Anda di halaman 1dari 21

UNIT

HAL EHWAL MURID


2013
Tugas-tugas hem
1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan
pendaftaran,kemasukan, penempatan dan
pertukaran murid.
2. Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah.
3. Menggubal dan menguatkuasa peraturan-
peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula
dari masa ke semasa.
4. Menyedia dan menyelia kemudahan dan
kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan
Makanan Tambahan, Bimbingan dan
Kaunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan
kesihatan dan gigi serta sebarang jenis bantuan.
5. Menyelia dan memastikan pengusaha kantin
mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian
Kesihatan, juga dapat memberi perkhidmatan
serta layanan sewajarnya kepada pengguna.
6. Menyelia dan menyelaras
pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-
sijil penghargaan dan sijil berhenti sekolah.
7. Mewujudkan hubungan dua hala di antara
sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.


PENDAHULUAN
Bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan strategi untuk memberi khidmat
dan kebajikan supaya peluang yang sama rata dapat dinikmati oleh semua murid dalam
mendapatkan pelajaran di sekolah. Unit ini juga menggembling tenaga dalam
melaksanakan usaha-usaha meningkatkan prestasi pelajaran yang mencakupi skop
kognitif, efektif, dan psikomotor selari dengan matlamat Wawasan 2020.
matlamat
Melahirkan murid yang mengenali diri dan berpotensi, berusaha bersungguh-sungguh,
mempunyai sahsiah yang baik, dan bertanggungjawab untuk diri, keluarga, agama, bangsa
dan negara.
objektif
1. Menerap amalan-amalan dan nilai murni kepada semua murid SKPR.
2. Meningkatkan kecenderungan pelajar-pelajar terhadap pelajaran ke arah
kegemilangan.
3. Memupuk hubungan dan kerjasama yang rapat antara seluruh warga SKPR serta
masyarakat setempat.
4. Menjaga kebajikan murid daripada aspek kesihatan, pemakanan, kebersihan,
pembiayaan buku teks, dan pembiayaan pelajaran.
5. Membimbing murid mengenali diri dan potensi diri, merancang masa depan
akademik melalui kursus, ceramah, dan latihan.
strategi
1. Mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti unit-
unit kecil HEM.
2. Mengkaji program-program yang hendak dilaksanakan daripada segi kewangan, rasional,
tenaga, kaedah,pelaksanaan serta membuat penilaian dan laporan.
Strategi perlaksanaan bagi mencapai
matlamat hem 2013
1. SISTEM PENDAFTARAN PELAJAR
1.1 Ibubapa atau penjaga murid menyerahkan borang maklumat murid semasa hadir pada hari
pendaftaran .
1.2. Sekolah melaksanakan Program Hari Orentasi murid tingkatan 1 dan peralihan..
1.3. Hari Orentasi murid dijalankan satu atau dua hari persekolahan sebenar.
1.4. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari pendaftaran adalah seperti berikut :
1.4.1. Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid.
1.4.2. Bayaran yuran persekolahan.
1.4.3. Pengagihan buku teks
1.4.4. Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibubapa atau penjaga.
1.4.5. Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan sistem
maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.

2. PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH.
2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Panduan Tatacara Displin Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga hingga
tahun enam.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid pada
Tahun semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :
2.6.1 Pencalonan oleh guru kelas.
2.6.2 Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
2.6.3 Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
2.6.4 Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
2.6.5 Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.

3. PERLAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM KESIHATAN.
3.1 Memastikan pelajar menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti
berikut :
3.1.1 Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
3.1.2 Berinteraksi dengan kawan-kawan.
3.1.3 Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
3.2 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
3.2.1 Pemeriksaan mata.
3.2.2 Pemeriksaan kuku dan rambut.
3.2.3 Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.
3.3 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
3.3.1 Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
3.3.2 Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
3.3.3 Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
3.4.4 Tong-tong sampah disediakan mencukupi kperluan.
3.5 Mewujudkan tabiat sukakan kebersihan melalui aktiviti berikut :
3.5.1 Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
3.5.2 Gotong-royong.
3.5.3 Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila
menjumpainya.
3.5.4 Tidak membuang sampah merata-rata.4. MEMPERTINGKATKAN PERANAN GURU-GURU.
4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang
tindakan yang diambil.
4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

5. MELAKSANAKAN SESI KAUNSELING & MOTIVASI.
5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa
Diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
5.1.1 Sesi kaunseling Individu
5.1.2 Sesi kaunseling kelompok
5.1.3 Kem Jati diri

6. PELAKSANAAN MODUL-MODUL DALAM PROGRAM SEKOLAH SELAMAT.
6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran
Melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramahdan dan pameran dari pihak-pihak tertentu seperti AADK,
Pejabat Kesihatan,Jabatan Pertahanan Awam dan PDRM berkaitan perkara berikut :
6.2.1 Keselamatan jalan raya.
6.2.2 Jenayah juvana
6.2.3 Pertolongan cemas
6.2.4 Penyalahgunaan dadah.

7. PENGGALAKKAN PENYERTAAN AKTIVITI LUAR.
7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh
perbagai pihak seperti :
7.1.1 Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
7.1.2 Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
7.1.3 Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
7.1.4 Menyertai pertandingan sukan dan permainan.

8. PROGRAM MINGGU 3K
8.1 Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kebersihan, kesihatan dan
keselamatan dengan menerapkannya kepada para pelajar dan komuniti setempat.
8.2 Melibatkan dan mewujudkan permuafakatan antara pelbagai agensi dengan
masyarakat sekolah dan luar sekolah bagi mencapai matlamat bersama.

Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan:

8.2.1 Pelancaran Program 3K.
8.2.2 Ceramah Anti Dadah
8.2.3 Pertandingan Melukis Poster.
8.2.4 Pertandingan Memasak Menu Sihat
8.2.5 Kuiz Minggu 3K
8.2.6 Pameran Kesihatan dan Anti Merokok
8.2.7 Pemeriksaan Kesihatan Guru-guru dan Staf sokongan
8.2.9 Gotong Royong Perdana dan Menanam Pokok
8.2.10 Program Kitar Semula
8.2.11Senaman


9. PROGRAM BULAN PATRIOTISME
9.1 Menanam semangat cinta akan Negara dalam kalangan pelajar.
9.2 Mengingati semula peristiwa-peristiwa bersejarah tanah air.
9.3 Menghayati erti kemerdekaan tanah air.

10. PEMBINAAN BLOG E-INFO UNIT HEM
10.1 Mengalakkan warga SMKTI agar sentiasa peka dengan situasi yang berlaku di
persekitaran dan diluar sekolah.
10.2 Memberikan maklumat terkini disebarkan dalam kalangan warga SKPR
10.3 Menggalakkan warga sekolah untuk membudayakan penggunaan ICT secara
maksimum.
10.4 Memberikan kesedaran bahwa ilmu dan informasi boleh didapti di mana-mana
kawasan sekolah.Aktiviti-aktiviti Hem 2013
1. PENDAFTARAN DAN ORIENTASI TAHUN 1
Pendaftaran dan orentasi tingkatan 1 dan Peralihan ini dijalankan sehari awal sesi
persekolahan bermula. Murid-murid diberikan pendedahan awal tentang sekolah,
peraturan disiplin dan kawasan persekitaran sekolah bagi membiasakan mereka
dengan suasana persekolahan yang baru

2. KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS, KETUA DARJAH
Kursus ini diadakan bagi memberi pendedahan ciri-ciri kepimpinan dan motivasi
kepada pengawas, ketua dan penolong ketua kelas. Selain itu, ia juga bertujuan
untuk menerapkan ciri-ciri dan nilai kepimpinan dalam kalangan mereka bagi
memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik seperti yang diamanahkan.

3. WATIKAH PERLANTIKAN PENGAWAS, KETUA DARJAH
Sekolah juga menjalankan perlantikan pengawas, ketua darjah pada awal tahun sesi
persekolahan pada setiap tahun. Perlantikan ini bagi memberikan perlantikan secara
rasmi murid-murid yang telah dipilih menjawat jawatan-jawatan tersebut.

4. SAMBUTAN HARI GURU
Sambutan diadakan pada 16 Mei setiap tahun yang bertujuan memberi penghargaan
kepada guru-guru selain memberi peluang kepada murid-murid mengucapkan terima
kasih kepada guru-guru yang mengajar

5. LATIHAN KEBAKARAN
Latihan kebakaran diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun, iaitu sekali pada
Penggal pertama dan sekali pada penggal kedua. Pihak sekolah juga memanggil
Jabatan Bomba berhampiran untuk memberikan ceramah keselamatan dan teknik-
teknik memadam api dengan betul.

6. SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN
Pihak sekolah menjalankan aktiviti sambutan bulan kemerdekaan bermula pada 1
Ogos hingga 16 September setiap tahun. Selain itu, pelbagai aktiviti dijalankan
sepanjang sambutan dijalankan seperti perasmian pengibaran Jalur Gemilang,
Sambutan 31 Ogos, Penutup Sambutan Bulan Kemerdekaan. Selain itu, acara-acara
lain yang turut dijalankan adalah seperti nyanyian lagu patriotik, pertandingan hiasan
kelas bertemakan kemerdekaan, pertandingan melukis poster dan pelbagai lagi.

7. PROGRAM IMUNISASI MURID TAHUN 1 DAN 6
Program Iminusasi untuk murid Tahun 1 dan 6 diberikan kepada para pelajar oleh
klinik kesihatan berhampiran.

8. RAWATAN PERGIGIAN
Rawatan pergigian diberikan juga oleh klinik kesihatan berhampiran dan pihak sekolah
telah menyediakan satu bilik khas untuk doktor berkenaan memberikan rawatannya.
Rawatan ini diberikan sepanjang tahun.9. PERTANDINGAN KEBERSIHAN KELAS
Pertandingan kebersihan kelas dijalankan sepanjang tahun. Kebersihan dinilai oleh
Pihak pentadbir dan kelas yang terbaik diberikan satu piala pusingan.

10. GOTONG-ROYONG PERDANA PERINGKAT SEKOLAH-PROGRAM MINGGU 3K
Pihak sekolah sering menjalankan gotong-royong perdana peringkat sekolah dengan
Kerjasama MBMB, Majlis Perwakilan Penduduk, dan pelbagai pihak lagi bagi
memastikan kawasan persekitaran sekolah sentiasa bersih .

11. PROGRAM MOTIVASI
Program Motivasii dijalankan kalangan murid-murid Tahun 6. Pelbagai aktiviti berbentuk
motivasi dan ilmiah diberikan kepada murid-murid tersebut.

12. SESI KAUNSELING
Sekolah mempunyai dua orang guru kaunseling. Seorang di sesi pagi dan seorang di
sesi petang. Guru kaunseling tersebut banyak menjalankan program kaunseling bagi
membantu murid-murid terutama murid-murid yang bermasalah. Selain secara
berkelompok, sesi kaunseling individu juga dijalankan.

13. PROGRAM RIMUP
Program integrasi kaum ini turut dijayakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah telah
Bekerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar dalam pelbagai aktiviti bagi mengeratkan
lagi hubungan antara kaum-kaum di Malaysia.

14. PROGRAM CERAMAH KESELAMATAN BERSAMA AADK/POLIS
Pihak sekolah sentiasa menjalinkan hubungan yang baik bersama pihak polis dan AADK
bagi menjamin keselamatan murid-murid sekolah terjaga. Pelbagai aktiviti dijalankan
seperti ceramah keselamatan dan pameran-pameran dijalankan bagi memberikan
pendedahan kepada murid-murid tentang keselamatan diri masing-masing.

15. PROGRAM BERSAMA KLINIK KESIHATAN DAERAH
Program ini dijalankan pada setiap tahun. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti
Pemeriksaan kesihatan, ceramah kesihatan, bantuan kecemasan dan pelbagai lagi
dijalankan bagi memastikan murid-murid tahu cara menjaga kesihatan agar sentiasa
sihat.
Carta Organisasi
PENGERUSI
EN YAHYA HJ KAMARUDIN
GURU BESAR CEMERLANG

TIMBALAN PENGERUSI
TN HJ SAADON BIN PUJI
GPK HEM

SETIAUSAHA
PN ZAHRANI HJ ABDULLAH

UNIT DISIPLIN
EN HAZMAN DOLLAH

UNIT PENGAWAS SEKOLAH
PN HJH NORLISA ADLI

UNIT DENGGI &
KAWALAN PENYAKIT
PN HJH NOREMI SIDEK

UNIT KANTIN
PN NORMALA MAT ALI

UNIT KEHADIRAN MURID
PN ROSLIZA DERAMAN

UNIT PENDIDIKAN
DAN PENCEGAHAN DADAH
PN SALINA AHMAD

UNIT KESELAMATAN DAN
PENJIMATAN
EN MOHD NIZAM OMAR

UNIT BANTUAN
DAN KEBAJIKAN
PN ZAHRANI HJ ABDULLAH

UNIT PROGRAM BERSEPADU
SEKOLAH SIHAT
PN KHURIYATU SALEHAH SAHRI

UNIT RANCANGAN MAKANAN
TAMBAHAN
PN ZURINA MANSUR

UNIT INSURANS
DAN SIMPANAN
EN MOHD HASBULLAH AHMAT
UNIT SSM
CIK MAZIAH ABDULLAH

UNIT BIMBANGAN
DAN KAUNSELING
PN SALINA AHMAD
UNIT KECERIAAN
DAN KEBERSIHAN SEKOLAH
PN ROSNANI AHMAD ZAKARIA

UNIT DISIPLIN
KETUA
EN HAZMAN DOLLAH

SETIAUSAHA
EN MOHD NASRI ISMAIL

AJK
PN.HJH.NORLISA BT.ADLI
PN.ROSNANI BT.AHMAD ZAKARIA
EN MOHD.SHAFEE B. SULAIMAN
EN.AB.RAZAK B.KASSIM
PN.ZAHRANI BT.ABDULLAH
EN SHAHARUDIN ABU BAKAR
EN MOHD SABRI SULAIMAN

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan aktiviti peningkatan disiplin murid seperti ceramah dan majlis rundingan.
2. Menyelia disiplin murid.
3. Mengurus penghantaran data kepada PPD
4. Mengemaskini data disiplin murid.
5. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada
murid.
6. Mengadakan mesyuarat Badan Lembaga Disiplin dan sidang percambahan minda.
7. Mengenal pasti pelajar yang datang lewat ke sekolah.
8. Mengenal pasti pelajar yang sering ponteng kelas dan sekolah
9. Membuat rondaan untuk memastikan disiplin terkawal
10. Membuat catatan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar mengikut tugas guru disiplin .
11. Mengambil tindakan segera bagi kesalahan kesalahan ringan yang dilakukan oleh pelajar
dan membuat catatan.
12. Mengenalpasti pelajar yang sering ke kantin pada waktu belajar.
13. Bekerjasama dengan guru kelas dan guru pembelajaran untuk mendapat maklumat
mengenai pelajar yang sering menimbulkan masalah dalam kelas.
14. Memberi kerjasama kepada pengawas apabila mengadakan pemeriksaan mengejut.
15. Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah dengan melaporkan kes-kes berat
yang dilakukan oleh pelajar.
16. .Bertindak tegas kepada pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin di sekolah.
17. .Mengenalpasti punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dikalangan pelajar.
18. Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang telah ditetapkan dalam buku kesalahan
dan hukuman disiplin.
19. Berbincang dengan guru-guru disiplin yang lain bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang
tidak dapat diselesaikan sendiri

UNIT pengawas sekolah
KETUA
PN HJH NORLISA ADLI

SETIAUSAHA
PN ZUHAIDAH ABDULLAH

AJK
PN.SALWATI BT.AHMAT
EN.SHAHARUDIN B.ABU BAKAR
EN.MOHD.AZRUL B.MOHD.NORDIN
PN.AISHAH BT.ABU
PN.NORZIMAH BT.JAAFAR
PN.CHUA YOKE LIN
PN NORAINI ALI
PN KARTINI ABDUL MANAN
EN MOHD HAMIDY MOHD NASIR

BIDANG TUGAS
1. Menjadi penasihat kepada badan pengawas dan menyediakan laporan.
2. Menyelia disiplin murid.
3. Memberi tunjuk ajar dan bimbingan tugasan kepada pengawas sekolah.
4. Melantik Pengawas.
5. Memberi maklumat dan kefahaman mengenai peraturan dan undang-undang sekolah kepada
murid.
6. Mengadakan mesyuarat Badan Lembaga Pengawas dan sidang percambahan minda.
7. Membuat rondaan untuk memastikan disiplin terkawal
8. Mengawasi pelajar pada waktu rehat terutamanya di kantin dan di kawasan larangan.
9. Mengambil tindakan segera bagi kesalahan kesalahan ringan yang dilakukan oleh pelajar
dan membuat catatan.
10. Mengenalpasti pelajar yang sering ke kantin pada waktu belajar.
11. Memberi kerjasama kepada pengawas apabila mengadakan pemeriksaan mengejut.
12. Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah dengan melaporkan kes-kes berat
yang dilakukan oleh pelajar.
13. Bertindak tegas kepada pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin di sekolah.
14. .Mengenalpasti punca-punca berlakunya pelanggaran disiplin dikalangan pelajar.
15. Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang telah ditetapkan dalam buku kesalahan
dan hukuman disiplin.
16. Berbincang dengan guru-guru disiplin yang lain bagi menyelesaikan sesuatu masalah yang
tidak dapat diselesaikan sendiri

UNIT PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH
KETUA
PN SALINA AHMAD

SETIAUSAHA
PN NOORAZILA BORHAN

AJK
EN.HARUN B.HASHIM
EN.ALFAIZAL B.JAHAYA
PN.SALWATI BT.AHMAT
EN.RAZALI B.HASSAN
EN MOHD AZRUL BIN NORDIN
CIK ROSNAH ABD RAHIM
PN ZUHAIDAH ABDULLAH

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan program 5 minit di perhimpunan setiap minggu untuk menerangkan kepada
murid-murid tentang bahaya dadahdan jenis dadah.
2. Mengadakan ceramah tentang dadah.
3. Mengadakan kuiz tentang dadah.
4. Menggalakkan murid menyertai aktiviti pencegahan dadah peringkat kawasan, daerah,
negeri dan kebangsaan.
5. Mengadakan pertandingan mengarang atau melukis poster mengikut tajuk tema semasa Unit
Pendidikan Pencegahan Dadah Negeri.
UNIT bantuan dan kebajikan
KETUA
PN ZAHRANI HJ ABDULLAH

SETIAUSAHA
EN ALFAIZAL BIN JAHAYA

AJK
PN HASNAH UDIN
PN KHURIYATU SALEHAH SAHRI
PN NUR SAADAH AZAHARI
EN SHAHARUDIN ABU BAKAR
CIK SAPINAH NORDIN

BIDANG TUGAS
1. Mengumpulkan maklumat dan mengenalpasti murid-murid miskin dan anak yatim.
2. Menguruskan bantuan kebajikan
3. Sentiasa berhubung erat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat
4. Menguruskan Tabung Derma Kilat jika berlaku kematian, kemalangan dan sebagainya untuk
disumbangkan kepada keluarga mangsa.
5. Membuat laporan dan menyerahkan senarai nama murid berkenaan kepada pihak Pentadbir
(Unit HEM).
UNIT KESELAMATAN DAN PENJIMATAN
KETUA
EN MOHD NIZAM OMAR

SETIAUSAHA
PN FUZIANA KAMARUZAMAN

AJK
EN SHAHARUDIN ABU BAKAR
EN.HARUN B.HASHIM
PN.NUR ATIQAH BT.MAHMOOD
EN MOHD SHAFEE SULAIMAN
EN BUDDIMAN BULINDAN
PN MARLIANA MUSA
PN KARTINI ABDUL MANAN

BIDANG TUGAS
1. Memastikan alat pemadam api berfungsi dan berada di tempat yang strategik.
2. Mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik.
3. Menjalankan kawat kebakaran.
4. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan dan penjimatan di tempat yang sesuai.
5. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan kebakaran/polisi keselamatan/manual-manual
keselamatan
6. Menyelia kawasan sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat.
7. Memastikan keselamatan murid semasa mengadakan sesuatu program.
8. Membuat penegasan keselamatan murid semasa pergi dan balik dari sekolah
UNIT ssm
KETUA
CIK MAZIAH ABDULLAH

SETIAUSAHA
CIK BONG KIM NEO

AJK
PN HALIZAH ABU KASIM
PN CHUA YOKE LIN
CIK HANISAH OTHMAN
CIK SAPINAH NORDIN

BIDANG TUGAS
1. Mengedar dan mengumpul borang SMM
2. Mengumpul maklumat dari borang SMM
3. Memasukkan maklumat dan data murid di dalam sistem SMM.
4. Mengemaskini data SMM
5. Menghantar data SMM ke PPD Tampin.
6. fMenghadiri mesyuarat yang berakitan jika diarahkan oleh pihak pengurusan.
UNIT INSURANS DAN SIMPANAN
KETUA
EN MOHD HASBULLAH AHMAD

SETIAUSAHA
PN CHUA YOKE LIN

AJK
PN.SITI HANIM BT.ABDULLAH
PN.NORHAYATI BT.ALIAS
PN.SALINA BT AHMAD
PN ASFALILA JAHAYA
EN MOHD SABRI SULAIMAN
PN KARTINI ABDUL MANAN
EN BUDDIMAN BULINDAN

BIDANG TUGAS
1. Menyelaraskan simpanan bagi murid-murid.
2. Menentukan tarikh-tarikh lawatan pihak bank ke sekolah.
3. Menyediakan semua borang-borang simpanan murid.
4. Mengemaskini semua buku simpanan murid-murid ( Jika perlu, simpan buku simpanan
murid)
5. Menguruskan segala insurans takaful.
UNIT denggi dan kawalan penyakit
KETUA
PN HJH NOREMI BINTI SIDEK

SETIAUSAHA
PN AZIZAH AHMAD

AJK
PN CHONG YOKE LAN
PN NORAINI ALI
EN AZAHARUDIN OSMAN
EN RAZALI HASSAN
EN MOHD HAMIDY MOHD NASIR
PN SITI SAPIZAH AB LLAH
CIK ROSNAH ABD RAHIM

BIDANG TUGAS
1. Memastikan kawasan persekitaran sekolah bebas aedes.
2. Memantau kawasan air bertakung dan menyediakan laporan bebas denggi
3. Menyediakan Laporan Denggi dari masa ke semasa.
4. Menghantar Laporan Denggi setiap bulan ke PPD
UNIT KANTIN
KETUA
PN NORMALA MAT ALI

SETIAUSAHA
PN NUR ATIQAH MAHMOOD

AJK
EN.ABD.MUTALIB B.AWANG
EN.SUHAIZI B.SHUKRI
PN.ZURINA BT.MANSUR
PN.NORAINI BT.ALI
PN.ERLINDA BT.ELMIZAR
EN MOHD AZRUL BIN NORDIN
PN NURUL AFIDAH AHMAD SHUKRI
EN MOHD HAMIDY MOHD NASIR

BIDANG TUGAS
1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Kesihatan /
Pelajaran.
2. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
3. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan dengan syarat-syarat perjanjian dan
senari harga dipamerkan.
4. Memastikan tiada makanan yang bahannya tidk halal.
5. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan adalah bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
6. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa berada dalam keadaan bersih,
kemas dan ceria.
7. Memastikan semua penjual dan kakitangan bertugas di kantin sentiasa memakai apron dan
tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
8. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung salji/kain maslin/disimpan di dalam
bekas yang bertutup.
9. Memastikan persedian tempat duduk untuk guru dan murid di kantin mencukupi.
10. Memastikan tempat duduk guru dan murid adalah selamat dan selesa.
11. Memastikan makanan yang disediakan untuk jualan harian adalah mencukupi.
12. Memastikan layanan dan perkhidmatan yang disediakan adalah cepat dan mesra pelanggan.
13. Menyampaikan laporan Bulanan/Mingguan kepada PK HEM/Guru Besar tentang pretasi
kantin.
14. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan
mengadakan perbincangan dari masa ke semasa.
UNIT skim pinjaman Buku teks
KETUA
PN HASNAH UDIN

SETIAUSAHA
PN NUR SAADAH AZAHARI

AJK
PN.NORMALA BT MAT ALI
PN.HALIZA BT.ABU KASSIM
PN.HAMIDAH BT.MOHNI
PN.NORAINI BT.ALI
PN.ROSALIND A/P MARIASUSAI
PN ZAHRANI HJ ABDULLAH
PN SITI SAPIZAH AB LLAH

BIDANG TUGAS
1. Mengurus bilik operasi buku teks ( BOSS ).
2. Membuat laporan keperluan buku teks.
3. Menyelaras pengagihan buku teks melalui guru kelas.
4. Menandatangan SAP/INVOIS atau nota serahan jika diperturunkan kuasa oleh Guru Besar.
5. Menguruskan pelupusan buku teks.
6. Melaporkan kepada PK HEM jika berlaku sebarang masalah berkaitan buku teks.
7. Mengadakan pepemeriksaan kepada peminjam buku teks dari masa ke semasa.
UNIT KEHADIRAN MURID
KETUA
ROSLIZA DERAMAN

SETIAUSAHA
PN CHONG YOKE LAN

AJK
PN NORHASHIMAH TALIB
PN NOORAZILA BORHAN
EN MOHD SABRI SULAIMAN
EN SUHAIZI SHUKRI

BIDANG TUGAS
1. Menyelia rekod kedatangan pelajar.
2. Mengurus penghantaran data kepada PPD
3. Mengemaskini data kedatangan murid setiap bulan.
4. Bekerjasama dengan guru kelas untuk mendapat maklumat kedatangan pelajar pada setiap
bulan.
5. Memberi kerjasama kepada pihak pentadbiran sekolah untuk data kedatangan pelajar.
UNIT RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN sekolah (RMTS)
KETUA
PN ZURINA MANSUR

SETIAUSAHA
PN ERLINDA ELMIZAR

AJK
PN ROZIAH MOHD ROBANI
PN AZAHARUDIN OSMAN
PN FUZIANA KAMARUZAMAN
PN NORAZLINA KAMARAZAN
PN MARLIANA MUSA

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa RMTS.
2. Menyediakan borang pemilihan murid RMTS.
3. Menyediakan jadual kedatangan harian RMTS.
4. Memilih menu RMTS.
5. Memastikan makanan yang disediakan mengikut menu, berada dalam kualiti yang baik dan
kuantiti yang mencukupi dengan jumlah muid RMTS.
6. Memungut dan menyemak jadual kedatangan murid RMTS.
7. Bekerjasama dan sentiasa berbincang dengan pihak penyediaan makanan
UNIT KECERIAAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH
KETUA
PN ROSNANI AHMAD ZAKARIA

SETIAUSAHA
PN SITI SAPIZAH AB LLAH

AJK
PN.NORAZLINA BT.KAMARAZAN
EN.RAZALI B.HASSAN
EN.AB.MUTALIB B.AWANG
PN.NORSHUHADAH BT.AB.HAMID
PN. MARSHIZAWATI BT.RASIP
PN AISYAH BT ABU
PN.ROSLIZA BT.DERAMAN
PN.NORSAADAH BT.AZAHARI
EN MOHD SABRI SULAIMAN

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan dan menyusun perhiasan dan penanaman pokok bunga.
2. Memastikan kawasan sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih & ceria.
3. Membuat perancangan untuk menambah baikkan taraf keceriaan sekolah
4. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan kecerian dan keindahan sekolah yang
dikeluarkan oleh KPM dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya.
UNIT PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT
KETUA
PN KHURIYATU SALEHAH SAHRI

SETIAUSAHA
PN HAMIDAH MOHNI

AJK
EN.FARIZAL B.AHMAD
EN.MOHD.HASBULLAH B.AMAT
PN.AZIZAH BT.AHMAD
PN.ROSALIND A/P MARIASUSAI
PN.CHONG YOKE LAN
PN.HASNAH BT.UDIN
CIK MAZIAH BT.ABDULLAH
CIK HANISAH OTHMAN
CIK ROSNAH ABD RAHIM
CIK SAPINAH NORDIN

BIDANG TUGAS
1. Memastikan bilik kesihatan sekolah berada dalam keadaan baik dan bersih.
2. Memastikan buku kesihatan semua murid mencukupi.
3. Mengedar buku kesihatan murid kepada guru kelas bila diperlukan dan menyimpan semula
selepas ianya digunakan.
4. Mengisi borang-borang yang dikehendaki oleh pasukan kesihatan dari Klinik kKesihatan bila
diperlukan seperti senarai nama murid dan lain-lain lagi.
UNIT bimbingan dan kaunseling
KETUA
PN SALINA AHMAD

SETIAUSAHA
PN NORSUHADAH ABDUL HAMID

AJK
EN BUDDIMAN BULINDAN
PN.NORAZLINA BT.KAMARAZAN
PN.AZIZAH BT.AHMAD
CIK BONG KIM NEO
PN NURUL AFIDAH AHMAD SHUKRI
PN MARLIANA MUSA

BIDANG TUGAS
1.Mengenalpasti murid yang bermasalah :
Pelajaran
Disiplin
Kesihatan
Peribadi
2. Khidmat Runding Cara
Pelajaran
Disiplin
Kesihatan
Peribadi
Murid
Guru
Ibubapa
3. Membuat soal siasat/soal selidik dan menyimpan rekod murid-murid yang bermasalah.
4.Bekerjasama dengan Kelas Pemulihan
KWAMP
PENASIHAT
EN YAHYA HJ KAMARUDIN

PENGERUSI
TN HJ SAADON PUJI

SETIAUSAHA
PN SALINA AHMAD

AJK
PN HJH NOORSHA MAD SAID (GPK 1)
PN HJH BAHARIAH ABDUL HAMED (GPK KOKU)
PN ROHANA MOHD SOM (GPK PENDIDIKAN KHAS)
PN SITI HANM ABDULLAH (SETIAUSAHA PIBG)
TN HJ OMRAN HJ SHARIF (YDP PIBG)
NYDP PIBG
SEMUA GURU KELAS (TAHUN 1-6)

BIDANG TUGAS
1. Taklimat pelaksanaan Bantuan KWAPM oleh Pengerusi KWAMP.
2. Mengedarkan borang kepada semua pelajar dari tahun 1 hingga tahun 6 melalui guru kelas
masing-masing.
3. Mengumpul dan menerima borang daripada guru kelas masing-masing.
4. AJK KWAMP mem buat pemilihan untuk menentukan pelajar yang layak menerima bersama
dengan Para Pentadbir Sekolah dan Wakil daripada PIBG.
5. Borang Rumusan KWAPM peringkat sekolah dikemaskini dan dihantar ke PPD.
6. Borang Rumusan peringkat PPD dihantar ke unit HEM JPN untuk dikemaskini dan dibawa ke
Bahagian Biasiswa Kem. Pelajaran.
7. Pelajar yang dikenalpasti layak mendapat bantuan akan dimaklumkan.
8. Majlis Pengagihan bantuan KWAPM diadakan.
9. Ibubapa/penjaga boleh mendapatkan wang di bank.
10. Pelajar yang tercicir layak dipertimbangkan untuk membuat rayuan dan borang rayuan
diedarkan kepada pelajar yang terbabit dan prosedur pemilihan dijalankan.

rimup
PENGERUSI BERSAMA : En.Yahya B.Kamarudin ( Guru Besar SK Paya Rumput)
Pn. Ong Siew Kuan (Guru Besar SJKC Pay Hwa)
Pn.A.Machap A/P Adiaappan (Guru Besar SJKT Paya Rumput)
TIMB.PENGERUSI BERSAMA : Pn.Hjh.Noorsha Bt.Mad Said(GPK 1 SK Paya Rumput)
Pn.Foo See Wah (GPK 1 SJKC Pay Hwa)
Pn.Punithavathy A/P Pelanisamy (GPK 1 SJKT Paya Rumput)
NAIB PENGERUSI BERSAMA : Tn.Hj.Saadon B.Puji (GPK HEM SK Paya Rumput)
Pn.Sia Ah Song (GPK HEM SJKC Pay Hwa)
Pn.Shela Dewi A/P Supaya (GPK HEM SJKT Paya Rumput)
NAIB PENGERUSI 2 : Pn.Hjh.Bahariah Bt.Abd.Hamid (GPK KOKU SK Paya Rumput)
Pn.Low Nyok Chiao (GPK KOKU SJKC Pay Hwa)
Pn.Theresa A/P Francis (GPK KOKU SJKT Paya Rumput)
NAIB PENGERUSI 3 : Pn.Rohana Bt.Mohd.Som (GPK P.Khas SK Paya Rumput)
PENYELARAS : Pn.Salina Bt.Ahmad
SETIAUSAHA : Pn.Roziah Bt.Mohd.Robani
AJK : En.Mohd.Shafee B.Sulaiman
Pn.Norhashimah Bt.Talib
Pn.Normala Bt.Mat Ali
En.Suhaizi B Shukri
Pn.Zahrani Bt.Abdullah
BIDANG TUGAS
1. Membuat pendaftaran dan laporan dari semasa kesemasa jika diperlukan.
2. Membuat Laporan aktiviti RIMUP sebanyak dua kali iaitu pada setengah tahun dan akhir
tahun.
3. Melaksanakan objektif RIMUp diantaranya:
menggalakkan penyertaan masyarakat setempat, para guru dan murid serta
warga sekolah dari peringkat sekolah rendah
hingga sekolah menengah dalam kegiatan-kegiatan khas secara bersama-
sama.
4. Mewujudkan sikap kerjasama, tolong menolong dan mengwujudkan suasana muhibah
secara sedar dan terancang

Anda mungkin juga menyukai