Anda di halaman 1dari 2

Guru: Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi

PPD Betong Sebagai Peneraju Kecemerlangan


PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG CEMERLANG
Menerajui Kecemerlangan
Keberhasilan Kerja, Melangkau Jangkaan
Kecemerlangan Organisasi Melalui Transformasi Dan KreativitiRuj Kami : JPS(W)/PPDBET(UPA)153/06/07/13/01Jld.2(60)
Tarikh : 30 September 2014


Guru Besar,
SK/ SJK
Pejabat Pendidikan Daerah Betong

Tuan/Puan

PENGEMASKINIAN JUSTIFIKASI DATA LINUS SARINGAN 1 BAGI TAHUN 2014

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak sekolah dimohon untuk mengemaskini data LINUS2.0 saringan 1 dalam bentuk softcopy
menggunakan tapak yang telah disediakan di dalam CD yang dilampirkan dan mengembalikan salinan
softcopy tersebut kepada Unit Pengurusan Akademik, Pejabat Pendidikan Daerah Betong (u.p En.
Abang Johari Abang Robil) pada atau sebelum 2 Oktober 2014.

3. Perkara-perkara yang perlu dikemaskini adalah seperti berikut:

Justifikasi ketidakhadiran murid perlu dijelaskan dengan terperinci berapa hari murid
itu tidak hadir.
Justifikasi murid tidak menguasai K1-K2 dan K3-K12 perlu dijelaskan dengan
terperinci sebab murid tersebut tidak menguasai.

4. Sebarang pertanyaan atau kemuyskilan berhubung perkara di atas, sila hubungi atau berurusan
dengan En. Abang Johari bin Abang Robil di talian 0198490904

Sokongan dan kerjasama pihak tuan dalam perkara ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian. Salam hormat.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
GURU: PENCETUS KREATIVITI, PENJANA INOVASI

Saya yang menurut perintah,SAPAWI BIN MAHDI
Pegawai Pendidikan Daerah Betong
Pejabat Pendidikan Daerah Betong

s.k : i. Fail Timbul Pegawai Pendidikan Daerah Betong
ii. Unit Pengurusan Akademik (LINUS) SM/AJ/LINUS

Guru: Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
PPD Betong Sebagai Peneraju Kecemerlangan
PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG CEMERLANG
Menerajui Kecemerlangan
Keberhasilan Kerja, Melangkau Jangkaan
Kecemerlangan Organisasi Melalui Transformasi Dan Kreativiti