Anda di halaman 1dari 3

Kursus Asas Pelaksanaan Intenvensi LINUS Pendidikan Khas

27 hingga 30 Disember 2013 (Hotel Swiss In Sungai Petani)


Fail LINUS & INTERVENSI
2012 kohort 1 - data 1
2013 kohort 2- fail2 saringan
1. LINUS PPKI terdiri daripada Literasi dan Numerasi yang
merangkumi 6 domain.
2. Enam domain itu terdiri daripada Domain Bahasa dan Komunikasi,
Domain Kognitif, Domain Motor Kasar , Domain Motor Halus, Domain
Sosio Emosi dan Domain Tingkahlaku.
3. Sasaran LINUS PPKI ditujukan kepada murid murid Tahun
Pengukuhan, Tahun Satu dan Tahun Pertama di dalam Program
Pendidikan Khas.
4. Tujuan LINUS PPKI dijalankan adalah untuk
Membantu murid berkeperluan khas menguasai kemahiran literasi dan
numerasi bagi kehidupan yang bermakna.
Membantu murid berkeperluan khas mencapai tahap yang positif
dalam perkembangan kognitif, bahasa dan komunikasi, sosio emosi,
tingkah laku, motor halus dan motor kasar .
Membantu murid berkeperluan khas mendapat khidmat sokongan
Menjalani intervensi domain mengikut tahap keperluan secara
individu,terancang dan berkesan.
5. Perkara yang dilaksanakan oleh guru
Menyediakan perancangan Intevensi Murid
Membina Analisis Tugasan
Merancangan PdP Intervensi
Menulis Rancangan Intervensi dalam RPH
Melaksanakan Intervensi
Membuat penilaian dan pelaporan
Merekod keputusan Intervensi dalam Analisis Tugasan

1. Fail Induk
2. Fail Murid (FAIL IKUT SUKA)
- 1 fail 1 murid atau fail individu
- Biodata murid
- Maklumat murid
- Intrumen saringan 1
- Intrumen Saringan 2 Domain
- Rancangan Intervensi
- Laporan Analisis Tugasan
( pendekatan analisis tugasan - melibatkan proses kemahiran kpd
beberapa komponen @ langkah mudah yg dapat dikuasai atau dipelajari
oleh seseorang murid .
- Simpan semua keputusan /semua saringan konstruk 1/2

3. Fail saringan 1 - data saringan ikut tahun
- Contoh tahun 2012, 2013 .2014
4. Fail Saringan 2 data murid yang mengulang- gagal ( perlu uji 6 domain )
5. Fail 3 - fail saringan domain. ( intervensi)
6. Contoh : kohort 1 Bil 1/2013 (2012)
Ulangan 1 Bil 2 /2012 (2013)
Kohort 1 Bil 3 / 2013 (2014)
#### wujudkan Penyelaras LINUS
LINUS PPKI
6 domain - 1. domain kognitif, bahasa dan komunikasi, sosio emosi, motor
kasar, motor halus, tingkah laku

TAST ANALISIS
Buku Ringkasan - tulis intenvensi
- Nama murid
- Objektif jangkamasa panjang target 2- 3 bulan
- Objektif Kecil sahaja yang di tulis dalam Buku Rekod.
- 1 guru - 1 domain sahaja
- 1 fail simpan dalam fail individu / RPI
- ###### Bentukkan Organisasi LINUS dalam PPKI
Dr. AB Halim bin Sulong
Penolong Pengarah
Bahagian Pendidikan Khas , KPM.