Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELUPID,

PETI SURAT 02, 89320 TELUPID, SABAH.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1

MASA: 1 JAM 30 MINITARAHAN KEPADA CALON:
1) Kertas soalan ini mengandungi DUA bahagian.
2) Calon dikehendaki menjawab SEMUA soalan yang dikemukakan.
3) Tiap-tiap soalan di BAHAGIAN A diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A,
B, C dan D. Bagi setiap soalan, Pilih satu jawapan sahaja. BULATKAN
jawapan anda pada kertas soalan. Bagi soalan di BAHAGIAN B, calon
dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan.
4) Kertas soalan ini mengandungi lima halaman bercetak termasuk muka hadapan.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Disediakan oleh : Disemak Oleh : Diluluskan Oleh :

__________________________ ______________________ _______________________
(MOHD RIDZWAN SAIBINE) (NUR FARIHAH BT CHE (NOOR SARINI BINTI
MOOD@MAHYIDDIN) SULAIMAN)
Penggubal Ketua Panitia Pen. Kanan Petang

Beri Nilai