Anda di halaman 1dari 9

SULIT 1103/2

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012
TINGKATAN EMPAT
BAHASAMELAYU
Kertas 2
Mei
2 jam Dua jam tiga puluh minit
2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalanini mengandungi empatsoalan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4 berdasarkan
teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4
4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi
Disediakan oleh: Dengan Kerjasama: Dibiayai oleh:
AKRAMNEGERI TERENGGANU MPSM NEGERI TERENGGANU KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU
Dicetak oleh:
Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.
Tel: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
[Lihat Halaman sebelah]
1103/2 SULIT
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com