Anda di halaman 1dari 2

KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG KALI KE-23

2014
SK BANDAR TUN RAZAK 1
ATURCARA KEJOHANAN
NO.
ACARA

PERINGK
AT

TARIKH

Sukantara Tahun 4, 5 & 6

JANTIN
A
P/L

8.00 pagi

Acara Akhir Padang 1

P/L

Akhir

101

8.00 pagi

Akhir

102

8.30 pagi

Akhir

-SDA-

103

9.00 pagi

Akhir

-SDA-

104

9.30 pagi

Akhir

-SDA-

105

8.00 pagi

Akhir

-SDA-

106

8.30 pagi

Akhir

-SDA-

107

9.00 pagi

Akhir

-SDA-

108

9.30 pagi

Lompat Jauh Kelas 3 ( Thn.


4)
Lompat Jauh Kelas 3 ( Thn.
4)
Lompat Jauh Kelas 2 ( Thn.
5)
Lompat Jauh Kelas 2 ( Thn.
5)
Lompat Tinggi Kelas 3
( Thn. 4 )
Lompat Tinggi Kelas 3
( Thn. 4 )
Lompat Tinggi Kelas 2
( Thn. 5 )
Lompat Tinggi Kelas 2
( Thn. 5 )
Acara Akhir Padang 2

10.10.201
4
15.10.201
4
-SDA-

Akhir

-SDA-

P/L

Akhir

Akhir

17.10.201
4
-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

P
L
P

Akhir
Akhir
Akhir

Akhir

-SDA-SDA18.10.201
2
-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

MASA

ACARA

8.00 pagi

8.00 pagi
201

8.00 pagi

202

8.30 pagi

203

8.00 pagi

204

8.30 pagi

205
206
301

8.00 pagi
8.30 pagi
9.00 pagi

302

9.05 pagi

303

9.10 pagi

304

9.15 pagi

305

9.20 pagi

Lompat Jauh Kelas 1 ( Thn.


6)
Lompat Jauh Kelas 1 ( Thn.
6)
Lompat Tinggi Kelas 1
( Thn. 6 )
Lompat Tinggi Kelas 1
( Thn. 6 )
Lontar Peluru ( Terbuka )
Lontar Peluru ( Terbuka )
100 meter Kelas 3 ( Thn.
4)
100 meter Kelas 3 ( Thn.
4)
100 meter Kelas 2 ( Thn.
5)
100 meter Kelas 2 ( Thn.
5)
100 meter Kelas 1 ( Thn.

306

9.25 pagi

307

9.30 pagi

308

9.35 pagi

309

9.40 pagi

310

9.45 pagi

311

9.55 pagi

312

10.00 pagi

313
314
315

10.15 pagi
10.30 pagi
10.40 pagi

316

10.50 pagi

317

11.00 pagi

318

11.10 pagi

319

11.20 pagi

320

11.30 pagi

321

11.40 pagi

6)
100 meter Kelas 1 ( Thn.
6)
200 meter Kelas 3 ( Thn.
4)
200 meter Kelas 3 ( Thn.
4)
200 meter Kelas 2 ( Thn.
5)
200 meter Kelas 2 ( Thn.
5)
200 meter Kelas 1 ( Thn.
6)
200 meter Kelas 1 ( Thn.
6)
4 x 100 meter ( Jemputan )
4 x 100 meter ( Jemputan )
4 x 100 meter Kelas 3
( Thn. 4 )
4 x 100 meter Kelas 3
( Thn. 4 )
4 x 100 meter Kelas 2
( Thn. 5 )
4 x 100 meter Kelas 2
( Thn. 5 )
4 x 100 meter Kelas 1
( Thn. 6 )
4 x 100 meter Kelas 1
( Thn. 6 )
Acara Pegawai dan
Ibubapa

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

P
L
P

Akhir
Akhir
Akhir

-SDA-SDA-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

Akhir

-SDA-

P/L

Akhir

-SDA-