Anda di halaman 1dari 29

6

GURU DAN
CABARAN MASA HADAPAN
U/PERHATIAN :- TN.HJ. ZAKARIA B. MOHD NOR
Disediakan oleh:- Pelatih KDC/KDPM
PRASEKOLAH
AM MEI 06
SAMIAH BT. ABD.RAHMAN
720201-01-5416
NORAZLIN BT. MAHMAD AYOP
780413-01-6394
ENI HAZRIANA BT. SHAARI
720707-08-5542
AZLINA BT. MOHAMMED NOR
780317-01-7194
AMINAH BT. USOP
700531-01-5736
DESAKAN DAN
PERUBAHAN
PENDIDIKAN

-1974- Jawatan kuasa kabinet mengkaji semula


Perlaksanaan Dasar Pelajaran.
-1979- Laporan Jawatan Kuasa Kabinet di terbitkan.
-Refomasi pendidikan memperkenalkan KBSR 1982/1983
dan KBSM 1988 hingga 1989.
FALSAFAH PENDIDIKAN
NEGARA
-Pedoman,arah tuju atau pandangan terhadap
perkara yang berkaitan dengan pendidikan(FPN)
-FPN di gubal daripada usaha berfikir yang
rasional dan kritis berlandaskan ideologi Negara
seperti yang di manifestikan dalam laporan dan
Dasar Pendidikan termasuk Rukun Negara.
Sebagai pedoman dan hala usaha pendidikan
dalam Institusi Pendidikan atau luar Institusi
Pendidikan.
-Digubal oleh pakar pendidikan untuk keperluan-
keperluan individu,masyarakat dan Negara.
MATLAMAT PENDIDIKAN
NEGARA.
-Berlandaskan FPN . Untuk melahirkan insan yang baik dan
sempuna menjadi warganegara Malaysia yang berguna.
-Bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan memiliki
serta menghayati ciri-ciri seperti :
1) Percaya dan patuh kepada Tuhan.
2) Berilmu pengetahuan.
3) Berakhlak mulia.
4) Bertanggungjawab kepada diri,masyarakat, agama dan Negara.
5) Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu dan.
6) Memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.
-Selain daripada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan
berkembang dalam proses Pendidikan di harapkan Malaysia dapat capai
matlamat pendidikannya seperti :

1) Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan


penuhi kewajipan sebagai Warganegara.
2) Hasilkan rakyat yang progresif dan cekap
membolehkan laksnakan tugas secara
produktif serta sempurna.
3) Lahirkan rakyat yang taat setia pada raja dan
cintakan Negara.
4) Melahirkan rakyat yang faham dan terima
serta amalkan prinsip-prinsip dan cita-cita
demokrasi ikut perlembagaan.
5) Lahirkan rakyat yang faham dan amalkan
prinsip Rukun Negara, bersikap tolenrasi demi
wujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum
dan,
6) Kurangkan jurang perbezaan antara kaum
dengan membekalkan kemudahan asas
pendidikan kepada golongan yang kurang
berada.
Wawasan pendidikan
• Langkah yang konkrit untuk capai matlamat
Wawasan 2020.Berperanan melahirkan
insan yang boleh memberi sumbangan untuk
capai matlamat wawasan yang menjadikan
malaysia sebuah negara maju dan
cemerlang dalam pendidikan.
• Oleh itu, Datuk Dr.Wan Mohd Zahid B. Mohd.
Noordin kemukakan 7 bidang jurusan sbg
perancangan dan pelaksanaan. (kertas kerja
“Pengisian Wawasan Pendidikan”)
7 Bidang jurusan pendidikan.
1. Perpaduan antara pelajar, guru, kakitangan dan
ibubapa.
2. Pengurusan dan kepimpinan yang berkualiti dan
mengandungi sifat untuk mencuba dan memikul
risiko.
3. Perkhidmatan penyayang yg mengutamakan
penghargaan nilai-nilai kemurnian.
4. Empowerment iaitu berkongsi kuasa dengan
anggota sekolah melalui kaedah reflektif, inovatif
kreatif dan asertif.
5. Budaya Ilmu yang boleh melahirkan pelajar yang
mencintai ilmu.
(membaca,belajar,berfikir,berwacana, menulis dan
budaya berkarya.
6. Sekolah Penyayang mengiktiraf harga diri iaitu
pelajar mencintai guru,sekolah dan pembelajaran
mereka hingga masalah disiplin berkurangan ke
tahap “Zero Defect” sekolah sebagai
Sekolahku, Rumahku .
7. Budaya Cemerlang dlm budaya kerja , budaya
ilmu, ahlak dan sahsiah peribadi.
Wawasan Kementerian Pendidikan Malaysia.
3 Januari 1994 (Piagam Pelanggan berikrar utk beri perkhidmatan terbaik
berkualiti dan cemerlang dlm pelbagai jurusan pendidikan.)

PIAGAM PELANGGAN KEMENTERIAN


PENDIDIKAN MALAYSIA.
1. Sediakan sistem pendidikan terbaik berasaskan Budaya
Ilmu bg penuhi kehendak individu,masyarakat dan negara
serta penuhi Matlamat Perpaduan Negara.
2. Tentukan keluaran sistem Pendidikan ada nilai-nilai teras
yg ditetapkan dan ciri-ciri yg selaras dengan Falsafah
Pnddkn Negara.
3. Beri peluang sama kepada setiap kanak-kanak tak kira
latar belakang,Agama dan keturunan utk mendapat
pendidkan yang terbaik.
4. Wujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yg
cekap,berkesan,canggih, dinamik dan berteraskan pd
pembaharuan yang berterusan.
5. Menguruskan kerja dengan cekap,pantas dan bijaksana.
6. Sediakan staf yg mencukupi serta dedikasi ,komited,
terlatih, berdisiplin,tanggungjawab dan produktif.
7. Sediakan kemudahan pendidikan yg selesa, lengkap dan
mencukupi berteraskan piawaian yang tertentu dengan
pengalaman perkhidmatan penyayang.
8. Pastikan Kementerian Pendidikan peka dan responsif kpd
kehendak dan keperluan pelanggan, murid, guru,
masyarakat dan Negara/Kerajaan.
9. Tingkatkan kegemilangan dan martabat profesion
keguruan utk tarik individu-individu yg terbaik sertai
perkhidmatan pendidikan.
SASARAN KERJA
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
1. Pendemokrasian Pendidikan
1.1 Menentukan tiada pelajar yang buta huruf dalam
Sistem Pendidikan Negara.
1.2 Mewujudkan Pendidikan Umum selama 11 tahun
1.3 Sediakan bilik darjah dan uru-guru yang terlatih
yang mencukupi selaras dengan pertambahan
penduduk.
1.4 Pastikan semua kanak-kanak memasukisistem
persekolahan dan mencapai tahap competency
yang minimum yang ditetapkan di peringkat
tertentu
1.5 Menyediakan kemudahan asas untuk pendidikan
mengikut piawaian yang ditetapkan.
1.6 Menentukan kadar pencapaian di tahap seperti
berikut:
sekolah rendah : 100%
sekolah menengah : 100%
sekolah menengah atas : 100%
lepasan menengah (T6) : 60%
IPT : 30%
1.7 memastikan semua kanak-kanakakan memasuki
sekolah pada umur 5 tahun.
2. Perpaduan Negara
2.1 mewujudkan satu sistem pendidikan
kebangsaan yang menggunakan
pendekatan:
a. semua sekolah pelbagai aliran dibina
dalam satu kompleks.
b. menyatu padukan sekolah agama rakyat
– kerajaan negeri serta sekolah
“missionary’
2.2 memberi penekanan kepada tema dan
fokus perpaduan.
3. Kemudahan Pendidikan

3.1 hanya satu sesi persekolahan di semua peringkat.


3.2 menentukan saiz kelas:
a) sekolah rendah tidak melebihi 35 orang
b) sekolah menengah tidak melebihi 45 orang
3.3 menetapkan sesi persekolahan dari jam 8.00- 4.00
petang
3.4 membekalkan semua sekolah dengan kemudahan
asas.
3.5 menyelenggara semua institusi pendidikan mengikut
piawaian tertentu.
3.6 memastikan kemudahan tambahan – rumah guru,
asrama dan kemudahan sukan.
3.7 memastikan kemudahan ke tahap optimum:
a) peralatan dan bahan p & p
b) buku teks
c) biasiswa dan lain-lain
3.8 menyatukan sekolah-sekolah kecil di luar bandar.
4. Kemudahan Pendidikan Tinggi

4.1 menentukan 30% daripada penduduk yang berumur 19-24


mendapat peluang mengikuti pengajian di IPT.
4.2 menubuhkan 20 buah kolej junior bagi menggantikan
tingkatan 6
4.3 menaiktaraf maktab-maktab perguruan / politeknik
menjadi Kolej Universiti.
4.4 menentukan IPT tempatan dapat menampung antara 20-
30 ribu pelajar.
4.5 Tubuhkan 3 universiti baru: uni. Terbuka & uni.
Pendidikan.
4.6 Menaiktaraf KUSZA kepada kampus cawangan uni.
sedia ada.
5. Pembelajaran Seumur Hidup

5.1 Mewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel di


peringkat menengah ke peringkat pendidikan tinggi:
(a) menyepadukan program dan aktiviti pendidikan
dengan sektor swasta.
(b) mewujudkan celik budaya saintifik dan teknikal.
(c) menyediakan kelas lanjutan di semua peringkat dan
mempelbagaikan kurikulum kelas komputer.
(d) sediakan pelbagai laluan dan pilihan untuk
memasuki bidang-bidang pengajian / kerjaya.
6. Pendidikan Keperluan Khas

6.1 mengintegrasikan pelajar yang mempunyai


keperluan khas di sekolah biasa.
6.2 mewujudkan celik budaya sainifik dan teknikal.
6.3 memperuntukkan kemudahan kepada pelajar yang
berbakat di dalam bidang tertentu seperti kesukanan dan
keseniaan.
6.4 tubuhkan Institusi Pendidikan Khas.
7. Penilaian dan Pengukuran

7.1 Sistem peperiksaan terbuka bermula mata pelajaran


Sains Sosial.
7.2 Gubal alatan ukuran dlm domain afektif, domain bakat
dan domain minat.Gubal alat pengukuran kecerdasan
jenis intra-perseorangan,muzik, spatial,kinestetik, selain
daripada kecerdasan logika matematik dan bahasa.
7.3 60% soalan-soalan “Critical Thinking”.
7.4 Mantapkan alatan penilaian dianostik dlm semua mata
pelajaran dsemua peringkat persekolahan.
7.5 Wujudkan Sistem Pensijilan Terbuka peringkata STPM.
7.6 Wujudkan kaedah penialain bagi kurikulum baru
reka-cipta.
8. Kurikulum
8.1 Mengubahsuai kurikulum sekolah rendah dam menengah untuk menghadapi
dan mengalami isu-isu seperti:-
a) Perpaduan Negara
b) Pendidikan Moral
c) Kesepaduan Nilai
d) Patriotisme
8.2 Gubah kurikulum reka-cipta untuk dimasukkan kedalam kurikulum sekolah
8.3 Sains dan Teknologi merentasi kurikulum semua mata pelajaran
8.4 Pastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan
tinggi.

9. Pendidikan Prasekolah
9.1 Sepadukan pendidikan prasekolah yang dikehendaki agensi kerajaan yg
lain dibawah Kementerian Pendidikan.
9.2 Pastikan semua kanak-kanak ikuti pendidikan prasekolah.
9.3 Selaraskan dan pastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan.
10. Tenaga manusia
10.1 Memastikan 80% daripada keperluan tenaga manusia
dipenuhi di dalam bidang-bidang seperti berikut:-
(a) kejuruteraan / teknikal
(b) perakaunan
(c) perubatan dan pergigian
(d) senibina
(e) ukur
(f) perguruan

10.2 Memastikan nisbah sains dan sastera seperti berikut:


60% - sains
40% - sastera
11. Tenaga Pengajar
11.1 Pastikan tenaga pengajar di bawah ini
mempunyai tahap kelulusan tertentu:
(a) menengah – 100% berkelulusan ijazah
(b) rendah – 30% berkelulusan ijazah / sekurang-
kurangnya diploma
(c) semua Pengetua / Pengurus utama
mempunyai Ijazah Lanjutan
(d) Semua Guru Besar – mempunyai kelayakan /
latihan pengurusan
11.2 Sediakan guru yang mencukupi dalam bidang
khas seperti PJ, kesihatan dan kaunseling dan
Pendidikan khas
11.3 Memastikan guru-guru diberi latihan
dalam perkhidmatan sekurang-
kurangnya sekali dalam setahun.
11.4 Melaksanakan program pra persaraan
bagi semua pegawai pendidikan.
11.5 Menubuh dan mengembangkan
cawangan-cawangan Institusi Aminuddin
Baki
12. Sistem Pengurusan
12.1 Turunkan kuasa pengurusan ke peringkat
sekolah, daerah, bahagian dan jabatan Pendidikan
Negeri, meliputi staf dan penilaian berasaskan
pengendalian sekolah.
12.2 Wujdkan stratgi bagi pastikan kesinambungan
pengurusan yang berkesan melalui sistem
succession dan pelapis di dalam perkhimatan
pendidikan
12.3 Mengamalkan prinsip perkhidmatan penyayang
melalui:
12.3 Mengamalkan prinsip perkhidmatan
penyayang melalui:
(a) latihan pra persaraan
(b) bank guru
(c) koperasi guru
(d) kesatuan bekas pendidik
12.4 melaksanakan Pekeliling-pekeliling Kemajuan
Pentadbiran Awam dan Pekeliling-Pekeliling
Ikhtisas dengan sepenuhnya bagi meningkatkan
keberkesanan pengurusan di semua peringkat.
13. Penglibatan Masyarakat
13.1 Memantapkan rangkaian
permuafakatan di seluruh negara
13.2 wujudkan PIBG daerah, negeri dan
kebangsaan bagi membantu perancangan
PN
13.3 Menentukan masyarakat membiayai
sebahagian daripaada kos pendidikan.
14. Penyelidikan dan Sistem Informasi
14.1 Wujudkan jalinan Teknologi Maklmat di
seluruh negara yang meliputi sekolah,
PPD/PPB
14.2 Menubuhkan Institut Penyelidikan
Pendidikan Negara
14.3 wujudkan sistem maklmat yang
mantap.
14.4 Memantapkan penghantaran maklmat
mengenai pendidikan dan meningkatkan
imej korporat KP melalui media ctak dan
elektronik.
SAMIAH