Anda di halaman 1dari 26

Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM 2010

WAWASAN KOKURIKULUM
Melalui aktiviti-aktiviti yang terancang dengan kemas beserta dengan kesungguhan tenaga
pendidik dan kerjasama erat daripada murid-murid secara berterusan, dapat mendidik dan
melahirkan insan yang mencapai ketahanan tinggi, berilmu, berketerampilan dan
bertanggungjawab, selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta mampu
menjana Plan Induk Pembangunan Pelajaran.

MATLAMAT
1. Murid-murid dapat memperolehi sifat-sifat kepimpinan dan kerohanian serta
mengamalkan nilai-nilai murni sebagai cara hidup yang mulia untuk menjadi insan yang
berguna.
2. Menguasai kemahiran asas dalam pergerakan Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan
Sukan Permainan.
3. Menggerakkan minat murid-murid dalam aktiviti kokurikulum untuk melahirkan murid-
murid yang berdisiplin serta berhemah tinggi, selaras dengan kehendak agama, bangsa dan
negara.
4. Memupuk semangat patriotisme dan demokrasi yang mantap.
5. Membimbing murid-murid agar lebih bertanggungjawab, memiliki jati diri yang kental.
6. Memupuk dan mengukuhkan integrasi kaum serta perpaduan di kalangan masyarakat
sekolah amnya.
7. Membentuk murid-murid memiliki identiti negara.
8. Membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan negara.

OBJEKTIF
1. Semua murid Tahap 2 akan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum.
2. Murid memiliki jati diri dan keyakinan diri yang tinggi untuk menangani pelbagai bentuk
situasi atau kebuntuan.
3. Murid dapat memperolehi kemahiran kepemimpinan dalam mengendalikan pasukan,
keluarga dan masyarakat.
4. Pasukan sekolah dapat pencapaian cemerlang pada peringkat kelompok dan daerah
seterusnya negeri dan peringkat kebangsaan.
5. Murid akan dapat mengamalkan panduan hidup berlandaskan pupukan Islam Hadari.
6. Murid dapat menjalani aktiviti harian dengan disiplin ilmu yang jitu.
7. Murid dapat memiliki nilai-nilai murni bagi menjalani hidup dan bersikap lebih positif.
8. Murid mampu memiliki kemahiran berkomunikasi dan kemahiran kerja yang berkesan.
9. Murid dapat bertindak dengan pemikiran yang kritis dan rasional.
10. Murid dapat memiliki kemahiran mengakses dan menggunakan ICT dengan berkesan.

1
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

PENGLIBATAN KEGIATAN KOKURIKULUM

MURID-MURID
1. Semua murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 mesti melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum,
sekurang-kurangnya dalam satu Unit Beruniform, satu Persatuan/Kelab dan satu Sukan
Permainan.
2. Murid-murid yang ingin dikecualikan, perlulah mendapat surat pengesahan daripada
doktor. Pengecualian hanya melibatkan aktiviti Sukan Permainan.
3. Kedatangan yang tidak mencapai tahap yang ditetapkan menyebabkan kegiatan
kokurikulum tidak dicatat pada kad pelaporan, sijil berhenti atau suat akuan.
4. Setiap murid Tahun 4 dibenarkan memilih mana-mana Unit Beruniform,
Persatuan/Kelab dan Sukan Permainan. Murid-murid Tahun 5 dan 6 hendaklah kekal dalam
Unit Beruniform yang disertai semasa di Tahun 4 dan dibenarkan memilih mana-mana
Persatuan/Kelab dan Sukan Permainan.
5. Sebarang penglibatan murid dalam aktiviti di luar sekolah hendaklah mendapat
kebenaran ibu bapa/penjaga dan pihak sekolah. Surat kebenaran hendaklah diisi dan
diserahkan kepada pihak sekolah.
6. Semua peraturan sekolah mesti dipatuhi apabila murid-murid hadir ke sekolah untuk
menjalani aktiviti kokurikulum.
7. PAKAIAN: murid-murid hendaklah memakai pakaian yang dibenarkan oleh pihak
sekolah sahaja.

GURU
1. Semua guru melibatkan diri dalam Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan Sukan
Permainan.
2. Kehadiran adalah wajib.
3. Untuk mendapat pelepasan bertugas, guru dikehendaki memaklumkan dan mendapat
kebenaran terlebih dahulu daripada Guru Besar/GPK Kokurikulum.
4. Ketidakhadiran tanpa kebenaran terlebih dahulu perlu dijelaskan secara bersurat.
Sekiranya tiada penjelasan diterima maka guru akan diberi Surat Tunjuk Sebab.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEGIATAN KOKURIKULUM


1. Dikehendaki hadir 10 minit lebih awal sebelum aktiviti bermula.
2. Menandatangani buku kehadiran bertugas.
3. Mencatat kehadiran murid.
4. Mencatat aktiviti yang dijalankan.
5. Memastikan keselamatan murid terkawal.
6. Mengambil tindakan segera sekiranya berlaku sebarang kecederaan dan melaporkannya
kepada pihak pentadbir.
7. Menjaga disiplin murid.
8. Guru-guru yang dipilih untuk menghadiri sebarang kursus/kegiatan berkaitan dengan
kokurikulum hendaklah hadir. Adalah menjadi kesalahan jika tidak hadir (tidak akur
mengikut pekeliling Bil. KP(BS) 8590/Jilid V (52) huraian H, perkara (d).
9. Guru-guru boleh membuat tuntutan sekiranya ada klausa tercatat dalam surat-surat rasmi
pelantikan mengikut kadar yang ditetapkan oleh pihak perbendaharaan/JPN Perak.
2
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

PENGGUNAAN PERALATAN DAN INVENTORI SEKOLAH


1. Semua peralatan kokurikulum adalah hak sekolah.
2. Semua peralatan yang dipinjam hendaklah direkodkan.
3. Jumlah keluar hendaklah sama dengan jumlah disimpan.
4. Semua peralatan adalah tanggungjawab semua guru.

LAWATAN (BELAJAR SAMBIL MELAWAT)


1. Lawatan boleh dibuat pada hari kegiatan kokurikulum/hari persekolahan oleh Unit
Beruniform, Persatuan/Kelab dan Sukan Permainan.
2. Program lawatan dirancang mengikut tujuan dan kebaikan pada murid.
3. Pengawasan keselamatan murid-murid adalah tanggungjawab guru-guru pengiring.
4. Semua surat-menyurat berkaitan dengan lawatan hendaklah mengikut prosedur yang
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia/JPN Perak.

PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM


Setiap Unit Beruniform, Persatuan/Kelab, Sukan Permainan/ Pasukan Sekolah hendaklah
menyediakan seperti perkara berikut:

Laporan Aktiviti Semasa (ditulis oleh Guru Bertugas)


a) Tarikh
b) Masa
c) Tempat
d) Kehadiran murid/guru
e) Aktiviti yang dijalankan
f) Cadangan
g) Tandatangan pelapor
h) Tandatangan guru penasihat

Fail (Unit Beruniform, Persatuan/Kelab , Sukan Permainan dan Pasukan Sekolah)


1. Struktur organisasi
2. Takwim
3. Biodata guru
4. Senarai nama ahli / jadual kehadiran
5. Minit mesyuarat
6. Carta Gantt
7. Program Peningkatan
8. Laporan aktiviti
9. Rekod pencapaian
10. Surat-menyurat/pekeliling
11. Perlembagaan
12. Laporan pemantauan
13. Senarai peralatan
14. Anggaran perbelanjaan

3
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

SASARAN PENCAPAIAN TAHUN 2010


1. 90% murid melibatkan diri.
2. 100% guru hadir.
3. Semua Unit Beruniform, Persatuan/Kelab dan Sukan Permainan menjalankan 90%
rancangan tahunan.
SASARAN & PENCAPAIAN KO-AKADEMIK 2010

Bil Aktiviti Sasaran Pencapaian


1 Bahasa Arab Naib Johan Zon
2 Bercerita Agama/Kisah Al-Quran Johan Zon
3 Bercerita Tahap 1 Johan Zon
4 Bercerita Tahap 2 Johan Zon
5 Berzanji Johan Zon
6 Choral Speaking & Public Speaking Johan Zon
7 Deklamasi Sajak Johan Zon
8 Eureka Ketiga Daerah
9 G. Maths Johan Daerah
10 Hafazan Al-Quran Johan Daerah
11 Jawi Johan Zon
12 Kalam Jamie Johan Zon
13 Kid News & Action Song Johan Zon
14 Kompang Selawat/Kompang Johan Daerah
15 Kuiz Sains/Karnibal Sains Johan Kelompok
16 Nasyid Ketiga Daerah
17 Pidato Piala Diraja Johan Daerah
18 Robotik Ketiga Negeri
19 Story Telling Johan Kelompok
20 Spelling Johan Kelompok
21 Tahfiz Al-Quran Johan Zon
22 Tilawah Al-Quran Johan Zon
23 Jalan raya/lalu lintas Johan Kelompok
24 Perkhemahan Penyertaan
25 Lawatan Penyertaan
4
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

SASARAN & PENCAPAIAN PERMAINAN 2010

Bil Aktiviti Sasaran Pencapaian


1 Bola Sepak Naib Johan Zon
2 Bola Jaring Johan Daerah
3 Sepak Takraw Johan Daerah
4 Olahraga Akhir Daerah
5 Bola Baling Lelaki Johan Daerah
6 Bola Baling Perempuan Johan Daerah
7 Memanah Johan Negeri
8 Hoki Lelaki Johan Zon
9 Badminton Johan Daerah
10 Boling Padang Johan Daerah
11 Catur Johan Daerah

SASARAN & PENCAPAIAN UNIT BERUNIFORM 2010

Bil Unit Sasaran Pencapaian


1 Pengakap Ujian Lencana Pengakap
2 PBSM Ujian Kecekapan PBSM
3 Pandu Puteri Tunas Ujian Lencana Tunas Puteri
4 Puteri Islam Ujian Kepandaian Puteri Islam
5 tKRS Kursus Pemimpim tKRS
Kursus Kenaikan Pangkat L/Kprl tKRS

5
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Sukan Permainan

Pertandingan di antara rumah bagi Tahun 3 ,4, 5 dan 6 dalam acara Bola Sepak, Sepak Takraw, Bola
Jaring, Bola Baling L & P dirancang bagi menyediakan kemahiran serta menyediakan Pasukan
Tunas Gemilang.

STRATEGI

1. Semua murid diwajibkan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum kecuali murid yang
mendapat pengesahan doktor.
2. Mengadakan rancangan untuk Tahun 3, 4, 5 dan 6 berpandukan Buku Panduan Kegiatan
Kokurikulum.
3. Mesyuarat AJK sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
4. Menggalakkan murid-murid mengambil bahagian/penyertaan di peringkat kelompok,
daerah, negeri dan kebangsaan.
5. Menggalakkan murid-murid memakai pakaian Unit Beruniform pada setiap hari Rabu.
6. Mendapatkan jurulatih luar untuk meningkatkan prestasi pasukan sekolah.
7. Mengumumkan pencapaian individu/pasukan yang mencapai kejayaan dalam
pertandingan semasa perhimpunan.
8. Sijil/hadiah disampaikan semasa perhimpunan.
9. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dan aktif
(Anugerah Kokurikulum disampaikan pada Hari Kokurikulum) dan murid yang hadir penuh
ke setiap kegiatan (Sijil Kehadiran).

6
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

PROGRAM PERTANDINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PERAK 2010

Bil Permainan & Daerah Pertandingan Peringkat Pengelola MSSM


Kategori Umur Pengelola Di Daerah Negeri dan Tarikh
1 Kustik KUALA 9 – 10 Feb SELANGOR
. L & P – 12, 18 KANGSAR 17 – 18 Mac

2 Golf KINTA 9 – 10 Feb N. SEMBILAN


. L & P – 18 UTARA 17 – 19 Mac

3 Gimrama LMS 25 Feb PULAU PINANG


. P – 12, 18 16 – 19 Mac

4 Gimnastik LMS 27 Feb MELAKA


. L – 12, 18 16 – 19 Mac

5 Badminton KINTA 9 – 11 Mac 4 – 7 April PERAK


. L & P – 18 UTARA 8 – 12 Jun

6 Sepak Takraw KERIAN 24 – 25 Mac 6 – 9 April KELANTAN


. L – 18 8 –12 Jun

7 Hoki KINTA 9 – 10 Mac 20- 22 April KUALA LUMPUR


. L & P – 18 SELATAN 9 – 13 Jun

8 Bola Jaring MANJUNG 2 -3 April 12 – 15 April PUTRA JAYA


. P – 18 10 – 12 Jun

9 Balapan & Padang BATANG 29 Mac – 26 -30 April JOHOR


. PADANG 1 April 28 Jun – 1 Julai

1 Bola Sepak HULU PERAK 9 – 10 Apr -12 3 – 6 Mei PERLIS


0 L – 12, 18 16 -17 Apr -18 8 – 13 Jun
.

1 Bola Keranjang LMS 23 – 24 Apr 4 – 6 Mei PAHANG


1 L & P – 18 8 – 13 Jun
.

1 Bola Tampar HILIR PERAK 9 – 10 Apr 6 – 8 Mei KEDAH


2 L & P – 18 8 – 12 Jun
.

1 Tenis PERAK 29 – 30 Apr 6 – 9 Mei TERENGGANU


3 L & P – 18 TENGAH 9 – 13 Mei
.

1 Merentas Desa 27 Mac


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
L & P – 15, 18
1 Sofbol L & P – 12, 18
5
.

1 Bola Baling L & P – 12, 18


6
.

1 Boling Tenpin L P – 12, 15, 18


7
.

1 Memanah L & P – 12, 15, 18


8
.

1 Skuasy L & P – 12, 15, 18


9
.

2 Catur L & P – 12, 15, 18


0
.

2 Ping Pong L & P – 12, 18


1
.

2 Perahu Layar L P – 12, 15, 18


2
.

2 Ragbi L – 12, 18
3
.

2 Kriket L & P – 12, 18


4
.

TAKWIM UTAMA KOKURIKULUM 2010


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Bil AKTIVITI TARIKH


1 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum & 29 Dis 2009
Majlis Sukan Kali Pertama
2 Pendaftaran Kegiatan Kokurikulum 9 Jan 2010
3 Mesyuarat Agung Rumah Sukan, Sukan Permainan, 9 Jan 2010
Unit Beruniform, Persatuan/Kelab
4 Latihan Rumah Sukan 11/1, 12/1, 13/1,14/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 25/1, 26/1,
27/1, 28/1, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2
5 Latihan Pasukan Permainan/Unit Uniform/ 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 19/2,
Ko-Akademik Sepanjang Bulan Mac & April
6 Sukan Tara Tahap 2 23 Jan 2010 & 6 Feb 2010
7 Sukaneka Tahap 1 6 Nov 2010
8 Saringan Tahap 2 & Sukan Tara Tahap 1 5, 8, 9 Feb 2010
9 Pra Kejohanan 10, 11, 12 Feb 2010
10 Mesyuarat J/K Kejohanan Olahraga Kali Ke-1 5 Jan 2010
11 Mesyuarat J/K Kejohanan Olahraga Kali Ke-2 3 Feb 2010
12 Raptai Kejohanan Olahraga 10, 11, 12 Feb 2010
13 Kejohanan Olahraga Kali Ke-36 13 Feb 2010
14 TID & Segak (dijalankan oleh guru PJ) Mac & April
15 Mesyuarat J/K Induk Kokurikulum dan Majlis 24 Mac 2010
Sukan Kali Kedua
16 Kegiatan Kokurikulum (Kelab Permainan) 6/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 26/6, 3/7, 24/7, 7/8,
18/9, 25/9 9/10, 23/10 2010
17 Kegiatan Kokurikulum (Persatuan/Kelab) 6/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 26/6, 3/7, 24/7, 7/8,
18/9, 25/9 9/10, 23/10 2010
18 Kegiatan Kokurikulum (Unit Beruniform) 6/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 26/6, 3/7, 24/7, 7/8,
18/9, 25/9 9/10, 23/10 2010
19 Mesyuarat J/K Induk Kokurikulum & Majlis Sukan 30 Jun 2010
Kali Ke 3
20 Mesyuarat J/K Bulan Kecergasan 28 Jun 2010
21 Aktiviti Bulan Kecergasan 1 Jul hingga 30 Jul 2010
22 Mesyuarat J/K Bulan Kemerdekaan 28 Jul 2010
23 Aktiviti Bulan Kemerdekaan 1 Ogos hingga 31 Ogos 2010
24 Mesyuarat J/K Pertandingan Permainan/Ko- 30 Ogos 2010
Akademik/Unit Uniform
25 Pertandingan Permainan/Ko-Akademik/Unit 5, 6 dan 7 Okt 2010
Uniform Antara Kelas Tahun 4 & 5
26 Mesyuarat J/K Hari Kokurikulum & 5 Oktober 2010
Perkhemahan Gabungan Unit Beruniform
27 Perkhemahan Gabungan Unit Beruniform 12 , 13 & 14 Nov 2010
28 Hari Kokurikulum 12 Nov 2010
29 Mesyuarat J/K Induk Kokurikulum & Majlis Sukan 9 Nov 2010
Kali Ke 4
8

SUMBER KEWANGAN & TUNTUTAN


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
1. Yuran Kokurikulum Sekolah
2. Derma Sukan PIBG
3. Derma PIBG
4. Derma Tajaan.

PENGURUSAN PENGANGKUTAN DAN TUNTUTAN

1. Kerjasama guru-guru untuk mengguna kereta sendiri secara bergilir-gilir dan akan diberi
saguhati RM30.00
2. Murid-murid akan diberi wang saku RM2.00 bagi penyertaan di daerah Chemor,
RM3.00 bagi penyertaan di luar Chemor dan RM5.00 sekiranya perlu berada di luar
Chemor melampaui jam 2.00 petang.
3. Guru Pengiring perlu mengisi borang tuntutan dan sertakan surat/minit mesyuarat/jadual
pertandingan. Semua tuntutan mesti melalui GPK Kokurikulum.
4. Sekiranya guru mendahulukan duit sendiri untuk sebarang perbelanjaan berkaitan dengan
pertandingan yang disertai atau yang dianjurkan pada peringkat sekolah, tuntutan juga
boleh dibuat dengan mengikut prosedur di atas.

HAL-HAL LAIN

1. Kertas kerja perlu disediakan untuk mendapatkan pembiayaan Peruntukan Kokurikulum


2. Senarai tugas bagi kegiatan kokurikulum : Rujuk Pekeliling Ikhtisas.
3. Bukti perbelanjaan / resit perlu disediakan bersama laporan aktiviti.

JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM


SK HAJI MAHMUD, 31200 CHEMOR, PERAK.
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pengerusi : En. Mohammad Rosli b. Jaafar (Guru Besar)
Naib Pengerusi I : En. Faizulzaman b. Mohd Ali (Penolong Kanan Kokurikulum)
Naib Pengerusi II : Pn. Salmah bt. Abu Bakar (Penolong Kanan Pentadbiran)
Naib Pengerusi III : Pn. Hjh. Nur Ainiah bt. Mohd Yusof (Penolong Kanan HEM)
Naib Pengerusi IV : Pn. Warnizan bt. Nordin (Penolong Kanan Petang)
Setiausaha Kokurikulum : En. Kamarulzaman b. Karia@Zakaria
Penolong Setiausaha Kokurikulum : En. Mohd Akmal b. Azlan
Bendahari : En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani

KELAB PERMAINAN
Penyelaras : Pn. Rokiah bt. Idris
Penolong Penyelaras : Pn. Nor Aidewati bt. Abd Karim
Bola Sepak

En. Zulkhairi b. Ghazali (K) En. Salehuddin b. Zainan


En. Ahmad Zawahir b. Md. Ainin (PK) En. Ismail b. Bujang
En. Hasnan b. Abdul Halim En. Mohd Rusdan b. Daaim
Pn. Ummul Barkath bt. Samsullah En. Nordin Ahmad b. Sidek
Pn. Zabedah bt. Mohamed En. Mohd Nasir b. Mohd Nafiah

Bola Baling

En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani (K) Pn. Zety Akhzam bt. Zahari
Pn. Noreliana bt. Yashim (PK) Pn. Rozita bt. Meor Mohd Adnan
Pn. Norfaizah bt. Abd. Rani En. M. Nasrif b. Zainudin
Pn. Nurul Shahida bt. Samsudin En. Mohd Khairuddin b. Awang Mat
Pn. Zakiah bt. Said Pn. Puteri Norzila bt. Mohamed
Bola Jaring

Pn. Rosni bt. Abd. Razak (K) Pn. Mardhiana bt. Jaafar
Pn. Rohanawati bt. Zakaria (PK) Pn. Norzita bt. Abdullah
Pn. Faridah bt. Said Pn. Nor Azizah bt. Ramli
Pn. Nizamiyah bt. Bahauddin Pn. Sarimah bt. Ahmad
Pn. Norhajar bt. Salasa Pn. Thohirah bt. Shamsudin
10

Badminton

Pn. Halimatul Sadiah bt. Kamarulzaman(K) Pn. Mahayu bt. Meor Aziz
Pn. Kalavathy a/p Thathiah (PK) Pn. Jurina bt. Hassan
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pn. Fuziah bt. Mohd Bakry Pn. Zainab b. Jusoh
Pn. Komathy a/p Suryarao Pn. Adibah bt. Husin
En. Lai Kheong Yoong

Hoki

Pn. Mazlina bt Yahya (K) Pn. Low Fee Lee


En. Mohd Farizal b. Saad (PK) Pn. Foong Kam Yin
Pn. Anusia Devi a/p Suppiah Pn. Annamal a/p Sabastian
Pn. Siti Maslina bt. Mohd Ithnin En. Mohd Salahudin b. Abas
Pn. Noor Maslina bt. Ismail

Olahraga

Cik Premlata a/p Ramayah (K) Pn. Lam Fong Kuan


En. Adnan b. Abdul Manaf (PK) Pn. Tamilchelvi a/p Jaganathan
Pn. Maleesa bt. Abd Wahid Pn. Roslina bt. Rahman
En. Zulkefli b. Alang Arpi Cik Thuwaibah bt. Hasan
Pn. Arizawati bt. Shamsuddin

Sepak Takraw

Pn. Fauziah bt. Mohd Nor (K) Pn. Masjida bt. Jaafar
En. Roslan b. Mohd Yusoff (PK) En. Ashrol Aizam b. Kamaruddin
Pn. Sharizad bt. Zainuddin En. Badli Shah b. Muhammad Faiz
Pn. Nur Syazwani bt. Abd Karim Pn. Rosliza bt. Nawawi
Pn. Mimi Hafizah bt. Adnan

Permainan Dalam

Pn. Noorulhuda bt. Jamaludin (K) Pn. Nalinder Kaur a/p Kartar Singh
Pn. Siti Hazar bt. Arshad (PK) Mek Wok @ Suzilah bt. Talib
Pn. Hanizam bt. Ibrahim Pn. Asnida bt. Abdullah
Pn. Kholijah bt. Abdullah En. Suhaimi b. Itam Ismail
Pn. Santhi a/p Shanmugam

11

UNIT BERUNIFORM

Penyelaras : Pn. Kholijah bt. Abdullah


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Penolong Penyelaras : Pn. Fadzilah bt. Ishak

PENGAKAP
En. Mohd Akmal b. Azlan (K) En. Lai Kheong Yoong
Pn. Maleesa bt. Abd. Wahid (PK) Pn. Mahayu bt. Meor Aziz
En. Ahmad Zawahir b. Md Ainin Pn. Mazlina bt. Yahya
Cik Premlata a/p Ramayah Pn. Santhi a/p Shanmugam
Pn. Komathy a/p Suryarao En. Mohd Rusdan b. Daaim
Pn. Halimatul Sadiah bt. Kamarulzaman En. Mohd Farizal b. Saad
En. Badli Shah b. Muhammad Faiz Pn. Asnida bt. Abdullah
Pn. Zabedah bt. Mohamed

PBSM
Pn. Rosni bt. Salleh (K) En. Salehuddin b. Zainan
Cik Thuwaibah bt. Hasan (PK) Pn. Rozita bt. Meor Kamaruddin
Pn. Ummul Barkath bt. Samsullah Pn. Lam Fong Kuan
Pn. Anusia Devi a/p Suppiah En. Ashrol Aizam b. Kamaruddin
Pn. Noreliana bt. Yashim Pn. Sarimah bt. Ahmad
Pn. Masjida bt. Jaafar En. Mohd Nasir b. Mohd Nafiah
En. M. Nasrif b. Zainudin En. Suhaimi b. Itam Ismail
Pn. Adibah bt. Husin

PANDU PUTERI TUNAS

Pn. Faridah bt. Said (K) Pn. Low Fee Lee


Pn. Norfaizah bt. Abd. Rani (PK) Pn. Foong Kam Yin
Pn. Hanizam bt. Ibrahim Pn. Mardhiana bt. Jaafar
Pn. Noor Maslina bt. Ismail Pn. Puteri Norzila bt. Mohamed
Pn. Rosni bt. Abdul Razak Pn. Annamal a/p Sabastian
Pn. Kalavathy a/p Thathiah Pn. Nalinder Kaur a/p Kartar Singh
Pn. Tamilchelvi a/p Jaganathan Pn. Norzita bt. Abdullah
Pn. Zety Akhzam bt. Zahari

12

PUTERI ISLAM

Pn. Arizawati bt. Shamsuddin (K) Pn. Rohanawati bt. Zakaria


Pn. Jurina bt. Hassan (PK) Pn. Rosliza bt. Nawawi
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pn. Fauziah bt. Mohd Nor Pn. Zainab bt. Jusoh
Pn. Noorulhuda bt. Jamaludin Pn. Mek Wok @ Suzilah bt. Talib
Pn. Norhajar bt. Salasa Pn. Sharizad bt. Zainudin
Pn. Fuziah bt. Mohd Bakry Pn. Nor Azizah bt. Ramli
Pn. Siti Hazar bt. Arshad Pn. Thohirah bt. Shamsudin
Pn. Nur Syazwani bt. Abd Karim Pn. Mimi Hafizah bt. Adnan

TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Pn. Nurul Shahida bt. Samsudin (K) En. Hasnan b. Abdul Halim
En. Nordin Ahmad b. Sidek (PK) En. Ismail b. Bujang
Pn. Zakiah bt. Said En. Roslan b. Mohd Yusoff
Pn. Nizamiyah bt. Bahauddin En. Mohd Khairuddin b. Awang Mat
En. Zulkhairi b. Ghazali En. Mohd Salahudin b. Abas
Pn. Siti Maslina bt. Md Ithnin En. Adnan b. Abdul Manaf
En. Zulkefli b. Alang Arpi En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani

13

PERSATUAN

Penyelaras : Pn. Rosni b. Salleh


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Penolong Penyelaras : Pn. Roslina bt. Rahman

Bahasa Melayu

Pn. Nor Aidewati bt. Abd Karim (K) Pn. Mazlina bt. Yahya
En. Hasnan b. Abdul Halim (PK) Pn. Mahayu bt. Meor Aziz
Pn. Halimatul Sadiah bt. Kamarulzaman Pn. Rozita bt. Meor Mohd Adnan
Pn. Norfaizah bt. Abd. Rani En. Salehuddin b. Zainan
Pn. Noreliana bt. Yashim

Bahasa Inggeris

Pn. Fadzilah bt. Ishak (K) Pn. Annamal a/p Sabastian


Pn. Anusia Devi a/p Suppiah (PK) En. Lai Kheong Yoong
Pn. Faridah bt. Said Pn. Nalinder Kaur a/p Kartar Singh
Pn. Fauziah bt. Mohd Nor Pn. Puteri Norzila bt. Mohamed
Pn. Arizawati bt. Shamsuddin Pn. Low Fee Lee

Sains dan Matematik

Pn. Zety Akhzam bt. Zahari (K) Pn. Maleesa bt. Abd. Wahid
Pn. Fuziah bt. Mohd Bakry (PK) Pn. Noor Maslina bt. Ismail
Pn. Siti Hazar bt. Arshad Pn. Lam Fong Kuan
Pn. Komathy a/p Suryarao Pn. Santhi a/p Shanmugam
Pn. Foong Kam Yin

Pendidikan Agama Islam & Bahasa Arab

Pn. Zainab bt. Jusoh (K) En. Mohd Rusdan b. Daaim


Pn. Adibah bt. Husin (PK) Cik Thuwaibah bt. Hasan
En. Mohd Nasir b. Mohd Nafiah Pn. Rosliza bt. Nawawi
En. Roslan b. Mohd Yusoff Pn. Thohirah bt. Shamsudin
En. Nordin Ahmad b. Sidek Pn. Mimi Hafizah bt. Adnan

14

Komputer

Pn. Ummul Barkath bt. Samsullah (K) En. Ashrol Aizam b. Kamaruddin
Pn. Norhajar bt. Salasa (PK) Pn. Mek Wok @ Suzilah bt. Talib
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
En. Ahmad Zawahir b. Md Ainin En. Mohd Salahudin b. Abas
Pn. Noorulhuda bt. Jamaludin En. Kamarulzaman b. Karia@Zakaria
Pn. Tamilchelvi a/p Jaganathan En. Zulkefli b. Alang Arpi

Seni & Budaya

Pn. Zakiah bt. Said (K) En. Badli Shah


Pn. Asnida bt. Abdullah (PK) En. Adnan b. Abdul Manaf
Pn. Masjida bt. Jaafar Pn. Sarimah bt. Ahmad
En. Zulkhairi b. Ghazali En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani
En. Mohd Farizal b. Saad Pn. Nurul Shahida bt. Samsudin

Pusat Sumber Sekolah (PSS)

Pn. Nizamiyah bt. Bahauddin (K) Pn. Rohanawati bt. Zakaria


Pn. Sharizad bt. Zainudin (PK) En. Ismail b. Bujang
Pn. Kalavathy a/p Thathiah Pn. Mardhiana bt. Jaafar
Pn. Siti Maslina bt. Md Ithnin Pn. Norzita bt. Abdullah
Pn. Nor Aidewati bt. Abd Karim Pn. Nur Syazwani bt. Abd Karim

Kaunseling & Jenayah

Pn. Hanizam bt. Ibrahim (K) En. Suhaimi b. Itam Ismail


Pn. Zabedah bt. Mohamed (PK) Pn. Nor Azizah bt. Ramli
Pn. Rokiah bt. Idris En. Mohd Khairuddin b. Awang Mat
Pn. Rosni b. Abd Razak Pn. Jurina bt. Hassan
Cik Premlata a/p Ramayah En. M. Nasrif b. Zainudin

15

TAKWIM KO-AKADEMIK 2010

Bil Aktiviti Guru Pelaksana


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
1 Bahasa Arab En. Nordin & Pn. Nor Azizah
2 Bercerita Agama/Kisah Al-Quran Pn. Adibah & En. Mohd Khairuddin
3 Bercerita Tahap 1 Pn. Zakiah & Pn. Nor Aidewati
4 Bercerita Tahap 2 Pn. Mahayu & Pn. Norzita
5 Berzanji En. Mohd Rusdan & Pn. Mimi Hafizah
6 Choral Speaking & Public Speaking Pn. Annamal, Pn. Tamilchelvi, &
Pn. Kalavathy
7 Deklamasi Sajak Pn. Rozita & Pn. Norfaizah
8 Eureka En. Ahmad Zawahir & Pn. Noor Maslina
9 G. Maths Pn. Shanti & Pn. Zety Akhzam
10 Hafazan Al-Quran En. M. Nasrif & Pn. Jurina
11 Jawi Pn. Zainab & Pn. Thohirah
12 Kalam Jamie En. Mohd. Salahudin & Pn. Nur Syazwani
13 Kid News & Action Song Cik Premlata & Pn. Fadzilah bt. Ishak
14 Kompang Selawat/Kompang En. Badli Shah & En. Ashrol Aizam
15 Kuiz Sains/Karnibal Sains Pn. Mardhiana & Pn. Siti Hazar
16 Nasyid Pn. Rosliza, & Cik Thuwaibah
17 Pidato Piala Diraja En. Salehuddin & Pn. Mazlina
18 Robotik En. Zulkefli, Pn. Fong Kam Yin &
Pn. Noorulhuda
19 Story Telling Pn. Anusia Devi & Pn. Puteri Norzila
20 Spelling Pn. Nalinder Kaur & Pn. Arizawati
21 Tahfiz Al-Quran En. Mohd Nasir & Pn. Suzilah
22 Tilawah Al-Quran Pn. Sharizad & En. Suhaimi
23 Jalan raya/lalu lintas Pn. Low Fee Lee & Pn. Lam Fong Kuan
24 Perkhemahan Pn. Kholijah & Pn. Hanizam
25 Lawatan Pn. Faridah & Pn. Maleesa

16

TAKWIM PERMAINAN 2010


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Bil Aktiviti Guru Pelaksana
1 Bola Sepak En. Mohd Akmal, En. Zulkhairi & Pn. Fuziah
2 Bola Jaring Pn. Sarimah, Pn. Rohanawati & Pn. Halimatul Sadiah
3 Sepak Takraw En. Roslan, Pn. Fauziah & Pn. Nizamiyah
4 Olahraga En. Adnan, Pn. Rokiah, Rosni (S), & Pn. Santhi
5 Bola Baling Lelaki En. Mohd Firdaus & Pn. Rosni (A)
6 Bola Baling Perempuan Pn. Noreliana & Pn. Siti Maslina
7 Memanah En. Hasnan, Pn. Masjida, Pn. Nurul Shahida &
Pn. Roslina
8 Hoki Lelaki En. Mohd Farizal, Pn. Komathyi & Ummul
9 Badminton En. Lai Kheong Yoong & Pn. Norhajar
10 Boling Padang En. Kamarulzaman & Pn. Zabedah
11 Catur En. Ismail & Pn. Asnida

TAKWIM UNIT BERUNIFORM 2010

Bil Unit Penyelaras


1 Pengakap En. Mohd Akmal b. Azlan (K)
Pn. Maleesa bt. Abd. Wahid (PK)
2 PBSM Pn. Rosni bt. Salleh (K)
Cik Thuwaibah bt. Hasan (PK)
3 Pandu Puteri Pn. Faridah bt. Said (K)
Tunas Pn. Norfaizah bt. Abd. Rani (PK)
4 Puteri Islam Pn. Arizawati bt. Shamsuddin (K)
Pn. Jurina bt. Hassan (PK)
5 TKRS Pn. Nurul Shahida bt. Samsudin (K)
En. Nordin Ahmad b. Sidek (PK)

17

KEJOHANAN BALAPAN & PADANG TAHUNAN KALI KE 35 2009


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Penyelaras
En Hasnan b Abdul Halim
Penolong Penyelaras
En Roslan b Mohd Yusof
Pn. Mimi Hafizah bt. Adnan

GURU PENASIHAT RUMAH SUKAN 2009

RUMAH HIJAU

1 Pn Santhi a/p Shanmugam (K) 1 En Mohd Salahudin B. Abas (K)


2 Pn Sarimah bt Ahmad (PK) 2 Pn Rosni bt Abdul Razak (PK)
3 En Ahmad Zawahir b Md Ainin 3 Pn Anusia Devi a/p Suppiah
4 Pn Zety Akhzam bt Zahari 4 En Mohd Nasir b Mohd Nafiah
5 Pn Mardhiana bt Jaafar 5 Pn Nizamiyah bt Bahauddin
6 Pn Puteri Norzila bt Mohamed 6 Pn Nor Aidewati bt. Abd Karim
7 Pn Rosliza bt Nawawi 7 Pn Nor Azizah bt Ramli
8 En Nordin Ahmad b. Sidek 8 Pn Roslina bt Rahman
9 En Mohd Firdaus b Abdul Rani 9 Pn Rosni bt Salleh
10 En. Zulkefli b. Alang Arpi 10

RUMAH BIRU

1 En Ashrol Aizam b Kamaruddin (K) 1 Pn Hanizam bt Ibrahim (K)


2 En Badli Shah b Muhammad Faiz (PK) 2 Pn Maleesa bt Abd Wahid (PK)
3 Pn Nalinder Kaur a/p Kartar Singh 3 Pn Adibah bt Husin
4 Pn Siti Maslina bt Mohd Ithnin 4 Pn Zakiah bt Said
5 Pn Masjida bt Jaafar 5 Pn Lam Fong Kuan
6 Pn Mahayu bt Meor Aziz 6 Pn Ummul Barakath bt Samsullah
7 En Ismail b Bujang 7 Pn Nurul Shahida bt Samsudin
8 Pn Annamal a/p Sabastian 8 Pn Faridah bt Said
9 En Mohd Khairuddin b Awang Mat 9 Pn Thohirah bt.Shamsudin
10 Pn Asnida bt Abdullah 10

18

RUMAH KUNING
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

1 En Adnan b Abdul Manaf (K) 1 En M. Nasrif b Zainudin (K)


2 Pn Tamilchelvi a/p Jaganathan (PK) 2 Pn Rokiah bt Idris (PK)
3 Pn Foong Kam Yin 3 Pn Arizawati bt Shamsuddin
4 Pn Noor Maslina bt Ismail 4 Pn Fuziah bt Mohd Bakry
5 Pn Rozita bt Meor Mohd Adnan 5 Pn Mek Wok @ Suzilah bt Talib
6 En Zulkhairi b Ghazali 6 Pn Noorulhuda bt Jamaludin
7 Pn Noreliana bt Yashim 7 Pn Norhajar bt Salasa
8 Pn Zainab bt Jusoh 8 Pn Sharizad bt Zainudin
9 Cik Thuwaibah bt Hasan 9 En Suhaimi b Itam Ismail
10 10 Cik Premlata a/p Ramayah

RUMAH MERAH

1 Pn Rohanawati bt Zakaria (K) 1 En Mohd Farizal b Saad (K)


2 Pn Zabedah bt Mohamed (PK) 2 Pn Halimatul Sadiah bt Kamarulzaman (PK)
3 En Salehuddin b Zainan 3 Pn Siti Hazar bt Arshad
4 En Lai Kheong Yoong 4 Pn Fadzilah bt Ishak
5 Pn Low Fee Lee 5 Pn Fauziah bt Mohd Nor
6 Pn Mazlina bt Yahya 6 Pn Kholijah bt Abdullah
7 Pn Norzita bt Abdullah 7 Pn Kalavathy a/p Thathiah
8 En Mohd Rusdan b Daaim 8 Pn Norfaizah bt Abd Rani
9 Pn Jurina bt Hassan 9 Pn Nur Syazwani bt. Abd Karim
10 Pn Komathy a/p Suryarao 10

19

JAWATANKUASA PENINGKATAN KOKURIKULUM


Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)
Setiausaha : Pn. Zakiah bt. Said
Pen. Setiausaha : En Mohd Akmal b Azlan
AJK : Pn Noreliana bt Yashim
Pn Rosni bt Saleh
Pn Jurina bt Hassan
Pn Zabedah bt Mohamed
Pn Rozita bt Meor Mohd Adnan
Pn Rokiah bt Idris
Pn Foong Kam Yin
Pn. Annamal a/p Sabastian
Pn. Nalinder Kaur a/p Kartar Singh
Pn. Puteri Norzila bt. Mohamed
JAWATANKUASA BALAPAN & PADANG TAHUNAN KALI KE-36 2010
Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)
Setiausaha : En Hasnan b Abdul Halim
Pen. Setiausaha : En Roslan b Mohd Yusoff
Bendahari : En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani
AJK : Pn Santhi a/p Shanmugam (H-Kp)
En Mohd Salahudin B. Abas (H-Kt)
En Ashrol Aizam b Kamaruddin (B-Kp)
Pn Hanizam bt Ibrahim (B-Kt)
En Adnan b Abdul Manaf (K-Kp)
En M. Nasrif b Zainudin (K-Kt)
Pn Rohanawati bt Zakaria (M-Kp)
En Mohd Farizal b Saad (M-Kt)
Pn Sarimah bt Ahmad (H-PKp)
Pn Rosni bt Abdul Razak (H-PKt)
En Badli Shah b Muhammad Faiz (B-PKp)
Pn Maleesa bt Abd Wahid (B-PKt)
Pn Tamilchelvi a/p Jaganathan (K-PKp)
Pn Rokiah bt Idris (K-PKt)
Pn Zabedah bt Mohamed (M-PKp)
Pn Halimatul Sadiah bt Kamarulzaman (M-PKt)
20

JAWATANKUASA LAWATAN

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Ummul Barkath bt. Samsullah


Pen. Setiausaha : Pn Siti Hazar bt Arshad

AJK : En Sallehuddin b Zainan


Pn Zainab bt Jusoh
En Ismail b Bujang
Pn Norzita bt Abdullah
Pn Foong KamYin
En Ashrol Aizam b Kamaruddin
Pn Santhi a/p Shanmugam
Pn Maleesa bt Abd Wahid
Pn. Sharizad bt. Zainuddin
En. Mohd Nasir b. Mohd Nafiah

JAWATANKUASA LATIHAN DAN KEJURULATIHAN

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Asnida bt. Abdullah


Pen. Setiausaha : En Badli Shah bt Mohd Faiz

AJK : En Ahmad Zawahir b Mat Ainin


En. Suhaimi b. Itam Ismail
Pn. Mardhiana bt. Jaafar
Pn Kalavathi a/p Thathiah
Pn. Nur Syazwani bt. Abd Karim
Pn. Thohirah bt. Shamsudin
Pn. Low Fee Lee
Pn. Adibah bt. Husin

21

JAWATANKUASA KLINIK, PEMBANGUNAN SUKAN DAN PERMAINAN & KO-


AKADEMIK
Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : En. Zulkefli b. Alang Arpi


Pen. Setiausaha : En Hasnan bt Abd Halim

AJK : Pn Rohanawati bt Zakaria


Pn Sarimah bt Ahmad
En Ahmad Zawahir b Md Ainin
Mek Wok @ Suzilah bt. Talib
En. Mohd Salahudin b. Abas
Pn. Rosni bt. Abd. Razak
Pn. Nor Azizah bt. Ramli
En. Mohd Khairuddin b. Awang Mat

JAWATANKUASA HARI KOKURIKULUM 2009

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : En Roslan b Mohd Yusoff


Pen. Setiausaha : En Nordin Ahmad b Sidek

AJK : Pn Rozita bt Meor Mohd Adnan


En Salehuddin b Zainan
En Zulkhairi b Ghazali
Pn Jurina bt Hasan
Pn Komathy a/p Suayarao
En Lai Kheong Yoong
En Ashrol Aizam b Kamaruddin
Pn. Faridah bt. Said

22

JAWATANKUASA GOTONG-ROYONG PERDANA


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : En Khairuddin b Awang Mat


Pen. Setiausaha : Pn Norazizah bt Ramli

AJK : Pn Mazlina bt Yahaya


En Nazri b Nasron
Cik Thuwaibah bt Hasan
Pn Zainab bt Jusoh
En Lai Kheong Yoong
Pn Anusia Devi a/p Suppiah
Pn. Nizamiyah bt. Bahauddin
Cik Premlata a/p Ramayah

JAWATANKUASA PERKHEMAHAN GABUNGAN UNIT BERUNIFORM 2010

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : En Kamarulzaman b Karia @ Zakaria


Pen. Setiausaha : En Mohd Akmal b Azlan

AJK : Pn Rozita bt Meor Mohd Adnan


En Mohd Firdaus b Abdul Rani
En Ismail b Bujang
Pn Lam Foong Kuan
En Nordin Ahmad b Sidek
Pn. Sarimah bt. Ahmad
Pn. Arizawati bt. Shamsuddin
Pn. Noorulhuda bt. Jamaludin

23

JAWATANKUASA BULAN KECERGASAN


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : En. Mohd Rusdan b. Daaim


Pen. Setiausaha : Pn. Hanizam bt. Ibrahim

AJK : En. M. Nasrif b. Zainudin


Pn. Siti Maslina bt. Mohd Ithnin
Pn Rokiah bt Idris
En. Mohd Firdaus b. Abdul Rani
Pn. Norhajar bt. Salasa
Pn. Noor Maslina bt. Ismail
Pn. Lam Fong Kuan
En. Mohd Farizal b. Saad

JAWATANKUASA BULAN KEMERDEKAAN

Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)


Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Fauziah bt. Mohd Nor


Pen. Setiausaha : Pn Noreliana bt Yashim

AJK : En. Salehuddin b. Zainan


Pn. Mahayu bt. Meor Aziz
Pn. Halimatul Sadiah bt. Kamarulzaman
Pn. Nurul Shahida bt. Samsudin
En. Zulkhairi b. Ghazali
En. Adnan b. Abdul Manaf
Pn. Rosliza bt. Nawawi
Pn. Fuziah bt. Mohd Bakry

24

JAWATANKUASA PERTANDINGAN ANTARA KELAS


Pengurusan Kokurikulum SKHMC 2010
Pengerusi : En Mohammad Rosli b Jaafar (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En Faizulzaman b. Mohd Ali (PK Kokurikulum)
Pn Salmah bt Abu Amin (PK Pentadbiran)
Pn Hjh Nur Ainiah bt Mohd Yusof (PK HEM)
Pn. Warnizan bt. Nordin (PK Petang)

Setiausaha : Pn. Norfaizah bt. Abd. Rani


Pen. Setiausaha : Pn. Masjida bt. Jaafar

AJK : Pn. Rokiah bt. Idris


Pn. Nor Aidewati bt. Abd Karim
Pn. Rosni b. Salleh
Pn. Roslina bt. Rahman
Pn. Kholijah bt. Abdullah
Pn. Fadzilah bt. Ishak
Semua Ketua & Penolong Ketua Unit Permainan
Semua Ketua & Penolong Ketua Unit Uniform
Semua Ketua & Penolong Ketua Unit Kelab & Persatuan

Sila link ke http://bloggermerah.blogspot.com untuk info terkini.

25