Anda di halaman 1dari 24

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN,

22200 BESUT, TERENGGANU


KERTAS CADANGAN
MINGGU KEFAHAMAN DAN PENGHAYATAN ISLAM
2012


ANJURAN:
JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR
(BIRO KEROHANIAN, MORAL DAN DISIPLIN)DENGAN KERJASAMA:
JABATAN HAL EHWAL PELAJARTARIKH:
PADA 9 SEPTEMBER - 23 SEPTEMBER 2012Telah dibentangkan dalam Mesyuarat M3P
Tarikh
Catatan:1.0 PENDAHULUAN

Ilmu yang di dasari asas kefahaman yang jelas serta penghayatan yang
mendalam akan membuahkan amal yang bermanfaat. Maka dengan ini, Biro
Kerohanian, Moral dan Disiplin Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan telah
mengambil inisiatif bagi mengadakan Minggu Kefahaman dan Penghayatan Islam
(MKPI) untuk pengisian kerohanian guru- guru pelatih kampus di samping mewujudkan
kerjasama yang utuh di antara mereka khususnya dalam mempraktikkan amalan-
amalan insaniah guru yang mulia lebih-lebih lagi mereka ini akan menjadi pendidik
nanti.

Islam sebagai agama yang syumul, merangkumi pelbagai aspek dalam
kehidupan dari segi syariat, akidah dan ibadat serta sebagainya. Islam adalah agama
yang merangkumi banyak makna dalam kehidupan yang membawa umatnya ke arah
kecemerlangan. Laungan seruan azan sering menyebut marilah menuju kepada
kejayaan. Maka dengannya umat Islam sepatutnya menjadi umat yang berjaya dalam
semua aspek kehidupan yang disempurnakan dengan titah perintah beserta panduan
dari Nabi Muhammad S.A.W sebagai utusan kepada manusia.

Minggu Kefahaman dan Penghayatan Islam tahun 2012 yang bakal diadakan ini
merupakan kesinambungan kepada Minggu Kebudayaan dan Penghayatan Islam pada
tahun-tahun lepas yang dipertingkatkan kualiti serta pengisiannya. Harapan tinggi
daripada pihak kami agar program ini bakal memberi kesan yang lebih mendalam
terhadap guru pelatih dalam aspek pemupukan nilai-nilai keagamaan yang lebih
praktikal dalam kehidupan seharian sebagai guru pelatih. Penganjuran MKPI 2012 ini
juga bakal mencerminkan imej IPG Kampus Sultan Mizan sebagai sebuah institusi guru
yang sentiasa aktif menganjurkan aktiviti-aktiviti kerohanian untuk manfaat warganya.


2.0 OBJEKTIF

i) Memberikan pendedahan kepada guru pelatih untuk mempraktikkan Islam
sebagai satu cara hidup.
ii) Melahirkan insan yang cemerlang dunia dan akhirat melalui penghayatan nilai
keislaman.
iii) Menghidupkan biah soleh dan solehah dalam kalangan warga insitut.
iv) Memberi gambaran tentang konsep kebudayaan yang bertepatan dengan
kehendak syariat Islam.
v) Memberi pendedahan terhadap ilmu pengetahuan di samping dapat mempelajari
tentang agama Islam dengan lebih mendalam.

3.0 MATLAMAT
Mewujudkan suasana keislaman dalam kalangan guru pelatih melalui aktiviti
yang berlandaskan syariat Islam bagi melahirkan insan guru yang soleh dan
solehah.


4.0 ANJURAN

Biro Kerohanian, Moral Dan Disiplin Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPG
Kampus Sultan Mizan dengan Kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar.

5.0 TARIKH PROGRAM

9 September 2011 - 23 september 2011

6.0 TEMPAT PROGRAM

Dewan Bendahara IPG Kampus Sultan Mizan
Dewan Ibnu Khaldun IPG Kampus Sultan Mizan
Dewan Al Khindi IPG Kampus Sultan Mizan
Surau Al-Firdaus IPG Kampus Sultan Mizan

7.0 SASARAN PESERTA

BIL KUMPULAN PELAJAR BIL. UNIT JUMLAH
1 PISMP SEMESTER 8 6 139
2 PISMP SEMESTER 6 8 154
3 PISMP SEMESTER 4 9 182
4 PISMP SEMESTER 2 5 95
5 PPISMP SEMESTER 3 9 190
6 PPISMP SEMESTER 1 1 12
JUMLAH

772


8.0 AKTIVITI PROGRAM

Tayangan Perdana
Bengkel/ Pertandingan Video dan Fotografi
Mari Uji Minda
Klinik Imam dan Bilal
Pertandingan Tilawah dan Hafazan
Berbakti untuk Surau dan Iftar Jamaie
Pertandingan Nasyid Muslimin dan Muslimat
Diskusi Buku/ Penulisan Kreatif/ Khat
Kursus Penyembelihan Halal Lagi Berkat
Pertandingan Berkhutbah dan Azan
Bicara Ad- Din
Konsert Nasyid
Majlis Perasmian dan Penutupan

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL AKTIVITI BUTIRAN JUMLAH(RM)


1

HADIAH (HAMPER) :

i. Bengkel/ Pertandingan video
dan fotografi


ii. Mari uji mindaiii. Pertandingan tilawah
iv. Pertandingan nasyid


i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. KetigaRM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

v. Pertandingan berkhutbah dan
azan


vi. Pertandingan hafazan

i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00
RM 810.002

CENDERAMATA PENCERAMAH:
i. Klinik imam dan bilal
ii. Diskusi buku/ Penulisan
kreatif/Khat
iii. Kursus penyembelihan halal
lagi berkat
iv. Berbakti untuk surau dan iftar
jamaie

RM 240.00
RM 240.00

RM 240.00

RM 240.00

RM 960.00

MAKANAN DAN MINUMAN
(PELAJAR)
i. Klinik imam dan bilal(Air mineral)RM 200.00


3ii. Berbakti untuk surau dan iftar
jamaie

iii. Kursus penyembelihan halal
lagi berkat


200 guru pelatih
RM 1

772 guru pelatih
RM 2

(Air mineral)
200 guru pelatih
RM 1
RM 1544.00


RM 200.00


RM 1944.00
JUMLAH

RM 3714.00


10.0 SUMBER PERBELANJAAN
10.1 PERUNTUKAN IPG KSM

BIL AKTIVITI BUTIRAN JUMLAH(RM)


1

HADIAH (HAMPER) :

i. Bengkel/ Pertandingan video
dan fotografi


ii. Mari uji mindaiii. Pertandingan tilawah
iv. Pertandingan nasyid

i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. KetigaRM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


v. Pertandingan berkhutbah dan
azan


vi. Pertandingan hafazan

i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga

(Muslimin)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga
(Muslimat)
i. Johan
ii. Naib Johan
iii. Ketiga


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00


RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00

RM 40.00
RM 30.00
RM 20.00
RM 810.002

CENDERAMATA PENCERAMAH:
i. Klinik imam dan bilal
ii. Diskusi buku/ Penulisan
kreatif/Khat
iii. Kursus penyembelihan halal
lagi berkat
iv. Berbakti untuk surau dan iftar
jamaie

RM 240.00
RM 240.00

RM 240.00

RM 240.00

RM 960.00

MAKANAN DAN MINUMAN
(PELAJAR)
i. Klinik imam dan bilal(Air mineral)RM 200.00


3ii. Berbakti untuk surau dan iftar
jamaie


iii. Kursus penyembelihan halal
lagi berkat


200 guru pelatih
RM 1

(Bihun goreng)
772 guru pelatih
RM 2

(Air mineral)
200 guru pelatih
RM 1
RM 1544.00RM 200.00


RM 1944.00
JUMLAH

RM 3714.00

10.2 PERUNTUKAN JPP IPG KSM

BIL AKTIVITI BUTIRAN JUMLAH (RM)
1 JUALAN TIKET
(1000 orang RM 3)


RM 3000.00
RM 3000.00


2
YURAN PENYERTAAN
(PELAJAR)
i. Mari uji minda
ii. Pertandingan tilawah


38 unit x RM 1.00
38 unit x RM 1.00

RM 38.00
RM 38.00
iii. Pertandingan hafazan
iv. Pertandingan nasyid
v. Pertandingan berkhutbah
dan azan
vi. Bengkel/ Pertandingan
video dan fotografi
vii. Kursus penyembelihan
halal lagi berkat
38 unit x RM 1.00
10 kumpx RM 10.00
38 unit x RM 1 .00
38 unit x RM 1 .00

38 unit x RM5.00

RM 38.00
RM 100.00
RM 38.00


RM 38.00
RM190.00
RM 480.00
JUMLAH RM 3480.00


11.0 AKTIVITI-AKTIVITI MKPI 2012
TARIKH/HARI AKTIVITI TEMPAT MASA


9 SEPTEMBER 2012
AHAD

MAJLIS PERASMIAN MKPI
2012

DATARAN NIK
ARIF

7.30- 8.00
PAGI


TAYANGAN PERDANA

DEWAN AL-
KHINDI

9.00-11.00
MALAM
10 SEPTEMBER 2012
ISNIN


BENGKEL/ PERTANDINGAN
VIDEO DAN FOTOGRAFI10 17
SEPTEMBER
2012MARI UJI MINDA (SARINGAN)

DEWAN IBNU
KHALDUN

2.30 4.30
PETANG

MARI UJI MINDA (AKHIR)

DEWAN AL-
KHINDI

9.00-11.00
MALAM

11 SEPTEMBER 2012
SELASA

KLINIK IMAM DAN BILAL

SURAU AL-
FIRDAUS

2.30 - 4.30
PETANG
DAN
9.00 10.00
MALAM
12 SEPTEMBER 2012
RABU

PERTANDINGAN TILAWAH
DAN HAFAZAN (MUSLIMIN)

SURAU AL-
FIRDAUS

9.00 11.00
MALAM

PERTANDINGAN TILAWAH
DAN HAFAZAN (MUSLIMAT)

DEWAN AL-
KHINDI

9.00 11.00
MALAM

13 SEPTEMBER 2012
KHAMIS

BERBAKTI UNTUK SURAU
DAN
IFTAR JAMAIE

SURAU AL-
FIRDAUS

5.00 PETANG
8.00 MALAM16 SEPTEMBER 2012
AHAD

NASYID MUSLIMAT

DEWAN AL-
KHINDI

9.00 - 10.30
MALAM

17 SEPTEMBER 2012
ISNINNASYID MUSLIMIN
DEWAN
BENDAHARA


9.00 11.00
MALAM


18 SEPTEMBER 2012
SELASA

DISKUSI BUKU/ PENULISAN
KREATIF/ KHATSURAU AL-
FIRDAUS


8.15 9.30
MALAM

19 SEPTEMBER 2012
RABU
KURSUS PENYEMBELIHAN
HALAL LAGI BERKAT
SURAU AL-
FIRDAUS
2.30 - 5.00
PETANG

PERTANDINGAN
BERKHUTBAH DAN AZAN


SURAU AL-
FIRDAUS

8.00 - 10.30
MALAM

20 SEPTEMBER 2012
KHAMIS


BICARA AD DIN
KARNIVAL MKPI 2012


DEWAN
BENDAHARA
9.00-11.00
MALAM


21 SEPTEMBER 2012
JUMAAT


KONSERT NASYID
KARNIVAL MKPI 2012DEWAN
BENDAHARA
9.00 -11.00
MALAM23 SEPTEMBER 2012
AHAD

MAJLIS PENUTUPAN
MINGGU KEFAHAMAN DAN
PENGHAYATAN ISLAM


DEWAN
BENDAHARA

2.30 4.30
PETANG
12.0 TENTATIF MAJLIS PERASMIAN (9 SEPTEMBER 2012)MASA

AKTIVITI

7.30 pagi

Ketibaan Pengarah dan para pensyarah serta hadirin

7.40 pagi

1. Ucapan perasmian MKPI 2012-Pengarah
2. Gimik perasmian

8.00 pagu

BersuraiTENTATIF BICARA AD - DIN (20 SEPTEMBER 2012)


MASA

AKTIVITI

8.50 malam

Ketibaan Pengarah dan para pensyarah serta hadirin

8.55 malam

Bacaan doa pembuka


9.00 malam Ucapan alu- aluan oleh Pengerusi Majlis

9.10 malam


Bicara Ad-din

11.00 malam

Bersurai


TENTATIF KONSERT NASYID ( 21 SEPTEMBER 2012)


MASA

AKTIVITI

9.00 Malam

Ketibaan Pengarah dan para pensyarah serta hadirin


9.15 Malam

Bacaan doa pembuka


9.20 Malam

Persembahan Nasyid Jemputan

11.00 Malam

BersuraiTENTATIF MAJLIS PENUTUP ( 23 SEPTEMBER 2012)MASA

AKTIVITI

2.30 petang

Ketibaan Pengarah dan para pensyarah serta hadirin

2.40 petang

Bacaan doa


2.45 petang

Ucapan Penutupan oleh Pengarah

3.15 petang

Majlis Penyampaian Hadiah

4.00 petang

Persembahan guru pelatih

4.30 petang

Bersurai


13.0 SENARAI JAWATANKUASA PENGELOLA

Penaung : En. Kamarudin bin Hashim
(Timb. Pengarah IPG Kampus Sultan Mizan)

Ketua Penasihat : Tn. Hj. Che Rahim bin Che Din
(Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar)

Penasihat : En. Latif bin Hamzah
(Ketua Unit Pengembangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar)

: Ustaz Mohammad Kamil bin Jaafar
(Penasihat Biro Kerohanian, Moral Dan Disiplin)

Penyelaras : Asraf Hadzwan bin Ahmad Safian
(Yang Di Pertua JPP)

: Che Mohammad Rozairi bin Che Mohammad Nor
(Naib Yang Di Pertua JPP)

: Mohamad Hanif bin Mat Daud
(Naib Pengerusi Kerohanian, Moral Dan Disiplin JPP )

Setiausaha : Nurulaini binti Abd Rahim
(Setiausaha Agung Kehormat JPP)

: Asmidah binti Ahmad
(Setiausaha Biro Kerohanian, Moral Dan Disiplin JPP )

Naib Setiausaha : Nur Hanisah binti Ahmad Saifuddin
(Naib Setiausaha JPP)

Bendahari : Nur Sakinah binti Izer
(Bendahari JPP)

Naib Bendahari : Wan Muhammad Saufi bin Wan Mustafa
(Naib Bendahari JPP)

Pengarah MKPI 2012 : Ahmad Syakir bin Makhtarudin
(Pengerusi Biro Kerohanian, Moral Dan Disiplin JPP )


14.0 JAWATANKUASA PENGELOLA PROGRAM

AJK TEKNIKAL DAN PERSIAPAN TEMPAT
Tan Boon Hua
Muhammad Zhariff bin Hasnan
Siti Aisyah binti Yahaya
Ameer Firdaus bin Onn
Muhammad Hafis bin Abd Rahman
Shobana A/P S.Vijayakumar

AJK PROTOKOL
Mohamad Fikri Hafiz bin Ramzi
Norazira binti Arifin
Tan Chian Yee

AJK PUBLISITI & PENERBITAN
Muhammad Amri bin Azmi
Vehnoo Pirieyan A/L V.Subramaniam
Nurain Basyirah binti Mohd Khalid

AJK MULTIMEDIA
Adi Izdihar bin Ibrahim
Mohd Syazwan bin Mohd Zamri
Azrul Hafiz bin Sham

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA
Ummi Kalthom binti Abdullah
Nurshuhana binti Safruddin
Siti Roszalia binti Mohamed

AJK KESEGARAN
Khairul Hafifi bin Salleh
Fareez bin Abu Bakar
Zainol Harith bin Muhamad
Farina Natasha binti Hafizi
Farahana binti Amin
Izhar Iqmal bin Ishak

AJK TUGAS-TUGAS KHAS
Hanif Husaini bin Ahmad Fakhruradzi
Patricia binti Alin
Muhammad Zaheed bin Abd Rajak

15.0 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM MINGGU KEFAHAMAN DAN
PENGHAYATAN ISLAM 2012

TAYANGAN PERDANA
Muhammad Fadhlan bin Abd Jalil (Pengarah Program)
Muhammad Fatha bin Yahya
Norhaziqah binti Abd Hamid
Aisyah binti Mahat
BENGKEL/ PERTANDINGAN VIDEO DAN FOTOGRAFI
Muhammad Abrar bin Mohd Yusof (Pengarah Program)
Shatika binti Rusli
Siti Fatimah binti Azemi
Mohd Rafee bin Abdul Samat

MARI UJI MINDA
Muhammad Zulfadhli Akmal bin Muzaffar (Pengarah Program)
Mohd Izar bin Kamaruzaman
Nurul Diyanah binti Mohd Radzi
Zatil Aqmar binti Zakaria
Muhammad Aizuddin bin Mingu

KLINIK IMAM DAN BILAL
Muhammad Suyuthi binti Abd Samad (Pengarah Program)
Mohd Kamil bin Che Kar
Muhammad Ariffuddin bin Sukiat
Muhammad Rahmat bin Rajib
Nur Sakinah binti Adnan
Siti Rokiah binti Mohd Rosdi

PERTANDINGAN TILAWAH DAN HAFAZAN
Syed Amirudin Shah bin Syed Baharudin (Pengarah Program)
Ahmad Akmal bin Nik Khuzaimah
Muhammad Azlin bin Anuar
Nur Amirah binti Abd Aziz
Syafiqah binti Kamaruddin

BERBAKTI UNTUK SURAU DAN IFTAR JAMAIE
Mohd Ikhwan bin Zawawi (Pengarah Program)
Muhammad Azri Asyraf bin Mohd Asari
Muhammad Aqmal bin Kamaruddin
Nurul Fitrah binti Ahmad
Lailatuzzakia binti Mat Suji
Nurmadihah Mardhiah binti Mohd Zulkifli

PERTANDINGAN NASYID MUSLIMIN DAN MUSLIMAT
Muhammad Hafiz Fadly bin Mat Kamar (Pengarah Program)
Muhammad Ikhwan bin Mohd Amin
Norazman bin Ahmat Syafri
Aimi Sakinah binti Iskandar
Mastura Abidah
Siti Syafiqa binti Saipol

DISKUSI BUKU/ PENULISAN KREATIF/ KHAT
Ahmad Ashraf Almi (Pengarah Program)
Mohd Ariff Sabry bin Mohd Adnan
Ahmad Syadiduddin bin Zamrudin
Siti Nur Atiqah binti Mohd Rodzi
Fatin Dianah binti Mohd Aminuddin
Nur Masidayu binti Hassan

KURSUS PENYEMBELIHAN HALAL LAGI BERKAT
Muhammad Farhan bin Suria (Pengarah Program)
Muhammad Fakhri bin Mohamed Yusoff
Nur Farah Atikah binti Zainal
Mariyah Farhana binti Ghazali
Nur Syaza binti Mohamad Rosli

PERTANDINGAN BERKHUTBAH DAN AZAN
Muhammad Muaz bin Mohd Amin (Pengarah Program)
Mohd Sabri Safuan bin Ghazali
Mohamad Hilmi bin Md Zaion
Muhammad Faris Najmi bin Zainal
Sufiah binti Abd Kadir
Nur Atiqah binti Abd Halim

BICARA AD- DIN
Muaz bin Said (Pengarah Program)
Muhammad Asyraf bin Alpandi
Mohd Hafizuddin bin Abd Ghani
Nadiah binti Mohd Abd Nasir
Ummu Habibah binti Othman
Nur Qhairunnisa Jeperih

KONSERT NASYID
Mohd Hafiz bin Hadi(Pengarah Program)
Muhammad Izzat Syahir bin Jusuh
Syahrul Azlan bin Sobri
Nur Baqiah Balqis binti Mazlan
Nur Amanina binti Mohd Nazri

AJK SPONSOR
Abdul Hadi bin Haji Mazlan
Mohamad Harman Faiz bin Hassin
Nor Hasanah binti Mohd Zaki
Nur Nadiah binti Mohd Khairi
Siti Ghaziah binti Ismail
Farhana binti Rashid

MAJLIS PERASMIAN DAN PENUTUP
Muhammad Zhariff bin Hasnan (Pengarah Program)
Siti Aisyah binti Yahaya
Farahana binti Amin
Muhammad Amri bin Azmi


16.0 PENUTUP

Sesungguhnya Minggu Kefahaman dan Penghayatan Islam yang akan
dianjurkan ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada para guru pelatih agar
mengekalkan Islam sebagai cara hidup yang indah di samping menerapkan nilai-nilai
Islam itu sendiri dalam diri mereka melalui pengisian aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.

Selain itu, kebolehan dan keterampilan guru pelatih akan dapat dicungkil dan
diserlah melalui penglibatan mereka dalam mengendalikan sesuatu program. Perkara
ini amat penting bagi menampilkan citra guru yang unggul di sebalik empat aspek
utama perkembangan individu iaitu jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Peluang dan
pendedahan kepada guru pelatih untuk mengaplikasi pengetahuan serta pengalaman
sedia ada dalam pengalaman baru yang bakal diperoleh ini amat baik sebagai proses
pengajaran dan pembelajaran untuk persediaan pada masa akan datang.

Melalui kerjasama daripada semua pihak, maka Minggu Kefahaman dan
Penghayatan Islam tahun ini diharap dapat diadakan dengan lancar sepertimana yang
telah dirancang dan ditetapkan. Semoga program ini dapat menghimpunkan
kesepaduan, keakraban dan kemesraan dalam seluruh kalangan warga Institut
Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.
Disediakan oleh,


___________________ _
(ASMIDAH BINTI AHMAD)
Setiausaha,
Minggu Kefahaman dan Penghayatan Islam 2012,
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.
Disemak oleh,


__________________ _ __
(MOHAMMAD KAMIL BIN JAAFAR)
Pensyarah Penasihat,
Biro Kerohanian, Moral Dan Disiplin,
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.

Disahkan oleh,


__ ___________________
(TN. HAJI CHE RAHIM BIN CHE DIN )
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar,
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.


Diluluskan oleh,


________ _______
(KAMARUDIN BIN HASHIM)
Timbalan Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan.
Bahawasanya dengan ini saya *Meluluskan/Tidak Meluluskan
program dalam kertas kerja ini.


Ulasan :


Tarikh :