Anda di halaman 1dari 7

A P R O B

Decanul facultii de
instruire postuniversitar
prin rezideniat
Profesorul universitar
V. Revenco
____ ___________ 2013
NTREBRILE CTRE EXAMENUL-LICEN DE STAT LA ABSOLVIREA
REZIDENIATULUI SPECIALITATEA STOMATOLOG GENERALIST
COMPARTIMENTUL - CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIAL
1. Istoricul dezvoltrii chirurgiei OMF n republica Moldova i n lume.
2. Structura cabinetului de chirurgie oral. erin!ele sanitaro"igienice. #otarea$ cu utila%ul necesar
pentru des&urarea activit!ii.
'. (lani&icarea asisten!ei medicale i volumul interven!iilor chirurgicale n cabinetul stomatologic.
). Structura sec!iei de chirurgie OMF. erin!ele sanitaro"igienice. #otarea$ cu utila%ul necesar pentru
des&urarea activit!ii.
*. (lani&icarea asisten!ei medicale i volumul interven!iilor chirurgicale n sec!ia de chirurgie OMF.
+. Metodologia e,aminrii pacientului cu patologie stomatologic chirurgical n cabinetul de
chirurgie oral$ sec!ia chirurgie OMF.
-. .,plorrile paraclinice la pacien!i cu maladii ale regiunii OMF.
/. 0sepsia i antisepsia. #ezin&ec!ia n cabinetul de chirurgie oral. Msurile de protec!ie ale
pacientului i personalului medical.
1. Folosirea instrumentariului i materialelor de unic utilizare.
12. Metodele de sterilizare a instrumentarului i materialelor &olosite n chirurgia OMF.
11. (regtirea medicului chirurg ctre interven!ia chirurgical. (regtirea pacientului ctre interven!ie
sub anestezie local n condi!ii de ambulator i sta!ionar.
12. 0nestezia n chirurgia OMF3 serviciul anesteziologic$ indica!ii i contraindica!ii ctre anestezia
local i general.
1'. lasi&icarea i caracteristica metodelor de anestezie local &olosite n chirurgia OMF.
1). aracteristica &armaco"clinic a substan!elor anestezice contemporane locale &olosite n chirurgia
OMF. 4tilizarea preparatelor vazoconstrictoare n anestezia local.
1*. (reanestezia$ premedica!ia n interven!iile chirurgicale n regiunea 56F n condi!ii de ambulator
i sta!ionar.
1+. omplica!iile locale posibile n cadrul anesteziei loco"regionale.
1-. omplica!iile generale posibile n cadrul anesteziei loco"regionale.
1/. 0nestezia troncular peri&erica la gaura in&raorbital. alea endo" i e,obucal 7tehnica$ zona de
anestezie$ complica!iile posibile8.
11. 0nestezia troncular peri&eric a nn. alveolaris superior posterior 7tehnica$ zona de anestezie$
complica!iile posibile8. alea endo" i e,obucal.
22. 0nestezia troncular peri&eric a nervului incisival. 9ehnica$ zona de anestezie$ complica!iile
posibile. alea endo" i e,obucal.
21. 0nestezia troncular peri&eric a n. palatinal anterior. 9ehnica$ zona de anestezie$ complica!iile
posibile.
22. 0nestezia n. alveolar in&erior 7la spina spi,8 " metoda apodactil. 9ehnica$ zona de anestezie$
complica!iile posibile.
2'. 0nestezia n. alveolar in&erior 7la spina spi,8 " metoda dactil. 9ehnica$ zona de anestezie$
complica!iile posibile.
1
2). 0nestezia ramurilor motorii ale n. mandibular 7dup :ere8. Indica!iile$ tehnica.
2*. 0nestezia troncular peri&eric a n. mentonier. alea endo" i e,obucal. 9ehnica$ zona de
anestezie$ complica!iile posibile.
2+. 0nestezia troncular bazal a n. ma,ilar. (rocedeul Matas. ;eperele. 9ehnica.
2-. 0nestezia troncular bazal a n. ma,ilar. (rocedeul <indeman. ;eperele. 9ehnica.
2/. 0nestezia troncular bazal a n. ma,ilar. (rocedeul :raun. ;eperele. 9ehnica.
21. 0nestezia troncular bazal a n. mandibular. alea suprazigomatic. (rocedeul <indemann.
;eperele.9ehnica.
'2. 0nestezia troncular bazal a n. mandibular. alea lateral subzigomatic$ procedeul :raun.
;eperele. 9ehnica.
'1. Indica!iile i contraindica!iile opera!iei e,trac!iei dentare.
'2. Instrumentarul pentru e,trac!ia dentar$ construc!ia$ clasi&icarea.
''. 9ehnica e,trac!iei dentare tipice.
'). (regtirile pree,trac!ionale ale pacientului i medicului.
'*. .,trac!ia prin alveolotomie 7e,trac!ie atipic8. Indica!iile. 9ehnica.
'+. 0ccidentele e,trac!iei dentar 7accidente dentare$ leziuni ale pr!ilor moi perima,ilare$ leziuni
osoase$ leziuni ale nervilor etc..8.
'-. =emoragia alveolar poste,trac!ional. 9actica n acordarea a%utorului$ metodele locale i generale
de hemostaz.
'/. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii de =emo&ilie.
'1. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii cu morbul >erligo&.
)2. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii cu leucoze.
)1. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii de diabet zaharat.
)2. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii cu hipertensiune arterial.
)'. (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii cu boala actinic.
)). (articularit!ile e,trac!iei dentare la bolnavii cu radioterapie n regiunea OMF n antecedente.
)*. 0lveolita umed i uscat3 clinica$ tratamentul i pro&ila,ia.
)+. 0ccidentele de erup!ie ale molarilor de minte in&eriori 7&actorii &avorizan!i i determinan!i$
complica!ii in&lamatorii$ mecanice$ nervoase8.
)-. (ericoronarita3 etiologie$ complica!ii$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
)/. .,trac!ia atipic a din!ilor './$ )./
)1. ontraindica!iile generale ale e,trac!iei dentare.
*2. In&ec!iile regiunii OMF3 de&ini!ie$ clasi&icarea$ etiopatogenia$ anatomia patologic.
*1. (arodontita apical acut3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul chirurgucal.
*2. (arodontita apical cronic3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ metodele chirurgucale de
tratament.
*'. ;ezec!ia apical3 indica!iile$ contraindica!iile$ pregtirea$ tehnica opera!iei.
*). (remolarizarea 7hemisec!ia83 indica!iile$ contraindica!iile$ pregtirea$ tehnica opera!iei.
**. 0mputa!ia radicular3 indica!iile$ contraindica!iile$ pregtirea$ tehnica opera!iei.
*+. (eriostita odontogen3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul$
complica!iile posibile.
*-. Osteomielita odontogen3 de&ini!ie$ clasi&icarea$ etiopatogenia$ anatomia patologic$ evolu!ia$
complica!iile posibile.
*/. Osteomielita acut odontogen a ma,ilei3 etiopatogenia$ particularit!ile clinice$ diagnosticul$
tratamentul$ complica!iile posibile$ reabilitarea bolnavilor$ pro&ila,ia.
*1. Osteomielita acut odontogen a mandibulei3 etiopatogenia$ particularit!ile clinice$ diagnosticul$
tratamentul$ complica!iile posibile$ reabilitarea bolnavilor$ pro&ila,ia.
+2. Osteomielita odontogen subacut3 clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
+1. Osteomielita cronic odontogen distructiv3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul
di&eren!ial$ complica!iile posibile$ tratamentul$ pro&ila,ia$ reabilitarea.
+2. Osteomielita cronic odontogen productiv 7hiperplastic83 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul$ pro&ila,ia$ reabilitarea.
2
+'. 0&ec!iunile in&lamatorii odontogene ale !esuturilor moi ale teritoriului OMF i cervical3
clasi&icarea$ etiopatogenia$ cile de rspndire a in&ec!iei.
+). 0bcesul i &legmonul3 de&ini!ie$ semnele clinice locale i generale$ tratamentul local i general$
pro&ila,ia$ reabilitarea.
+*. 0bcesul i &legmonul lo%ei temporale3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
++. 0bcesul i &legmonul lo%ei in&ratemporale3 topogra&ia$ etiopatogenia$clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
+-. 0bcesul i &legmonul lo%ei pterigopalatine3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
+/. 0bcesul i &legmonul lo%ei orbitale3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
+1. 0bcesul i &legmonul lo%ei in&raorbitale3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
-2. 0bcesul i &legmonul lo%ei parotidomaseterice3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
-1. 0bcesul i &legmonul lo%ei pterigomandibulare3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
-2. 0bcesul i &legmonul lo%ei latero&aringiene3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
-'. 0bcesul i &legmonul lo%ei submandibulare3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
-). 0bcesul i &legmonul lingual3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
-*. 0bcesul i &legmonul lo%ei sublinguale3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
-+. 0bcesul an!ului mandibulolingul3 topogra&ia$ etiologia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
--. Flegmonul planeului bucal3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ complica!ile posibile$
tratamentul.
-/. Flegmonul anaerob al planeului bucal 7angina <ud?ig83 etiologia$ patogenia$ clinica$
particularit!ile evolu!iei$ complca!iile posibile$ tratamentul.
-1. 0bcesul i &legmonul lo%ei submentoniere3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$
diagnosticul$ tratamentul.
/2. Flegmonul cervical3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
/1. Flegmonul hemi&acial3 topogra&ia$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
/2. (rincipiile terapiei intensive a bolnavilor cu a&ec!iuni in&lamatorii ale !esuturilor moi ale regiunii
OMF.
/'. omplica!ii locale i generale (osibilile n cadrul a&ec!iunilor in&lamatorii ale !esuturilor moi
perima,ilare i pro&ila,ia lor.
/). Mediastinita odontogen3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul i principiile de tratament.
/*. Sepsisul odontogen3 etiologia$ clinica$ diagnosticul i tratamentul.
/+. Meningita$ meningoence&alita odontogen3 etiologia$ clinica$ diagnosticul i tratamentul.
/-. Flebita i trombo&lebita venelor &e!ei3 etiologia$ clinica$ diagnosticul i tratamentul.
//. 9romboza sinusului cavernos3 etiologia$ clinica$ diagnosticul i tratamentul.
/1. <im&adenita nespeci&ic3 de&ini!ie$ clasi&icarea$ etiopatogenia$ anatomia patologic$ clinica$
diagnoisticul$ tratamentul i pro&ila,ia.
12. 0deno&legmonul3 etiologia$ patogenia$ clinica$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul$ complica!iile$
pro&ila,ia.
11. Furunculul i carbunculul regiunii cervico"&aciale3 etiopatogenia$ anatomia patologic$ clinica$
diagnosticul$ tratamentul.
12. (arotidita acut3 &ormele clinice$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$
evolu!ia$ tratamentul$ complica!iile posibile.
1'. (arotiditele cronice3 etiopatogenia$ anatomia patologic$ diagnosticul$ di&eren!ial$ clinica$
tratamentul$ complica!iile.
1). Sialolitiaza3 clasi&icarea$ etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1*. Sialogra&ia. Scopul. Metodele de ndeplinire.
1+. 0natomia sinusului ma,ilar i rela!ia lui cu rdcinele dentare.
'
1-. lasi&icarea sinusitelor ma,ilare3 etiologia$ anatomia patologic.
1/. Sinusita odontogen ma,ilar acut3 etiologia$ anatomia patologic$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ complica!iile.
11. omunicarea oro"sinusal3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
122. Sinusita odontogen ma,ilar cronic. .tiologia$ diagnosticul$ tratamentul.
121. 9actica medicului"stomatolog n caz de per&orare a sinusului ma,ilar n timpul e,trac!iei dentare.
122. aracteristica general a leziunilor &aciale.
12'. Organizarea asisten!ei medicale n cazul traumelor regiunii OMF provocate n timp de pace n
;.Moldova.
12). <u,a!iile i &racturile dentare. linica$ diagnostic$ tratament.
12*. Fracturile de mandibul. lasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ principile de tratament.
12+. Mecanismul i caracterul deplasrii &ragmentelor n &racturile de mandibul.
12-. Fracturile angulare de mandibul3 particularit!ile clinice i de tratament.
12/. Fracturile de condil3 particularit!ile clinice i de tratament.
121. Metode de imobilizare provizorie 7de transport8 n cadrul &racturilor de ma,ilare.
112. >ariante de atele i indica!iile ctre aplicarea lor.
111. Indica!iile ctre osteosintez n tratamentul &racturilor de mandibul. >ariantele de osteosintez.
112. Factorii care determin consolidarea &racturilor de mandibul. .,pertiza incapacit!ii de munc la
pacien!ii cu &racturi de mandibul. 0precierea consolidrii clinice a &ragmentelor.
11'. Osteomielita traumatic3 etiologia$ &actorii &avorizan!i$ diagnosticul$ clinica$ tratamentul. 0titudinea
&a! de din!ii din linia de &ractur.
11). Fracturile de ma,il tip <e For I. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
11*. Fracturile de ma,il tip <e For II. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
11+. Fracturile de ma,il tip <e For III. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
11-. Fracturile oaselor nazale. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
11/. Fracturile comple,ului zigomatic. lasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
111. Fracturile arcadei zigomatice. lasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
122. <eziunile pr!ilor moi ale teritoriuli OMF3 clasi&icarea$ particularit!ile clinice.
121. 0limentarea pacien!ilor cu traume OMF i rolul igienii cavit!!i bucale n evolu!ia vindecrii.
122. omplica!iile precoce posibile n cadrul traumatismelor ma,ilo"&aciale. (ro&ila,ia.
12'. =emoragia in cadrul traumelor teritoriului OMF. 0precierea gradului de pierdere a sngelui.
0cordarea a%utorului$ metodele de hemostaz.
12). Insu&icien!a respiratorie acut 7as&i,ia83 variet!ile$ a%utorul de urgen!. 9raheostomia$ conicotomia$
variante i metode de aplicare. Indica!ii i contraindica!ii.
12*. (relucrarea chirurgical a plgilor3 variet!ile$ principiile e&ecturii.
12+. (relucrarea chirurgical amnat a plgilor @ metodologia.
12-. (rincipiile prelucrrii chirurgicale a plgilor suprain&ectate.
12/. 0%utorul de urgen! n caz de lipotimie$ colaps$ oc la bolnavii cu leziuni OMF.
121. omplica!iile tardive ale leziunilor ma,ilo"&aciale3 consolidare vicioas a &ragmentelor$
pseudoartroz$ de&ect de substan! osoas$ constric!ii de pr!i moi prin bride cicatriciale. linica$
diagnostic$ tratament.
1'2. <u,a!ia temporomandibular acut3 clasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ metodele de tratament.
1'1. <u,a!ia temporomandibular recidivant3 etiologia$ clinica$ diagnosticul$ metodele de tratament.
1'2. 0rtritele temporo"mandibulare nespeci&ice3 etiologia$ patogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1''. 0rtroza temporo"mandibular3 etiologia$ patogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1'). 0nchiloza temporo"mandibular. .tiologia$ patogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1'*. Aeuralgia de trigemen3 clasi&icarea$ etiologia$ clinica$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul.
1'+. Aevrita n. &acial. .tiologia$ patogenia$ principiile de tratament.
1'-. Aevrita n. trigemin3 etiologia$ patogenia$ tratamentul.
1'/. (articularit!ile plgilor provocate prin arme de &oc.
1'1. Ordinea restabilirii integrit!ii anatomice n cadrul prelucrrii chirurgicale a traumelor OMF
asociate 7os$ muchi$ mucoas$ piele8.
)
1)2. Organizarea asisten!ei medicale i specializate bolnavilor cu tumori OMF n Moldova i n lume.
1)1. (rincipiile de clasi&icare clinic$ anatomic i histologic a tumorilor capului i gtului ntrebuin!ate
n clinicele Moldovei i Interna!ionale.
1)2. lasi&icarea tumorilor odontogene de ma,ilare 7I. .rmolaev8.
1)'. histul radicular cu localizare n ma,il3 etiopatogenia$ clinica$ evolu!ie$ diagnosticul di&eren!ial
complica!ii$ tratamentul$ pro&ila,ia.
1)). hist radicular cu localizare n mandibul. .tiopatogenia$ clinica$ evolu!ie$ diagnosticul di&eren!ial
complica!ii$ tratamentul$ pro&ila,ia.
1)*. histectomia3 tehnica$ particularit!ile pregtirii pacien!ilor ctre opera!ie.
1)+. histul paradentar. .tiopatogenia$ clinica$ evolu!ie$ complica!ii$ tratamentul$ pro&ila,ia.
1)-. histul radicular cu implicarea n proces a &oliculilor din!ilor permanen!i. .tiopatogenia$ clinica$
evolu!ie$ complica!ii$ tratament$ pro&ila,ia.
1)/. histul rezidual. .tiopatogenia$ clinica$ evolu!ie$ complica!ii$ tratament$ pro&ila,ia.
1)1. histul &olicular al ma,ilarelor. .tipatogenie$ clinica$ diagnostic$ tratament.
1*2. 0meloblastomul3 etiopatogenia$ variet!ile$ evolu!ia$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$
complica!iile$ principiile de tratament.
1*1. Fibromul odontogen. linica$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul.
1*2. ementomul$ &ibrom cementi&icat$ displazia periapical a cementului$ cementomul gigant.
linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1*'. 9umorile odontogene mi,te 7epiteliomezenchimatoase83 &ibromul ameloblastic$ odontomul$
&ibroodontomul ameloblastic$ dentinomul$ odontoameloblastomul. linica$ diagnosticul$
tratamentul$ pronosticul.
1*). Odontomul dur3 variet!ile$ tabloul clinic i radiologic$ evolu!ia$ complica!iile posibile$ tratamentul.
1**. histuri epiteliale neodontogene de ma,ilare3 chistul nazopalatin incizival$ chistul papilei palatine$
chistul nazoalveolarB chistul globuloma,ilar$ chistul median al mandibulei. linica$ diagnosticul$
tratamentul.
1*+. (seudochisturi de ma,ilare3 chist anevrizmal$ chist osos esen!ial 7traumatic8 hemoragic. linica$
diagnosticul$ tratamentul.
1*-. .pulisul3 variet!ile$ tabloul clinic$ evolu!ia$ complica!iile posibile$ tratamentul.
1*/. Cranulomul central cu celule gigante. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1*1. Osteomul i variet!ile lui3 patogenia$ evolu!ia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1+2. Osteoidosteomul3 patogenia$ evolu!ia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1+1. Osteoblastoclastomul3 variet!ile$ patogenia$ evolu!ia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1+2. Cranulomul eozino&il3 variet!ile$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1+'. Aevii pigmentari3 etiopatogenia$ epidemiologia$ variet!ile$ tabloul clinic$ diagnosticul$
simptoamele de malignizare$ tratamentul.
1+). <ipomul solitar3 tabloul clinic$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul.
1+*. <ipomatoza simetric benign 7morbul Madelung83 etiologia$ &actorii predispozan!i$ tabloul clinic$
diagnosticul$ tratamentul.
1++. =emagiomul capilar3 etiopatogenia$ evolu!ia$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
1+-. =emagiomul cavernos3 etiopatogenia$ evolu!ia$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
1+/. Mal&orma!iunile arteriovenoase3 etiopatogenia$ evolu!ia$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
1+1. <im&angiomul3 etiopatogenia$ evolu!ia$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
1-2. (apilomul i papilomatoza3 etiopatogenia$ evolu!ia$ tabloul clinic$ diagnosticul$ tratamentul.
1-1. =emodectomul. (unctul de plecare$ tabloul clinic$ diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul.
1-2. histul sebaceu 7ateromul83 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$
complica!iile posibile$ tratamentul.
1-'. Aeuro&ibromatoza 7morbul ;eDlingauzen83 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1-). histurile i &istulele branhiogene periauriculare3 etiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
tratamentul.
1-*. histurile i &istulile branhiogene cervicale laterale. .tiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$
diagnosticul di&eren!ial$ tratamentul.
*
1-+. histurile ductului tireoglos. .tiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1--. Fistulile cervicale tireoglosale 7mediane8. .tiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul.
1-/. histurile dermoide i epidermoide ale &e!ei. .topatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul
di&eren!ial$ tratamentul.
1-1. histul dermoid al planeului bucal. .tiopatogenia$ clinica$ diagnosticul$ diagnosticul di&eren!ial$
tratamentul.
1/2. lasi&icarea neo&orma!iunilor glandelor salivare 7dup >. (anicarovsDi8.
1/1. 9umorile benigne epiteliale ale glandelor salivare3 adenomul$ adenomul pleomor&$
adenolim&omul. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1/2. 9umora mucoepidermoid a glandelor salivare. 9abloul clinic$ evolu!ia$ tratamentul.
1/'. ilindromul glandelor salivare. 9abloul clinic$ evolu!ia$ tratamentul.
1/). arcinomul glandelor salivare. 9abloul clinic$ evolu!ia$ tratamentul.
1/*. 9umori benigne mezenchimatoase ale glandelor salivale3 hemangiomul$ lim&angiomul$ lipomul.
linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1/+. histul de reten!ie al glandei subliguale 7ranula8 i a glandelor mucozitare. linica$ diagnosticul$
tratamentul.
1/-. :oala MiDulici. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1//. Sindromul S%ogren. linica$ diagnosticul$ tratamentul.
1/1. Factorii &avorizan!i n apari!ia a&ec!iunilor precanceroase ale teritoriului OMF i malignizarea lor.
112. (recancerul pielii capului i gtului. .tiopatogenie$ clasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul$
pro&ila,ia.
111. (recancerul bordurii roii a buzelor. .tiopatogenie$ clasi&icarea$ clinica$ diagnosticul$ tratamentul$
pro&ila,ia.
112. (recancerul mucoasei cavit!ii bucale. .tipatogenia$ clasi&icarea$ tabloul clinic$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia.
11'. arcinomul bazocelular 7bazaliomul8 al pielii &e!ei. Formele clinico"anatomice$ tabloul clinic$
particularit!ile evolu!iei$ tratamentul.
11). arcinomul pavimentos al pielii &e!ei. Formele clinico"anatomice$ tabloul clinic$ particularit!ile
evolu!iei$ tratamentul.
11*. 0denocarcinomul pielii &e!ei. Formele clinico"anatomice$ tabloul clinic$ particularit!ile evolu!iei$
tratamentul.
11+. Melanomul pielii &e!ei. #e&ini!ia$ epidemiologia$ particularit!ile clinice$ diagnosticul di&eren!ial$
tratamentul.
11-. ancerul labial. Formele anatomo"clinice$ simptomele n debut i n cazurile avansate$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
11/. ancerul limbii. Formele anatomo"clinice$ simptomele n debut i n cazurile avansate$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
111. ancerul mucoasei planeului bucal. Formele anatomo"clinice$ simptomele n debut i n cazurile
avansate$ diagnosticul$ tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
222. ancerul central 7primar8 al mandibulei. Simptomele n debut i n cazurile avansate$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
221. ancerul peri&eric 7secundar8 al mandibulei. Simptomele n debut i n cazurile avansate$
diagnosticul$ tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
222. ancerul central 7primar8 al ma,ilei. Simptomele n debut i n cazurile avansate$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
22'. ancerul peri&eric 7secundar8 al ma,ilei. Simptomele n debut i n cazurile avansate$ diagnosticul$
tratamentul$ pro&ila,ia$ pronosticul.
22). Metodele de colectare a materialului pentru e,amenul citologic. 9ehnica.
22*. Metodele de colectare a materialului pentru e,amenul mor&ologic 7biopsia8. 9ehnica.
22+. ;adioterapia$ telegama " betatronoterapia$ accelera!ii liniare de particule n tratamentul tumorilor
maligne ale capului i gtului.
+
22-. rioaplicarea i criodistruc!ia n tratamentul a&ec!iunilor precanceroase i a tumorilor maligne ale
capului i gtului.
22/. himioterapia n tratamentul tumorilor maligne ale capului i gtului.
221. #ispensarizarea bolnavilor cu tumori precanceroase$ benigne i maligne ale capului i gtului.
;eabilitarea medical a pacien!ilor.
212. ;olul stomatologului n depistarea i pro&ila,ia tumorilor OMF.
211. Metastazele cancerului n nodulii lm&atici regionali. #iagnosticul i tratamentul.
212. (rincipiile de apreciere a rspndirii cancerului i stadiului maladiei. Sistemul 9AM$ stadiile
maladiei.
21'. Indica!ii i contraindica!ii ctre tratamentului chirurgical proprotetic.
21). Interven!iile chirurgicale asupra pr!ilor moi n chirurgia proprotetic 7plastia hipertro&iilor$
&renurilor i bridelor$ plastia an!urilor periosoase8.
21*. Interven!ii chirurgicale asupra planului osos n chirurgia proprotetic 7rezec!ii modelante de creast
alveolar$ a torusurilor$ tuberozit!ilor$ plastia apo&izelor alveolare8.
21+. 9ratamentul chirurgical al paradontitelor marginale cronice 7chiureta%ul parodontal$ gihgivotomia$
gingivectomia simpl8.
21-. Cingivoectomia radical i gingivo"osteoplastia n parodontitele marginale cronice.
21/. Implantele dentare. lasi&icarea. aracteristica general.
211. Indica!iile i contraindica!iile utilizrii implantelor dentare endoosoase..
222. Implantele cilindru3 indica!iile ctre inserare$ metoda i etapele opera!iei de aplicare.
221. Implantele urub3 indica!iile ctre inserare$ metoda i etapele opera!iei de aplicare.
222. hirurgia plastic$ reparatorie$ estetic &acial3 de&ini!ie$ scopurile opera!iilor pe &a!.
22'. :azele &undamentale ale plastiei cu !esuturi locale. 9ehnica operatorie$ nstrumentarul$ material i
metode de suturare$ particularit!i de anestezie.
22). #e&ectele i de&orma!iile in teritoriul OMF. .tiologia$ clasi&icarea$ &recven!a$ particularit!ile lor.
22*. (lani&icarea interven!iilor reconstructivre OMF3 analiza de&ectelor$ plani&icarea reconstruc!iei$
sursele i rezervele de material plastic.
22+. (lastia de&ectului cu !esuturi din imediata vecintate3 metodele$ avanta%ele i dezavanta%ele$ indica!ii
i contraindica!ii.
22-. (lastia de&ectelor &aciale3 E" plastia$ plastia cu lambouri triunghiulare ncruciate.
22/. (lastia de&ectelor cu gre&e pediculate din regiunile apropieate. Metoda FIndianG a rinoplastiei.
<ambouri arterializate.
221. (lastia de&ectelor cu gre& pediculat din regiuni ndeprtate. Indica!ii$ contraindica!ii$ avanta%e i
dezavanta%e. Metoda FItalianG a rinoplastiei.
2'2. (lastia de&ectelor nasului cu gre& pediculat din imediata vecintate.
2'1. 9ransplantarea liber a !esuturilor n regiunea OMF3 principiile conservrii !esuturilor. 0vanta%ele i
dezavanta%ele.
2'2. 9ransplantarea liber a pielii i mucosei n regiunea OMF. 9ipuri de gre&e cutanate libere.
(rincipiile$ avanta%ele i dezavanta%ele.
2''. 9ransplantarea liber a gre&elor comple,e. Indica!ii. 0vanta%ele"dezavanta%ele. Ao!iuni de tehnic
microchirurgical.
2'). 0nomaliile ma,ilarelor. lasi&icare. 9ratamentul chirurgical al anomaliilor sagitale ale ma,ilarelor.
2'*. 9ratamentul chirurgical al anomaliilor verticale i transversale ale ma,ilarelor.
e!" #$%e&'e()
C*('!'+(e OMF ,( I-."$/%0"0+(e 0'$"1 2A3G!4$/
&'3*$53-e&3) .'0e60' !/(7e'6%$' V$"e/%(/ T0.$"0
-