Anda di halaman 1dari 6

KERTAS 2

Bahagian B

Linear Law ,LANGKAH YANG PENTING UNTUK MARKAH PENUH

1) Bila diminta untuk plot

melawan maknanya paksi untuk


dan paksi untuk .

2) Bina Jadual

berdasarkan nilai yang diberi.(2 titik perpuluhan,jika ada no perpuluhan)3) Plotkan graf mengikut skala yang diberikan. Pastikan paksi betul, skala
seragam dan satu titik betul

4) Pastikan kesemua titik ditandakan pada tempat yang betul.

5) Buat garis lurus penyuaian terbaik, sekurang-kurangnya 4 titik kena dan yang
lain seimbang. (Pastikan garisan memotong paksi dan buat/tunjukkan segitiga untuk mencari
kecerunan).

6) Tukarkan bentuk non-linear kepada bentuk linear. Mungkin atau bukan .
Pastikan nilai Y , X , dan .

7) Tunjukkan pengiraan kecerunan dan kaitkan dengan nilai dari persamaan
linear untuk mendapatkan nilai sebenar berdasarkan soalan diberi .

8) Tunjukkan nilai pintasan dan kaitkan dengan nilai dari persamaan linear.

9) Mencari nilai atau dari graf yang dibina berdasarkan soalan yang diberi.1M
1M
1M
1M
1M
2M
2M
1MLATIHAN

TUKARKAN PERSAMAAN BUKAN LINEAR KEPADA PERSAMAAN LINEAR DAN DAPATKAN NILAI
Y , X , dan


Bentuk Bukan log

1. Persamaan

Plot

vs2. Persamaan

Plot

vs

3. Persamaan

Plot

vs

4. Persamaan

Plot

vs5. Persamaan

Plot vs6. Persamaan

Plot vs

7. Persamaan

Plot

vs


Bentuk Log

1. Persamaan

Plot

vs2. Persamaan

Plot

vs3. Persamaan

Plot

vs

4. Persamaan

Plot

vs5. Persamaan

Plot

vs

LATIHAN PENUH

SELANGOR 2012

JWP LINEAR LAW SBP 2012