Anda di halaman 1dari 1

SURAT AKUAN SUMPAH

Saya ROSHAMRIZAL BIN ZAHARI No K/P 731008-05-5073 Alamat 4-03-08, PPR


DESA TUN RAZAK, JALAN 9/118B, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR dengan
sesungguhnya dan sebenarnya membuat pengakuan bahawa:-

i) Saya bekerja sendiri dan berpendapatan tidak tetap. Anggaran pendapatan


bulanan saya adalah di antara RM1000.00 hingga RM1500.00 sebulan.

ii) Saya adalah masih bujang dan belum pernah berkahwin samada di dalam
negara atau pun di luar negara.

2. Dan saya membuat akuan ini dengan penuh kepercayaan bahawa apa-apa yang
tersebut di dalamnya adalah benar, serta menurut PeruntukanAkta Akuan Berkanun
1960.

Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui


oleh yang tersebut namanya di atas iaitu
ROSHAMRIZAL BIN ZAHARI )
di ………………………………………….. )
....……………………………………………) ………………………………………………
Di Negeri....……………………..………… )
………………………………………………) Diperbuat di hadapan saya,
Tarikh: …………………………………….. )
)
) ………………………………………………
Majistret / Hakim Mahkamah Sesyen
/ Pesuruhjaya Sumpah

Tarikh: ……………………………………..