Anda di halaman 1dari 28

NAMA GURU MATA PELAJARAN :

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
(L/P)
PENGETAHUAN MATEMATIK
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN
BIL NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA
(L/P)
PENGETAHUAN MATEMATIK
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
.. Tarikh Pelaporan :
GURU BESAR
Kelas :
PENYELESAIAN
MASALAH
PENAAKULAN PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KEMAHIRAN
INSANIAH
KEMAHIRAN
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN
KEMAHIRAN DAN PROSES
SIKAP & NILAI
Kelas :
PENYELESAIAN
MASALAH
PENAAKULAN PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KEMAHIRAN
INSANIAH
KEMAHIRAN
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN
KEMAHIRAN DAN PROSES
SIKAP & NILAI
Nama Murid :
No. Surat Beranak :
Jantina :
Kelas : 0
Nama Guru Matematik :
Tarikh Pelaporan :
TAHAP PENGUASAAN
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAJUK TAHAP PENGUASAAN
T1 0
T2 0
T3 0
T4 0
T5 0
T6 0
T7 0
T8 0
T9 0
T10 0
T11 0
T12 0
T13 0
T14 0
T15 0
T16 0
T17 0
T18 0
TAHAP PENGUASAAN
0
0
0
0
0
0
0
0
TAHAP PENGUASAAN
0
..............
0
GURU BESAR
0
(Guru Mata Pelajaran Matematik)
#N/A
0
0
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN
#N/A
#N/A
0
0
0
0
#N/A
#N/A Tolak dalam lingkungan 100 000
Perwakilan Data
Isi Padu Cecair
Ruang
Darab hingga 100 000
Bahagi hingga 100 000
Operasi Bergabung
Pecahan
Perpuluhan
Penaakulan
Membuat Perkaitan
Membuat Perwakilan
KEMAHIRAN & PROSES
Penyelesaian Masalah
0
PENGETAHUAN MATEMATIK TAFSIRAN
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Nombor Bulat hingga 100 000
Tambah dalam lingkungan 100 000
#N/A
#N/A
Peratus
Wang hingga RM100 000
Masa dan Waktu
Panjang
Jisim
Koordinat
Nisbah dan Kadaran
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TAFSIRAN
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Komunikasi
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Insaniah
..............
#N/A
TAFSIRAN
#N/A
SIKAP & NILAI
Sikap dan Nilai dalam Matematik
Kemahiran Menggunakan Teknologi
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18
PENYELESAIAN
MASALAH
PENAAKULAN
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIL
PENGETAHUAN MATEMATIK
Pengetahuan
1 2 3 4 5 6 Jumlah
T1 0 0 0 0 0 0 0
T2 0 0 0 0 0 0 0
T3 0 0 0 0 0 0 0
T4 0 0 0 0 0 0 0
T5 0 0 0 0 0 0 0
T6 0 0 0 0 0 0 0
T7 0 0 0 0 0 0 0
T8 0 0 0 0 0 0 0
T9 0 0 0 0 0 0 0
T10 0 0 0 0 0 0 0
T11 0 0 0 0 0 0 0
T12 0 0 0 0 0 0 0
T13 0 0 0 0 0 0 0
T14 0 0 0 0 0 0 0
T15 0 0 0 0 0 0 0
T16 0 0 0 0 0 0 0
T17 0 0 0 0 0 0 0
T18 0 0 0 0 0 0 0
Kemahiran dan Proses
Penyelesaian Masalah 0 0 0 0 0 0 0
Penaakulan 0 0 0 0 0 0 0
Perkaiatan 0 0 0 0 0 0 0
Perwakilan 0 0 0 0 0 0 0
Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0
Kemahiran Berfikir 0 0 0 0 0 0 0
Kemahiran Insaniah 0 0 0 0 0 0 0
Kemahiran Menggunakan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0
Sikap dan Nilai
Sikap dan Nilai 0 0 0 0 0 0 0
PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN
BERFIKIR
KEMAHIRAN
INSANIAH
KEMAHIRAN
MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
SIKAP & NILAI
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
PENGETAHUAN MATEMATIK
TAJUK 1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 100 000
TAJUK 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000
TAJUK 3: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
TAJUK 6: OPERASI BERGABUNG
TAJUK 4: DARAB HINGGA 100 000
TAJUK 5: BAHAGI HINGGA 100 000
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAJUK 7: PECAHAN
TAJUK 8: PERPULUHAN
TAJUK 9: PERATUS
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
TAJUK 10: WANG HINGGA RM100 000
TAJUK 11: MASA DAN WAKTU
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
TAJUK 12: PANJANG
TAJUK 13: JISIM
TAJUK 14: ISI PADU CECAIR
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
TAJUK 15: RUANG
TAJUK 16: KOORDINAT
TAJUK 17: NISBAH DAN KADARAN
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAJUK 18: PERWAKILAN DATA
KEMAHIRAN PROSES
PENYELESAIAN MASALAH
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
PENAAKULAN
MEMBUAT PERKAITAN
MEMBUAT PERWAKILAN
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
KOMUNIKASI
KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN INSANIAH
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
SIKAP DAN NILAI
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000.
Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000.
Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang
terdekat.
Mengelas dan melengkapkan pola nombor.
Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.
Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula.
Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.
Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000.
Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000.
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
PENGETAHUAN MATEMATIK
TAJUK 1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 100 000
TAJUK 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000
TAJUK 3: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.
Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.
Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan 1000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki.
Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki.
Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor
dengan satu digit tanpa baki dalam lingkungan 100 000.
TAJUK 6: OPERASI BERGABUNG
TAJUK 4: DARAB HINGGA 100 000
TAJUK 5: BAHAGI HINGGA 100 000
Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor
dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000.
Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang
nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan
bahagi.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan
bahagi dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab
dan bahagi secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10.
Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.
Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung
tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10.
Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi bergabung
tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.
Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.
Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10,
100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
dengan mengguna-kan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan secara kreatif dan inovatif.
TAJUK 7: PECAHAN
TAJUK 8: PERPULUHAN
TAJUK 9: PERATUS
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.
Menukar peratus kepada perpuluhan.
Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
sebaliknya.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
sebaliknya dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
sebaliknya secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan a) mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia, b) instrumen
pembayaran, c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.
Menyatakan sebarang nilai gabungan wang hingga RM100 000.
Melakukan a) penambahan hingga tiga nilai wang, hasil jumlah hingga RM100 000, b) penolakan hingga
dua nilai daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000, c) pendaraban dan pembahagian nilai wang
hingga dua digit, 100 dan 1000, dan d) operasi bergabung tambah dan tolak nilai wang hingga RM100
000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian wang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian wang dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian wang secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan perkaitan antara unit masa.
Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit.
Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa dengan menggunakan pelbagai strategi.
TAJUK 10: WANG HINGGA RM100 000
TAJUK 11: MASA DAN WAKTU
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan perkaitan antara unit panjang.
a) Mengukur objek dalam unit milimeter;
b) Menganggar jarak dalam kilometer.
Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan jisim.
Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram tanpa
penukaran unit.
Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram dengan
penukaran unit.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim dengan
menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim secara
kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan isi padu cecair.
Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa penukaran
unit.
Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran
unit.
TAJUK 12: PANJANG
TAJUK 13: JISIM
TAJUK 14: ISI PADU CECAIR
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair dengan
menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair
secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis-garis pada bentuk dua dimensi.
Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus.
Menghitung perimeter, luas dan isi padu.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu dengan
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu
secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi mengufuk dan paksi mencancang.
Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang.
Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan maksud unitari.
TAJUK 15: RUANG
TAJUK 16: KOORDINAT
TAJUK 17: NISBAH DAN KADARAN
MemTAHAP PENGUASAANing nilai untuk satu unit.
Mencari nilai menggunakan kaedah unitari.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menamakan piktograf, carta palang dan carta pai.
Menyatakan maklumat daripada piktograf, carta palang dan carta pai.
MemTAHAP PENGUASAANingkan maklumat daripada piktograf atau carta palang atau carta pai.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin yang melibatkan perwakilan data secara kreatif dan
inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.
Boleh menyelesaikan masalah yang diberi dengan bimbingan.
Boleh menyelesaikan masalah mudah yang mellibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.
Boleh menyelesaikan masalah yang rutin yang lebih kompleks serta melibatkan lebih satu langkah
pengiraan.
Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
TAJUK 18: PERWAKILAN DATA
KEMAHIRAN PROSES
PENYELESAIAN MASALAH
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik melalui bimbingan.
Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan.
Boleh menjelaskan justifikasi dengan betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan.
Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu
pengiraan operasi.
Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.
Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan
rutin secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian melalui
bimbingan guru.
Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian tanpa
bimbingan guru.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan
menggunakan pelbagai strategi.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara
kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik secara terbimbing.
Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik.
Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.
Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
PENAAKULAN
MEMBUAT PERKAITAN
MEMBUAT PERWAKILAN
Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai
strategi.
Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual secara terbimbing.
Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual tanpa bimbingan.
Boleh menyatakan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
betul.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
betul bagi penyelesaian masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik secara terbimbing dengan menggunakan alat berfikir.
Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik tanpa bimbingan dengan menggunakan alat berfikir.
Boleh menjelaskan aktiviti matematik secara sistematik dengan menggunakan alat berfikir yang betul.
Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.
Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan
pelbagai strategi.
Boleh menngunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan
inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menunjukkan minat dan mahu belajar.
Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.
KOMUNIKASI
KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN INSANIAH
Boleh berkomunikasi dengan betul dan berminat dengan pembelajaran.
Boleh berkerja sama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi.
Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang rutin.
Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang bukan
rutin.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Kenal dan boleh menyatakan alat matematik.
Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.
Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta
meneroka idea matematik.
Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.
Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan
pelbagai strategi.
Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.
Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang
munasabah.
Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.
Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian
serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
SIKAP DAN NILAI