Anda di halaman 1dari 6

1

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.
1. Kira dan tuliskan nombor.


( 1 m )

2. Nilai digit 5 dalam nombor 574 ialah


= ______________ ( 1 m )

3. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik
= ___________________________________________

( 1 m )

4. Bundarkan 798 kepada puluh yang terdekat.


=____________ ( 1 m )


5. Lengkapkan ayat matematik berikut.( 1 m )

= _____________
100
100
100
564 456 546 645
2

6. Lukiskan jarum jam dan minit pada muka jam untuk
menunjukkan pukul 3 : 30 petang.( 2 m )

7. 13 cm + 24 cm =

( 2 m )

8. Warnakan jawapan yang betul.

Jisim betik adalah daripada 3 kg.Jisim durian adalah lebih daripada 10 kg.

( 2 m )
lebih kurang
lebih kurang
3

9. Nyatakan nilai wang ketas
( 2 m )

10. 585 lebih daripada 367 sebanyak


( 2 m )

11. Rajah menunjukkan ukuran bagi beberapa objek.


a) Objek yang paling panjang ialah____________________.
b) Objek yang paling panjang ialah____________________.
( 2 m )

4
12. Lorekkan rajah untuk menunjukkan
( 2 m )

13. Namakan bentuk tiga demensi yang ditunjukkan


= __________________ = ______________________

( 2 m )


14. Tuliskan jisim objek dalam gram dan kilogram
( 2 m )
5
15. Lukiskan garis lurus mengikut ukuran yang diberi.(2 m )

16. Dafi telah menjawab 56 soalan matematik dan masih ada
144 soalan lagi yang belum dijawab. Berapakah jumlah semua
soalan matematik yang perlu dijawab oleh Dafi ?( 3 m)

17. . Sebuah kilang makanan telah menggunakan 123 kg
tepung untuk membuat roti, 78 kg untuk membuat biskut dan
267 kg untuk membuat kek. Hitung jumlah tepung yang telah
digunakan.
( 3 m )


9 cm
2.5 cm
6
18. Ibu meletakkan 20 biji limau ke dalam beberapa bakul. Jika
setiap bakul dimasukkan 4 biji limau, berapakah bilangan bakul
yang diperlukan ?
(3 m)

19. Annie membeli sebuah buku cerita yang berharga RM 12.
Selepas membuat bayaran, baki wangnya ialah RM 3.
Berapakah jumlah wang Annie pada mulanya.

(3 m )

20. Ramli hendak menyediakan 334 biji kek cawan. Dia telah
menyiapkan 278 biji kek cawan. Berapakah bilangan kek lagi
yang perlu disiapkan ?


(3 m )
Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................... .............................