Anda di halaman 1dari 1

Telefon : 084 823262 Fax : 084 823972 Emel : smktpdphn@gmail.

com
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JPS(W)/SMKND(Perk)/153/08/02/0(!8)
Tarik" : 2 Ju#ai 2013
PUAN JERINAR BINTI AMAT
SMK Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah
96200 Daro
Tuan,
CUTI TANPA REKOD
DI BAWAH PERUNTUKAN PERINTAH AM BAB C
MENGURUS KEMATIAN IBU
Dengan hormatnya saya merujuk surat/borang ermohonan tuan/uan yang bertarikh
24.07.2013 berkenaan !engan erkara yang !i atas"
2" Hara ambi# mak#um baha$a ermohonan %uti Tana &eko! itu !i#u#uskan seerti
berikut'
16.07.2013 - 18.0702013 (3 !"#$
(" )a#au bagaimanaun, ke#u#usan ini masih tertak#uk kea!a keentingan erkhi!matan"
Sekian" Terima kasih"
% BERKHIDMAT UNTUK NEGARA &
Saya yang menurut erintah,
( HJH AISHAH BINTI HJ AHMAD $
Pengetua,
SMK Toh Puan Datuk Patinggi Hajjah Normah,
96200 Daro.
s.k. Fail Peribadi Pegawai : JPS(W)/P48896/U
Unit Rekod Dan Perkhidmatan
KA/rhm- CTR
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
TOH PUAN DATUK PATINGGI HAJJAH NORMAH,
KM 2, JALAN ITOL,
96200 DARO. SARAWAK.