Anda di halaman 1dari 2

7 Hikmah dan Keutamaan Qurban 'Idul Adha

Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, Hari Raya Idul Adha, dimana di hari itu
dan hari tasyrik dilakukan penyembelihan hewan qurba. Jika Anda belum memutuskan untuk
berkurban tahun ini, ada baiknya Anda menyimak hikmah dan keutamaan qurban pada hari-hari
tersebut:

1. Kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban
Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: Wahai Rasulullah SAW, apakah
qurban itu? Rasulullah menjawab: Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka
menjawab: Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban itu? Rasulullah menjawab:
Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.Mereka menjawab: Kalau bulu-
bulunya?Rasulullah menjawab: Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. *HR. Ahmad dan ibn
Majah]

2. Berkurban adalah ciri keislaman seseorang
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan
lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied kami. *HR. Ahmad
dan Ibnu Majah]

3. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah
Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya
qurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan qurban),
sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-
tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah
sebagai qurban di manapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah, maka
ikhlaskanlah menyembelihnya. *HR. Ibn Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah
hasan gharib]

4. Berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum dhuafa
Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah *HR. Muslim+

5. Berkurban adalah ibadah yang paling utama
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah. *Quran Surat Al Kautsar : 2+
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra sebagaimana dalam Majmu Fatawa (16/531-532) ketika
menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan : Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan
beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan menyembelih qurban yang
menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Taala,
husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Taala, janji,
perintah, serta keutamaan-Nya.

Katakanlah: sesungguhnya shalatku, sembelihanku (kurban), hidupku dan matiku hanyalah untuk
Allah, Tuhan semesta alam. *Quran Surat Al Anam : 162+

Beliau juga menegaskan: Ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih qurban,
sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah shalat

6. Berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka
menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka
Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah
kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) *Quran Surat Al Hajj : 34+

7. Mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim,
Ibrahim berkata: Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Maka fikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan
kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala
keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah
kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah
membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang
yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. *Quran Surat Ash Shaffat : 102 - 107]

Diambil dari http://www.fimadani.com/7-hikmah-dan-keutamaan-qurban-idul-adha/ pada tanggal
15 September 2014

Anda mungkin juga menyukai