Anda di halaman 1dari 9

ASPEK FORMALISTIK

DALAM SENI VISUAL


(UNSUR SENI:
Garisan,rupa,nilai)
Disediakan oleh: Muhammad Sharqawi Bin Shariff
Bahasa seni visual merupakan satu
pengucapan yang digunakan ketika berbicara
mengenai seni dalam bentuk lukisan dan lisan.
Dua bidang utama dalam seni visual ialah
pengkaryaan dan perekaan.Maka sesuatu
penghasilan dua bidang utama berkenaan
mestilah berpandukan peraturan atau prinsip.
Hal benda
(subjek)
Bentuk
(form)
Kandungan
(content)
Merupakan isu utama.
Terdiri dari bentuk 2 dimensi,3 dimensi dan
banyak dimensi.
Memerlukan alat,teknik dan bahan yang
sesuai akhirnya akan dapat membina satu
kesatuan.
Kualiti boleh dinilai dari segi jenis,saiz dan
sifat(terang gelap)
Kekuatan,ketegasan dan pergerakan
menentukan karaktor.
Visual yang mendatar atau rata dan bersifat
2 dimensi.
Rupa geometri seperti bulat,tiga segi
,empat segi,bujur dan lain lain.
Rupa organik yang bebas tanpa sudut
seperti rupa alam semula jadi iaitu flora dan
fauna yang dilukis dalam keadaan yang rata
atau papar.
Merupakan sesuatu yang amat penting
dalam unsur seni kerana cahaya membolehkan
kita melihat.
Dikaitkan dengan ilusi cahaya dan bayang
atau terang dan gelap pada sesuatu objek.
Nilai cahaya yang kuat boleh diperoleh pada
warna yang terang manakala warna yang gelap
mempunyai kekuatan cahaya yang rendah.
Peranan cahaya dan bayang akan
menampakkan objek 2 dimensi yang dilukis
kelihatan seperti bentuk 3 dimensi.

Sfumato : Pencahayaan dari terang kepada
gelap atau sebaliknya.
Chiaruscuro : Teknik pencahayaan dari
terang kepada gelap untuk menimbulkan
struktur dan bentuk.
Teneberisme : Penggunaan cahaya yang
melampau sehingga menimbulkan kontras.

Anda mungkin juga menyukai