Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

KEKELUARGAAN

DISEMAK OLEH:
(.)

TEMA 2 : HUBUNGAN

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN


KEKELUARGAAN

TEMA 2 : HUBUNGAN

PERNYATAAN
STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya,


kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

B1D2
Mengetahui tanggungjawab anggota keluarga dalam mengeratkan
hubungan kekeluargaan

EVIDENS

B1D2E1
Menyatakan tanngungjawab terhadap keluarga dalam 4 aspek berikut:
Kasih sayang
Kepekaan terhadap keperluaan fizikal, mental, emosi dan rohani.
Keselamatan dan perlindungan
Menjaga maruah keluarga

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

CONTOH
ITEM
(LISAN)

Guru bertanya kepada pelajar tentang peranan setiap ahli


keluarga iaitu bapa, ibu dan anak dalam sesebuah organisasi
keluargaan
Pelajar menyatakan peranan setiap ahli keluarga

Guru bertanya kepada setiap pelajar / semua pelajar

DISEMAK OLEH:
(.)