Anda di halaman 1dari 18

REKA BENTUK PERSEKITARAN

Landskap Hiasan
Dalaman
Reka Bentuk Landskap
-Kemahiran mengolah persekitaran
berdasarkan pengetahuan seni visual
menggabungkan elemen ruang, alam
semula jadi & objek buatan manusia.
-Untuk persekitaran lebih menarik.
-Mengutamakan konsep, fungsi & nilai
estetik.
-Kategori landskap

Landskap
lembut
Landskap kejur
erab!t
landskap
>Landskap lembut "
#$enis tanaman.
#%umbuhan alam semula jadi.
&Landskap kejur "
#enggunaan sumber " - struktur binaan
- ar'a
- pagar
- laluan pejalan
kaki
- teduhan & lain-
lain...
&erab!t landskap " - lampu
- bangku
- t!ng sampah & lain-lain...

Fungsi
Ka(al hakisan
Dijadikan tirai
atau dinding
Beri
perlindungan
atau teduhan
Mengarah
pergerakan atau
petunjuk arah
Men)eimbangkan iklim
Mengimbangi kehidupan
*!ra & +auna
&Ka(al hakisan bila berlaku hujan atau banjir.
&Dijadikan tirai atau dinding untuk lindung
aktiviti dari pandangan luar atau pan'aran 'aha)a
matahari.
&Beri perlindungan atau teduhan panas 'aha)a
matahari.
&Mengarah pergerakan atau petunjuk arah
seperti tumbuhan pagar atau p!k!k renek jadi
penghalang atau membantu pergerakan pengunjung
ke sesuatu arah.
&Men)eimbangkan iklim apabila ban)ak tumbuh-
tumbuhan, keadaan jadi selesa.
&Mengimbangi kehidupan *!ra & +auna.
Nilai Estetik
elihara alam semula jadi &
menimbulkan keindahan
Me(ujudkan keseimbangan alam
persekitaran, membersihkan
udara
Men)atukan elemen bangunan,
tumbuhan, p!k!k akan
mengimbangi persekitaran menjadi
'antik & menarik
Elemen landskap
%umbuhan
%!p!gra,
-ir
-kses!ri
Reka letak
&%umbuhan " pemilihan p!k!k pelbagai sai., tekstur
& (arna perlu sesuai dengan +ungsi & estetikn)a.
&%!p!gra, " rupa bentuk muka bumi mampu ubah
struktur seni taman.
&-ir " keperluan dalam elemen seni taman kerana
b!leh memantul 'aha)a, beri e+ek sejuk & tempat
rekreasi / pan'uran air0air terjun0sukan air 1
#b!leh digunakan untuk men)elenggara p!k!k-p!k!k.
&-kses!ri " kemudahan )ang dibina mesti tahan
lama & lasak. / 'th " kerusi, meja, laluan pejalan kaki & lain-
lain...1
&Reka letak " susun atur tumbuhan, p!k!k besar, tempat
permainan kanak-kanak, ruang rekreasi, ruang santai & tasik
perlu berpandukan prinsip rekaan harm!ni, imbangan &
kepelbagaian & beri keselesaan kepada pengguna.
Reka Bentuk Hiasan Dalaman
-Kemahiran mengolah ruang berdasarkan
pengetahuan seni visual, men)esuaikan
perabot, warna, barang hiasan,
peredaran udara & cahaya supa)a selesa.
-Keutamaan konsep, fungsi & nilai.
-Hiasan dalaman
Rumah kediaman
Bangunan a(am &
k!mersial
-Fungsi
enggunaan
-ktiviti
$umlah pengguna
2ilai estetik
&enggunaan " Untuk diri sendiri atau kegunaan
umum.
&-ktiviti " Memasak, berehat, mes)uarat &
perniagaan.
&$umlah pengguna " 3ndividu, kumpulan ke'il atau
kumpulan besar.
&2ilai estetik " Reka bentuk hiasan dalaman
mengikut 'itarasa individu atau pengguna. %ujuan
utama ialah supa)a kelihatan 'antik, menarik & selesa.
-Elemen utama : eka bentuk hiasan dalaman
terhasil dari elemen asas seni bina seperti -
tiang
-
dinding
- lantai
- siling
-
tingkap
- pintu
-
bumbung
-uang : Rekaaan bergantung kepada sai. ruang.
-!encahayaan : uang yang sedia ada perlu
ada cahaya sama ada semula jadi melalui
tingkap atau lampu untuk menerangi ruang"
-!engudaraan : #dara penting untuk
kehidupan $ kesihatan" %uaca panas $ sejuk di
negara kita memerlukan sistem pengudaraan
yang baik"
-&arna : 4arna penting dalam rekaan hiasan
dalaman. 4arna beri ilusi ruang )ang luas atau sempit,
'eria, harm!ni & m!!d serta tema. emilihan (arna -
perabot

- dinding

- lantai

- langsir

- gambar

- pasu bunga $ lain-lain"""
amat perlu. 4arna lampu beri kesan tindak balas
(arna & suasana jadi lebih men)erlah.
-'ksesori : -lam semula jadi - hiasan p!k!k bunga
- gubahan bunga
5bjek buatan manusia diperbuat dari -
batu

- ka)u

- besi
6ai. bersesuaian. Lampu hiasan, pasu &
lain-lain...

-eka letak : Reka letak & hiasan berpandukan
prinsip rekaan 7 harm!ni
- kepelbagaian
- keseimbangan $ lain-lain"""