Anda di halaman 1dari 24
MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.30 3.30-4.30 4.30-5.30 5.30-6.30 6.30-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.30

3.30-4.30

4.30-5.30

5.30-6.30

6.30-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

mlm.

30/11/09

     

Taklimat

Taklimat Unit

Taklimat

Taklimat

   

JMK 211

 

ISNIN

Dekan dan

Peperiksaan

JUS 101

Pendaftaran

- DKW

9.00 pg - 1.00 tgh

 

Anugerah

- DTSP

Kursus S.A

PENDAFTARAN DESASISWA

Sijil Dekan

Semua Pelajar

2010/2011

(Di Desasiswa berkenaan – Sila Rujuk

& Hadiah

- DTSP

Sejarah

Senarai Pembahagian Desasiswa)

Kepujian

-

DKU

 

R

Geografi

R

Semua

-

DKG

 
 

Pensyarah

Semua

Pelajar

- DTSP

Kesusasteraan

-

DKW

Ekonomi

 

JIM 104 - DKG

JIF 317 - BT144 JOW 457 - DKJ

E

-

DKV

E

JRP 347E - BT145

Sains Politik

JKE 312 - BT142

 

-

DKH

 

JKE 417 - BT148

Antro/Sosiologi

JKP 416E - DKH

-

SK2

JIM 317 – DKI

Matematik

JMK 417E - DKL

H

-

SK3

H

JMS 319 - SK3

   

Kimia

JMG 213E - BT146

-

DKI

10.00 pagi – 12.00 tgh

 

Biologi

 

-

DKS

PENDAFTARAN KEHADIRAN

       

A

Fizik

A

 

Ilmu Kemanusiaan - DPA

-

DKJ

JIB 417 - (K1) MZOOLOGI

Sains - DPB

 

Pengurusan

 

JIK 319 - MKO4

Pengurusan - DPC

-

SK4

Sains Kemasyarakatan - DPD Pendidikan – Pejabat Am PPPJJ

Taklimat

T

pelajar tahun

T

akhir yang

akan berijazah

-

DTSP

SILA AMBIL PERHATIAN:

Jika terdapat percanggahan di antara kursus, pelajar diminta mengutamakan Peperiksaan Berterusan (PB) dan Amali.

- 1 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

1/12/09

JTW 241 - SK4

JIB 420

JIB 115

JIK 101

 

JTW 111 - SK3

JIK 224

 

JIK 418

JMS 313E - SK3

 

SELASA

JMG 211 - DPA (PB)

-

DKJ

-

DKS

-

DKH

JFW 362 - DKJ

-

DKI

- BT142

JFP 363E - DKM

JIF 103

JMK 312

JIB 216

JMS 211 - DKS

JMK 101

JOW 452 - DKG

-

DKH

-

DKL

-

DKT

JIK 319 - BT142

-

DKW

JRP 342 - BT142

JIK 224

   

JIF 417 - BT143

JIB 222

JKA 214 - DKI

-

DKI

R

JKE 312 - BT144

-

DKG

JKE 416E - BT145

JIK 418

 

JKP 313 - DKH

-

BT143

 

JKP 415E - DKV

 

E

JIM 316 - DKK JMG 314 - DKL JMK 419 - BT147

                 

JMG 213E - (K2) MKOMP

JIK 101

JMG 416E - (K1) MBASAH

 

JTW 241 - DPA (PB)

JIB 311 - (K1) MBIOKIMIA

 

JFW 460 - DKM

JIF 418 - BT148 JMG 416E - DPA (PB)

-

DKG

   

JOW 365E - DKH

JIK 225

JKA 101 - SK3

JMK 211 - DPA (PB)

-

BT142

H

JKP 314 - DKV

 

A

JIM 420 - DKJ JMS 313E - SK4 JIB 213 - DPA (PB) JIF 216 - DKK (PB) JIK 224 - DKI (PB)

JIB 215 - (K1) MBOTANI

   

T

JIB 115 - (K2) MA3 JIB 311 - (K2) MBIOKIMIA JIB 422 - (K2) MBIOTEK JIF 281 - MAK100 JIF 381 - MAK200 JIK 226 - (K2) MKA JIK 316 - (K2) MKF4 JIK 320 - MKO2

- 2 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.
2/12/09
RABU
 

JKE 418 - BT141

JMG 212 - DKG (PB)

JIK 101

 

JIK 418

JMK 312

JIK 314

JIK 101

JFP 363E - DKM

JMG 212 - DKG

-

DKT

-

BT144

- DKI

-

BT144

- DKT

JRW 343 - DKN

JIF 418 - BT142

JIB 311

 

JIB 420

JIB 316

JIB 311

JKA 416 - BT144

 

-

DKI

-

DKJ

-

DKI

- DKJ

JIM 419 - DKI

JIF 419

R

 

JMG 417 - DKJ

       

-

BT141

         

JMK 419 - DKK

 

JMK 312

JIK 314

 

JMS 211 - DPA (PB)

- DKK

-

BT142

E

JOW 452 - DPB (PB) JKE 312 - DPB (PB)

JIB 417

JIB 115 - (K1) MA3

 

JTW 101 - SK3

 

JOW 365E - DKH

-

DKJ

JIB 417 - (K2) MZOOLOGI

JFP 466 - DKM

JMG 211 - DKK

Taklimat Awal

JIK 418

JIF 281 - MAK100

JKP 314 - DKV

JIF 318 - DKL (PB)

JMS 418 - SK3

- BT144

JIK 418 - MKT4

H

JKP 417E - DKT

 

(Pelajar S.A. 2010/2011)

JIK 223 - (K2) MKF4

JIF 417 - BT143 JMS 319 - DPA (PB) JKP 101 - DPC & D (PB)

 

Seminar

A

JKA 319E - Bilik Persidangan PPPJJ

 

JIB 216 – KERJA LAPANGAN DI KEBUN BUNGA (8.00 PAGI – 1.00 PETANG) BAS BERTOLAK DARI BANGUNAN EUREKA JAM 7.30 PAGI

T

 

JIF 281 - MAK100 JIK 224 - (K2) MKOM JIB 315 - (K1) MZOOLOGI

JIB 316 - (K2) MSTANAH JIB 422 - (K2) MBIOTEK JIF 104 - MAK100 JIF 381 - MAK200 JIK 223 - (K1) MKF4 JIK 318 - MKT2

- 3 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

3/12/09

JIB 216

JIB 416

JKE 101 - SK3

JIB 115

 

JIK 418 - MKT4

JIK 226 - BT142

JTW 108 - SK4

JUE 300

KHAMIS

-

DKI

- DKL

JIM 201 - DKW

-

DKS

JIB 215 - (K1) MBOTANI

JUL 401 - DTSP

JKA 212 - DKI

- DTSP

JIB 417

JIB 312

JIB 417 - (K1) MZOOLOGI

JMG 214 - DKI (PB)

JKA 416 - BT141

-

DKJ

-

DKI

JIF 381 - MAK200

JKE 214E - DKJ

JIK 318

Seminar Projek

JIF 318

R

JKP 315 - DKT

-

BT141

JMG 430

-

BT144

JMS 412 - SK3

 

(Pelajar Sidang

JIK 316

 

JMK 219E - DKH

Akademik 2009/2010)

-

BT143

JMG 315 - DPA (PB)

WRWH - BT143

JMK 211

JRP 347E - DPA (PB)

HHL

- BT144

-

DKH

E

JKE 416E - DPA (PB)

NMS

- BT145

 

JIM 104 - DPA (PB)

MZO

- BT146

 

MR

- BT147

FH

- BT148

 

H

           
 

JIF 316 - BT142

JIF 417

JIF 317

 

JIM 421 - DKJ

JIB 116 - (K2) MA3

JIM 215 - DPA (PB)

- BT141

-

BT142

Taklimat

A

JUE 100 - DTSP JMS 214 - DKT JMS 316E - DPA (PB)

JIB 316 - (K2) MSTANAH JIB 422 - (K2) MBIOTEK JIK 318 - MKT2

 

Awal Projek

JKP421

(Pelajar S.A.

2010/2011)

-

DKT

T

 

JIB 214 - (K1) MBOTANI JIK 418 - MKT4 JIK 223 - (K1) MKF4

 

- 4 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

4/12/09

JIB 412

   

JIB 221 - DKT

JIB 213

 

JIK226

 

JOW 457 - DKI

 

JMK 211

 

JUMAAT

-

DKJ

 

- DKV

- BT142

JKE 213 - DKK

- DKH

JIB 316

S

JKP 418 - DKV

-

DKI

JIM 101 - DKS JMS 411 - SK3

 

0

JMK 316 - DKP

L

JIF 317 - DPB (PB) JKA 216 - DPB (PB)

     

A

         
 

JIM 105 - SK3

JIF 317

JIM211 - DKS

JRW 343 - DKN

JIB 213

JIB 214

JTW 107 - SK3

 

-

BT141

JKE 413 - BT144

- DKH

-

DKT

JKA 417 - DKG

JIK 418

T

JMG 316 - DKJ

JIB 416

JKE 318 - BT141

 

Taklimat Awal Projek

-

BT142

JUH 101 - DTSP

-

DKL

JMG 212 - DKI

JTW 480 - DKS

 

JKA 317 - DPA (PB)

JIK 316

JMG 319 - DKK

(Pelajar S. A. 2010/2011)

J

JKP 314 - DPA (PB) JIF 211 - DPA (PB)

-

BT143

JUL 301 - BT144 JFP 466 - DKJ (PB)

U

 

M

 

JIB 315 - (K1) MZOOLOGI JIK 316 - (K1) MKF4

 

A

JIK 316 - (K1) MKF4 JIB 316 - (K2) MSTANAH

JIB 115 - (K1) MA3 JIB 213 - (K1) MKB

A

JIK 418 - MKT4

JIB 312 - (K1) MSTANAH JIF 281 - MAK100

T

JIF 481 - MAK200 JIK 223 - (K2) MKF4 JIK 320 - MKO2

- 5 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

5/12/09

JIB 311

JIB 216 - (K1) MSTANAH

JIB 214

   

JIF 103 - (K2) MAK100

JMG 213E - BT143

JKE 211 - BT141

 

JIB 422

SABTU

-

DKI

JIB 317 - (K1) MBOTANI

-

DKT

JIB 213 - (K2) MKB

JIK 226 - BT144 (PB)

JKA 417 - DKG

-

DKI

JIK 102

JIF 103 - (K2) MAK100

JIF 318

JIB 311 - (K2) MBIOKIMIA

JTW 105E - SK3

JMK 211

-

DKJ

JIK 223 - (K1) MKF4

-

BT146

JIB 412 - (K2) MZOOLOGI

JUL 401 - (PB)

JTP 380 - DKN

-

DKG

JIF 415

JIK 320 - MKO2

JIK 224

R

JIK 226 - (K1) MKA

Sains - DPA & B

JMS 212 - DPA (PB)

 

-

BT148

-

BT148

 

Pengurusan - DPB SK - DPC & D IK - E41

   

E

 

JRW 348 - DKT

JKE 211 - BT145 JRW 340 - BT142 JIF 419 - BT141

H

JTP 401 - DKW JKE 213 - DKJ JIM 316 - DPA (PB)

 

JIB 215 - (K2) MBOTANI JIF 103 - (K1) MAK100 JIK 102 - (K3) MKFM

 
 

Seminar Projek

JIK 314 - MKP JIF 481 - MAK200

JMK 420 (Pelajar S.A 2009/10)

A

JIK 418 - MKT4

SAB - BT143 CSF - BT144

T

 

JKP 214 - DKV JMK 321 - DKU

 

JIK 320

 

- BT142

- 6 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.
6/12/09
JIB 422
JIB 315 - (K2) MZOOLOGI
JIB 222
JIB 317 - (K2) MBOTANI
JMG 416E - DKJ
AHAD
-
DKI
JIK 102
JIK 317 - (K1) MKF4
JIF 281 - MAK100
-
DKT
JIF 103
JIK 224 - (K1) MKOM
JIF 281 - MAK100
JUE 200 - DTSP
JIF 416 - BT142
-
DKJ
JIF 481 - MAK200
-
DKH
JIK 319
JIB 422 - DPB (PB)
JMS 411 - DPC & D (PB)
R
-
BT141
JIB 116 - (K1) MA3
JIB 316 - (K1) MSTANAH
JIK 102 - (K1) MKFM
JIK 226 - (K2) MKA
JIK 314 - MKP
JIK 418 - MKT4
JIF 381 - MAK200
JIF 104 - MAK100
E
JKP 211 - DKS
JIK 225 - MKT2
JIB 420 - DKG (PB)
JIK 320
- BT143
H
JMS 213 - DKG
JUT 101 - DTSP
JTW 123 - SK3
JFW 460 - DKM
JRW 344 - BT142
JKA 415 - DKJ
JKE 316E - BT143
JKP 416E - DPA (PB)
JIM 317 - DPB (PB)
JIB 222 - DPB (PB)
JIF 418 - BT141 (PB)
A
JKP 213 - DKW
JKA 213 - DKW
JIF 418 - BT142
JIF 104
Talimat Awal Projek
- DKI
JMK 420 (Pelajar S.A
2010/11)
- DKK
T
Talimat Awal Projek
JMG 430 (Pelajar S.A
2010/11)
WRWH - BT144
HHL
- BT145
NMS
- BT146
MZ0
- BT147
FH
- BT148
MR
- BT149

- 7 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

7/12/09

JIB 213

JIB 221 - (K1) MBIOTEK

JIB 222

 

JIB 312 - (K2) MSTANAH

 

JIB 412 - DKT (PB)

JIB 215 - (K2) MBOTANI

ISNIN

-

DKT

JIB 311 - (K2) MBIOKIMIA

-

DKT

 

JIB 417 - (K2) MZOOLOGI

JIK 317

JIB 412 - (K2) MZOOLOGI

JIB 312

JUE 200 - (PB)

JIK 101 - (K1) MKTM

-

BT141

JIK 101 - (K3) MKTM

 

-

DKJ

R

Sains - DPA

JIK 316 - (K2) MKF4

   

JIK 223

Pengurusan - DPB

JIK 225 - MKT2

-

BT142

IK - DPC SK - DPD

JIK 320 - MKO2 JIF 281 - MAK100

 

E

JIF 481 - MAK200

 

JIK 225

JIF 419 - BT141

JTW 103 - SK3

JIB 115

JTW 108 - SK4

 
 

JKP 213 - DKW

- BT145

JKP 213 - DPA (PB)

JIM 105 - DKS

-

DKS

JKE 311 - BT144

 

H

JKA 316 - DKJ

JIK 317

JIM 421 - DKJ

-

BT143

JMS 412 - SK3

A

 

JMG 430 - DKK JMK 315E - DKI JKA 414E - DPA (PB) JKP 315 - DPA (PB) JMG 316 - DPA (PB) JMK 101 - DPB (PB)

JIF 212 - BT143

 

T

 

JKP 211 - DKW JKE 315 - DKK JIM 315 - DKI JUE 402 - BT144 JIF 316 - DKL (PB) JMS 417 - DPA (PB)

   

Seminar Kesusasteraan

 

(9.00 pg. – 1.00 tgh.)

 

- DKU

- 8 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

 

10.00-11.00

 

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

 

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

 

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

 

pagi

pagi

pagi.

tgh.

 

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

8/12/09

JIB 420

JIB 417 - (K2) MZOOLOGI

JIK 224

 

JKP 415E - DKT

 

JIF 103 - (K1) MAK100

 

JIB 311 - (K1) MBIOKIMIA

SELASA

-

DKJ

JIK 101 - (K3) MKTM

 

-

BT146

JMG 101 - DPA (PB)

 

JIK 226 - (K1) MKA

JIK 224

JIK 314 - MKP

JIF 103

R

JIM 212 - DPB (PB)

JIK 319 - MKO4

-

BT142

 

-

DKH

JIF 213 - DPB (PB)

 
 

JIB 311

 

JMG 317E - DPB (PB)

-

DKI

 

JTW 480 - DKS

           

(Bengkel SPSS)

 

JIK 316 - (K1) MKF4

 

JTW 261 - DKS

JTW 111 - SK4

 

E

JTW 480 - DKS

JKP 317 - DKT JIM 316 - DKK

JFW 362 - DKH JKE 417 - BT142

         
 

JMK 101 - DKW

 

JKA 316 - DKJ

 

(Bengkel SPSS)

JMS 417 - SK3 JIK 223 - BT141 JKE 316E - BT143 (PB)

JIM 417 - DKR JMS 101 - DKU JMK 313 - DKP

 

Seminar/Projek

H

 

JIB 416 - DPA (PB) JIF 314 - DPA (PB)

JMK 417E - DKG (PB) JUL 301 - BT143 (PB)

JIF 490 JIF 422 - Bilik Persidangan PPPJJ

JIK 317 - DPA (PB) JMG 418 - DPA (PB)

JIF 416 - BT141 (PB) JMS 412 - DPA & B (PB) JRP 342 - DPB (PB) JKE 101 DPC & D (PB)

Talimat Projek

JKP 421 (Pelajar

S.A 2010/11)

A

Seminar Projek

JMG 430 (Pelajar

S.A. 2009/10)

WAWMN - BT141

NMS

- DKI

 

KR

- BT142

T

HHL

- DKJ

KS

- BT143

FH

- DKK

AFAH

- BT144

 

MR

- DKL

LYS

- BT145

MZ0

- DKM

 

WRWH - DKN

 

JIB 222 – KERJA LAPANGAN DI MUKA HEAD (8.00 PAGI – 7.00 PETANG) BAS BERTOLAK DARI BANGUNAN EUREKA JAM 7.30 PAGI

   

- 9 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

9/12/09

JIB 215

JIB 215 - (K2) MBOTANI

JIB 215

 

JIB 221 - (K1) MMIKRO

JTW 223 - SK4

JIF 281 - MAK100

RABU

-

DKJ

-

DKI

JIB 315 - (K1) MZOOLOGI

JKE 212 - BT144

JIB 116 - (K2) MA1

JIK 317

 

Projek

JIF 103

JIB 422 - (K1) MBIOTEK

JMS 213 - DKG

JIB 312 - (K1) MSTANAH

-

BT141

JIK 490 - Bilik Persidangan PPPJJ

-

DKT

R

JIK 101 - (K1) MKTM JIK 320 - MKO2 JIF 281 - MAK100

JMG 213E - MPETA JIB 116 - DPA (PB) JIF 319 - BT141 (PB)

JIK 314 - MKP JIF 381 - MAK200

   

E

 

JIF 211 - BT142 JKE 214E - DPA (PB)

JIF 319 - MKZ JMK 214 - DKS JMK 222 - SK3 JIK 101 - DPC (PB)

H

JTP 380 - DKN JMK 321 - DKU

 

JIF 104 - DKJ JTW 103 - SK3 JKE 315 - DKK JIM 311 - DKI JKP 211 - DPA (PB)

 
     

A

   

Seminar

JIB 422

JKA 314 - DPA (PB)

JIK 225

JKA 430E

- DKI

 

- BT143

- Bilik Persidangan PPPJJ

T

JKJ 104 - SK3 JIM 419 - DKT (PB)

- 10 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.
10/12/09
JIF 104
JIM 420 - DKJ
JIK 223 - BT141
JMK 416
KHAMIS
-
DKK
JKA 101 - DPC & D (PB)
JKE 211 - DKL (PB)
JIK 419 - BT142
- DKJ
JIK 320
JIB 417 - KERJA LAPANGAN DI KEBUN BUNGA
[ 8.00 PAGI - 1.00 PETANG ]
(BAS BERTOLAK DARI BANGUNAN EUREKA JAM 7.30 PAGI)
JUE 300 - (PB)
-
BT141
Seminar Projek
R
JMS 418 (Pelajar
IK - DPA & B
SK - DPB
Sains - DPC
Pengurusan - DPD
JKE 413 - BT141
JMG 101 - DKW
JIF 315 - BT142 (PB)
JIK 319 - BT143 (PB)
JTW 111 - DPA & B (PB)
JFW 362 - DPC (PB)
S.A. 2009/2010)
AAM - DKG
AJH - DKH
FJ
- DKT
E
IS
- DKS
JIB 216
- DKK
JIB 216 - (K2) MSTANAH
JIK 317 - (K3) MKF4
JIB 216
MIO - DKV
-
DKJ
JIF 418
-
BT141
JIK 316
H
-
BT142
JIB 316 - (K2) MSTANAH
JIB 422 - (K2) MBIOTEK
JIK 316 - (K2) MKF4
JIB 311 - (K1) MBIOKIMIA
JKA 216 - DKJ
JIF 104 - DPA (PB)
JKP 416E - DKT
JIF 319 - MKZ
A
JUT 101 - (PB)
IK - DPB
SK - DPA
Sains - E41
Pengurusan - DPC & D
T
JMK 222 - SK3
JTW 107 - DPA & B (PB)
JOW 365E - E41 (PB)
JKP 317 - E41 (PB)
JIF 217 - DKI (PB)
JIK 225 - BT146 (PB)

- 11 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.
JTW 241 - DKW
JIF 318
11/12/09
JKE 418 - BT142
JMS 101 - DPA (PB)
JIF 104
JKP 101 - SK3
JMG 416E - DKJ
JIB 215 - (K1) MBOTANI
JIB 317
JMS 212 - DKT
-
BT148
JUMAAT
- DKI
-
DKI
JRP 347E - BT145
JIK 314
S
JIF 316
JKE 416E - BT144
-
BT147
-
BT143
O
JKA 214 - DKK
JIM 417 - DKI
JIK 418 - BT142 (PB)
JIB 416
-
DKJ
JMK 416
-
BT143
L
JIB 316
JOP 352 - DKG
JIK 226
JIB 317
JKA 314 - SK1
A
-
DKI
JIM 201 - SK4
- BT142
-
DKI
JIF 318
JIK 319
T
-
BT142
-
BT141
JIK 314
-
BT143
JIK 419
-
BT144
JIB 221 - (K2) MMIKRO
JIB 315 - (K2) MZOOLOGI
JIK 223 - (K1) MKF4
JIF 281 - MAK100
JIK 319 - MKO4
J
JMK 101
- DKW
U
M
JFP 466 - DKM
JOW 452 - SK2
JRP 342 - BT145
JKP 214 - DKT
JIM 215 - DKH
JMG 315 - DKK
JMS 411 - SK3
JIK 314 - DKJ (PB)
JIB 116 - (K1) MA1
JIB 214 - (K1) MBOTANI
JIK 102 - (K2) MKFM
A
A
JIF 416 - BT148
T

- 12 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

 

pagi

pagi

pagi.

tgh.

 

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

12/12/09

JIB 312

JIB 216 - (K1) MSTANAH

JIB 312

 

JKP 212 - SK1

 

JUE 300 - DTSP

JIB 116 - (K2) MA1

SABTU

-

DKJ

JIB 317 - (K1) MBOTANI

-

DKI

JIK 419 - BT144

JIB 214 - (K2) MBOTANI

JIK 316

JIK 223 - (K2) MKF4

JIF 217

JIF 417 - BT142 (PB)

JIB 316 - (K1) MSTANAH

-

BT141

JIK 318 - MKT2

 

-

BT141

R

JIK 223 - DKI (PB)

JIK 226 - (K2) MKA

 

JIF 281 - MAK100

JKA 216

JIK 317 - (K3) MKF4

 

-

DKV

JIF 381 - MAK200 JIF 104 - MAK100

 

E

JIF 281 - MAK100

JIB 215 - (K2) MBOTANI

   

H

JIB 417 - (K1) MZOOLOGI JIK 101 - (K2) MKTM JIK 225 - MKT2 JIF 481 - MAK200

JFW 364 - DKM JOP 353 - DKG JRW 340 - BT142 JKE 415 - BT144 JKP 418 - DKT JMS 320 - SK4

JTW 107 - DKU

 

JKE 214E - DKI JUJ 103 - DTSP

JTW 261 - DKG JTW 403E - DKH

JKJ 104 - SK3 JMG 416E - DKL

JMK 221 - DKS

JMS 101 - SK3 JMG 315 - (K1) MBASAH

A

   

JIM 311 - DKK

 

T

JMG 214 - BT141 JMK 221 - DKS JIM 414 - DKG (PB)

- 13 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.
13/12/09
JIB 316
JIB 215 - (K1) MBOTANI
JIB 222
JIK 226
JTW 108
AHAD
-
DKI
JIK 224 - (K2) MKOM
-
DKT
- BT141
- DPC & D (PB)
JIK 318
JIB 417
-
BT141
-
DKI
R
JIF 316
-
BT143
JIK 225
JKE 101 - SK4
JMS 316E - SK3
JKE 318 - BT142
JIM 211 - DPB (PB)
JIB 214 - DPB (PB)
JTW 403E - DPC (PB)
JKE 213 - DPC (PB)
JIK 320 - BT144 (PB)
JIB 116 - (K2) MA1
JIB 213 - (K4) MKB
JIB 312 - (K2) MSTANAH
JIF 103 - (K1) MAK100
JIK 224 - (K1) MKOM
JIK 317 - (K2) MKF4
JIF 481 - MAK200
-
BT144
E
JTW 101 - SK3
JTW 403E - DKS
JIF 211 - BT144
JIM 312 - DPD (PB)
JIF 103
JIF 212
JIB 417
- DKT
- BT142
JOP 352 - DKS
JKE 212 - BT142
JMS 213 - DPB (PB)
-
DKI
JIK 314
H
-
BT143
A
JTW 252 - DKW
JMG 211 - DKJ
JKA 417 - DPC (PB)
JIK 419 - BT144 (PB)
JIF 103 - (K2) MAK100
JKP 417E - DKT
JMK 315E - DKJ
JOP 353 - DKS
JMS 416 - SK3
JMG 315 (K2) - MBASAH
JKE 417 - BT143 (PB)
JKP 214 - DPB (PB)
JIM 420 - DPB (PB)
JFP 363E - DKG (PB)
JRW 340 - DKH (PB)
T

- 14 -

MASA/ 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-1.00 1.00-2.00 2.00-3.00 3.00-4.00 4.00-5.00 5.00-6.00 6.00-7.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 TARIKH
MASA/
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-1.00
1.00-2.00
2.00-3.00
3.00-4.00
4.00-5.00
5.00-6.00
6.00-7.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
TARIKH
pagi
pagi
pagi.
tgh.
tgh.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
ptg.
mlm.
mlm.
mlm.

14/12/09

JIB 412

DKI

JIF 103 - (K1) MAK100

 

JIB 422

DKJ

 

JIB 116 - (K2) MA1

 

JMG 215 - BT144

JIB 116 - (K1) MA1

ISNIN

-

JIK 316 - (K1) MKF4

-

JIB 214 - (K2) MBOTANI

 

JOP 352 - DPA (PB)

JIB 214 - (K1) MBOTANI

JIK 102

-

DKJ

 

JIF 213

-

BT141

R

JIB 316 - (K1) MSTANAH

JIM 201 - DPB (PB)

JIB 422 - (K1) MBIOTEK

 

Seminar

JIF 318

JIF 103 - (K1) MAK100

JIB 221 - DPC (PB)

JIF 103 - (K2) MAK100

JIB 424 - Bilik Penyelia Masing-masing

-

BT142

   

JIK 318

JIK 316 - (K2) MKF4 JIK 225 - MKT2

JIK 320 - MKO2

 
 

-

BT143

 

E

JIF 481 - MAK200

 
       

JIK 317

 

JIF 317

Seminar

 

JKA 213 - DKW JMK 214 - DPA (PB)

JTW 252 - DKS JKA 314 - SK1

H

- BT142

- BT143

JKA 319E - Bilik Persidangan PPPJJ

 

A

JKA 317 - DKI JKP 316 - DKT JIM 312 - DKJ

JTP 293 - SK4 JIM 414 - DKJ JMG 314 - DKM JMG 418 - DKN

 
 

JIB 215 - DPA (PB)

JMS 320 - SK3 JTP 380 - DPC (PB)

JMK 313 - DKK JMK 416 - DKL JMS 415E - SK3

T

Seminar Projek

JMK 420 (Pelajar S. A. 2009/2010) - Bilik Persidangan PPPJJ

JKE 212 - BT141 (PB) JKP 415E - DPA (PB)

- 15 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

15/12/09

JTW 223 – DKU

JMK 214 – DKS

JIB 116

 

JKA 414E – DKJ

JIB 221

JKA 212 – DKL

JIB 216 – (K2) MSTANAH

SELASA

JMS 211 – DKW

JIF 212 – BT143

– DKG

JTW 211 – DKW

– DKV

JKA 415 – DKJ

JIB 412 – (K1) MZOOLOGI

JIB 312 – DPA (PB)

JIB 317

JIM 211 – DKS

JIM 315 – DKM

JIF 381 – MAK200

JTW 261 – DPA (PB)

– DKI

R

JIM 105 – DPA (PB)

JKP 317 – DKH

JIK 223 – (K2) MKF4

JIF 217

JMS 320 – DPA (PB)

JIK 318 – MKT2

– BT141

 

JMS 214 – DPB (PB)

JIF 104 – MAK100

 

JRW 343 – DPC (PB) JIB 417 – DPC (PB)

JMK 416

JIF 104 – (K1) MAK100

E

JIB 315 – (K1) MZOOLOGI

 

JOP 353 – DPC (PB) JIB 216 – DPD (PB)

JIF 415 – BT144

 

– DKL

JIK 101 – (K2) MKTM

   
   
 

Seminar Awal Projek

 

H

 

JKE 413 – DKI (PB) JMG 319 – DKK (PB)

JKA 315 – DKJ JIM 213 – DKS JMS 416 – SK3 JMG 418 – DKI

JIB 490 – Bilik Persidangan PPPJJ

JMG 213E – DKK (PB)

A

JKE 315 – DPA (PB) JTW 103 – DPC & D (PB)

   

JIK 314 – MKP

 

JIM 101 – E41 (PB)

JIB 116

 

– DKG

JIF 217

T

   
   

– BT145

     

JMK 312

JIF 416

 

– DKL

– BT144

 

JIK 314 – MKP

- 16 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

16/12/09

JIB 416

 

JIB 213 – (K3) MKB

JIK 320

 

JIF 316

JMS 319 – SK3

JKA 414E – DKK

JIB 116 – (K1) MA1

RABU

– DKI

JIK 316 – (K2) MKF4

– BT143

– BT141

JKP 313 – DPC (PB)

JKE 311 – BT144

JIB 221 – (K2) MMIKRO

Seminar Awal Projek

R

JIF 212 – DKI (PB)

JIM 213 – DKS JUJ 103 – DTSP

JIB 312 – (K1) MSTANAH JIF 103 – (K2) MAK100

JIB 490 – Bilik Persidangan PPPJJ

JFW 460 – DPA (PB) JIB 316 – DPA (PB) JMG 215 – DPA (PB)

JIK 102 – (K3) MKFM JIK 226 – (K1) MKA JIK 317 – (K1) MKF4 JIB 422 – (K1) MBIOTEK

     

E

   

JKP 212 – SK3

JIF 211

JIF 319

JTW 211 – DKW

JIF 415 – BT143 (PB)

– BT141

– MKZ

JIM 315 – DPB (PB)

JIF 103 – DPA (PB)

JIK 225

– BT142

H

JMS 212 – DKT

JIB 115 – (K2) MA1

JIK 318

JIF 216

JIF 314 – BT147

 

A

JIB 221 – (K1) MMIKRO

– BT145

– BT146

JTP 293 – SK4

JIB 312 – (K2) MSTANAH

JIF 315

JKE 415 – BT144

JIB 422 – (K1) MBIOTEK

– BT147

JMG 319 – DKM

JIK 314 – MKP

JIK 316

JIF 419 – BT143 (PB)

T

– BT148

 

JTW 223 – DPA (PB) JIB 115 – DPB (PB)

JIM 417 – DPA (PB) JKA 315 – DPA (PB) JMK 316 – DPB (PB) JMS 416 – DPC & D (PB)

- 17 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

17/12/09

JIB 412

JIK 102 – DKT (PB)

JUE100 – (PB)

 

JIK 101

JIK 319

JIK 317

JFW 364 – DKM

JIF 104 – MAK100

KHAMIS

– DKI

Sains – E41

R

– DKT

– BT142

– BT143

JMS 316E – SK3

JIB 116 – (K1) MA1

JIK 102

IK, SK, Pengurusan – DPA,

JIF 213

JMG 317E – DKK

JIB 214 – (K1) MBOTANI

– DKT

B, C & D

 

– BT144

JOW 457 – DKS (PB)

JIB 422 – (K1) MBIOTEK

E

JKA 415 – DKJ (PB) JIB 311 – DKH (PB) JMK 315E – DKT (PB)

JIK 224 – (K2) MKOM JIK 317 – (K1) MKF4 JIF 381 – MAK200

JMG 316 - DKN

JUJ 103 – (PB) Sains – E41

JKA 213 – DPA (PB)

 

JIB 315

H

JKP 316 – DKI

IK, SK, Pengurusan – DPA, B, C & D

– DKI

Seminar

JIF 217

JKA 430E – Bilik

– BT141

A

Persidangan PPPJJ

Taklimat

Awal Projek

         

JIK 490

T

JIB 311 – (K1) MBIOKIMIA

JIF 217

JKP 313 – DKT

(Pelajar S/A

– BT147

JIM 317 – DKI

   

2010/2011)

 

JIK 320

JMS 415E – SK3

– Bilik

– BT148

JMG 417 – DKM

Persidangan

JMK 417E – DKN

JIB 317 – (K2) MBOTANI JIK 226 – (K1) MKA JIK 317 – (K2) MKF4

PPPJJ

 

JIM 419 – DKL JUS 101 – DPA, B & C (PB)

JTP 293 – DPA (PB) JKA 316 – DPB (PB) JKP 417E – DPB (PB) JKE 311 – BT143 (PB) JKE 415 – BT142 (PB)

- 18 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

18/12/09

 

JUMAAT

 

“Cuti Awal Muharram”

 

- 19 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

19/12/09

JIM 212 – DKG

JIF 315

 

JIB 115

 

JKP 101 – SK3

 

JRW 348 – DKG

JIB 311 – (K2) MBIOKIMIA

SABTU

JTW 211 – DPA (PB)

– BT141

– DKS

JKP 212 – DPA (PB)

JKA 317 – DKK

JIB 422 – (K2) MBIOTEK

JIB 315

JIM 421 – DPA (PB)

JMG 215 – BT143

JIF 103 – (K2) MAK100

– DKI

JMK 316 – DKL

JIK 226 – (K2) MKA

JIF 216

R

JMS 313E – DPA (PB)

JIK 317 – (K2) MKF4

– BT142

JIB 317 – DPB (PB)

JIF 481 – MAK200

JKA 216

 

JKP 418 – DPB (PB)

JTW 252 – DPB (PB) JIM 213 – DPC (PB)

– DKJ

E

JIK 318 – DKJ (PB)

H

JIB 214 – (K2) MBOTANI

JIB 412 – (K1) MZOOLOGI JIK 224 – (K1) MKOM

JIB 213

JIB 315 – (K2) MZOOLOGI

JIK 316 – (K1) MKF4

JTW 123 – SK3

 

– DKT

JIK 102 – (K2) MKFM

 

JRW 344 – BT143

JIB 221 – (K2) MMIKRO

A

JKE 316E – BT144 JMG 317E – DKJ

 

JIF 314

JIM 101 – DKS

JIF 315

JMK 219E – DKG JKP 315 – DKI

– BT142

– BT145

JKJ 104 – DPA & B (PB)

T

JIF 216

JIM 311 – DPC (PB)

– BT146

JKA 212 – DPD (PB) JFW 364 – DPD (PB) JKA 416 – DPD (PB)

- 20 -

MASA/

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-1.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

TARIKH

pagi

pagi

pagi

tgh.

tgh.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

ptg.

mlm.

mlm.

mlm.

20/12/09

JIM 104 – DKH

JIB 420

JIF 315

JIB 116

 

JIK 102

 

JIF 213

JIM 215 – DKV

JKP 316 – DPD (PB)

JIF 103 – (K1) MAK100

 

AHAD

– DKL

– BT142

– DKG

– DKJ

– BT141

JIM 414 – DKK

JIK 102 – (K1) MKFM

JIB 317

JMS 214 – DKH

JIK 317 – (K3) MKF4

– DKI

JMS 417 – SK3

 

JIF 216

JIB 315 – DPB (PB)

– BT144

R

JRW 348 – DPC (PB)

JKA 214 – DPC (PB)

     

JIK 316 – BT143 (PB)

JTP 401 – DKW JKA 101 – SK3

E

JIM 212 – DKG JTP 401 – DPB (PB)

   

JTW 101 – DPA & B (PB)

H

JTW 105E – DPC & D (PB) JUE 402 – DKI (PB)

JKA 315 – DKL JIM 312 – DKJ JMG 214 – BT142 JKE 418 – DKK (PB) JMS 415E – DPA & B (PB) JTW 123 – DPC & D (PB)

   

JRW 344 – DKG (PB)

JIB 412

JIB 315 – (K2) MZOOLOGI

 

– DKJ

JIK 319 – MKO4

A

JIB 214 – (K2) MBOTANI

JIK 318

JIB 316 – (K1) MSTANAH

– BT142

 

JIK 319 – MKO4

T

 

JMG 101 – DKU

JIB 116

JIF 315

JMG 315 – DKL

– DKS

– BT146

JKE 318 – BT145 (PB)

JIF 216

– BT147

JIB 221

– DKG

- 21 -

CATATAN:

PANDUAN MAKMAL KELAS AMALI

Para Pelajar DIWAJIBKAN memakai Pakaian Makmal (Lab Coat) semasa kelas amali dan mematuhi segala peraturan Makmal

Pusat Pengajian Sains Kajihayat

MA1

-

Makmal Am 1

-

-

-

-

-

MA3

-

Makmal Am 3

MBIOKIMIA

- Makmal Biokimia

MZOOLOGI -

Makmal Zoologi

MBOTANI

Makmal Botani

MSTANAH

Makmal Sains Tanah/Ekologi

MBIOTEK

Makmal Bioteknologi (Bgn. G09A)

MMIKRO

Makmal Mikrobiologi (Bgn. G09A)

MKB

Makmal Komputer Pusat Pengajian Sains Kajihayat

Pusat Pengajian Sains Kimia

MKO2

-

Makmal Kimia Organik 2

MKO4

-

Makmal Kimia Organik 4

MKT2

-

Makmal Kimia Tak Organik 2

MKT4

-

Makmal Kimia Tak Organik 4

MKF4

-

Makmal Kimia Fizik 4

MKA

-

Makmal Kimia Analitis

MKP

-

Makmal Kimia Pencemaran

Bangunan Pusat Matrikulasi Lama – D33

MKTM

-

Makmal Kimia Tak Organik

MKFM

-

Makmal Kimia Fizik

MKOM

-

Makmal Kimia Organik