Anda di halaman 1dari 14

CONFIDENTIAL

PROGRAM INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)MATA PELAJARAN :


PENERAJU : GURU KANAN BIDANG
0
CONFIDENTIAL
1


Setiap Sekolah menyediakan Perancangan Intervensi Lima
Langkah (PILL)
Kenal pasti
kelas / murid
bermasalah
yang perlu
diberi
keutamaan
Senarai
disokong
dengan
data/KPI
Apakah punca
kepada
masalah yang
dihadapi oleh
kelas / murid
sasaran
tersebut?
Senaraikan
cadangan-
cadangan untuk
menangani
punca masalah
yang hendak
ditangani
Bincangkan
amalan terbaik
di sekolah/
daerah/negeri
Buat prioriti
terhadap
intervensi yang
disenaraikan
adakah ia
mudah
dilaksana,
adakan ia
berimpak
tinggi?
Buat pelan
tindakan dengan
terperinci
Nyatakan guru
bertanggungjawab
dan tarikh
pelaksanaan
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Rujuk data pencapaian / prestasi sekolah dan maklumat lain
CONFIDENTIAL
2
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Apakah TOOL yang boleh digunakan?
HC3 , Lembaran markah
KUMPULAN INTERVENSI CEMERLANG (GRED B+,B,C+)
BIL NAMA MARKAH GRED
CONFIDENTIAL
3
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Apakah TOOL yang boleh digunakan?
HC3 , Lembaran markah
KUMPULAN INTERVENSI GAGAL
BIL NAMA MATA
PELAJARAN
NEARMISS
MARKAH GRED
CONFIDENTIAL
4
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
1. Kenapa prestasi mereka begitu?
2. Mengapa mereka menghadapi masalah seperti itu?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan
tersebut?
4. Bagaimanakah pandangan murid, ibubapa atau guru
berkaitan isu berkaitan?
5. Adakah itu punca sebenar?
Langkah 2 : Tentukan / Kenalpasti punca kepada masalah berkaitan
Terokai segala kemungkinan
Alat-alat : Headcount, Analisis Item, Tulang Ikan Ishikawa, 5W2H,
Cause & Effect, GROW , PKB dan lain-lain
CONFIDENTIAL
5
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
Dapatan Analisis Item :

Kumpulan Cemerlang
1. Nyatakan dapatan yang perolehi

Kumpulan Gagal

1. Nyatakan dapatan yang perolehi


Apakah TOOL yang boleh digunakan? Analisis Item
CONFIDENTIAL
6
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
M/P :
KUMPULAN
SASARAN
NAMA PELAJAR BIDANG PERLU
INTERVENSI
CEMERLANG
GALUS
*** dapatan berdasarkan analisis item
CONFIDENTIAL
7
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
1. Buat sumbang saran.
2. Apakah yang boleh dilakukan untuk menangani isu?
3. Lihat semula program/intervensi yang lalu dan nilai impaknya.
4. Apakah pendekatan lain yang mungkin berkesan?
5. Bolehkah program-program yang lepas menjadi lebih berkesan
dengan sedikit penambahbaikan?
6. Senaraikan semua cadangan intervensi. Terima dahulu semua
cadangan.
Langkah 3 : Senaraikan cadangan penyelesaian untuk setiap punca yang
diberi keutamaan
Beri fokus kepada program / aktiviti yang di dalam kawalan kita
CONFIDENTIAL
8
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
M/P : SEJARAH KERTAS 2
KUMP. PELAJAR : CEMERLANG
TOOL : ANALISIS ITEM
Tulang ikan Ishikawa
Bil Punca Masalah Cadangan Intervensi
1 Pelajar lemah soalan kontruk
pengetahuan, pemahaman
Tidak ingat Kem teknik mengingat
Tidak baca Kem membaca
2 Tajuk pelajar tidak kuasai
PECAHAN Nota berfokus, bengkel I-Think,
retest
CONFIDENTIAL
9
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
BIDANG PERLU
INTERVENSI
OPTION / CADANGAN
INTERVENSI
PRIORITI
CONFIDENTIAL
10
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
10
Pelajar gagal mata peajaran Sejarah
Impak
Mudah untuk dilaksana
Bengkel teknik
mengingat
Bengkel bina modul
Bengkel teknik
menjawab
Kursus motivasi
Kem membaca
Kem 1000 soalan
Bengkel I Think
Mudah
Sukar
CONFIDENTIAL
11
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH)

AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN
(TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
TINDAKAN SASARAN
MINGGU 36
(2 JAM)
Kem Intensif
Kertas 1
Tema 8 : (30
soalan/ bab)
Razak Potensi Lulus
(30 pelajar)
MINGGU 37
(2 JAM)

Kem Intensif
Teknik Mengingat
Tema 7 :
PECAHAN-
Aspek
MENDARAB
PECAHAN
Hamid Potensi Lulus
(30 pelajar)

Ikut kumpulan dan perlu ada
senarai nama (lampiran)

CONFIDENTIAL
12
Mengenal
pasti kelas /
murid
sasaran
Memahami
punca
masalah
Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Membuat
prioriti
intervensi
Menyediakan
Pelan
Tindakan
1 2 3 4 5
MINGGU /TARIKH/
(TEMPOH)

AKTIVITI/ PROGRAM PEGISIAN
(TAJUK,
KONSTRUK,
DLL)
TINDAKAN SASARAN
MINGGU 38
(2 JAM)

Kelas i-Think
Tajuk-tajuk
Penting
PECAHAN:
Darab
pecahan

Ali Potensi A
(25 pelajar)
MINGGU 38
(2 JAM)

Bengkel Teknik
Menjawab
Soalan KBAT
Konstruk :
Analisis
Mencipta
Iktibar
Hamidah Potensi Lulus
(30 calon)
MINGGU 39
(2 JAM)

Bengkel Teknik
Menjawab Kertas
2
UPSR
Ikut kumpulan dan perlu ada
senarai nama (lampiran)

CONFIDENTIAL
Terima Kasih
13
Akademik Tunggak Kecemerlangan Sekolah