Anda di halaman 1dari 4

TUTORIAL MBAK TERE MENGGUNAKAN PORT 80 TANPA INJEK DAN

PROXIFIER
Bukabitvise SSH Client sepertigambarini
1.CaraPertama2.CaraKedua


3.CaraKetiga
BukaServiseBitvise set listen interface/port:127.0.0.1-1080(mau di buat 80,180,7777,terserah)

4.CaraKeempat
Buka Mozilla FireFox>klik TOOL>klik option>klik Advanced>klik network>klik setting


5.CaraKelima
Pilih manual Proxy>Pilih SOCKS Host isidengan 127.0.0.1/Port
80(Pokoknyasamakansettinganservisebitvise)


6.Buka IDM

7.Klik Option>pilih Proxy/Socks>pilih Use socks,isidengan
127.0.0.1/80(Pokoknyasamakansettinganservisebitvise)