Anda di halaman 1dari 1

Peringkat Konstrak Keterangan

A Kosa bahasa/ Tatabahasa Gramatis, tepat dan ikut konteks


Sebutan, intonasi dan nada Betul, jelas dan tepat, seperti penutur jati
Fasih dan bermakna Pengucapan fasih, lancAr dan bermakna.
Bertatasusila Pengucapan beradab, sesuai dengan situasi
B Kosa bahasa/ Tatabahasa Masih gramatis, tepat dan ikut konteks.
Sebutan, intonasi dan nada Masih betul, jelas dan tepat , seperti penutur
jati.
Fasih dan bermakna Masih fasih, lancar dan bermakna.
Bertatasusila Masih beradab, sesuai dengan situasi.
C Kosa bahasa/ Tatabahasa Kurang gramatis, tepat dan ikut konteks.
Sebutan, intonasi dan nada Kurang betul, jelas dan tepat , seperti penutur
jati.
Fasih dan bermakna Kurang fasih, lancar dan bermakna.
Bertatasusila Kurang beradab, sesuai dengan situasi.
D Kosa bahasa/ Tatabahasa Keseluruhannya persembahan calon
menggambarkan ketidakcekapan berbahasa.

Sebutan, intonasi dan nada
Fasih dan bermakna
Bertatasusila