Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SENI DALAM PENDIDIKAN

TARIKH

: 1 OCTOBER 2013

MASA

: 8.00 PAGI 9.00 PAGI

TAHUN

: 1 MUTIARA

BILANGAN MURID

: 30 ORANG

MATA PELAJARAN

: BAHASA MELAYU

TEMA

: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK

: SAYA JAGA KEBERSIHAN

STANDARD KANDUNGAN

: 5.1

MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN GOLONGAN KATA DENGAN BETUL MENGIKUT


KONTEKS

STANDARD PEMBELAJARAN : 5.1.1 MEMAHAMI DAN MENGGUNAKAN KATA NAMA AM YANG MUDAH DENGAN BETUL
MENGIKUT KONTEKS
OBJEKTIF PEMBELAJARAN

: PADA AKHIR PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN, MURID-MURID DAPAT:


1. MENYENARAIKAN SEKURANG-KURANGNYA TIGA PERKATAAN KATA NAMA AM
ANGGOTA BADAN DENGAN BETUL.
2. MEMBINA TIGA AYAT TUNGGAL DENGAN MENGGUNAKAN KATA NAMA AM
ANGGOTA BADAN.

SISTEM BAHASA

: TATABAHASA
1. KATA NAMA AM ANGGOTA BADAN

PENGISIAN KURIKULUM

ELEMEN NILAI TAMBAH

1. ILMU

: KESIHATAN

2. NILAI MURNI
3. PERATURAN SOSIOBUDAYA

: KEBERSIHAN DIRI, KASIH SAYANG


: AMALAN KEBERSIHAN

1. KEMAHIRAN BERFIKIR:
PENYOALAN,

MENGHUBUNG

KAIT,

MEMBANDING

BEZA,

MENYELESAIKAN

MASALAH
2. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL:
MENGHUBUNG KAIT DENGAN AMALAN

KEBERSIHAN

DALAM

KEHIDUPAN

SEHARIAN
3. KECERDASAN PELBAGAI:
VERBAL LINGUISTIK, INTERPERSONAL, INTRAPERSONAL, MUZIK
4. KEMAHIRAN BELAJAR CARA BELAJAR:
MENGUMPUL MAKLUMAT, MEMPROSES MAKLUMAT, KEMAHIRAN

MEMBUAT

PERSEMBAHAN
EMK

: KREATIVITI DAN INOVASI

BAHAN BANTU MENGAJAR

PENGETAHUAN SEDIA ADA

: MURID BIASA MENGAMALKAN AMALAN KEBERSIHAN DIRI DALAM KEHIDUPAN


SEHARIAN MEREKA.

LANGKAH / MASA
SET INDUKSI

ISI PELAJARAN
Peralatan kebersihan diri:

LANGKAH DAN AKTIVITI


1. Guru
menunjukkan BBB:

CATATAN

bahan maujud peralatan


( 5 MINIT )

Tuala mandi
Sabun mandi
Berus gigi
Ubat gigi

Bahan maujud

kebersihan diri.
2. Guru dan murid bersoal
jawab

penggunaan

ENT:
-

KB: Menghubung kait

peralatan tersebut.
BCB:
3. Guru

mengaitkan

Mengumpul maklumat

jawapan murid dengan


tajuk pelajaran hari ini.

KP:
-

Verbal linguistik
Intrapersonal
Interpersonal

NILAI MURNI:
-

Kebersihan

PEMBELAJARAN:
-

Pembelajaran
Kontekstual

LANGKAH 1

LAGU BANGUN PAGI

1. Murid

diperdengarkan BBB:

rakaman lagu Bangun


( 10 MINIT )

Bangun Pagi,
Gosok gigi,

Pagi.

Teks lagu
Rakaman lagu
LCD

Cuci muka,
Pakai baju.

2. Murid-murid

diminta

menyanyikan

lagu TEKNIK:

bersama-sama dengan
Makan roti,
Minum susu,
Badan sihat,
Senang hati.

guru.
3. Murid

Pemerhatian
Tunjuk Cara
Olah Tubuh

diminta

melakukan gerak kreatif


berdasarkan seni kata
lagu tersebut.

LANGKAH 2

LAGU BANGUN PAGI

1. Guru mengedarkan teks KP:


lagu

( 20 MINIT )

Bangun Pagi,

kepada

semua

murid.

Intrapersonal
Kinestatik

Gosok gigi,
NILAI MURNI:

Cuci muka,
Pakai baju.

2. Murid-murid
membaca

Makan roti,
Minum susu,

diminta
teks

tersebut

secara

Teks lagu

berkumpulan.
3. Murid-murid
mengenal

KREATIVITI DAN INOVASI:

Bekerjasama
Berani, Yakin

lagu BBB:

Badan sihat,
Senang hati.

diminta
pasti

kata yang bergaris.

jenis

EMK:
-

Kreativiti dan inovasi

4. Guru meminta murid-

Murid menyanyikan lagu


Bangun

Pagi

sambil membuat gerak


kreatif.
LANGKAH 3
( 10 MINIT )

KATA NAMA AM
1.
2.
3.
4.

Muka
Gigi
Badan
hati

murid menyatakan kata


nama am.
5. Guru

menerangkan

jenis kata nama am.


1. Guru

mempamerkan BBB:

gambar tubuh manusia.

2. Murid

cebisan BCB:

warna

membuat
berdasarkan

dan

idea

melabelkan
badan

4. Murid diminta membina


tunggal

bagi

membina ayat tunggal


KP:

manusia.

ayat

Menjana

gambar

3. Selepas itu murid-murid


anggota

kolaj

yang diberi.

perlu

Gambar tubuh manusia


Kad perkataan

diminta

memotong
kertas

Verbal linguistik
Intrapersonal

berdasarkan kata nama


am.
5. Guru menyemak hasil
kerja murid.
LANGKAH 4
( 10 MINIT )

ANGGOTA BADAN:
-

Tangan
Kaki
Jari
Kuku
Muka

PENGAYAAN:

BBB:
-

Lembaran Kerja

1. Murid diminta mencatat


kata nama am anggota KB:
badan

berdasarkan

Menyelesaikan masalah

petikan yang disediakan


KP:

oleh guru.

PEMULIHAN:
1. Memadankan
nama
badan

am

kata
anggota

Verbal linguistik
Interpersonal

NILAI MURNI:
-

Yakin, Berani

berdasarkan

gambar yang diberi.

PERATURAN
BUDAYA:
-

Berbudi bahasa

SOSIO

PENUTUP

KOGNITIF:

1. Murid diminta menyebut BBB:

RUMUS ISI PELAJARAN


( 5 MINIT )

Cara menyanyikan lagu


Bangun

Pagi

dengan kelancaran dan


aksi yang menarik.

kata nama am yang

LCD

telah dipelajari.

SKRIN

LIRIK LAGU

2. Guru

memberi

atas sikap murid dan


meminta

murid-murid

menyanyikan
SOSIAL:
-

Pujian

dan

galakan

pujian

lagu

KB:
-

Merumus

diiringi muzik latar dan NILAI MURNI:


- Amalan budi bahasa
paparan lirik.

selepas nyanyian lagu.


KP:
-

Verbal Linguistik
Intrapersonal