Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (LV1)

Mata Pelajaran : Matematik Tambahan


Tingkatan : 5
Masa : 40 minit
Tajuk : Janjang Aritmetik
Objektif pengajaran dan
pembelajaran : Di akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, pelajar
dapat
i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan J.A
ii. Menyelesaikan masalah di dalam kehidupan seharian dengan
menggunakan J.A

Kemahiran Generik
Penerapan nilai :
i. Ketekunan
ii. Kegigihan
iii. Kerjasama

KBKK :
i. Menghubung kait
ii. Menganalisis
iii. Mentafsir maklumat
iv. Merancang strategi
v. Menyelesaikan masalah
vi. Berkongsi idea
vii. Menjana idea

Kecerdasan Pelbagai :
i. Intrapersonal
ii. Kecerdasan Interpersonal
iii. Logik Matematik
iv. Kecerdasan ruang / imaginasi

Media Pengajaran :
i. Power point
ii. Lembaran kerja

Pengalaman Sedia Ada : Pelajar telah mempelajari subtopik awal yang terdapat di dalam
tajuk janjang:
i. satu jujukan yang diberi adalah J.A
ii. mencari sebutan ke-n bagi J.A
iii. mencari hasil tambah n sebutan pertama dengan menggunakan
rumus
iv. mencari sebutan ke-n menggunakan rumus
T
n
= S
n
S
n-1

v. mencari hasil tambah sehingga sebutan yang cukup besar bagi J.A:::~JaNjAnG~:::
Wednesday, July 28, 2010
:::LeSsOn PlAn(LP1):::

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (LV1)
Mata Pelajaran : Matematik Tambahan
Tingkatan : 5
Masa : 40 minit
Tajuk : Janjang Aritmetik
Objektif pengajaran dan
pembelajaran : Di akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, pelajar
dapat
i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan J.A
ii. Menyelesaikan masalah di dalam kehidupan seharian dengan
menggunakan J.A

Kemahiran Generik
Penerapan nilai :
i. Ketekunan
ii. Kegigihan
iii. Kerjasama

KBKK :
i. Menghubung kait
ii. Menganalisis
iii. Mentafsir maklumat
iv. Merancang strategi
v. Menyelesaikan masalah
vi. Berkongsi idea
vii. Menjana idea

Kecerdasan Pelbagai :
i. Intrapersonal
ii. Kecerdasan Interpersonal
iii. Logik Matematik
iv. Kecerdasan ruang / imaginasi

Media Pengajaran :
i. Power point
ii. Lembaran kerja

Pengalaman Sedia Ada : Pelajar telah mempelajari subtopik awal yang terdapat di dalam
tajuk janjang:
i. satu jujukan yang diberi adalah J.A
ii. mencari sebutan ke-n bagi J.A
iii. mencari hasil tambah n sebutan pertama dengan menggunakan
rumus
iv. mencari sebutan ke-n menggunakan rumus
T
n
= S
n
S
n-1

v. mencari hasil tambah sehingga sebutan yang cukup besar bagi J.A

Posted by SIGmaths at 7:57 AM
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
2 comments:
1.
Give and TakeAugust 1, 2010 at 11:17 PM
Sedikit cadangan, untuk bahagian penilaian. ganjaran tidak
seharusnya diberikan kepada pelajar yang dapat menjawab
semua soalan dengan betul. Sebaliknya, ganjaran juga harus
diberikan kepada pelajar yang tidak menjawab semua soalan
dengan betul tetapi telah berusaha untuk menjawab soalan. Ini
dapat meningkatkan motivasi pelajar tersebut.

Muhamad Saifudin Mohd Razali
Noor Hasimah Hamdin
Norain Rahmat
Nazihah Safie
Kaseyati Parijan
Reply
2.
SIGmathsAugust 2, 2010 at 6:35 AM
Terima kasih atas cadangan yang diberikan.Selepas berdiskusi,
kami menerima cadangan daripada anda.Tetapi untuk bahagian
penilaian, kami merujuk kepada Teori Pelaziman Operan
Skinner yang menyatakan bahawa peneguhan yang di beri mesti
jelas dan bersistematik. hanya tingkah laku yang spesifik sahaja
yang diberi peneguhan. Ganjaran yang diberikan adalah berbeza
antara pelajar yang dapat menjawab semua soalan dengan
pelajar yang menunjukkan usaha dan kesungguhan.
Reply
Newer PostOlder PostHome
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Followers
Blog Archive
2010 (15)
o August (2)
o July (13)
:::LeSsOn PlAn LoGiC (LGV1):::
:::LeSsOn PlAn(LP1):::
:::TiNgKaTaN 4 AV2:::
:::TiNgKaTaN 3 AV2:::
:::TiNgKaTaN 2 AV2:::
:::TiNgKaTaN 1 AV2:::
:::ANaliSis JANJANG AV2:::
:::PeNGeNaLan AV2::::
:::TiNgKaTaN 4 AV1:::
:::TiNgKaTaN 3 AV1:::
:::TiNgKaTaN 2 AV1:::
:::TiNgKaTaN 1 AV1:::
~:::WeLcOmE To Our Blog:::~
About Me
SIGmaths
Malaysia
Blog ini adalah sebahagian daripada projek bagi subjek TMP 2023. Kami
menganalisis bagi tajuk JANJANG Matematik Tambahan Tingkatan 5.
Tajuk ini mempunyai hubungkait dengan topik-topik dalam subjek
Matematik sebelumnya iaitu dalam Ting 4, Ting 3, Ting 2 dan Ting 1.
Jika terdapat sebarang cadangan dan pendapat, sila tinggalkan komen
anda....tenkayu
View my complete profile
Simple template. Template images by luoman. Powered by Blogger.

Rancangan Pengajaran Harian
(Statistik- Matematik Tambahan
Tingkatan 4)
Daily Lesson Plan
Subjek : Matematik Tambahan Tingkatan 4
Tarikh : 4 Ogos 2010
Hari : Rabu
Kelas : 4 Bestari
Bilangan Pelajar : 30 orang
Masa : 8.00 pg- 8.40 pg (40 minit)
Topik : Bab 7 : Statistik
Subtopik : 7.1.6 Mean of Group Data
Objektif Pembelajaran : Pelajar akan diajar untuk:
1) Memahami dan menggunakan konsep sukatan
kecenderungan memusat bagi penyelesaian
masalah
Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran ini, pelajar berupaya untuk:
1) Mengira min bagi data terkumpul
Pengetahuan Lepas : Pelajar telah mempelajari tentang:
1) Mengira min bagi data tak terkumpul
2) Menentukan mod bagi data tak terkumpul
3) Menentukan median bagi data tak terkumpul
4) Menentukan mod kelas bagi data terkumpul daripada
jadual taburan frekuensi
5) Mencari mod daripada histogram
Kaedah Pengajaran : Komunikasi dua hala (cikgu dan pelajar), perbincangan,
pendedahan dan demonstrasi
Strategi Pengajaran : Penerangan, soal jawab, aktiviti berkumpulan dan permainan
Bahan Pengajaran(BBM) : Papan putih, pen marker, buku teks Mathematik
Tambahan Tingkatan 4, kalkulator saintifik dan bahan 3D
Kemahiran berfikir : Refleksi, mengingat kembali, menjana idea, membuat kesimpulan
Nilai Murni : Kerjasama, Konsentrasi, Keyakinan diri, berani mencuba, dan yakin
Contoh RPH ADD MATH Tingkatan 4
Hari : Isnin
Masa : 8.25 a.m- 9.05 a.m.
Tarikh : 1 Julai 2013
Tingkatan : 4 Sains
Bil. Pelajar : 30/30
Topik : Penyelesaian Segi Tiga
Subtopik : Petua Kosinus

Objektif pembelajaran : Murid akan dibimbing untuk memahami dan menggunakan konsep bagi
petua kosinus untuk menyelesaikan
masalah.
Hasil pembelajaran :
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
a) Mengenal pasti petua kosinus dengan tepat.
b) Menulis persamaan kosinus dengan betul.
c) Menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi yang tidak diketahui bagi suatu segi tiga dengan
menggunakan kalkulator.

Pengetahuan sedia ada :
a) Pelajar telah mengetahui cara untuk menyelesaikan masalah melibatkan segi tiga bersudut tegak.
b) Pelajar telah mengetahui tentang Teorem Pitagoras
c) Pelajar telah mempelajari petua sinus.

Kaedah pengajaran : Kaedah eksposisi atau penerangan, kaedah deduktif, dan kaedah kerja
praktik.

Strategi pengajaran : Perbincangan dan pembelajaran koperatif.

Bahan bantu mengajar : Papan putih, lembaran kerja, dan OHP.

KBKK : Menjana idea, mentafsir maklumat, merancang strategi penyelesaian, berkongsi idea,
menyelesaikan masalah, menyemak penyelesaian, dan membuat refleksi.

Sikap dan nilai : Saling bantu- membantu, bekerjasama, dan berkeyakinan tinggi.


Langkah/ Masa

Isi Kandungan
Aktiviti (wacana) Sikap/Nilai/ KBKK/Strategi/
Kaedah/BBM (persekitaran)
Peranan Guru Peranan Pelajar

Langkah 1 :
(5 minit)
Set induksi


Mengulang kaji
pengajaran dan
pembelajaran yang
sebelumnya berkaitan
petua sinus sebelum
mengajar sub topik
petua kosinus.

a) Guru bertanya pelajar tentang apakah
formula bagi petua sinus.
b) Guru memberikan satu masalah segi
tiga.
c) Guru memaparkan satu tegi tiga yang
mengandungi dua sisi dan satu sudut
bukan kandung dan meminta pelajar
mencarikan sudut yang dinyatakan.

a) Pelajar menjawab soalan guru tentang
petua sinus.
b) Pelajar kemudian mula menjawab soalan
yang dipaparkan oleh guru.

Sikap dan nilai: Bekerjasama, teliti,
dan tekun.
KBKK: Menyelesaikan masalah dan
menjana idea.
Kaedah: Deduktif.
BBM: Papan putih, OHPLangkah 2 :
( 10 minit )
Perkembangan
pengajaran


Pengenalan kepada
Petua Kosinus

a) Guru menerangkan kepada pelajar
tentang formula bagi petua kosinus dan
syarat menggunakan petua tersebut serta
menulis formula petua kosinus.
b) Guru memberikan beberapa contoh
segi tiga yang melibatkan penggunaan
petua kosinus.
c) Guru memberikan satu soalan segi
tiga yang mengandungi semua panjang
sisi dan meminta pelajar mencarikan
sudut yang dinyatakan bagi menguji
tahap kefahaman murid. (Lampiran
1).

a) Pelajar membuat nota ringkas berkaitan
petua kosinus dan syarat penggunaan petua
kosinus.
b) Pelajar mula menjawab soalan yang
diberikan oleh guru dengan menggunakan
petua kosinus.

Sikap dan nilai: Teliti, dan tekun.
KBKK: Menyelesaikan masalah dan
menjana idea.
Kaedah: Deduktif.
BBM: Papan putih, OHP


Langkah 3 :
( 15 minit )
Perkembangan
pengajaran

Latihan Petua Kosinus

a) Guru meminta pelajar bekerja secara
berpasangan.
b) Guru mengedarkan lembaran kerja
pada setiap pasangan. (Lampiran 2).
c) Guru meminta pelajar menyelesaikan
semua soalan dalam masa yang
ditetapkan.
d) Kemudian guru meminta beberapa
orang pelajar untuk menunjukkan
pengiraan yang telah dilakukan di
hadapan kelas dan membetulkan
kesalahan yang dilakukan oleh pelajar.
e) Guru meminta pelajar untuk
menyemak pengiraan masing- masing.
f) Guru akan merekod markah setiap
pelajar untuk menilai tahap kefahaman
mereka.

a) Secara berpasangan, pelajar mula
berbincang untuk menyelesaikan lembaran
kerja yang diedarkan oleh guru.
b) Pelajar menyiapkan lembaran yang
diedarkan oleh guru dalam masa yang
ditetapkan.
c) Beberapa orang pelajar menunjukkan
pengiraan yang telah dilakukan. .
d) Pelajar menyemak lembaran yang
dijawab.

Strategi : Perbincangan.
ABM : Lembaran kerja (Lampiran 2).

KBKK : Mentafsir maklumat,
merancang strategi penyelesaian
masalah, berkongsi idea, dan
menyelesaikan masalah.
Sikap dan nilai : Bekerjasama, yakin,
dan teliti.

Langkah 4 :
( 7 minit )
PenilaianMencari sisi yang tidak
diketahui bagi suatu
segi tiga dengan
menggunakan formula
kosinus.


a) Guru mengedarkan satu soalan kuiz
pendek kepada setiap pelajar. (
Lampiran 3 )
b) Guru mengarahkan pelajar supaya
menjawab kuiz tersebut sendiri tanpa
berlaku apa- apa perbincangan dengan
rakan.
c) Guru memastikan pelajar menjawab
kuiz tersebut dalam masa yang
ditetapkan.
d) Guru memaparkan jawapan yang
betul di hadapan kelas dan meminta
pelajar untuk menukar kuiz masing-
masing dengan rakan disebelah untuk
disemak secara pair check.
e) Guru meminta pelajar untuk
menghantar kertas kuiz masing- masing
kepadanya untuk merekod markah.
f) Guru akan merekod markah yang
diperolehi oleh setiap pelajar untuk
mengetahui tahap kefahaman mereka
dalam topik petua kosinus.
g) Guru akan melaksanakan aktiviti
pengukuhan kepada pelajar yang
mendapat markah kurang daripada 80%
dan aktiviti pengayaan kepada pelajar
yang mendapat 80% ke atas.a)Pelajar menerima soalan kuiz daripada
guru.
b) Pelajar menjawab kuiz yang diberikan
secara individu dalam masa yang
ditetapkan.
c) Pelajar menukar jawapan kuiz masing-
masing dengan rakan di sebelah untuk
disemak.
d) Pelajar mula menyemak pengiraan
dengan teliti.
e) Pelajar menghantar kertas kuiz kepada
guru bagi proses merekodkan markah.
f) Pelajar akan mengikuti aktiviti
pengukuhan dan pengayaan yang akan
dilaksanakan oleh guru.Strategi :Pembelajaran koperatif (pair
check).
ABM : Soalan kuiz, OHP/ transparensi.
KBKK : Mentafsir maklumat,
merancang strategi penyelesaian
masalah, dan menyelesaikan masalah.
Langkah 5 :
( 3 minit )
Penutup

Rumusan tentang petua
kosinus.

a) Guru meminta pelajar untuk membuat
refleksi tentang petua kosinus.

a) Pelajar membuat refleksi tentang petua
kosinus.

KBKK : Refleksi.