Anda di halaman 1dari 6

SK INDERA MAHKOTA

UJIAN AKHIR PBS TAHAP 1


MATEMATIK ( KERTAS 2 )
TAHUN 2 2013
( MASA :
40 MINIT )
________________________________________________________________
NAMA :_______________________________ KELAS
:_________________
Jawab semua soalan.
1.

2.

3.

Bundarkan nombor berikut kepada puluh terdekat.


a)

109

= _______________________________________________

b)

558

= _______________________________________________

Tulis nilai tempat bagi angka yang bergaris.


a)

900 = __________________________________

b)

687 = __________________________________

Berapakah nilai bagi digit yang bergaris.


a. 287 = ______________________
b. 501 = ______________________

4.

tulis nombor bagi cerakinan berikut:


a) 400 + 40 + 6=______________________________________b) 600 + 0 + 4 =______________________________________.

5.

Tuliskan nombornya
a. 4 ratus + 7 puluh =____________________
b. 3 ratus + 2 puluh + 9 sa =__________________
c. 100 + 60 + 2 =_______________

5.

Jumlahkan.
a) 533 25 - 105 = _____________

b)636 + 49+ 132 = ______

6. Tuliskan nombor yang diwakili oleh rajah di bawah.


a)

7.

8.

b)

Cari hasil darab.


a)

10 x 3 = _____________

b)

9 x 4 = _____________

Cari hasil bahagi


a)

50 5 =
Apakah nombor yang tertinggal di dalam petak di atas ?

9.

Nyatakan jam di bawah.

10. Suraya membawa 5 bakul mangga dengan 6 biji mangga di dalam


setiap bakul. Berapakah bilangan mangga yang dibawa oleh Suraya
kesemuanya?

11. Azmi membeli sebiji bola yang berharga RM29.90 . Azmi membayar
sejumlah RM40.00 kepada juruwang. Berapakah baki wang Azmi?

12. Apakah nama bentuk dibawah?


3

13. Tukar perpuluhan kepada pecahan:


a)

b)

14. Beza 234 daripada 500 adalah =__________________________

15. Jadual dibawah menunjukkan jisim sebiji epal dan jisim sebiji
mangga.

Nyatakan buah yang lebih berat .

16. busu ada 214 biji gula gula. Acik ada 300 biji gula-gula manakala along pula

Ada 188 biji gula-gula. Berapakah gula gula yang mereka ada kesemuanya.

17. Diberi isipadu bagi sebotol air oren ialah 3 liter. Berapakah isipadu
bagi
9 botol air oren .

18.

Lily menjual 623 kuntum bunga .


Marianti menjual 388 kuntum bunga.
Berapakah beza bilangan bunga yang dijual oleh mereka ?

19.

Ada 20 biji jambu .


5

Puan Hasnah masukkan 4 biji jambu ke dalam setiap bakul.


Berapakah bakul semuanya?

20.

Namakan bentuk , bilangan bucu dan bilangan sisi, objek dua dimensi di
bawah.
Nama bentuk ___________________
Bentuk ini ada ______ bucu.
Bentuk ini ada ______ permukaan rata

KERTAS SOALAN TAMAT