Anda di halaman 1dari 44

DEFINISI, KONSEP

DAN
TANGGUNGJAWAB MENTOR
PENGENALAN
Apakah perkaitan antara
Program Pembangunan
Guru Baharu
dan
Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia
2013 2025?
Kenalkah dokumen ini?
Apakah
Anjakan yang
berkaitan
dengan
Program
Pembangunan
Guru Baharu?
4
6 9 10
Gelombang 1 (2013 2025)
Mengubah sistem dengan menyokong guru
dan memberikan tumpuan kepada
kemahiran utama
Secara ringkas.
PPPM 2013-2025
1 1 ANJAKAN
GELOMBANG 1
PPGB
Surat Siaran Pelaksanaan PPGB
Bilangan 21 Tahun 2012
memberi mandat dalam
melaksanakan PPGB
Bagaimana?
Negatif
Tak nak tahu
Positif,
Berminat
Definisi Program
Pembangunan Guru Baharu
BPG - satu program pembelajaran melalui
bimbingan berstruktur berasaskan
sekolah untuk menyokong
pembangunan profesionalisme Guru
Baharu.
- proses memasyarakatkan Guru Baharu
supaya dapat menyesuaikan ilmu dan
kemahiran yang sedia ada dengan
prosedur, sistem sekolah dan
penguasaan pengajaran yang berkesan
Definisi Guru Baharu
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
DG 41
Ijazah Sarjana
Muda
Perguruan
Mendapat
latihan dari
IPG, IPTA dan
IPTS
Tempoh
Perkhidmatan 1-3
tahun sebelum
disahkan jawatan
Definisi Mentor
Merupakan seorang guru yang dilantik
untuk membimbing perkembangan kerjaya
seorang Guru Baharu

Seorang yang lebih kanan dan
berpengalaman, mempunyai lebih 5 tahun
perkhidmatan.

Menjadi Role Model
Definisi Mentee
Guru Baharu

Guru Baharu yang dibantu oleh Mentor dalam
proses Pementoran

Guru Baharu yang memerlukan bantuan dalam
perkembangan diri,
perkembangan dan pemantapan kerjaya
dan
penyesuaian profesion keguruan

Definisi Pementoran
Satu proses memberi bimbingan, sokongan dan
bantuan secara profesional oleh Mentor

Membanngunkan Mentee terhadap tugasnya

Melalui aktiviti
perhubungan, perkongsian pengalaman,
permindahan ilmu dan kemahiran,
Dan pembinaan sahsiah keguruan,

Dalam satu tempoh masa


1. Memberi bimbingan dan tunjukajar dalam
aspek-aspek berikut:-
a) pengurusan jadual waktu
b) SP, HSP & PT
c) Buku Rekod, PM & PH
d) sumber P & P
e) pengurusan Bilik Darjah
f) refleksi (3R)

g) pengelolaan Kokurikulum
h) kajian tindakan
i) penilaian & pentaksiran
2. Membimbing GB secara formal dan tak formal.
3. Membimbing GB secara Mentoring (Cognitive
Coaching ) bertujuan membina keyakinan diri
melalui refleksi kendiri.
4. Membimbing GB aplikasi teori kepada amalan
bilik darjah.
5. Melestarikan motavasi GB supaya menpunyai
jati diri, beretika dan berkualiti.
6. Membimbing GB ke arah perkembangan
sahsiah pendidik teutama pergaulan sihat,
peningkatan jati diri dan nilai profesionalisme
keguruan.

7. Membimbing GB untuk mencari
maklumat/panduan mengenai aktiviti/program
sekolah dari guru/pesonel lain
8. Membimbing GB melalui pemerhatian P & P bilik
darjah yang dilaksanakan oleh GB.
9. Membuat pememerhatian dan memberi
maklumbalas P & P GB.
10. Memberi peluang GB memerhati pengajaran Guru
Berpengalaman yang lain sebagai role model.
11. Membimbing dan menasihat GB mengenai semua
aspek berkaitan dengan pendidikan.
12. Menjaga dan mengambil berat kebajikan &
kesejahteraan GB
13. Membantu GB mengatasi rintangan dan
cabaran yang dihadapi
14. Memberi sokongan moral dan bimbingan
untuk menghadapi cabaran dunia
pendidikan
15. Membimbing GB melaksanakan aktiviti
Kokurikulum sebagaimana diarahkan oleh
Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan
16. Membimbing GB dalam aspek pengurusan
masa
17. Membimbing GB membina portfolio untuk
CPD
OBJEKTIF PPGB
1. Menyediakan bimbingan yang berkesan untuk
GB dalam melaksanakan amalan pengajaran
sepanjang proses transisi mereka daripada
pelajar ke pengajar
2. Meningkatkan kualiti pengajaran GB dan
pembelajran murid
3. Meningkatkan amalan profesionalisme ,
kompentensi dan keyakinan GB
4. Meningkatkan pengetahuan dalam aspek
pentaksiran dan penilaian
5. Menyediakan bimbingan yang berkesan GB
dalam aktiviti kokurikulum
6. Membantu GB menyesuaikan diri dengan
budaya, persekitaraan dan komuniti sekolah
7. Meningkatkan pengetahuan GB tentang
aspek sosialisasi, organisasi dan hal ehwal
murid
8. Membangun secara kolaboratif antara GB
dan semua pihak yang terlibat


HASIL PEMBELAJARAN PPGB
1. Melaksanakan amalan pengajaran sebagai
pendidikan dengan berkesan
2. Meningkatkan kualiti GB dalam aspek
amalan profesional, kompentensi dan
keyakinan diri.
3. Meningkatkan pengetahuan GB dalam aspek
penilaian dan pentaksiran di sekolah
4. Menyesuaikan diri dengan budaya
persekitaraan dan komuniti sekolah
5. Menjalin kerjasama secara kolaboratif
dengan semua pihak.KEMAHIRAN MENTORING
MEMAHAMI

BAGAIMANA
MEMAHAMI

KENAPA
MEMAHAMI

SIAPA
KEMAHIRAN MENTORING
MEMAHAMI

KENAPA
Model Cabaran dan Sokongan
TINGGI
KEYAKINAN
KOMITMEN
RENDAH
TIDAK
BERTENAGA
BERTENAGA
DAN
KOMITED
TINGGI
STRES
RENDAH CABARAN TINGGI CABARAN
SOKONGAN
TINGGI


SOKONGAN
RENDAH
Model Cabaran dan Sokongan
TINGGI
KEYAKINAN
KOMITMEN
RENDAH
TIDAK
BERTENAGA
BERTENAGA
DAN
KOMITED
TINGGI
STRES
RENDAH CABARAN TINGGI CABARAN
SOKONGAN
TINGGI


SOKONGAN
RENDAH
Model Cabaran dan Sokongan
TINGGI
KEYAKINAN
KOMITMEN
RENDAH
TIDAK
BERTENAGA
BERTENAGA
DAN
KOMITED
TINGGI
STRES
RENDAH CABARAN TINGGI CABARAN
SOKONGAN
TINGGI


SOKONGAN
RENDAH
Model Cabaran dan Sokongan
TINGGI
KEYAKINAN
KOMITMEN
RENDAH
TIDAK
BERTENAGA
BERTENAGA
DAN
KOMITED
TINGGI
STRES
RENDAH CABARAN TINGGI CABARAN
SOKONGAN
TINGGI


SOKONGAN
RENDAH
Model Cabaran dan Sokongan
TINGGI
KEYAKINAN
KOMITMEN
RENDAH
TIDAK
BERTENAGA
BERTENAGA
DAN
KOMITED
TINGGI
STRES
RENDAH CABARAN TINGGI CABARAN
SOKONGAN
TINGGI


SOKONGAN
RENDAH
KEMAHIRAN MENTORING
MEMAHAMI

SIAPA
SEDIKIT MAKLUMAT
MENGENAI GURU BAHARU
BABY BOOMERS 1946 1964

GENERATION X 1965 1980

GENERATION Y 1980 2000

GENERATION PLATINIUM 2000 ke atasTak kenal maka tak cinta
Sudah kenal maka jatuh cinta
GENERASI Y
Baby Boomers VS Generation Y
0 They work for theirs. (BB)
0 We feel entitled to everything. (GY)
0 Theyre more inclined to listen to what they are told
and to follow the law of society. (BB)
0 We are more rebellious (GY)
0 They deal with what they have. (BB)
0 We constantly want more ( GY)
0 They got beatings (BB)
0 We get timeout (GY)
0 They have great attention spans (BB)
0 We have no attention span (GY)
0 They smoked weed and used psychedelics to get
high (GY)
0 We take prescription drugs to get high (BB)
0 They had to trust someone to meet them at a
location. (BB)
0 We text someone to meet them at certain location
(GY)
0They experience real life flirting and dating
(BB)
0We experience more online dating and rely
on social networks (GY)
0They march out against injustices (BB)
0We advocate through Facebook statuses(GY)
0They say it to your face (BB)
0We say it on Twitter (GY)
KEMAHIRAN MENTORING
MEMAHAMI

BAGAIMANA
TEKNIK KOMUNIKASI
S. T. L. C.
S. STOP (STOP)
T. THINK (BERFIKIR)
L. LISTEN (LISTEN)
C. COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)