Anda di halaman 1dari 4

TAHUN PERSEKOLAHAN: 2014

NAMA SEKOLAH: SK LONG SEGAHAM


KELAS: TAHUN 3
MATA PELAJARAN: BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : MOHD AFIQ BIN MOHD AMIN
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 1 AMYLEANA P
2 2 CHRISTINA JULIA P
3 3 CHRISTIAN NICK L
4 4 DYAINA MUJAN P
5 5 ERNA ELYANA HENRY P
6 6 JEFFRIL MORRIS L
7 7 JESSIE MARCUS P
8 8 NATALIA DIRE P
9 9 NUR AISHAH P
10 10 RONALD LUHAT L
11 11 ROSELINI TALI P
12 12 SAMUEL YUSUF L
13 13 VINCENT KUSANG L
14 14 HAIKAL HASIF L
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
KEMAHIRAN
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BAND BAND
BIL NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
NAMA MURID
J A
N
T
I N
ALisan Bacaan Tulisan
BAND
TAHUN PERSEKOLAHAN 2014
NAMA SEKOLAH SK LONG SEGAHAM
KELAS TAHUN 3
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : MOHD AFIQ BIN MOHD AMIN
* Murid menguasai Band Tertinggi
1 2 3
1 7009913135282 AMYLEANA ANAK CHUA P
2 880321526010 CHRISTINA JULIA P
3 811128135131 CHRISTIAN NICK L
4 651003135445 DYAINA MUJAN P
5 770804135383 ERNA ELYANA HENRY P
6 780715135858 JEFFRIL MORRIS L
7 770126135287 JESSIE MARCUS P
8 590319135509 NATALIA DIRE P
9 770831066141 NUR AISHAH BT KHAIRUL AZHAR P
10 740103135746 RONALD LUHAT L
11 650820135619 ROSELINI TALI P
12 750402136166 SAMUEL YUSUF L
13 641002135401 VINCENT KUSANG BADI L
14 780504135671 HAIKAL HASIF B ABD AZIZ L
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL NAMA MURID
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
J
A
N
T
I
N
A
KEMAHIRAN
TAHUN PERSEKOLAHAN 2014
NAMA SEKOLAH SK LONG SEGAHAM
KELAS TAHUN 3
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
NAMA GURU MATA PELAJARAN : MOHD AFIQ BIN MOHD AMIN
1 1 AMYLEANA P D
2 2 CHRISTINA JULIA P C
3 3 CHRISTIAN NICK L A
4 4 DYAINA MUJAN P A
5 5 ERNA ELYANA HENRY P C
6 6 JEFFRIL MORRIS L C
7 7 JESSIE MARCUS P A
8 8 NATALIA DIRE P A
9 9 NUR AISHAH P A
10 10 RONALD LUHAT L B
11 11 ROSELINI TALI P A
12 12 SAMUEL YUSUF L E
13 13 VINCENT KUSANG L A
14 14 HAIKAL HASIF L C
15 15 O
16 16 P
17 17 Q
18 18 R
19 19 S
20 20 T
21 21 U
22 22 V
23 23 W
24 24 X
25 25 Y
26 26 Z
27 27 AA
28 28 AB
29 29 AC
30 30 AD
31 31 AE
32 32 AF
33 33 AG
34 34 AH
35 35 AI
36 36 AJ
37 37 AK
38 38 AL
39 39 AM
40 40 AN
41 41 AO
42 42 AP
43 43 AQ
44 44 AR
45 45 AS
46 46 AT
47 47 AU
48 48 AV
49 49 AW
50 50 AX
BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL
BIL
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL
KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR
* Murid menguasai Band Tertinggi
......................
MOHD AFIQ BIN MOHD AMIN
(Guru Mata Pelajaran)
28 Oktober 2014
SK LONG SEGAHAM
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
TAHUN 2014
Nama Murid : AMYLEANA ANAK CHUA
Lisan
Bacaan
Tulisan
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen : 7009913135282
#N/A
#N/A
Tahun :
#N/A
GRED PENCAPAIAN UJIAN
PENGGAL
PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
D

Anda mungkin juga menyukai