Anda di halaman 1dari 30

LANGKAH-LANGKAH MEMBINA PERANCANGAN STRATEGIK 2015-2017

1. Kepimpinan sekolah diminta mengenalpasti isu strategik dalam merealisasikan visi, misi sekolah dan PPPM 2013-2025.
Contohnya:-
Isu Murid
Pencapaian prestasi akademik yang sederhana.
Matlamat strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang sederhana.
Matlamat Strategik :Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

Sahsiah pelajar yang memuaskan.
Matlamat strategik : Sahsiah pelajar yang terbilang.

Kemahiran insaniah pelajar yang memuaskan.
Matlamat strategik : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

Bilangan pelajar yang mampu menggunakan aplikasi miscrosoft office adalah rendah.
Matlamat strategic : Bilangan pelajar yang mampu menggunakan applikasi miscrosoft office adalah tinggi.

Isu Guru
Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang menyeronokkan adalah
rendah.
Matlamat strategik: Bilangan guru yang mengajar menggunakan pendekatan berpusatkan murid yang
menyeronokkan adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan soalan KBAT dalam PdP adalah tinggi.
Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menyediakan ruang untuk murid mencipta meningkat setiap tahun.

Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran adalah rendah.
Matlamat strategik : Bilangan guru yang menggunakan peta minda IThink dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah tinggi.


Isu Persekitaran Fizikal Abad 21
Persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif.
Matlamat strategik: Ruang persekitaran pembelajaran abad 21 yang kondusif meningkat setiap tahun.


Isu Kepimpinan Sekolah
Pengetahuan pemimpin pelapis berkenaan pengurusan, pentadbiran dan kepimpinan belum mantap.
Matlamat strategik : Pemimpin pelapis mempunyai pengetahuan berkenaan pengurusan, pentadbiran dan
kepimpinan yang mantap.

Isu Pengurusan Sekolah
Pengurusan kewangan sekolah baik.
Matlamat strategik : Sekolah mencapai tahap pengurusan kewangan cemerlang pada tahun 2017.
Budaya senggara yang tidak mantap.
Matlamat strategik: Pengamatan terhadap budaya senggara melalui pendekatan 5S yang mantap.

Isu Kemajuan Sekolah
Sekolah berada di band yang rendah/sederhana/belum dapat anugerah sekolah kluster kecemerlangan.
Matlamat strategik : Pencapaian band sekolah meningkat pada band yang lebih tinggi tahun 2017.
Sekolah menerima anugerah sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2017.

2. Selepas mengenalpasti isu strategik, buat analisis SWOT bagi membuat pelan taktikal( pelan tindakan) yang sesuai.


PERANCANGAN STRATEGIK 2015 2017
SMK TAMAN MOUNT AUSTIN, JOHOR

Matlamat
Strategik
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran
Strategi
Bidang / Pegawai
Bertanggungjawab
TOV 2015 2016 2017

1. Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid.


1A.
Meningkatkan
Pencapaian
Murid
berdasarkan
Panduan
Pembangunan
Pembelajaran
Murid (PBS Ting.1)


1B.
Meningkatkan
Pencapaian
Murid
berdasarkan
Panduan
Pembangunan
Pembelajaran
Murid (PBS Ting.2)

1C.
Meningkatkan
Pencapaian
Murid
berdasarkan
Panduan
Pembangunan
Pembelajaran
Murid (PBS Ting.3)% Murid Memperoleh
sekuang-kurangnya Band 3
Dalam Semua Mata
Pelajaran

% Murid Memperoleh Band 6
Semua Mata Pelajaran100.00


5.00


-


-

-


-


-
-


PENGURUSAN KURIKULUM

1. Meningkatkan Prestasi Akademik

Program Peningkatan Akademik

1.1 Kelas Tambahan Lanjutan Petang
1.2 Kelas Tambahan Hujung Minggu
1.3 Modul Latihan Kerja Rumah
1.4 e-Latihan
1.5 PdP yang berpusatkan murid
1.6 Program Guru Muda
1.7 Pair Teaching
1.8 Perkhemahan Subjek Kritikal
1.9 Program Sandaran Pelajar Di SBP
1.10 Audit Total
1.11 Amalan Learning Walk oleh Kepimpinan
Sekolah
1.12 Pencerapan Berfokus
1.13 Video E-Guru

2. Mengaplikasi Headcount Akademik

3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (BM dan
BI)

4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja
murid

5. Meningkatkan penglibatan pelajar dalam
ujian antarabangsa cthnya B.Inggeris
Matematik dan Sains anjuran University New
South Wales dll.

6. Melibatkan ibubapa/komuniti/IPTA/IPTS yang
berkobelahan mengajar dalamPK Pentadbiran

GKMP

Ketua Panitiaperkhemahan matapelajaran.

7. Memberi pendedahan awal kepada pelajar-
pelajar Ting. 2 dalam mock test TIMSS dan
PISA.
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

8. Meningkatkan motivasi , keyakinan dan
memberikan pengiktirafan kepada murid
8.1 Kem motivasi
8.2 Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang
8.3 Potret Gemilang
8.4 Hadiah dan Sijil Pencapaian

9. Meningkatkan Budaya Membaca dalam
kalangan murid-murid
9.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/
perpustakaan
9.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap
kelas
9.3 Meningkatkan pelaksanaan program
sekolah.
9.4 Mengadakan kerjasama dengan
Perpustakaan Daerah
9.4 Program Nilam
9.5 Sesi Kritikan Buku


Guru Bimbingan dan
Kaunseling

Guru Perpustakaan
dan Media


Matlamat
Strategik
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran
Strategi
Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab
TOV 2015 2016 2017

1D. Pencapaian
Murid Dalam
Pentaksiran
Tingkatan 3 (PT3)1E.Meningkatkan
Pencapaian
Murid Dalam
Peperiksaan Sijil
Pelajaran
Malaysia (SPM)


Gred Purata Sekolah (GPS)

% Murid Murid Yang melepasi
Tahap Penguasaan Minimum

% Murid Memperolehi A
Semua Mata Pelajaran
Gred Purata Sekolah (GPS)


% Murid Layak Mendapat Sijil


% Murid Memperolehi A
Semua Mata Pelajaran
3.00


60.00


1.00


5.40


83.00


1.00


2.50


98.002.90


70.00


1.50


5.30


86.00


2.00


2.65


100


2.80


80.00


2.00


5.20


89.00


3.00


2.85


100

2.70


90.00


2.50


5.10


92.00


4.00


3.00


100

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN
FIZIKAL

10 Menyediakan persekitaran pembelajaran
yang kondusif
10.1 Membina Pondok Bacaan
10.2 Mewujudkan Ruang Informasi
10.3 Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan
Kelas
10.4 Mewujudkan Kelas Kondusif Abad 21

PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
MANUSIA

11. Meningkatkan kemahiran guru
membimbing murid dalam TIMSS dan PISA
11.1Latihan Guru Matematik, Sains dan
Bahasa (Bahasa Melayu/Inggeris)

12. Meningkatkan pembudayaan inovasi
dalam P&P
a. Frog VLE
b. Kajian Tindakan
c. Membina ABM

13. Meningkatkan pembudayaan KBAT
a. Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran Profesionalisme
b. Lawatan Penanda Arasan
c. Ithink

14. Memantapkan kefahaman guru terhadap
Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS)

Pengetua


PK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia
PK Pentabiran
GKMP
Ketua PanitiaPK Pentabiran
GKMP
Ketua Panitia


PK Pentabiran
GKMP
Ketua PanitiaPengetua
PK Pentadbiran
GKMP
Matlamat
Strategik
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran
Strategi
Bidang / Pegawai
Bertanggung jawab
TOV 2015 2016 2017


15. Meningkatkan kualiti P&P guru.
a. Pencerapan P&P
b. Latihan Guru
c. Kajian Tindakan
d. Lesson Study
e. Profesional Learning Community

16. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI
a. Buddy Support System
b. Learning English Together
c. Mentor Mentee

17. Meningkatkan penggunaan Portal dan
Perpustakaan Video e-Guru
a. Bengkel /Latihan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

18. Membangunkan program jaringan dan
jalinan dengan komuniti.

PENGURUSAN KEWANGAN

19. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata
Pelajaran mengikut prosedur kewangan.


PENGURUSAN KOKURIKULUM

20. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan
aktiviti koakademik.
21. Melaksanakan aktiviti tema abad 21 cthnya
kesedaran alam sekitar, isu setempat, isu
sejagat, literasi kewangan, kesedaran sivik,
khidmat masyarakat.


Pengetua
PK Pentadbiran
GKMP
PK Pentadbiran
Guru Penyelaras ICT

PK PentadbiranPengetua

PK Kokurikulum

2. Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid.

2A .Pencapaian
Markah
Keseluruhan
Kokurikulum
Murid

% Murid Mencapai Purata
Nilai Gred Kumulatif
Sekurang-kurang 7.0

Bil. Penyertaan Yang

96.00

96.50

97.00

97.50

PENGURUSAN KOKURIKULUM;

1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan
kokurikulum
1.1 KEJOHANAN TahunanPK Kokurikulum


2B.Pencapaian
Sukan dan
Permainan
Mencapai Sekurang-
kurangnya

46


8

10


1.2 Merentas Desa
1.3 Karnival Sukan dan Permainan
1.4 KOT MSSM Daerah

2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam
pelaksanaan 1Murid, 1Sukan
2.1 Pengiktirafan kepada murid

3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK
3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada
guru yang terlibatPK Kokurikulum2C.Pencapaian
KoAkademik2D.Pencapaian
Unit Pakaian
SeragamTempat Ketiga di Peringkat
Daerah

Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Tempat Pertama
di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Sekurang-
kurangnya Tempat Ketiga di
Peringkat Daerah


Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Tempat Pertama
di Peringkat Daerah

Bilangan Penyertaan Yang
Mencapai Sekurang-
kurangnya Tempat Ketiga di
Peringkat Daerah

05


1
1


1

06


1
2


2

18


2
2


3

210


2
4


4


4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan
Kokurikulum
4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah
4.2 Kejohanan Merentas Desa
4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan
4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD


PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
5. Meningkatkan motivasi kepada murid
5.1 Kem Motivasi Murid

6. Meningkatkan kehadiran dan penyertaan
murid secara aktif
6.1 Program Cinta Akan Sekolah


PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

7. Melaksanakan pemantauan dan penilaian
berterusan pengurusan sekolah

8. Melaksanakan Headcount Kokurikulum

PENGURUSAN KEWANGAN

9. Mengoptimumkan penggunaan
peruntukan kewangan mengikut prosedur
kewangan.
9.1 Audit Dalaman


PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN

PK KokurikulumPK HEM


PK Kokurikulum


Pengetua
PK Kokurikulum

PK KokurikulumPengetua


Pengetua
FIZIKAL

10. Menyediakan kelengkapan sukan dan
alatan kokurikulum yang mencukupi.
10.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan
sukan dan kokurikulum2E.Pencapaian
Skor PAJSK
meningkat


2F.Pencapaian
dalam
kokurikulum oleh
Agensi Luar


PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

11. Memberikan latihan kepada guru berkaitan
pengurusan kokurikulum.
11.1 LDP

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

12. Membangunkan program jaringan dan
jalinan dengan komuniti.
12.1 Briged Komuniti
12.2 Lawatan Penanda Aras
12.3 Mengambil bahagian dalam
pertandingan anjuran syarikat/ agensi
luar.PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

3. Pencapaian
kemahiran
insaniah yang
tinggi oleh
semua murid.


3.1 Sikap dan
Tingkah Laku
Positif Murid

% Murid Memperlihat-kan
Sikap dan Perlakuan Positif
(Instrumen Mengukur
Berdasarkan SKPM S5)
3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif
murid

3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid
Program sekolah penyayang
Program SMART solat
3.1.2 Pengurusan Organisasi
Program sekolah unggul
Program Peningkatan Inter Personal
Program Peningkatan Intra Personal
3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum
Program membangunkan bakat
kepimpinan pelajar
Memperbanyakkan program/projek dan
pertandingan menyelesaikan masalah
Program Peningkatan Keterampilan diri
Program RIMUP
Program jalinan dan jaringan pelajar
dalam dan luar negara.


3.2 Salah Laku
Disiplin% Murid Melakukan Kes
Ringan

% Murid Melakukan Kes
Sederhana


Projek Mengumpulkan Maklumat Kerjaya
Yang DiMinati
Pembentangan Power point kerjaya
abad 21.
Pembentangan power point kerjaya di
kawasan ISKANDAR Malaysia.
Lawatan Kerjaya.


3.2 Meminimakan salahlaku disiplin
3.2.1 Pengurusan HEM
Program salah laku disiplin (Merit
demerit)
Program pembugaran Program RIMUP
Program Bridget Komuniti
3.3 Kehadiran Ke
Sekolah

3.4 Kemahiran
Insaniah


% Murid Melakukan Kes
Berat
% murid hadir sekolah
melebihi 91.00 peratus
kehadiran setahun setiap
murid
% murid memperoleh Skor >
4.0 Kemahiran Insaniah
(Instrumen Mengukur
Kemahiran Insaniah)


3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah
3.3.1 Pengurusan HEM
Program ponteng sifar
Program Headcount Kehadiran


3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah
3.4.1 Pengurusan kurikulum
Program Usrah
Program Mengimarahkan surau
3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM
Program Mentor Mentee
Habits of Mind (Pembentukan sikap
amalan baik)
Kelas Bertema


3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko
Membugarkan majlis perwakilan pelajar
Program Jalinan
Program Jaringan
Program Pengantarabangsaan
Program Lawatan dan Penandaras.
Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko
Program Kerohanian
Program Khidmat Masyarakat

Program tokoh Maal Hijrah
Program Imam Muda
Pengurusan HEM
Anugerah Kesantunan
Pengurusan Kurikulum
Program Kerja berkumpulan (kajian Kes)-
cth (Pencemaran sungai)
Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya
Pengurusan Kokurikulum
Program Keusahawanan
Pemantapan budaya pengucapan
awam (BM & BI)
Pembentangan dapatan kajian
kes/survey


Matlamat
Strategik
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
Sasaran
Strategi
Bidang / Pegawai
Bertanggung
jawab TOV 2015 2016 2017


4. Pencapaian
prestasi
pengurusan
yang
cemerlang


4.1
Meningkatkan
Prestasi
Kewangan
4.2 .
Meningkatkan
kompetensi
pemimpin
pelapis.

Sekolah Mencapai Laporan Audit:Kekerapan menerima latihan:
i. Instruksional.
ii. Transformasional.
iii. Teragih


Memuaskan1
1

0


Baik2
2

1


Baik2
2

2


Baik2
2

2

PENGURUSAN KEWANGAN
1. Meningkatkan peranan audit
dalaman sekolah
2. Meningkatkan kemahiran
pengurusan kewangan:
i. Kursus kewangan
ii. Lawatan Benchmarking sekolah
pengurusan kewangan
cemerlang.
PENGURUSAN KURIKULUM

1. Mengoptimumkan Penggunaan
PCG matapelajaran.

PENGURUSAN KO- KURIKULUM

1. Mengoptimumkan Penggunaan
BKK(bantuan kokurikulum sekolah)
dan BBTP( bayaran tambahan
sekolah Menengah/Rendah). Untuk
aktiviti ko akademik bagi
meningkatkan prestasi
matapelajaran


PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI
1. Meningkatkan kompentesi penolong
kanan
i. Kursus Instruktional,
Trasformasional
ii. Kepimpinan Teragih

PENGURUSAN KURIKULUM

2. Mengingkatkan kompentensi guru kanan
matapelajaran/ketua panitia
i. Kursus Instruktional.

PENGURUSAN KO-KURIKULUM

3. Mengingkatkan kompentensi guruPengetua/ GB/
Pentadbir/Pt
Kewangan.4.3 Meningkatkan
profesionalisme
guru.

4.4.Mengoptimum
kan penggunaan
kemudahan
fizikal dan
persekitaran
sekolah.1.Kekerapan menerima latihan
profesionalisme
Guru (LDP )
i. Pedagogi
ii. ICT/ frog vle
iii. KBAT
iv. PBS
v. Inovasi
vi. Kajian Tindakan
vii. PdP Abad 21


2. kekerapan melaksanakan kajian
tindakan dan inovasi


1.Kadar kerosakan kemudahan
(Tandas, Perabot,pintu , cermin dll)2
2
2
2
0
0020%3
3
3
3
1
1115%3
3
3
3
1
1110%3
3
3
3
1
115%
pemimpin kokurikulum
ii. Kursus kejurulatihan
iii. Kursus pengurusan kokurikulum

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Meningkatkan Profesionalisme guru melalui
kursus/ LDP
i. Pedagogi
ii. ICT/ frog vle
iii. KBAT
iv. PBS
v. Inovasi
vi. Kajian Tindakan


PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

Meningkatkan penglibatan guru dalam
menghasilkan kajian tindakan dan inovasi.


PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM)
1.Mengurangkan kadar vandalisme ;
i. Program sekolahku sayang.

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN
KEMUDAHAN FIZIKAL

2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan
i. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S

PENGURUSAN KURIKULUM

3. Menyediakan persekitaran pembelajaran
kondusif.
i. Keceriaan Kelas
ii. Sudut informasi.
iii. Pondok Bacaan.


4.5.
Meningkatkan
tahap
pengurusan
sekolah
berasaskan kualiti.

1. Penarafan kendiri
sekolah-SKPM

2. Band sekolah

3. Markah penarafan kendiri
-SPSK

1. Peratus kes diuruskan
mengikut SOPSkor minTahap Kepuasan
Pelanggan
1.Peratus penglibatan ibu-bapa

2.Bilangan NGO yang terlibat .

3. Bilangan program
pengantarabangsaan

85%


585%

95%2.6

20%

30
90%


590%

96%>3.0

40%

40

93%


492%

97%>3.50

50%

51


95%


393%

98%>4.0

60%

71
PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM dan
SPSK secara menyeluruh.


i Perlantikan jawatan kuasa kerja.
ii. Melaksanakan audit dalaman
iii. Membuat penambahbaikan
selepas audit dijalankan.


2.Melaksanakan pengurusan aduan mengikut
SOP:

i. Melayan semua aduan
pelanggan mengikut SOP.
ii. Hari bertemu pelanggan.
iii. Piagam Pelanggan


3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan
pelanggan.


PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN
KOMUNITI

1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban
ibubapa kepada prestasi sekolah

2.Program perkongsian pintar ibubapa dan
NGO.

3.Memberi pendedahan kepada pelajar agar
lebih glokal
i. lawatan,
ii. benchmarking,
iii. Pertandingan-permainan, kuiz
dllPelan Taktikal
2015

PELAN TAKTIKAL 1-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik
Bil
Program/
Projek
Tanggungjawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1


2


34
Kelas Tambahan Lanjutan
Petang

Kelas Tambahan Hujung
Minggu

Modul Latihan Kerja Rumahe-Latihan


Guru B & K


PK Pentadbiran

PK Pentadbiran


PK Pentadbiran


Sepanjang
tahun
(mulai
6 Feb 15)Sepanjang
tahun / Sabtu
Minggu 1 & 3
(Mulai
10 Feb 15)

Sepanjang
tahun


Sepanjang
tahun
RM10,000.00 /
SUWA / PIBG

RM 5,000.00 /
PIBG

RM 10,000.00Tiada


Pencapaian ujian
bulanan

Pencapaian ujian
bulanan

Murid
menyempurnakan
modul

Pelajar
menggunakan
e-Latihan

Gred Purata
Sekolah

Gred Purata
Sekolah

% pelajar
menyempurna-
kan modul

% murid
menggunakan
e-Latihan

Semua murid
tingkatan 3 dan 5
dalam kelompok
pencapaian
sederhana dan
rendah

Semua murid
tingkatan 3 dan 5
dalam kelompok
pencapaian tinggiSemua muridMurid yang
mempunyai
kemudahan
komputer dan akses
internet di rumah
Modul Mengikut
Aras

Set Soalan Sebenar
Tahun Lepas/
Negeri Lain
PELAN TAKTIKAL 2-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid
Bil
Program/
Projek
Tanggungjawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

12
34
Kem Motivasi

a. Tingkatan 1
b. Tingkatan 2
c. Tingkatan 3
d. Tingkatan 4
e. Tingkatan 5

Hari Anugerah Pembelajaran
CemerlangPotret GemilangHadiah dan Sijil Pencapaian


Guru B & KPK PentadbiranGuru B & KGuru B & K


3 hari;

3 5 Feb 15
2 4 Mac 15
6 8 Apr 15
4 6 May 15
1 3 Jun 15

13 Apr 15
Sepanjang
tahun


Setiap kali
selepas ujian /
peperiksaanRM 25,000.00 /
PIBG


RM 3,000.00 /
PIBGTiadaRM 2,000.00

Peningkatan
keyakinan murid
dalam
pembelajaran
Pertambahan
bilangan murid
menerima
anugerah

Pertambahan
bilangan pelajar
kelompok
gemilang

Pertambahan
bilangan murid
menerima hadiah
dan sijil

Skor Tahap
Keyakinan Murid


Bilangan Murid
Menerima
HadiahBilangan Murid
Kelompok
Gemilang

Bilangan murid
menerima
hadiah dan sijil

Semua muridSemua murid
Semua muridSemua murid

PELAN TAKTIKAL 3-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1


23

4Meningkatkan keceriaan bilik
sumber / perpustakaan

Mewujudkan mini
perpustakaan di setiap kelas


Menggiatkan pelaksanaan
program Nilam
Mengadakan kerjasama
dengan Perpustakaan
Daerah

Guru Pusat Sumber


Guru Kelas
GKMP BahasaGuru Pusat Sumber

Februari


Januari AprilJanuari
NovemberJanuari -
Disember

RM 5,000.00 /
PIBG

Mohon
sumbangan
daripada ibu
bapa

Tiada
RM 1,000.00

Kehadiran murid
dan guru
menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

Tahap kepuasan
murid terhadap
bahan bacaan
meningkat

Bilangan murid
yang mencapai
anugerah Nilam
meningkat

Bilangan murid
yang meminjam
buku meningkat

% Kehadiran


Skor Tahap
Kepuasan% Murid
Mencapai
Anugerah Nilam


% Murid
Meminjam Buku

-


Semua murid
Semua murid
Semua muridPELAN TAKTIKAL 4-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

12


3

4

Membina Pondok BacaanKebersihan dan Keceriaan
Tandas
- Memantapkan Operasi
Pengurusan TandasMewujudkan Ruang Informasi

Pertandingan Kebersihan
dan Keceriaan Kelas
PK Pentadbiran


Penyelaras
Kebersihan dan
Keceriaan Sekolah


PK Pentadbiran
PK HEMJunSepanjang
Tahun

April

Sepanjang
TahunRM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG
RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBGRM 1,200.00 /
PIBG

5 pondok bacaan
dIbina


Kesedaran murid
terhadap
pentingnya
menjaga
kebersihan
meningkat

10 tempat yang
dikenal pasti
disediakan ruang
untuk dilekatkan
informasi

Kelas Bersih dan
Ceria
Bilangan
bacaam dibina


Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap
Kebersihan dan
Keceriaan


Skor Tahap
Kepuasan Murid
Terhadap Ruang
Informasi


Kelas
Memperolehi
Markah Melebihi
90.00 %


Semua warga
sekolah


Semua warga
sekolah

Semua warga
sekolah
Semua murid dan
guru


PELAN TAKTIKAL 5-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1


2
3


Melaksanakan Komuniti
Pembelajaran
Profesionalisme
Menggunakan Pendekatan
Coaching dan Mentoring
Dalam Membangunkan
Profesionalisme Guru

Lawatan Penanda Arasan

PK Pentadbiran

Pengetua
PK Pentadbiran1 Bulan Sekali
(Januari
Oktober)
Sepanjang
TahunMac dan April
Tiada


Tiada
RM 5,000.00 /
Sumbangan
Guru
Peningkatan
pengetahuan dan
kemahiran guru
dalam
penyelesaian
masalah

Guru berupaya
menyelesaikan
masalah sendiri


Peningkatan
keupayaan guru
dalam PdP

Skor Tahap
Keupayaan Guru

Skor Tahap
Keupayaan GuruSkor Tahap
Pencerapan
Semua guru


Semua guru
Semua guru


PELAN TAKTIKAL 6-2015

Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

123.4.


Kejohanan Olahraga
Tahunan Sekolah (KEJOLA)


Kejohanan Merentas DesaKarnival Sukan dan
Permainan


Kejohanan Olahraga
Tahunan MSSD


SU SukanSU SukanSU SukanSU SukanFebruariMacApril - MeiMac
RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

RM 10,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

RM 5,000.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG

Penglibatan murid
dalam kejohanan


Penglibatan murid
dalam kejohanan


Penglibatan murid
dalam kejohanan


Penglibatan murid
dalam kejohanan

% Penglibatan% Penglibatan% Penglibatan% Penglibatan

Pencapaian
Emas; Perak; dan
Gangsa


Semua muridSemua muridSemua muridSemua muridPELAN TAKTIKAL 7-2015

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

12
34

Program Sekolah PenyayangProgram Ketrampilan
Peningkatan DiriProgram membangunkan
bakat kepimpinan pelajar


Mentor-Mentee

Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid

Penolong Kanan
Hal Ehwal Murid
dan Kokurikulum
Penolong Kanan
Kokurikulum

SIPartner+

Sepanjang
tahun
(Sepanjang
Tahun)
Mulai Januari
20142 kali setahunMulai
Mei 15


PCG/ PIBGPCG / PIBG
Peruntukan
Kokurikulum

Menambahbaik
sikap dan tingkah
laku postif murid
melalui
peningkatan
kemenjadian
murid dalam SKPM

Meningkatkan
amalan
berketrampilan
melalui aktiviti-
aktiviiti sekolah
sehingga menjadi
budaya


Meningkatkan
amalan
kepimpinan yang
mantap dalam
persatuan dan
kelab


Meningkat tahap
kemahiran
pengurusan
personel

Peratus
peningkatan
dalam elemen 5
SKPM
Sifar dalam
pelanggaran
peraturan
sekolah

Semua pihak
dalam lapisan
kepimpinan
dapat
menjalankan
tugas dan
tanggungjawab
dengan
cemerlang
Semua MuridSemua Murid
Semua Pemimpin
dan ahli dalam
persatuan dan
kelab
Pengetua Prestasi
Tinggi dan Pengetua
Prestasi RendahPELAN TAKTIKAL 8-2015

Matlamat 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI
S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.
S16 Meningkat tahap kesihatan murid.
Bil
Program/
Projek
Tanggung
jawab
Tempoh/
Hari / Kekerapan
Kos/
Sumber
Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi

1

2

3

4

5

Bebas Denggi

Anti Dadah

Anti Rokok

Penyakit Berjangkit

Pemeriksaan KesihatanPK HEM

Guru B & K

Guru B & K

PK HEM

PK HEM


Februari

Mac

April Mei

Ogos

Okt

RM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBGRM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBGRM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBGRM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBGRM 500.00 /
Peruntukan
Kerajaan, PIBG


Kesedaran murid
terhadap Bahaya
DenggiKesedaran murid
terhadap Bahaya
DadahKesedaran murid
terhadap Bahaya
RokokKesedaran murid
terhadap Penyakit
BerjangkitKesedaran murid,
guru dan
kakitangan
terhadap
pentingnya
penjagaan
kesihatan

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

Skor
Tanggungjawab
Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]


Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid

Semua murid, guru
dan kakitangan

PELAN OPERASIMatlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi
oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.
S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi
peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan
halatuju masa depan dan langkah-langkah yang
perludiambil menjelang peperiksaan SPM.Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab
Tarikh
Jangkaan
KPI Sasaran
Status / Pelan
Kontigensi
1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
PK PTD 7 Mei 15

Kertas cadangan
diluluskan
PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 15 Penerangan
program
disampaikan
Semua guru dan murid
3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penyelaras Program 08 Mei 15 Surat makluman
diedarkan
Pengerusi dan JK PIBG
Semua ibu bapa

Penceramah / fasilitator
luar

4

Penyediaan bahan AJK 28 Mei 15 hingga
1 Jun 15
Siap untuk
digunakan
Tiada
5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK 30 21 Mei 15 Siap untuk
digunakan
Tiada
6 Pelaksanaan Program

Penyelaras Program 1 3 Jun 15 Keakuran jadual Jawatankuasa dan
murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 15 Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post
MuridPELAN OPERASIMatlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua
Murid.

Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam
Persatuan Dan Kelab


Tanggungjawab : Penolong Kanan Kokurikulum

Tempoh / Hari : Januari Disember 2015

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 5,00.00

Sumber : Peruntukan Kokurikulu

Jawatankuasa : Pengetua, Pengerusi
Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi
Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha
Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa

Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab
Tarikh
Jangkaan
KPI Sasaran
Status / Pelan
Kontigensi
1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Setiausaha
Kokurikulum
Januari Jun 2015

Kertas cadangan
diluluskan
Pengetua,
Penolong Kanan
Kokurikulum,
Setiausaha Kurikulum2

Taklimat kepada yang terlibat Penolong Kanan
Kokurikulum
April 2015 Penerangan
program
disampaikan
Semua guru Kelab dan
Persatuan

3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan


Setiausaha
Kokurikulum

April 15
Surat makluman
diedarkan
Semua Guru, dan
Pemimpin Pelajar

4

Penyediaan bahan AJK April 15

Siap untuk
digunakan
Tiada
5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK April 15

Siap untuk
digunakan
Tiada
6 Pelaksanaan Program

Setiausaha dan AJK
Kelab dan Persatuan
April Oktober 2015 Keakuran jadual Semua guru dan
pemimpin pelajar

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Setiausaha
Kokurikulum
Oktober 2015 Tahap Kepuasan Semua ketua-ketua
dan pemimpin pelajar

PELAN OPERASIMatlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi
oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.
S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi
peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan
hala
tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu
diambil
menjelang peperiksaan SPM.Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab
Tarikh
Jangkaan
KPI Sasaran
Status / Pelan
Kontigensi
1

Mesyuarat Jawatankuasa:

- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
PK PTD 7 Mei 15

Kertas cadangan
diluluskan
PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras Program

2

Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 15 Penerangan
program
disampaikan
Semua guru dan murid
3 Mempromosikan program

- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Penyelaras Program 08 Mei 15 Surat makluman
diedarkan
Pengerusi dan JK PIBG
Semua ibu bapa

Penceramah / fasilitator
luar

4

Penyediaan bahan AJK 28 Mei 15 hingga
1 Jun 15
Siap untuk
digunakan
Tiada
5 Penyediaan tempat dan peralatan

AJK 30 21 Mei 15 Siap untuk
digunakan
Tiada
6 Pelaksanaan Program

Penyelaras Program 1 3 Jun 15 Keakuran jadual Jawatankuasa dan
murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 15 Kajian Keyakinan
Murid - Pra dan Post
Murid