Anda di halaman 1dari 5

Pada zaman teknologi maklumat ini, hampir setiap perkara yang dilakukan kita sentiasa

berhadapan dengan iklan yang pelbagai rupa. Pengiklanan telah menjadi satu cara yang berkesan
untuk memperkenalkan dan memberi maklumat produk kepada pengguna. Pengiklanan
merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan barang-barang
atau perkhidmatan di mana ia dapat menyedarkan, menerangkan dan memberi amaran tentang
sesuatu perkara yang akan memberi kesan kepada masyarakat. Dengan ini, fungsi iklan tidak
dapat dinafikan dengan peranannya yang penting kepada masyarakat di mana masyarakat
bergantung kepadanya untuk mendapatkan pelbagai maklumat.
Elemen psikologi yang digunakan dalam pengiklanan internet mendorong wanita
membeli produk kecantikan. Hal ini kerana bahasa yang digunakan dalam iklan di internet
merupakan bahasa yang berisi dan padat (Fazurah Mustaffa, 1998). Pemilihan bahasa yang
menarik dalam menyampaikan sesuatu mesej dapat mempengaruhi pengguna. Fungsi utama
bahasa iklan produk kecantikan ialah untuk menarik perhatian wanita, mengubah kemahuan, dan
akhirnya mengubah tindakan wanita agar membeli barangan yang diiklankan. Iklan produk
kecantikan menggunakan teks yang terdiri daripada slogan atau tajuk, penjelasan dan
kesimpulan. Tajuk produk kecantikan sentiasa dipaparkan dengan jelas dan menggunakan huruf
yang paling besar serta diletakkan di atas bahagian atas atau tengah iklan. Tajuk pada iklan
produk merupakan satu-satunya perkara yang dibaca dalam keseluruhan sesebuah iklan. Oleh itu,
tajuk atau slogan sesuatu iklan haruslah jelas, singkat dan menarik bagi mempengaruhi golongan
wanita supaya terus membaca iklan tersebut. Bolehlah dikatakan bahawa, pengguna bahasa iklan
berupaya mempengaruhi wanita dan memberi impak kepada keputusan mereka sama ada mahu
membeli produk tersebut.
Kebanyakan pengiklanan produk kecantikan wanita menggunakan retorik iaitu suatu
aktiviti yang menggunakan pelbagai unsur untuk meningkatkan kesan bahasa dengan
berdasarkan tema dan konteks. Menurut Ahmad Samin Siregar (2001) kebanyakan iklan
menggunakan unsur retorik hiperbola untuk mempengaruhi minda pembaca supaya membeli
produk. Contohnya, iklan hiperbola untuk menggambarkan kesan deodorannya secara berlebih-
lebihan iaitu membolehkan penggunanya mengekalkan bau badan wangi sepanjang hari.
Masalah bau badan terutama dari bahagian ketiak berlaku disebabkan tindakan bakteria. Tanpa
berselindung, ramai daripada kita perlu mengakui kebenaran di sebalik bau badan yang
mengganggu 'ketenteraman' orang yang berada berhampiran kita. Dengan cuaca yang tidak
menentu dan tekanan kerja yang menimbun, ada dalam kalangan kita yang lebih tertekan kerana
menghadapi masalah bau badan yang teruk. Adakalanya masalah peribadi itu menggugat
keyakinan diri individu yang terlibat terutama jika kerjaya memerlukan mereka kerap bertemu
dengan orang ramai. Hubungan sosial juga sedikit sebanyak terjejas sekali gus memberi kesan
buruk pada persembahan kerja. Melalui bahasa iklan yang digunakan dalam iklan deodoran Dove
iaitu deodoran pertama dari Dove dengan teknologi moizturizer bebas iritasi, yang akan
memberikan anda perlindungan selama 48 jam non stop dari keringat berlebih. Dengan
menggunakan deodorannya, wanita tidak lagi berasa bimbang terhadap bau badan dan boleh
melakukan kerjanya sebaik mungkin tanpa sebarang gangguan atau perasaan risau. Sementara
itu, bau badan yang wangi boleh meningkatkan motivasi dan kecekapan pengguna wanita dalam
kerjayanya. Oleh penggunaan retorik hiperbola berjaya mempengaruhi wanita untuk membeli
produk tersebut.
Corak pengiklanan produk kecantikan pada masa kini ialah membuat perbandingan
antara jenama keluaran sesuatu industri dengan jenama saingannya (Asmah Omar 1984). Iklan
ini akan menonjolkan kebaikan dan kelebihan sekiranya menggunakan produk mereka
berbandingan dengan produk lain yang terdapat di pasaran. Misalnya, semua produk untuk
menguruskan badan yang ada di pasaran mengambil masa yang lama untuk menghasilkan kesan
yang positif, justeru mengapa tidak memilih produk X untuk menguruskan badan yang boleh
memberi kesan positif dalam jangka masa yang singkat. Dakwaan ini betul, tetapi cara susunan
ayat boleh mengarahkan pengguna membuat kesimpulan bahawa barangan tersebut yang paling
baik dan berkesan. Dengan melakukan perbandingan ini telah menonjolkan kebolehan dan
kebaikan produk yang luar biasa ini berbanding dengan barang pesaingnya, seterusnya
mempengaruhi tingkah laku pengguna.
Penggunaan daya tarikan iklan yang mengandungi unsur positif dan negatif berjaya
mempengaruhi pengguna. Mesej dalam iklan tersebut akan memberi tahu pengguna akan kesan
yang baik akan diperoleh jika menggunakan barangannya atau kesan yang tidak akan berlaku
jika tidak menggunakan barangan tersebut. Contohnya, seorang wanita yang memakai pencuci
muka jenama X sentiasa menjadi perhatian lelaki, kesan yang negatif boleh ditonjolkan dengan
menggambarkan individu yang tidak memakai pencuci muka X, wajahnya kelihatan pucat dan
tidak mendapat perhatian mana-mana lelaki. Hal yang demikian, wanita mudah terpengaruh
dengan iklan yang sedemikian kerana wanita sentiasa inginkan perhatian oleh orang lain. Iklan
ini akan mudah mempengaruhi minda wanita untuk membelinya. .
Menurut Normah Mustaffa et al (2013) terdapat empat kelebihan Internet berbanding
dengan media tradisional. Pertama, Internet menyampaikan maklumat secara spontan yang
menjadikannya lebih pantas berbanding media cetak. Kedua, Internet bersifat interaktif yang
membenarkan lebih banyak maklum balas spontan berbanding media lain. Ketiga, Internet
membenarkan penyebaran kandungan multimedia yang tidak terdapat dalam media lain.
Keempat, Internet membenarkan penyebaran maklumat yang banyak secara mendalam dan lebih
murah. Sehingga 30 Jun 2012, seramai 17.7 juta rakyat Malaysia melayari Internet (Internet
World Stats 2012) dan kebergantungan terhadap Internet ini jelas terpancar melalui pelbagai
aktiviti yang mereka lakukan dalam kehidupan seharian seperti menghantar emel, mendapatkan
berita, bermain permainan, membeli barangan atau bersembang (chatting).
. Berdasarkan statistik Majlis Teknologi Maklumat Kebangsaan (NITC) (dalam Irfan
Khairi 2010), jumlah pengguna Internet di Malaysia tahun 2010 mencecah 16.9 juta orang.
Berdasarkan kajian Norton Online Living Report (NOLR) di Malaysia menyatakan bahawa
remaja menghabiskan masa 16 jam seminggu melayari internet. Pengiklan produk kecantikan
telah menggunakan Interactive advertising merupakan kegiatan mengiklankan yang
menggunakan media interaktif untuk mempromosikan dan mempengaruhi keputusan pembelian
dari pelanggan, baik online dan off-line. Internet advertising sendiri merupakan seluruh kaedah
mengiklankan yang menggunakan media internet, termasuk di dalamnya adalah iklan banner
internet, search engine advertising dan email marketing. Talian advertising merupakan iklan
yang muncul ketika pelanggan sedang akses sebuah web di internet, termasuk di dalamnya
adalah display, ads (banner, interstitials, pop-ups), search related ads, dan online classifieds.
Iklan banner merupakan iklan grafik yang dipasang berukuran lebar 468 pixel dan panjang 60
pixel. Iklan banner boleh digunakan untuk mencipta kesedaran , menarik pengguna internet
untuk melihat contest dan sweeptakes, atau untuk memenuhi tujuan dari pemasaran langsung.
Interstitial adalah iklan online yang muncul pada saat penggantian website. Pop-up adalah iklan
online yang muncul secara mendadak dalam laman web baru dan menutup laman web
sebelumnya.

Pengguna Interactive advertising untuk pengiklan produk kecantikan membuahkan hasil
apabila dalam minda pengguna terutamanya wanita sering di momok dan diasah agar sentiasa
menjaga kecantikan supaya dapat menarik perhatian lelaki. Menurut Zulzaidi (2008) remaja
melayari internet purata 16jam seminggu, mereka mungkin terdedah kepada kira-kira 19,968
mesej komersial setahun (1 jam=24 iklan, 24 iklan x 16 jam seminggu=384, 384 iklan seminggu
x 52 minggu = 19,968 iklan. Tidak dapat disangkal lagi bahawa dengan jumlah 336 kali
seminggu ini mampu menyemai satu persepsi kepada wanita untuk memiliki produk kecantikan.
Kesimpulannya
Peningkatan persaingan dunia perniagaan di peringkat global menyebabkan kebanyakan
organisasi berorientasikan perniagaan mengalihkan strategi pemasaran yang lebih kompetitif.
Salah satu strategi pemasaran baru ini ialah pengiklanan menerusi internet. Keadaaan ini
menyebabkan meningkatnya persaingan global terutamanya dalam dunia dan perdagangan.
Keberkesanan penggunaan internet dalam pengiklanan pemasaran banyak bergantung pada
kejayaan strategi yang digunakan dalam menyampaikan mesej di samping medium yang
digunakan. Keadaan ini penting di ambil kira bagi memastikan kekayaan maklumat yang
didukungnya dan mesej iklan disampaikan dengan cara paling berkesan kepada pengguna.
Namun begitu, di Malaysia dunia pengiklanan menerusi internet agak baru dan ia berkembang
dengan pesat seiring dengan perkembangan prasarana teknologi maklumat (IT) (Tih Sio Hong,
1998). Pelbagai insentif dan penggalakan dibuat untuk menyeru para peniaga menggunakan
segala kemudahan yang disediakan termasuklah mengiklankan imej organisasi dan memasarkan
produk barangan.
Walau bagaimanapun sumbangan pengiklanan melalui internet dalam pembangunan
industri produk kecantikan amat penting dan tidak boleh dinafikan lagi. Ia amat penting apabila
industri ini ingin memasarkan barangan mereka. Dengan memasukkan elemen-elemen psikologi
dan dibuat berbagai-bagai corak, ia mampu mempengaruhi tingkah laku pengguna. Justeru itu,
pengiklanan amat luas digunakan pada masa kini. Bukan setakat di media elektronik kita boleh
melihat iklan, tetapi iklan juga telah ditampal di tempat-tempat awam.


Bibliografi
Ahmad Samin Siregar. (2001). Bahasa Iklan dalam Majalah. Jurnal Dewan Bahasa, 1(1), 32-38.
Asmah Haji Omar. (1984). Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Fazurah Mustaffa. (1998). Slogan-slogan Iklan di Media Cetak: Suatu Analisis Persembahan.
Latihan Ilmiah, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Irfan Khairi. (2010, April 9). Rahsia Internet.com: Statistik Pengguna Internet Sedunia, diakses
pada Oktober 2, 2010, sumber dari: http://rahsiainternet.com/statistik/.
Internet World Stats (2012). Diperoleh pada Oktober 12, 2014 daripada
http://www.internetworldstats.com/usage.htm
Normah Mustaffa (2013). Kebergantungan Internet dan Aktiviti Online Remaja di Lembah
Kelang. Universiti Kebangsaan Malaysia, 29 (1), 199-212.
Tih Sio Hong (1998). Tinjauan Terhadap Internet di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia,
17, 93-106.
Zulzaidi (2008). Pengaruh Iklan Dan Pemasaran Terhadap Diet Dan Pemakanan. Diperoleh pada
Oktober 12,2014 daripada vitaminuntuksemua/posts/607845802582192.