan batas untuk minggu ini
adalah 1
i. $embersihkan kawasan
daripada sebarang tumbuhan
lain seperti rumput, lalang
dan tumbuhan liar yang lain.
ii. Setelah selesai membersihkan
kawasan tanaman, dengan
menggunakan 'angkul, kami
diminta untuk membuat
penggemburan tanah untuk
dijadikan batas.
iii. Semua tanaman seperti
rumput dibuang bagi
membersihkan kawasan
tanaman tersebut.
iv. Setelah siap menggembur,
kami diminta untuk membuat
batas. Batas yang dibuat
seharusnya lebar, panjang dan
tinggi. Batas yang akan
dibuat perlulah diukur dengan
pita ukur yang disediakan.
v. Setelah alur batas dibuat,
barulah bayam ditaburkan
dengan tanah peroi ke dalam
alur.
$inggu
ke ; 6
6?23?)32*
$embuang rumput
yang tumbuh di atas
batas
$enyiram
Pada minggu ini, kami diminta untuk
membuang rumput bagi
membersihkan kawasan tanaman
tersebut dan menyiram tanaman.
$inggu
ke ; ,
22?23?)32*
$emindahkan anak
pokok
Pada minggu ini, kami memindahkan
anak pokok yang terlalu banyak pada
batas yang kosong dan menjarangkan
anak pokok yang terlalu rapat.
$inggu
ke ; 0
27?23?)32*
$embuang rumput
yang tumbuh di atas
batas
$enyiram anak pokok
$engumpul data
ketinggian pokok
Pada minggu ini, kami diminta untuk
membuang rumput bagi
membersihkan kawasan tanaman
tersebut sebagai pengawalan rumpai
supaya tiada persaingan antara
bayam dengan rumput.
Pokok diukur menggunakan pita
pengukur
$inggu
ke ; 5
),?23?)32*
Pengawalan rumpai.
Penyiraman baja urea
Pada minggu ini, kami membuat
pengawalan rumpai.
ami juga menyiram tanaman
dengan menggunakan baja urea.
$inggu
ke ; 4
2,?22?)32*
$enabur baja "P
$enyiram
$engumpulkan data
Pada minggu ini, kami memberikan
baja pada tanaman dengan
meletakkan baja "P. "P
bermaksud "itrogen, Phosphorus dan
kalium.
"itrogen digunakan pada tumbuhan
hijau.
ekurangan nitrogen menyebabkan
tumbuhan tumbesaran terbantut.
Phosphorus pula berguna dalam
perkembangan akar.
Pokok diukur menggunakan pita
pengukur
$inggu
ke ; 2)
0?2)?)32*
$embuang rumput
yang tumbuh di atas
batas
$enuai hasil bayam
Pada minggu ini, kami diminta untuk
membuang rumput bagi
membersihkan kawasan tanaman
tersebut
$enuai hasil tanaman.
2#0 Kesim&ulan
Aktivi amali yang dijalankan pada setiap minggu mendatangkan pelbagai kebaikan kepada
pelajar. Antaranya adalah pelajar dapat belajar perkara-perkara yang tidak dapat diajar di
dalam kelas. :engan aktiviti amali yang dilakukanlah pelajar dapat mengaplikasi segala
perkara yang diajar di dalam kuliah. Selain itu juga proses-proses yang dilakukan dapat
digunakan selepas tamat kursus. +anah merupakan medium tumbuhan membesar, sekiranya
tanah subur, tumbuhan dapat hidup dan membesar dengan sempurna. Setiap tumbuhan
mempunyai perbe%aan 'ara menanamnya begantung kepada tumbuhan yang ingin ditanam.
+anah yang dipilih untuk penanaman perlulah subur dan dapat memberikan nutrien kepada
tumbuhan, tetapi tidak bermakna tanah yang kurang baik tidak dapat digunakan, sebaik-
baiknya sebelum memulakan penanaman, tanah perlulah dirawat terlebih dahulu bagi
tumbuhan dapat hidup dan membesar dengan baik.
Berdasarkan daripada pemerhatian kami sekumpulan, kami merumuskan bahawa
tanaman yang ditanam ini merupakan 'iri yang sama seperti manusia yang memerlukan
makanan, tempat yang selesa, sihat dan sebagainya. Begitu juga dengan tumbuhan yang
memerlukan perhatian daripada kami yang menanamnya, sekiranya keperluannya diabaikan
dia akan menjadi rosak seperti anak yang dilahirkan tidak diberikan keperluan asas untuknya
hidup. Ianya memang hidup jika kita tidak mengambil 'akna tetapi risiko kehidupannya tidak
terjamin. $ungkin terdedah dengan pelbagai an'aman seperti penyakit dan perosak. Aleh itu,
jagalah tanaman kerana tanaman yang sihat, bersih dan berkualiti adalah wasilah untuk
melindungi diri kita sendiri daripada mendapat penyakit, tetapi ingtlah yang menyihatkan
adalah Allah bukan tumbuhan sihat yang dimakan kerana tumbuhan tersebut adalah wasilah
untuk mendapat kesihatan. ata-kata dari pensyarah kami iaitu Pro(. !ainal, Bbelajarlah
menanam tumbuhan dan belajarlah melalui alam atau tumbuhan. Jadilah pemikir yang
bertindak bukan bayi yang perlu disuapC. ata-kata tersebut adalah seperti DbajaE kepada
kami untuk disemai didalam Dpohon hatiE kami. /ati kami juga disirami dengan kata-kata
terakhir pensyarah kami pada kelas minggu ke-2) yang mengatakan bahawa Bilmu ini adalah
ilmu Allah yang punya yang dipinjamkan kepada saya, untuk saya kembangkan dan amalkan.
Sebelum ianya ditarik balik, nikmat tersebut perlulah disyukuri dengan menyebarkan kepada
pelajar saya sekalian. Saya mengajar pelajar adalah dengan mendidik bagaimana untuk
menjadi pendidik bukan hanya untuk disalin daripada otak pensyarah kepada kertas
peperiksaan akhir tetapi untuk diamalkanC. ata-kata tersebut akan kami genggam seperti
mana tanah memegang pokok.
3#0 Lam&iran