Anda di halaman 1dari 7

Definisi

Ciri-ciri
Masyarakat dan Hubungan dengan Budaya
 Kamus Dewan
▪ Bermaksud tamadun peradaban, kemajuan dan cara
hidup sesuatu masyarat

 Sidi Gazalba
▪ Kecekapan cara hidup dari segolongan manusia,
yang meliputi bermacam aspek kebudayaan seperti
bahasa, adat, industri semua yang jadi warisan
umum sosial dari golongan yang dapat berkembang
lanjut atau mundur tidak bergantung pada
golongan-golongan lain atau biasa berubah bentuk
kerana hubungan dengan kebudayaan lain.
 Cara kehidupan sehari-hari iaitu
bagaimana sesuatu bangsa
melaksanakan penghidupan dari satu
masa ke satu masa yang lain
 Kepercayaan iaitu meliputi
kepercayaan sesuatu bangsa kepada
agamanya keyakinan, kehalusan budi
dan lain-lainnya. Penting sekali tentang
pengaruh agama terhadap pemikiran
mereka
 Aspek kesenian dalam semua
cabangnya seperti rupa, seni suara
atau seni lagu, seni bahasa dan
cabang-cabang seni yang lainnya.
 Kepandaiannya iaitu kebolehan atau
keahliannya membuat sesuatu yang
dipusakai turun temurun
 Pelajaran dan pendidikan
 Budaya adalah cara merasa, cara
berinteraksi dan cara berperlakuan
masyarakat.
 Masyarakat berbudaya adalah suatu
hubungan masyarakat dengan
kebudayaan yang tak dapat
dipisahkan.
 Ia adalah satu cara hidup yang telah
diwariskan daripada keturunan yang
lain.
 Malaysiadianggap mempunyai
masyarakat yang berbagai bangsa atau
etnik (multiracial) dan mempunyai
berbagai budaya (multiculture)
merupakan faktor-faktor asas yang
kukuh untuk mewujudkan masyarakat
yang lebih berbudaya, berilmu,
bermoral serta mendokong cita-cita
murni bangsa Malaysia
 Kebudayaan itu iailah apa juga yang kita fikir,
buat dan mempunyai dalam kehidupan
merangkumi semua bidang kehidupan baik
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, undang-
undang, moral, adat-istiadat dan apa juga cara
hidup kita yang merupakan penglahiran dari
apa yang kita warisi daripada masyarakat kita.
 Oleh itu, kebudayaan sangat mempunyai
hubungan yang rapat dengan masyarakat.