Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN TUARAN

PETI SURAT 79,


89207 TUARAN, SABAH.
TEL: 088-793262 / FAX : 088-793262
______________________________________________________________________________
Ruj Kami : XBA4372/600/7/04( 1)
Ta!"# : $7 OKTOBER 20$%
Kepada,
Ibu bapa / Penjaga murid,
SK Pekan Tuaran.
Tuan/Puan,
PEPERIKSAAN KERTAS BAHASA ARAB &AN 'A(I
Sukacita perkara di atas dirujuk.
02. Adalah dimaklumkan murid Tahun 4, ! " #Tahap II$ akan menduduki
Peperiksaan Kertas %ahasa Arab dan &a'i seperti ketetapan berikut (
Tarikh ( 20 )KT)%*+ 20,4 #Isnin$
-asa ( ..4 pagi hingga /.4 pagi #%ahasa Arab$
0.00 pagi hingga ,0.00 pagi #&a'i$
01. Sehubungan dengan itu, diharap ibu bapa/ penjaga dapat memantau dan
memberi bimbingan kepada anak2anak masing2masing dalam mata pelajaran tersebut.
-urid 'ajib menduduki peperiksaan tersebut.
Sekian, terima kasih.
)BERKHI&*AT UNTUK NEGARA+
Sa3a 3ang menurut perintah,

(SITI HIRAWATI BINTI ABDUL HADI)


Penolong Kanan Pentadbiran,
b/p Guru Besar,
SK Pekan Tuaran.
s.k. fail

Anda mungkin juga menyukai