Anda di halaman 1dari 3

PENGAJARAN YANG EFEKTIF

PENGETAHUAN
DEN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
Kompetensi
P&P
Objektif dan
Perancangan
Pengajaran
Kemahiran
Menguruskan
Kelas
Kemahiran
Motivasi
Memahami
pertumbuhan
dan
perkembangan
kanak-kanak
Strategi
Pengajaran
Pengetahuan yang
mendalam
mengenai subjek
yang diajar
menyusun idea,
membuat kaitan
idea
berupaya
menghubungkaitkan
antara satu idea
dengan disiplin ilmu
yang lain
STRATEGI PENGAJARAN
Konstruktivisme
berpusatkan murid
murid secara aktif membina
pemahaman dengan bimbingan
guru.
Pengajaran Langsung
berpusatkan guru
objektif utamanya adalah untuk
memaksimumkan masa belajar
murid.
KOMPETENSI P&P


Guru menentukan objektif
pengajaran dan merancang
strategi bagi mencapai objektif
tersebut.
Guru membuat refleksi bagi
menghasilkan pengajaran yang
menarik dan mencabar.
guru perlu membuat
perancangan yang rapi sebelum
sesi P&P.
mengajar mengikut tahap pembelajaran murid.
Memahami perkembangan
murid
memastikan keterlibatan murid dalam proses
pembelajaran
membentuk persekitaran yang kondusif untuk
pembelajaran
menyedia peraturan dan prosedur
Kemahiran mengurus bilik
darjah
memberi motivasi kepada murid untuk
meningkatkan pembelajaran.
Kemahiran motivasi
OBJEKTIF DAN
RANCANGAN PENGAJARAN

Anda mungkin juga menyukai